LTD-1101J hút nam châm xoay cảnh báo đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V nam châm hút hàng đầu 12V24V380V đèn cảnh báo công trình

MÃ SẢN PHẨM: TD-676842693909 Đã bán hơn 1000
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
270,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
LTD-1101J hút nam châm xoay cảnh báo đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V nam châm hút hàng đầu 12V24V380V đèn cảnh báo công trình
LTD-1101J hút nam châm xoay cảnh báo đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V nam châm hút hàng đầu 12V24V380V đèn cảnh báo công trình
LTD-1101J hút nam châm xoay cảnh báo đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V nam châm hút hàng đầu 12V24V380V đèn cảnh báo công trình
LTD-1101J hút nam châm xoay cảnh báo đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V nam châm hút hàng đầu 12V24V380V đèn cảnh báo công trình
LTD-1101J hút nam châm xoay cảnh báo đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V nam châm hút hàng đầu 12V24V380V đèn cảnh báo công trình
LTD-1101J hút nam châm xoay cảnh báo đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V nam châm hút hàng đầu 12V24V380V đèn cảnh báo công trình
LTD-1101J hút nam châm xoay cảnh báo đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V nam châm hút hàng đầu 12V24V380V đèn cảnh báo công trình
LTD-1101J hút nam châm xoay cảnh báo đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V nam châm hút hàng đầu 12V24V380V đèn cảnh báo công trình
LTD-1101J hút nam châm xoay cảnh báo đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V nam châm hút hàng đầu 12V24V380V đèn cảnh báo công trình
LTD-1101J hút nam châm xoay cảnh báo đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V nam châm hút hàng đầu 12V24V380V đèn cảnh báo công trình
LTD-1101J hút nam châm xoay cảnh báo đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V nam châm hút hàng đầu 12V24V380V đèn cảnh báo công trình
LTD-1101J hút nam châm xoay cảnh báo đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V nam châm hút hàng đầu 12V24V380V đèn cảnh báo công trình
LTD-1101J hút nam châm xoay cảnh báo đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V nam châm hút hàng đầu 12V24V380V đèn cảnh báo công trình
LTD-1101J hút nam châm xoay cảnh báo đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V nam châm hút hàng đầu 12V24V380V đèn cảnh báo công trình
LTD-1101J hút nam châm xoay cảnh báo đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V nam châm hút hàng đầu 12V24V380V đèn cảnh báo công trình
LTD-1101J hút nam châm xoay cảnh báo đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V nam châm hút hàng đầu 12V24V380V đèn cảnh báo công trình
LTD-1101J hút nam châm xoay cảnh báo đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V nam châm hút hàng đầu 12V24V380V đèn cảnh báo công trình
LTD-1101J hút nam châm xoay cảnh báo đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V nam châm hút hàng đầu 12V24V380V đèn cảnh báo công trình
LTD-1101J hút nam châm xoay cảnh báo đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V nam châm hút hàng đầu 12V24V380V đèn cảnh báo công trình
LTD-1101J hút nam châm xoay cảnh báo đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V nam châm hút hàng đầu 12V24V380V đèn cảnh báo công trình
LTD-1101J hút nam châm xoay cảnh báo đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V nam châm hút hàng đầu 12V24V380V đèn cảnh báo công trình
LTD-1101J hút nam châm xoay cảnh báo đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V nam châm hút hàng đầu 12V24V380V đèn cảnh báo công trình
LTD-1101J hút nam châm xoay cảnh báo đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V nam châm hút hàng đầu 12V24V380V đèn cảnh báo công trình
LTD-1101J hút nam châm xoay cảnh báo đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V nam châm hút hàng đầu 12V24V380V đèn cảnh báo công trình
LTD-1101J hút nam châm xoay cảnh báo đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V nam châm hút hàng đầu 12V24V380V đèn cảnh báo công trình
LTD-1101J hút nam châm xoay cảnh báo đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V nam châm hút hàng đầu 12V24V380V đèn cảnh báo công trình
LTD-1101J hút nam châm xoay cảnh báo đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V nam châm hút hàng đầu 12V24V380V đèn cảnh báo công trình
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 21 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Nanyi
Model: LTD-1101J mới
Phân loại màu sắc: Nam châm hút âm (12v), Nam châm hút âm (24v), Nam châm hút âm (36v), Nam châm hút âm (48v), Nam châm hút âm (110v), Nam châm hút âm (220v), Nam châm hút âm (380v), Nam châm hút âm + Công tắc âm thanh hút từ tính âm thanh + điều chỉnh âm lượng hút từ tính âm thanh + công tắc nguồn hút từ tính không ồn (12v) hút từ tính không ồn (24v) hút từ tính không ồn (36v) hút từ tính không ồn (48v) hút từ tính không ồn (110v) hút từ tính không ồn (220v) Hút từ tính êm hút (380v) Hút nam châm có âm thanh + bật lửa Loại vít có âm thanh 12v Loại vít có âm thanh 24v Loại vít có âm thanh 36v Loại vít có âm thanh 48v Loại vít có âm thanh 220v Loại vít có âm thanh 380v Loại vít không kêu 220v Loại vít không có tiếng 24v Vít loại im lặng 12 v vít điều chỉnh âm lượng
LTD-1101J hút nam châm xoay cảnh báo đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V nam châm hút hàng đầu 12V24V380V đèn cảnh báo công trình LTD-1101J hút nam châm xoay cảnh báo đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V nam châm hút hàng đầu 12V24V380V đèn cảnh báo công trình LTD-1101J hút nam châm xoay cảnh báo đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V nam châm hút hàng đầu 12V24V380V đèn cảnh báo công trình LTD-1101J hút nam châm xoay cảnh báo đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V nam châm hút hàng đầu 12V24V380V đèn cảnh báo công trình LTD-1101J hút nam châm xoay cảnh báo đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V nam châm hút hàng đầu 12V24V380V đèn cảnh báo công trình LTD-1101J hút nam châm xoay cảnh báo đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V nam châm hút hàng đầu 12V24V380V đèn cảnh báo công trình LTD-1101J hút nam châm xoay cảnh báo đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V nam châm hút hàng đầu 12V24V380V đèn cảnh báo công trình LTD-1101J hút nam châm xoay cảnh báo đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V nam châm hút hàng đầu 12V24V380V đèn cảnh báo công trình LTD-1101J hút nam châm xoay cảnh báo đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V nam châm hút hàng đầu 12V24V380V đèn cảnh báo công trình LTD-1101J hút nam châm xoay cảnh báo đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V nam châm hút hàng đầu 12V24V380V đèn cảnh báo công trình LTD-1101J hút nam châm xoay cảnh báo đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V nam châm hút hàng đầu 12V24V380V đèn cảnh báo công trình LTD-1101J hút nam châm xoay cảnh báo đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V nam châm hút hàng đầu 12V24V380V đèn cảnh báo công trình LTD-1101J hút nam châm xoay cảnh báo đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V nam châm hút hàng đầu 12V24V380V đèn cảnh báo công trình LTD-1101J hút nam châm xoay cảnh báo đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V nam châm hút hàng đầu 12V24V380V đèn cảnh báo công trình LTD-1101J hút nam châm xoay cảnh báo đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V nam châm hút hàng đầu 12V24V380V đèn cảnh báo công trình LTD-1101J hút nam châm xoay cảnh báo đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V nam châm hút hàng đầu 12V24V380V đèn cảnh báo công trình LTD-1101J hút nam châm xoay cảnh báo đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V nam châm hút hàng đầu 12V24V380V đèn cảnh báo công trình LTD-1101J hút nam châm xoay cảnh báo đèn LED âm thanh và ánh sáng báo động 220V nam châm hút hàng đầu 12V24V380V đèn cảnh báo công trình

Customer Reviews

Yi *** cheng (giấu tên)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Giao hàng nhanh, tay nghề rất tốt, hiệu ứng âm thanh và ánh sáng khá hài lòng! Một khu mua sắm hoàn hảo! Người bán lập hóa đơn trong thời gian! khen"
F *** 9 (Khuyết danh)
"Tính năng sản phẩm: Hút nam châm rất dễ sử dụng. Lực hút rất mạnh Chất lượng sản phẩm: dễ sử dụng, âm thanh toMua một hộp, ghế từ tính được sử dụng rộng rãi"
r *** 6 (giấu tên)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Các thiết bị được sử dụng trong nhà máy là rất tốt, việc lắp đặt hút từ rất đơn giản và thuận tiện, mua sắm thỏa đáng,"
c *** 5 (khuyết danh)
"Mua một đợt cho công trường, rất tốt, giao hàng nhanh, hôm sau đã có"
t *** 7 (khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Mình đã mua cho khách rồi, chất lượng rất tốt, dùng hết sẽ mua tiếp"
t *** 4 (khuyết danh)
"Rất tốt, giá vừa phải, chất lượng có vẻ tốtTôi đã mua một số mô hình và so sánh chúng. Cái này là tốt nhất và rẻ nhất! Âm thanh to và đèn sáng"
chang *** 8 (khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Lần mua đầu tiên, hiệu suất sản phẩm ổn định, độ sáng bình thường và giao hàng nhanh, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác! Thể hiện thái độ là tốt"
Sheng *** 8 (Khuyết danh)
"Tôi đã mua nhầm điện áp và người bán đã thay thế nó. Dịch vụ rất tốt, thanh toán kịp thời và đáng tin cậy."
Lan *** li (khuyết danh)
"Nam châm có lực hút lớn, màu vàng đẹp và tay nghề tốt! Bác chủ nói đèn LED bền và chất lượng tốt! thỏa mãn. . . ."
t *** 4 (khuyết danh)
"Rất hài lòng khi mua sắm, đáng đồng tiền, chất liệu và tay nghề tốt, giá cả phải chăng hơn nhiều so với các cửa hàng thực tế!"
t *** 3 (khuyết danh)
"Mua để sửa đổi thiết bị, hiệu quả rất tốt, bền hơn nhiều so với bóng đèn, rẻ và tốt. TuyệtTôi luôn luôn không nói gì về chất lượng"
t *** 0 (ẩn danh)
"Tôi đã mua lại nhiều lần! Khách hàng cũ! Giá rẻ và tốt! Lực hút nam châm mạnh. âm lượng lớn!"
2 *** Minh (giấu tên)
"Chất lượng tốt, hậu cần nhanh, dịch vụ tốt, tôi rất hài lòng, rất đáng để giới thiệuChống mưa và chống thấm nước, tay nghề tốt, giá rẻ và chất lượng tốt! Dễ sử dụng và giá rẻ! Có thể chi trả! báo động lớn"
Thử *** 6 (Khuyết danh)
"Tôi đã kiểm tra nó sau khi tôi mua nó và tôi không thể kết nối nó lúc đầu, cảm ơn sự hướng dẫn của người bán. Âm thanh khá to và độ sáng cũng rất tốt, tôi thực sự hài lòng."
Jing *** Yong (khuyết danh)
"Chất lượng rất tốt, giá cả phải chăng, thái độ phục vụ của cửa hàng rất tốt!Nam châm có lực hút mạnh, chất lượng đèn tốt và tay nghề tốt! Đến vào ngày hôm sau và vận chuyển nó như thế này"
c *** 8 (khuyết danh)
"Chất lượng rất tốt, mình đã mua offline trước đây, đây là lần đầu tiên mình mua online, không tệ, rất thơm"
t *** 9 (khuyết danh)
"Hình thức rất đẹp, chất lượng tốt, giá cả phải chăng, rẻ hơn nhiều so với cửa hàng thực.Chất lượng rất tốt, hút rất tốt và âm thanh cũng tuyệt vời, khách hàng nói rằng họ rất hài lòng"
t *** 4 (khuyết danh)
"Chất lượng rất tốt, rất đáng để muaChất lượng rất tốt, chống thấm nước không có vấn đề gì, mình dùng được một thời gian rồi rất hài lòng, giá rẻ dễ sử dụng."

0965.68.68.11