Một -thời gian dày lên màu đỏ và trắng chú ý đến cảnh báo an toàn với các nhà sản xuất dòng cảnh báo xây dựng điện cách ly băng phản quang 3m

MÃ SẢN PHẨM: TD-607296337054 Đã bán 600+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
188,000 đ
Sắp xếp theo màu sắc:
Khoảng 80 mét/khối lượng
Cơm/cuộn 90 -meter
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 28 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
产地: 中国大陆
省份: 广东省
地市: 惠州市
颜色分类: 80米左右/卷 90米足米/卷
材质: PE二次料
宽度: 6.5cm
长度: 1、80米左右。2、90米足米
厚度: 4丝厚
名称: 红白注意安全警示带
Một -thời gian dày lên màu đỏ và trắng chú ý đến cảnh báo an toàn với các nhà sản xuất dòng cảnh báo xây dựng điện cách ly băng phản quang 3m Một -thời gian dày lên màu đỏ và trắng chú ý đến cảnh báo an toàn với các nhà sản xuất dòng cảnh báo xây dựng điện cách ly băng phản quang 3m Một -thời gian dày lên màu đỏ và trắng chú ý đến cảnh báo an toàn với các nhà sản xuất dòng cảnh báo xây dựng điện cách ly băng phản quang 3m Một -thời gian dày lên màu đỏ và trắng chú ý đến cảnh báo an toàn với các nhà sản xuất dòng cảnh báo xây dựng điện cách ly băng phản quang 3m Một -thời gian dày lên màu đỏ và trắng chú ý đến cảnh báo an toàn với các nhà sản xuất dòng cảnh báo xây dựng điện cách ly băng phản quang 3m Một -thời gian dày lên màu đỏ và trắng chú ý đến cảnh báo an toàn với các nhà sản xuất dòng cảnh báo xây dựng điện cách ly băng phản quang 3m Một -thời gian dày lên màu đỏ và trắng chú ý đến cảnh báo an toàn với các nhà sản xuất dòng cảnh báo xây dựng điện cách ly băng phản quang 3m Một -thời gian dày lên màu đỏ và trắng chú ý đến cảnh báo an toàn với các nhà sản xuất dòng cảnh báo xây dựng điện cách ly băng phản quang 3m Một -thời gian dày lên màu đỏ và trắng chú ý đến cảnh báo an toàn với các nhà sản xuất dòng cảnh báo xây dựng điện cách ly băng phản quang 3m Một -thời gian dày lên màu đỏ và trắng chú ý đến cảnh báo an toàn với các nhà sản xuất dòng cảnh báo xây dựng điện cách ly băng phản quang 3m Một -thời gian dày lên màu đỏ và trắng chú ý đến cảnh báo an toàn với các nhà sản xuất dòng cảnh báo xây dựng điện cách ly băng phản quang 3m Một -thời gian dày lên màu đỏ và trắng chú ý đến cảnh báo an toàn với các nhà sản xuất dòng cảnh báo xây dựng điện cách ly băng phản quang 3m Một -thời gian dày lên màu đỏ và trắng chú ý đến cảnh báo an toàn với các nhà sản xuất dòng cảnh báo xây dựng điện cách ly băng phản quang 3m

0965.68.68.11