PVC mới màu đen và màu vàng cảnh báo nhãn dán cảnh báo an toàn màu logo ngựa vằn tầng trệt nhà máy đánh dấu băng băng keo cảnh báo

MÃ SẢN PHẨM: TD-520442669308 Đã bán 70.000+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
101,000 đ
chiều dài:
Ống Giấy 18M
Ống Giấy 33M
Khuôn nhựa 33M
sắp xếp theo màu sắc:
PVC mới màu đen và màu vàng cảnh báo nhãn dán cảnh báo an toàn màu logo ngựa vằn tầng trệt nhà máy đánh dấu băng băng keo cảnh báo
PVC mới màu đen và màu vàng cảnh báo nhãn dán cảnh báo an toàn màu logo ngựa vằn tầng trệt nhà máy đánh dấu băng băng keo cảnh báo
PVC mới màu đen và màu vàng cảnh báo nhãn dán cảnh báo an toàn màu logo ngựa vằn tầng trệt nhà máy đánh dấu băng băng keo cảnh báo
PVC mới màu đen và màu vàng cảnh báo nhãn dán cảnh báo an toàn màu logo ngựa vằn tầng trệt nhà máy đánh dấu băng băng keo cảnh báo
PVC mới màu đen và màu vàng cảnh báo nhãn dán cảnh báo an toàn màu logo ngựa vằn tầng trệt nhà máy đánh dấu băng băng keo cảnh báo
PVC mới màu đen và màu vàng cảnh báo nhãn dán cảnh báo an toàn màu logo ngựa vằn tầng trệt nhà máy đánh dấu băng băng keo cảnh báo
PVC mới màu đen và màu vàng cảnh báo nhãn dán cảnh báo an toàn màu logo ngựa vằn tầng trệt nhà máy đánh dấu băng băng keo cảnh báo
PVC mới màu đen và màu vàng cảnh báo nhãn dán cảnh báo an toàn màu logo ngựa vằn tầng trệt nhà máy đánh dấu băng băng keo cảnh báo
PVC mới màu đen và màu vàng cảnh báo nhãn dán cảnh báo an toàn màu logo ngựa vằn tầng trệt nhà máy đánh dấu băng băng keo cảnh báo
PVC mới màu đen và màu vàng cảnh báo nhãn dán cảnh báo an toàn màu logo ngựa vằn tầng trệt nhà máy đánh dấu băng băng keo cảnh báo
PVC mới màu đen và màu vàng cảnh báo nhãn dán cảnh báo an toàn màu logo ngựa vằn tầng trệt nhà máy đánh dấu băng băng keo cảnh báo
PVC mới màu đen và màu vàng cảnh báo nhãn dán cảnh báo an toàn màu logo ngựa vằn tầng trệt nhà máy đánh dấu băng băng keo cảnh báo
PVC mới màu đen và màu vàng cảnh báo nhãn dán cảnh báo an toàn màu logo ngựa vằn tầng trệt nhà máy đánh dấu băng băng keo cảnh báo
PVC mới màu đen và màu vàng cảnh báo nhãn dán cảnh báo an toàn màu logo ngựa vằn tầng trệt nhà máy đánh dấu băng băng keo cảnh báo
PVC mới màu đen và màu vàng cảnh báo nhãn dán cảnh báo an toàn màu logo ngựa vằn tầng trệt nhà máy đánh dấu băng băng keo cảnh báo
PVC mới màu đen và màu vàng cảnh báo nhãn dán cảnh báo an toàn màu logo ngựa vằn tầng trệt nhà máy đánh dấu băng băng keo cảnh báo
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 14 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Phân loại màu sắc: vàng xanh lục xanh đen trắng đỏ đen vàng xanh trắng đen trắng đỏ trắng bạc xám cam đỏ xanh da trời xanh dương trắng ESD chống tĩnh điện vàng xanh lục
PVC mới màu đen và màu vàng cảnh báo nhãn dán cảnh báo an toàn màu logo ngựa vằn tầng trệt nhà máy đánh dấu băng băng keo cảnh báo PVC mới màu đen và màu vàng cảnh báo nhãn dán cảnh báo an toàn màu logo ngựa vằn tầng trệt nhà máy đánh dấu băng băng keo cảnh báo PVC mới màu đen và màu vàng cảnh báo nhãn dán cảnh báo an toàn màu logo ngựa vằn tầng trệt nhà máy đánh dấu băng băng keo cảnh báo PVC mới màu đen và màu vàng cảnh báo nhãn dán cảnh báo an toàn màu logo ngựa vằn tầng trệt nhà máy đánh dấu băng băng keo cảnh báo PVC mới màu đen và màu vàng cảnh báo nhãn dán cảnh báo an toàn màu logo ngựa vằn tầng trệt nhà máy đánh dấu băng băng keo cảnh báo PVC mới màu đen và màu vàng cảnh báo nhãn dán cảnh báo an toàn màu logo ngựa vằn tầng trệt nhà máy đánh dấu băng băng keo cảnh báo PVC mới màu đen và màu vàng cảnh báo nhãn dán cảnh báo an toàn màu logo ngựa vằn tầng trệt nhà máy đánh dấu băng băng keo cảnh báo PVC mới màu đen và màu vàng cảnh báo nhãn dán cảnh báo an toàn màu logo ngựa vằn tầng trệt nhà máy đánh dấu băng băng keo cảnh báo PVC mới màu đen và màu vàng cảnh báo nhãn dán cảnh báo an toàn màu logo ngựa vằn tầng trệt nhà máy đánh dấu băng băng keo cảnh báo PVC mới màu đen và màu vàng cảnh báo nhãn dán cảnh báo an toàn màu logo ngựa vằn tầng trệt nhà máy đánh dấu băng băng keo cảnh báo PVC mới màu đen và màu vàng cảnh báo nhãn dán cảnh báo an toàn màu logo ngựa vằn tầng trệt nhà máy đánh dấu băng băng keo cảnh báo PVC mới màu đen và màu vàng cảnh báo nhãn dán cảnh báo an toàn màu logo ngựa vằn tầng trệt nhà máy đánh dấu băng băng keo cảnh báo PVC mới màu đen và màu vàng cảnh báo nhãn dán cảnh báo an toàn màu logo ngựa vằn tầng trệt nhà máy đánh dấu băng băng keo cảnh báo PVC mới màu đen và màu vàng cảnh báo nhãn dán cảnh báo an toàn màu logo ngựa vằn tầng trệt nhà máy đánh dấu băng băng keo cảnh báo PVC mới màu đen và màu vàng cảnh báo nhãn dán cảnh báo an toàn màu logo ngựa vằn tầng trệt nhà máy đánh dấu băng băng keo cảnh báo PVC mới màu đen và màu vàng cảnh báo nhãn dán cảnh báo an toàn màu logo ngựa vằn tầng trệt nhà máy đánh dấu băng băng keo cảnh báo PVC mới màu đen và màu vàng cảnh báo nhãn dán cảnh báo an toàn màu logo ngựa vằn tầng trệt nhà máy đánh dấu băng băng keo cảnh báo PVC mới màu đen và màu vàng cảnh báo nhãn dán cảnh báo an toàn màu logo ngựa vằn tầng trệt nhà máy đánh dấu băng băng keo cảnh báo PVC mới màu đen và màu vàng cảnh báo nhãn dán cảnh báo an toàn màu logo ngựa vằn tầng trệt nhà máy đánh dấu băng băng keo cảnh báo PVC mới màu đen và màu vàng cảnh báo nhãn dán cảnh báo an toàn màu logo ngựa vằn tầng trệt nhà máy đánh dấu băng băng keo cảnh báo PVC mới màu đen và màu vàng cảnh báo nhãn dán cảnh báo an toàn màu logo ngựa vằn tầng trệt nhà máy đánh dấu băng băng keo cảnh báo PVC mới màu đen và màu vàng cảnh báo nhãn dán cảnh báo an toàn màu logo ngựa vằn tầng trệt nhà máy đánh dấu băng băng keo cảnh báo PVC mới màu đen và màu vàng cảnh báo nhãn dán cảnh báo an toàn màu logo ngựa vằn tầng trệt nhà máy đánh dấu băng băng keo cảnh báo PVC mới màu đen và màu vàng cảnh báo nhãn dán cảnh báo an toàn màu logo ngựa vằn tầng trệt nhà máy đánh dấu băng băng keo cảnh báo PVC mới màu đen và màu vàng cảnh báo nhãn dán cảnh báo an toàn màu logo ngựa vằn tầng trệt nhà máy đánh dấu băng băng keo cảnh báo PVC mới màu đen và màu vàng cảnh báo nhãn dán cảnh báo an toàn màu logo ngựa vằn tầng trệt nhà máy đánh dấu băng băng keo cảnh báo PVC mới màu đen và màu vàng cảnh báo nhãn dán cảnh báo an toàn màu logo ngựa vằn tầng trệt nhà máy đánh dấu băng băng keo cảnh báo PVC mới màu đen và màu vàng cảnh báo nhãn dán cảnh báo an toàn màu logo ngựa vằn tầng trệt nhà máy đánh dấu băng băng keo cảnh báo

Customer Reviews

Sat***Soul (Khuyết danh)
20:02, 27/05/2023
"Rất đẹp, như hình. Tôi không muốn thổi phồng nó, tôi đã mua cái nhỏ ở cửa hàng khác trước đây và cái lớn ở cửa hàng này, tôi tin rằng mọi người đều tinh mắt, một ngày nào đó, chỉ cần nhắm mắt lại và mua nó"
Su ***1 (giấu tên)
Ngày 12 tháng 5 năm 2023 lúc 21:01
"Tôi đã mua hai sản phẩm tận tâm và so sánh độ dày của sản phẩm này là 18 mét, bằng với độ dày của nhà khác là 70 mét, mua hàng thật là đúng, tôi không mua chuyên dụng để trang trí. nhà mới Chất lượng phim tốt ngoài mong đợi."
w***3 (ẩn danh)
28/04/2023 13:04
"Băng có chất lượng tốt và tiện dụng để đánh dấu các khu vực. Hậu cần cũng rất nhanh, chăm sóc khách hàng cũng kiên nhẫn hơn, rất đáng để giới thiệu cho mọi người..."
số mới
Ngày 17 tháng 4 năm 2023 lúc 21:51
"Rất tốt, tôi đã mua lại nhiều lần, nó dày hơn các cửa hàng khác và chất lượng thì vô đối, ????????????"
yêu *** cắt (khuyết danh)
10:55 ngày 07/05/2023
"Băng rất tốt, độ dính cũng rất tốt, độ dính cũng mạnh, độ dính rất chắc, rất hài lòng"
s***5 (ẩn danh)
17:26, ngày 02 tháng 06 năm 2023
"Giao hàng nhanh, giá cả phải chăng, logo rất rõ ràng, đối với công ty, tôi sẽ mua lại nếu có nhu cầu."
t***9
01 Tháng 4, 2023 lúc 10:03
"Đã nhận được nhãn dán cảnh báo màu mới! Mua vài cuộn! Độ bám dính là rất tốt! Tốt! rất đẹp!"
t *** 1
20:25, ngày 01 tháng 05 năm 2023
"Số lượng cuộn khá nhiều, kích thước đủ rộng, độ nhớt rất tốt và chất lượng rất tốt"
số mới
12:34 ngày 05/05/2023
"Còn tốt, 1 miếng sàn bị khách đá nên dán lại"
Vương***8 (giấu tên)
Tháng Tư 03, 2023 lúc 17:10
"Lau sạch bằng chất tẩy rửa trước khi dán, nó sẽ dính rất chắc và có tác dụng chống trơn trượt nhất định"
Xu *** 2
Tháng 4 28, 2023 lúc 16:41
"Tôi đã mua nó và dán nó trong phòng thí nghiệm, nó rất hữu ích và hiệu quả cảnh báo rõ ràng là hiển nhiên."
xu***7
08:38 ngày 13/05/2023
"Chất lượng của băng rất tốt, chất lượng tốt và giá rẻ, rất đáng để mua..."
w *** tôi (ẩn danh)
24 Tháng 4, 2023 lúc 23:51
"Chất lượng tốt, hiệu quả tốt, giá rẻ!"
y***6 (giấu tên)
Tháng Tư 18, 2023 lúc 14:15
"Không tệ, độ dính ổn, bề ngang khá lớn, rất dễ sử dụng"
Tuyết *** 1 (Khuyết danh)
Tháng Tư 09, 2023 lúc 21:47
"Chất lượng tốt, hậu cần nhanh, phải khen ngợi"
Những chiếc cuốc khỏe mạnh (Khuyết danh)
20:34 ngày 16/05/2023 Phân
"Đã nhận được, rất tốt, lần sau tôi sẽ quay lại nếu cần. Khen!"
Big ***8 (Ẩn danh)
Tháng Tư 07, 2023 lúc 21:54
"Chất lượng tốt, hoạt động tốt trong nhà máy, có kế hoạch mua số lượng lớn"
t***3 (ẩn danh)
Ngày 24 tháng 4 năm 2023 lúc 15:38
"không tệ"
q***5
Ngày 20 tháng 4 năm 2023 lúc 15:26
"Các thanh màu đen hơi rộng, nhưng nói chung là tốt"
n *** 6
Tháng Ba 09, 2023 lúc 18:41
"Chất lượng rất tốt, không có vết bẩn và không có dấu vết, và nó là một sản phẩm chính hãng, rất tốt và dễ sử dụng"

0965.68.68.11