Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc

MÃ SẢN PHẨM: TD-704756247299 Đã bán 4000+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
224,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc
Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 16 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Taodon
Mô hình: 35516
Chức năng: Chống bẩn và chống dầu
Chất liệu: Silicon
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Thượng Hải
Phân loại màu sắc: Bộ 7 món chống bụi lon chính hãng, Bộ 7 món chống bụi 2 lon chính hãng + khẩu trang mắt to chống sương mù, Bộ 7 món chống bụi 2 lon chính hãng + 20 miếng lọc cotton chính hãng 2 lon chống bụi + chống sương mù lớn Khẩu trang mắt + 20 miếng bông lọc Chống bụi 2 ngăn chính hãng chống bụi độc + chống sương mù mắt lớn + 60 miếng bông lọc [nâng cấp] Silicone chống bụi mặt nạ [nâng cấp] Silicone chống bụi + 20 miếng bông lọc [nâng cấp] Silicone chống vi rút Bụi độc + mặt nạ mắt to chống sương mù + 20 miếng bông lọc được nhân viên khuyên dùng! [Chống bụi công nghiệp] Bộ 7 món chống bụi silica gel bể đôi nâng cấp + 20 miếng bông lọc hình tròn - bộ sưu tập và mua tặng thêm 10 miếng mặt nạ chống bụi bông lọc hình thang 20 miếng Hộp lọc hình thang số 3 1 cặp Hộp lọc hình thang số 8 1 cặp [chuyên dụng cho thuốc trừ sâu] chính hãng chống bụi độc + mặt nạ mắt to chống sương mù + 20 miếng bông lọc [chuyên dụng cho thuốc trừ sâu] silicon chống bụi độc nâng cấp + mặt nạ mắt to chống sương mù + 20 miếng bông lọc [chống bụi công nghiệp] chống ăn mòn thùng đôi Bộ 7 món + 20 miếng bông lọc tròn [chống bụi công nghiệp] chống bụi lon kép set 7 món + kính chống bụi + 20 miếng bông lọc tròn [chống bụi công nghiệp] nâng cấp bộ 7 món chống bụi lon silicone kép + Kính chống bụi Fog big + 20 miếng bông lọc tròn Bộ 7 món màu trắng 602 phiên bản tiêu chuẩn (đầy đủ set) [nâng cấp] Khẩu trang chống bụi silicone + kính chống sương loại lớn Khẩu trang chống bụi 6200 chính hãng + 60 miếng bông lọc [nâng cấp] Khẩu trang chống bụi, chống độc silicone + 60 miếng bông lọc Bông lọc hình thang 100 miếng Khẩu trang silicon A8 + Hộp chống bụi chống độc số 3 + 20 miếng bông lọc KN95 + Hộp lọc bụi độc chống bụi số 3 nâng cấp Khẩu trang chống bụi chống độc 7200 set 7 món nâng cấp Khẩu trang chống bụi chống độc 7200 set 7 món + 20 miếng bông lọc KN95 nâng cấp Mặt nạ phòng độc chống bụi 7200 Bộ 7 món + Mặt nạ mắt to chống sương mù [Mẫu nâng cấp mới] Bộ 7 món chống bụi phòng độc [nâng cấp mới] Bộ 7 món chống bụi mặt nạ phòng độc + 10 miếng bông lọc [nâng cấp mới] Bộ 7 miếng mặt nạ phòng độc chống bụi + 10 miếng bông lọc + mặt nạ mắt to chống sương mù 602 trắng Bộ bảy miếng phiên bản tiêu chuẩn + 10 miếng bông lọc KN95 Bộ 7 món trắng 602 bản tiêu chuẩn + 30 miếng bông lọc KN95 Hộp lọc hình thang số 7 1 cặp Hộp lọc hình thang số 1 1 cặp Hộp lọc hình thang số 4 1 cặp
Tổng trọng lượng: 0,1
Mục số: 6200
Năm niêm yết Mùa: Mùa thu 2022
Khối lượng gói: 0,1
Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc Mặt nạ phòng độc mặt nạ phun sơn đặc biệt mặt nạ chống bụi toàn mặt chống hóa chất công nghiệp mặt nạ dưỡng khí độc mua mặt nạ phòng độc

Customer Reviews

y *** 3 (giấu tên)
"Gói mình mua trước đã dùng hết, giờ mình mua gói mới nạp lại. Tôi đã giảm giá và gửi thêm mười miếng nữa."
Đi *** đi (khuyết danh)
"Giá rất cao, nó rất vừa vặn, sử dụng thực sự khác biệt, tôi rất thích"
t *** Minh (khuyết danh)
"Hậu cần nhanh chóng, chất lượng sản phẩm không tệ, tôi mua để bảo vệ thử nghiệm và đã giới thiệu cho người khác rồi!"
j *** 2 (khuyết danh)
"Chất lượng rất tốt, tay nghề tốt, tay nghề tốt, sự hài lòng"
t *** 4 (khuyết danh)
"rất tốt tốt"
m *** e (khuyết danh)
"Bé đã nhận được, tác dụng bảo vệ rất tốt, cảm giác mát lạnh, lần này khỏi lo làm đồ có mùi hăng nhé!"
t *** 5 (giấu tên)
"Mặt nạ phòng độc này hoạt động tốt đến mức chúng ta thường cần đến nó trong xưởng ô tô để ngăn bụi xâm nhập vào phổi. Hiệu quả bảo vệ rất tốt và giá rẻ. Giá trị lớn. Hậu cần cũng rất nhanh, thiết kế ngoại hình hoàn hảo"
một *** 1 (giấu tên)
"Chất liệu tốt, nhưng cái mới có một số mùi đặc biệt, có thể sau một thời gian sẽ ổn và độ kín khí tốt hơn, nếu bạn đeo kính bảo hộ, bạn không thể đeo chúng, nếu bạn không thể đeo kính lớn hơn, bạn vẫn có thể cần kính bảo hộ lớn."
t *** 7 (khuyết danh)
"Chức năng sản phẩm: rất hoàn hảo, mua lần thứ ba Chất liệu bên ngoài: bao bì rất tốt, ngày sản xuất, nhà sản xuất rất rõ ràng. Chất lượng sản phẩm: không có mùi vị, đáng tin cậy, nên mua."
t *** 8 (khuyết danh)
"Thực sự dễ sử dụng, rất thiết thực. Có thể nói là rất tiện lợi, mình rất hài lòng về hiệu quả sau khi mua về sử dụng tại nhà. Chỉ cần mua nó nếu bạn cần nó."
t *** 0 (ẩn danh)
"Hậu cần nhanh chóng và sản phẩm hoạt động tốt. Đối với tôi, đó là vật liệu bề ngoài được sử dụng để ngăn khói thuốc phụ: niêm phong hoàn hảo. Chất lượng sản phẩm: rất tốt"
Tong *** zi (khuyết danh)
"Nhận được mặt nạ phòng độc, nó được sử dụng để sơn, chất lượng tốt và giá rẻ. khen"
Cháy *** quán (khuyết danh)
"Đóng gói tốt, hậu cần nhanh chóng, giá cả phải chăng, rẻ hơn nhiều so với siêu thị, tôi đã mua mặt nạ phòng độc"
t *** 9 (khuyết danh)
"Chất lượng sản phẩm: khá tốt, cao cấp, dễ sử dụng. có vẻ tốt"
Truyền thống *** 1 (ẩn danh)
"Giao hàng nhanh, đến kịp thời, phù hợp với hình ảnh, đặt nó trong công ty như một dự phòng"
t *** 6 (khuyết danh)
"Đã nhận hàng, giao hàng nhanh chóng, chất lượng khẩu trang bảo hộ tốt, tay nghề gia công rất tốt, xung quanh làm bằng chất liệu cao su, đeo rất mềm và thoải mái, có thể cách ly được hầu hết mùi và bụi sau khi đeo , thật tốt tôi muốn nó"
Để *** sốt (khuyết danh)
"Những điều rất hữu ích! Phun sơn lên người mẫu không còn sợ hít vào phổi! Không thể ngửi thấy gì cả! Vẫn còn rất nhiều giấy lọc kn95 dự phòng có thể thay thế, và có vẻ như chúng sẽ được sử dụng trong một thời gian dài."
Rồng đen (Khuyết danh )
"Rất tốt, kiểu dáng rất đẹp, còn có thêm khẩu trang bảo hộ KN95, ước tính có khả năng chống bụi."
Bắc *** Jane (ẩn danh)
"Sau khi đeo vào mình cảm thấy rất thoải mái, phần thở ra và hít vào được thiết kế riêng biệt, thở rất thoải mái Thiết kế bảo vệ tốt?Chất lượng sản phẩm cũng rất tốt?"
f *** 7 (khuyết danh)
"Chức năng sản phẩm: Tôi đã mua nó cho người khác, chất lượng chấp nhận được Chất liệu bên ngoài: Có vẻ chấp nhận được Chất lượng sản phẩm: Sử dụng không có vấn đề gì"

0965.68.68.11