Băng cảnh báo màu vàng và đen PVC màu đen và màu vàng một mét đường ngựa vằn băng qua cảnh báo vành đai cách ly màu chữa cháy nhãn dán mốc dòng phim bảo vệ mặt đất băng logo đặc biệt băng trang trí sàn băng dán phản quang

MÃ SẢN PHẨM: TD-638311307668 Đã bán 10.000+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
189,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Băng cảnh báo màu vàng và đen PVC màu đen và màu vàng một mét đường ngựa vằn băng qua cảnh báo vành đai cách ly màu chữa cháy nhãn dán mốc dòng phim bảo vệ mặt đất băng logo đặc biệt băng trang trí sàn băng dán phản quang
Băng cảnh báo màu vàng và đen PVC màu đen và màu vàng một mét đường ngựa vằn băng qua cảnh báo vành đai cách ly màu chữa cháy nhãn dán mốc dòng phim bảo vệ mặt đất băng logo đặc biệt băng trang trí sàn băng dán phản quang
Băng cảnh báo màu vàng và đen PVC màu đen và màu vàng một mét đường ngựa vằn băng qua cảnh báo vành đai cách ly màu chữa cháy nhãn dán mốc dòng phim bảo vệ mặt đất băng logo đặc biệt băng trang trí sàn băng dán phản quang
Băng cảnh báo màu vàng và đen PVC màu đen và màu vàng một mét đường ngựa vằn băng qua cảnh báo vành đai cách ly màu chữa cháy nhãn dán mốc dòng phim bảo vệ mặt đất băng logo đặc biệt băng trang trí sàn băng dán phản quang
Băng cảnh báo màu vàng và đen PVC màu đen và màu vàng một mét đường ngựa vằn băng qua cảnh báo vành đai cách ly màu chữa cháy nhãn dán mốc dòng phim bảo vệ mặt đất băng logo đặc biệt băng trang trí sàn băng dán phản quang
Băng cảnh báo màu vàng và đen PVC màu đen và màu vàng một mét đường ngựa vằn băng qua cảnh báo vành đai cách ly màu chữa cháy nhãn dán mốc dòng phim bảo vệ mặt đất băng logo đặc biệt băng trang trí sàn băng dán phản quang
Băng cảnh báo màu vàng và đen PVC màu đen và màu vàng một mét đường ngựa vằn băng qua cảnh báo vành đai cách ly màu chữa cháy nhãn dán mốc dòng phim bảo vệ mặt đất băng logo đặc biệt băng trang trí sàn băng dán phản quang
Băng cảnh báo màu vàng và đen PVC màu đen và màu vàng một mét đường ngựa vằn băng qua cảnh báo vành đai cách ly màu chữa cháy nhãn dán mốc dòng phim bảo vệ mặt đất băng logo đặc biệt băng trang trí sàn băng dán phản quang
Băng cảnh báo màu vàng và đen PVC màu đen và màu vàng một mét đường ngựa vằn băng qua cảnh báo vành đai cách ly màu chữa cháy nhãn dán mốc dòng phim bảo vệ mặt đất băng logo đặc biệt băng trang trí sàn băng dán phản quang
Băng cảnh báo màu vàng và đen PVC màu đen và màu vàng một mét đường ngựa vằn băng qua cảnh báo vành đai cách ly màu chữa cháy nhãn dán mốc dòng phim bảo vệ mặt đất băng logo đặc biệt băng trang trí sàn băng dán phản quang
Băng cảnh báo màu vàng và đen PVC màu đen và màu vàng một mét đường ngựa vằn băng qua cảnh báo vành đai cách ly màu chữa cháy nhãn dán mốc dòng phim bảo vệ mặt đất băng logo đặc biệt băng trang trí sàn băng dán phản quang
Băng cảnh báo màu vàng và đen PVC màu đen và màu vàng một mét đường ngựa vằn băng qua cảnh báo vành đai cách ly màu chữa cháy nhãn dán mốc dòng phim bảo vệ mặt đất băng logo đặc biệt băng trang trí sàn băng dán phản quang
Băng cảnh báo màu vàng và đen PVC màu đen và màu vàng một mét đường ngựa vằn băng qua cảnh báo vành đai cách ly màu chữa cháy nhãn dán mốc dòng phim bảo vệ mặt đất băng logo đặc biệt băng trang trí sàn băng dán phản quang
Băng cảnh báo màu vàng và đen PVC màu đen và màu vàng một mét đường ngựa vằn băng qua cảnh báo vành đai cách ly màu chữa cháy nhãn dán mốc dòng phim bảo vệ mặt đất băng logo đặc biệt băng trang trí sàn băng dán phản quang
Băng cảnh báo màu vàng và đen PVC màu đen và màu vàng một mét đường ngựa vằn băng qua cảnh báo vành đai cách ly màu chữa cháy nhãn dán mốc dòng phim bảo vệ mặt đất băng logo đặc biệt băng trang trí sàn băng dán phản quang
Băng cảnh báo màu vàng và đen PVC màu đen và màu vàng một mét đường ngựa vằn băng qua cảnh báo vành đai cách ly màu chữa cháy nhãn dán mốc dòng phim bảo vệ mặt đất băng logo đặc biệt băng trang trí sàn băng dán phản quang
Băng cảnh báo màu vàng và đen PVC màu đen và màu vàng một mét đường ngựa vằn băng qua cảnh báo vành đai cách ly màu chữa cháy nhãn dán mốc dòng phim bảo vệ mặt đất băng logo đặc biệt băng trang trí sàn băng dán phản quang
Băng cảnh báo màu vàng và đen PVC màu đen và màu vàng một mét đường ngựa vằn băng qua cảnh báo vành đai cách ly màu chữa cháy nhãn dán mốc dòng phim bảo vệ mặt đất băng logo đặc biệt băng trang trí sàn băng dán phản quang
Băng cảnh báo màu vàng và đen PVC màu đen và màu vàng một mét đường ngựa vằn băng qua cảnh báo vành đai cách ly màu chữa cháy nhãn dán mốc dòng phim bảo vệ mặt đất băng logo đặc biệt băng trang trí sàn băng dán phản quang
Băng cảnh báo màu vàng và đen PVC màu đen và màu vàng một mét đường ngựa vằn băng qua cảnh báo vành đai cách ly màu chữa cháy nhãn dán mốc dòng phim bảo vệ mặt đất băng logo đặc biệt băng trang trí sàn băng dán phản quang
Băng cảnh báo màu vàng và đen PVC màu đen và màu vàng một mét đường ngựa vằn băng qua cảnh báo vành đai cách ly màu chữa cháy nhãn dán mốc dòng phim bảo vệ mặt đất băng logo đặc biệt băng trang trí sàn băng dán phản quang
Băng cảnh báo màu vàng và đen PVC màu đen và màu vàng một mét đường ngựa vằn băng qua cảnh báo vành đai cách ly màu chữa cháy nhãn dán mốc dòng phim bảo vệ mặt đất băng logo đặc biệt băng trang trí sàn băng dán phản quang
Băng cảnh báo màu vàng và đen PVC màu đen và màu vàng một mét đường ngựa vằn băng qua cảnh báo vành đai cách ly màu chữa cháy nhãn dán mốc dòng phim bảo vệ mặt đất băng logo đặc biệt băng trang trí sàn băng dán phản quang
Băng cảnh báo màu vàng và đen PVC màu đen và màu vàng một mét đường ngựa vằn băng qua cảnh báo vành đai cách ly màu chữa cháy nhãn dán mốc dòng phim bảo vệ mặt đất băng logo đặc biệt băng trang trí sàn băng dán phản quang
Băng cảnh báo màu vàng và đen PVC màu đen và màu vàng một mét đường ngựa vằn băng qua cảnh báo vành đai cách ly màu chữa cháy nhãn dán mốc dòng phim bảo vệ mặt đất băng logo đặc biệt băng trang trí sàn băng dán phản quang
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 21 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Youjiang
Mã số hàng hóa: Cảnh báo màu vàng và đen
Loại băng: Băng cảnh báo
Phân loại màu: Vàng và đen [rộng 4,8cm * dài 33 mét] vàng nóng và đen [rộng 6 cm * dài 33 mét] vàng nóng và đen [rộng 8cm * dài 33 mét] vàng nóng và đen [rộng 10 cm * dài 33 mét] ] màu vàng nóng và đen [Rộng 4,8 cm * Dài 18 mét] Vàng và đen [Rộng 6 cm * Dài 18 mét] Vàng [Rộng 4,8 cm * Dài 33 mét] Màu vàng bán chạy nhất [Rộng 6 cm * Dài 33 mét] Màu vàng bán chạy nhất [ Rộng 8cm*Dài 33 mét] Bán chạy nhất Màu vàng [Rộng 10cm*Dài 33m] Bán chạy nhất Màu vàng [Rộng 4,8cm*Dài 18m] Màu vàng [Rộng 6cm*Dài 18m] Màu đỏ [Rộng 4,8cm*Dài 33m] Bán chạy nhất Màu đỏ [Rộng 6cm*Dài 33m] Bán chạy nhất Đỏ [Rộng 8cm*Dài 33m] Xanh lá nóng [Rộng 4,8cm*Dài 33m] Xanh lá nóng [Rộng 6cm*Dài 33m] Xanh lá nóng [Rộng 8cm*Dài 33m] Trắng nóng [Rộng 4,8cm* Chiều dài 33m] 】 Bán chạy màu trắng [rộng 6cm * dài 33 mét] bán chạy màu trắng [rộng 8cm * dài 33 mét] bán chạy [rộng 4,8cm * dài 33 mét] ghi chú màu [rộng 6cm * dài 33 mét] lấy một ghi chú màu vàng và đen【Rộng 2cm*Dài 18 mét] hẹp vàng [rộng 2cm*dài 18 mét] hẹp
Nhà sản xuất: An Huy Zhongsheng Packaging Materials Co., Ltd.
Thời gian niêm yết: 2021-02-02
Băng cảnh báo màu vàng và đen PVC màu đen và màu vàng một mét đường ngựa vằn băng qua cảnh báo vành đai cách ly màu chữa cháy nhãn dán mốc dòng phim bảo vệ mặt đất băng logo đặc biệt băng trang trí sàn băng dán phản quang

Customer Reviews

Béo *** 9 (Khuyết danh)
"Sản phẩm rất dính và dễ bám trên nền nhà xưởng, rất dễ sử dụng và cũng không thấm nước, nhanh tay mua nhé.thực sự bền"
t *** 4 (khuyết danh)
"Chất lượng tốt và giá cả phải chăng! Vấn đề là cửa hàng rất tốt! Tôi mua cho công ty, cửa hàng xuất hóa đơn trong vài giây, tôi lập tức yêu cầu công ty hoàn tiền và xin nghỉ việc."
Đường *** 2 (Khuyết Danh)
"Tác dụng của băng này là khác nhau trong những dịp khác nhau. Đặc biệt là sau tình huống trong nhà, sau khi dán miếng dán bảo vệ tiếp đất, hãy dùng băng dính này để cố định. Không thể sửa màng bảo vệ mặt đất bằng keo trong suốt thông thường. Đưa ra một đánh giá tốt đầu tiên. Có hình bên trên, bạn tham khảo nhé."
5 *** 9 (giấu tên)
"Thái độ rất tốt, hàng hóa tương đối tốt, và thái độ tử tế và hài lòng."
Nhiệm vụ *** 9 (Khuyết danh)
"Rất tốt, rất dính! Màu sắc bắt mắt và là một điều rất tốt! Rất khuyến khích."
n *** 5 (khuyết danh)
"Băng cảnh báo đen vàng mà công ty mình mua ở đây chất lượng rất tốt, mình quên ghi màu, bộ phận chăm sóc khách hàng rất có trách nhiệm gọi điện xác nhận rồi mới giao hàng, dịch vụ hài lòng, mình khuyên bạn nên mọi người mua"
d *** 5 (khuyết danh)
"Công tác quản lý 5S của đơn vị và các vạch kẻ cảnh báo tại chỗ đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Thứ tốt và không đắt tiền."
Làm tắc luồng (Ẩn danh )
"Giao hàng nhanh, hàng tốt."
z *** cam (khuyết danh)
"Xưởng đang cần, sau khi dạo một vòng mình chọn cái này, vừa túi tiền, nhân dịp này mình mua liền 2 hộp. Khi nhận hàng mình không hề thất vọng, đẹp hơn cả mong muốn, trong quá trình dán mình kéo băng dính trước rồi mới dán nên không bị nhăn sau khi dán. Độ dính cũng tốt, hoàn hảo"
t *** 7 (khuyết danh)
"Chất lượng rất tốt, cảm ơn bạn đã quan tâm, rất đáng để mua, khuyên dùng.Chất lượng băng rất tốt, rất đáng để mọi người mua. Khuyến khích."
ti *** y (khuyết danh)
"Tôi đã đăng nó ngay khi tôi nhận được nó, hiệu quả rất tốt và chất lượng cũng tốt, tôi khuyên mọi người nên mua nó!"
meo meo *** kết hôn (khuyết danh)
"Dễ dàng sử dụng, có thể xé ra và dán lại nếu dán không tốt. Đó là tài liệu tôi muốn!"
Trương *** 7 (khuyết danh)
"Rất thuận tiện để dán, dễ sử dụng và tiện lợi, nếu bạn cần mua nó, bạn sẽ mua lại, giới thiệu mua, giới thiệu!"
một *** 1 (giấu tên)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Không tốn kém, mạnh mẽ và dễ sử dụng. . ."
don *** 5 (khuyết danh)
"Chất lượng rất tốt, không dễ sờn rách, dùng trong xưởng, thường xuyên bị xe đẩy kéo đi khắp nơi, không sờn rách."
cười nhiều *** (khuyết danh)
"Đây là lần đầu tiên tôi mua nó từ cửa hàng của bạn, chất lượng rất tốt và màu sắc cũng rất đẹp, nếu bạn cần nó trong một xưởng khác trong tương lai, tôi sẽ mua lại!"
t *** 0 (ẩn danh)
"Tại sao tôi không thể sử dụng nó Nó không hoạt động.không dễ sử dụng"
Sở thích tình yêu (khuyết danh )
"Đã nhận được hàng, giá cả hợp lý, bề mặt băng cảnh báo chống mài mòn rất tốt! Đây đã là lần mua hàng thứ hai của tôi ?. Nó cần được thay thế hàng năm. Tuổi thọ của băng dính tương đối dài với một vài đô la. Nó đáng giá???"
Hoài *** ma túy (khuyết danh)
"Chất lượng rất tốt, thật tuyệt vời, tôi sẽ quay lại lần sau, khen ngợi?"
t *** 3 (khuyết danh)
"Mình tưởng có phản quang nhưng không phải mình mua nhầm"

0965.68.68.11