Băng keo mờ chống trượt dán cầu thang miếng dán chống trượt miếng dán dày chống mài mòn băng cảnh báo bước miếng dán cao su PVC tự dính gạch lát sàn phòng tắm băng keo tự dính mặt đất chống trượt chống thấm nước bang keo phan quang

MÃ SẢN PHẨM: TD-649985675188 Đã bán 2000+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
129,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Băng keo mờ chống trượt dán cầu thang miếng dán chống trượt miếng dán dày chống mài mòn băng cảnh báo bước miếng dán cao su PVC tự dính gạch lát sàn phòng tắm băng keo tự dính mặt đất chống trượt chống thấm nước bang keo phan quang
Băng keo mờ chống trượt dán cầu thang miếng dán chống trượt miếng dán dày chống mài mòn băng cảnh báo bước miếng dán cao su PVC tự dính gạch lát sàn phòng tắm băng keo tự dính mặt đất chống trượt chống thấm nước bang keo phan quang
Băng keo mờ chống trượt dán cầu thang miếng dán chống trượt miếng dán dày chống mài mòn băng cảnh báo bước miếng dán cao su PVC tự dính gạch lát sàn phòng tắm băng keo tự dính mặt đất chống trượt chống thấm nước bang keo phan quang
Băng keo mờ chống trượt dán cầu thang miếng dán chống trượt miếng dán dày chống mài mòn băng cảnh báo bước miếng dán cao su PVC tự dính gạch lát sàn phòng tắm băng keo tự dính mặt đất chống trượt chống thấm nước bang keo phan quang
Băng keo mờ chống trượt dán cầu thang miếng dán chống trượt miếng dán dày chống mài mòn băng cảnh báo bước miếng dán cao su PVC tự dính gạch lát sàn phòng tắm băng keo tự dính mặt đất chống trượt chống thấm nước bang keo phan quang
Băng keo mờ chống trượt dán cầu thang miếng dán chống trượt miếng dán dày chống mài mòn băng cảnh báo bước miếng dán cao su PVC tự dính gạch lát sàn phòng tắm băng keo tự dính mặt đất chống trượt chống thấm nước bang keo phan quang
Băng keo mờ chống trượt dán cầu thang miếng dán chống trượt miếng dán dày chống mài mòn băng cảnh báo bước miếng dán cao su PVC tự dính gạch lát sàn phòng tắm băng keo tự dính mặt đất chống trượt chống thấm nước bang keo phan quang
Băng keo mờ chống trượt dán cầu thang miếng dán chống trượt miếng dán dày chống mài mòn băng cảnh báo bước miếng dán cao su PVC tự dính gạch lát sàn phòng tắm băng keo tự dính mặt đất chống trượt chống thấm nước bang keo phan quang
Băng keo mờ chống trượt dán cầu thang miếng dán chống trượt miếng dán dày chống mài mòn băng cảnh báo bước miếng dán cao su PVC tự dính gạch lát sàn phòng tắm băng keo tự dính mặt đất chống trượt chống thấm nước bang keo phan quang
Băng keo mờ chống trượt dán cầu thang miếng dán chống trượt miếng dán dày chống mài mòn băng cảnh báo bước miếng dán cao su PVC tự dính gạch lát sàn phòng tắm băng keo tự dính mặt đất chống trượt chống thấm nước bang keo phan quang
Băng keo mờ chống trượt dán cầu thang miếng dán chống trượt miếng dán dày chống mài mòn băng cảnh báo bước miếng dán cao su PVC tự dính gạch lát sàn phòng tắm băng keo tự dính mặt đất chống trượt chống thấm nước bang keo phan quang
Băng keo mờ chống trượt dán cầu thang miếng dán chống trượt miếng dán dày chống mài mòn băng cảnh báo bước miếng dán cao su PVC tự dính gạch lát sàn phòng tắm băng keo tự dính mặt đất chống trượt chống thấm nước bang keo phan quang
Băng keo mờ chống trượt dán cầu thang miếng dán chống trượt miếng dán dày chống mài mòn băng cảnh báo bước miếng dán cao su PVC tự dính gạch lát sàn phòng tắm băng keo tự dính mặt đất chống trượt chống thấm nước bang keo phan quang
Băng keo mờ chống trượt dán cầu thang miếng dán chống trượt miếng dán dày chống mài mòn băng cảnh báo bước miếng dán cao su PVC tự dính gạch lát sàn phòng tắm băng keo tự dính mặt đất chống trượt chống thấm nước bang keo phan quang
Băng keo mờ chống trượt dán cầu thang miếng dán chống trượt miếng dán dày chống mài mòn băng cảnh báo bước miếng dán cao su PVC tự dính gạch lát sàn phòng tắm băng keo tự dính mặt đất chống trượt chống thấm nước bang keo phan quang
Băng keo mờ chống trượt dán cầu thang miếng dán chống trượt miếng dán dày chống mài mòn băng cảnh báo bước miếng dán cao su PVC tự dính gạch lát sàn phòng tắm băng keo tự dính mặt đất chống trượt chống thấm nước bang keo phan quang
Băng keo mờ chống trượt dán cầu thang miếng dán chống trượt miếng dán dày chống mài mòn băng cảnh báo bước miếng dán cao su PVC tự dính gạch lát sàn phòng tắm băng keo tự dính mặt đất chống trượt chống thấm nước bang keo phan quang
Băng keo mờ chống trượt dán cầu thang miếng dán chống trượt miếng dán dày chống mài mòn băng cảnh báo bước miếng dán cao su PVC tự dính gạch lát sàn phòng tắm băng keo tự dính mặt đất chống trượt chống thấm nước bang keo phan quang
Băng keo mờ chống trượt dán cầu thang miếng dán chống trượt miếng dán dày chống mài mòn băng cảnh báo bước miếng dán cao su PVC tự dính gạch lát sàn phòng tắm băng keo tự dính mặt đất chống trượt chống thấm nước bang keo phan quang
Băng keo mờ chống trượt dán cầu thang miếng dán chống trượt miếng dán dày chống mài mòn băng cảnh báo bước miếng dán cao su PVC tự dính gạch lát sàn phòng tắm băng keo tự dính mặt đất chống trượt chống thấm nước bang keo phan quang
Băng keo mờ chống trượt dán cầu thang miếng dán chống trượt miếng dán dày chống mài mòn băng cảnh báo bước miếng dán cao su PVC tự dính gạch lát sàn phòng tắm băng keo tự dính mặt đất chống trượt chống thấm nước bang keo phan quang
Băng keo mờ chống trượt dán cầu thang miếng dán chống trượt miếng dán dày chống mài mòn băng cảnh báo bước miếng dán cao su PVC tự dính gạch lát sàn phòng tắm băng keo tự dính mặt đất chống trượt chống thấm nước bang keo phan quang
Băng keo mờ chống trượt dán cầu thang miếng dán chống trượt miếng dán dày chống mài mòn băng cảnh báo bước miếng dán cao su PVC tự dính gạch lát sàn phòng tắm băng keo tự dính mặt đất chống trượt chống thấm nước bang keo phan quang
Băng keo mờ chống trượt dán cầu thang miếng dán chống trượt miếng dán dày chống mài mòn băng cảnh báo bước miếng dán cao su PVC tự dính gạch lát sàn phòng tắm băng keo tự dính mặt đất chống trượt chống thấm nước bang keo phan quang
Băng keo mờ chống trượt dán cầu thang miếng dán chống trượt miếng dán dày chống mài mòn băng cảnh báo bước miếng dán cao su PVC tự dính gạch lát sàn phòng tắm băng keo tự dính mặt đất chống trượt chống thấm nước bang keo phan quang
Băng keo mờ chống trượt dán cầu thang miếng dán chống trượt miếng dán dày chống mài mòn băng cảnh báo bước miếng dán cao su PVC tự dính gạch lát sàn phòng tắm băng keo tự dính mặt đất chống trượt chống thấm nước bang keo phan quang
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 11 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Khiên Anh
Mục số: Băng chống trượt PVC
Loại băng: Băng dính
Phân loại màu: Vàng và đen [5 cm x 5 mét] vàng và đen [5 cm x 15 mét] vàng và đen [10 cm x 5 mét] vàng và đen [15 cm x 5 mét] đen [5 cm x 5 mét ] đen [5 cm x 15 m] đen [10 cm x 5 m] vàng [5 cm x 5 m] vàng [5 cm x 15 m] vàng [10 cm x 5 m] vàng [15 cm x 5 m] xám [5 cm x 5 mét] xám [5 cm x 15 mét] xám [10 cm x 5 mét] xám [15 cm x 5 mét] trong suốt [5 cm x 5 mét] trong suốt [5 cm x 15 mét] trong suốt [10 cm x 5 mét] đỏ [5 cm x 5 mét] đỏ [10 cm x 5 mét] xanh lam [5 cm x 5 mét] xanh lam [10 cm x 5 mét] xanh lục [5 cm x 5 mét] sáng-xanh lục [ 5cm x 5m] Phát sáng trong bóng tối - đen và xanh lục [5cm x 5m] Dải phát sáng trong bóng tối - xanh lục [5cm x 5m]
Doanh nghiệp sản xuất: Shanghai Zhuanxin Industrial Co., Ltd.
Thời gian niêm yết: 2019-08-09
Băng keo mờ chống trượt dán cầu thang miếng dán chống trượt miếng dán dày chống mài mòn băng cảnh báo bước miếng dán cao su PVC tự dính gạch lát sàn phòng tắm băng keo tự dính mặt đất chống trượt chống thấm nước bang keo phan quang Băng keo mờ chống trượt dán cầu thang miếng dán chống trượt miếng dán dày chống mài mòn băng cảnh báo bước miếng dán cao su PVC tự dính gạch lát sàn phòng tắm băng keo tự dính mặt đất chống trượt chống thấm nước bang keo phan quang Băng keo mờ chống trượt dán cầu thang miếng dán chống trượt miếng dán dày chống mài mòn băng cảnh báo bước miếng dán cao su PVC tự dính gạch lát sàn phòng tắm băng keo tự dính mặt đất chống trượt chống thấm nước bang keo phan quang Băng keo mờ chống trượt dán cầu thang miếng dán chống trượt miếng dán dày chống mài mòn băng cảnh báo bước miếng dán cao su PVC tự dính gạch lát sàn phòng tắm băng keo tự dính mặt đất chống trượt chống thấm nước bang keo phan quang Băng keo mờ chống trượt dán cầu thang miếng dán chống trượt miếng dán dày chống mài mòn băng cảnh báo bước miếng dán cao su PVC tự dính gạch lát sàn phòng tắm băng keo tự dính mặt đất chống trượt chống thấm nước bang keo phan quang Băng keo mờ chống trượt dán cầu thang miếng dán chống trượt miếng dán dày chống mài mòn băng cảnh báo bước miếng dán cao su PVC tự dính gạch lát sàn phòng tắm băng keo tự dính mặt đất chống trượt chống thấm nước bang keo phan quang Băng keo mờ chống trượt dán cầu thang miếng dán chống trượt miếng dán dày chống mài mòn băng cảnh báo bước miếng dán cao su PVC tự dính gạch lát sàn phòng tắm băng keo tự dính mặt đất chống trượt chống thấm nước bang keo phan quang Băng keo mờ chống trượt dán cầu thang miếng dán chống trượt miếng dán dày chống mài mòn băng cảnh báo bước miếng dán cao su PVC tự dính gạch lát sàn phòng tắm băng keo tự dính mặt đất chống trượt chống thấm nước bang keo phan quang Băng keo mờ chống trượt dán cầu thang miếng dán chống trượt miếng dán dày chống mài mòn băng cảnh báo bước miếng dán cao su PVC tự dính gạch lát sàn phòng tắm băng keo tự dính mặt đất chống trượt chống thấm nước bang keo phan quang Băng keo mờ chống trượt dán cầu thang miếng dán chống trượt miếng dán dày chống mài mòn băng cảnh báo bước miếng dán cao su PVC tự dính gạch lát sàn phòng tắm băng keo tự dính mặt đất chống trượt chống thấm nước bang keo phan quang Băng keo mờ chống trượt dán cầu thang miếng dán chống trượt miếng dán dày chống mài mòn băng cảnh báo bước miếng dán cao su PVC tự dính gạch lát sàn phòng tắm băng keo tự dính mặt đất chống trượt chống thấm nước bang keo phan quang Băng keo mờ chống trượt dán cầu thang miếng dán chống trượt miếng dán dày chống mài mòn băng cảnh báo bước miếng dán cao su PVC tự dính gạch lát sàn phòng tắm băng keo tự dính mặt đất chống trượt chống thấm nước bang keo phan quang Băng keo mờ chống trượt dán cầu thang miếng dán chống trượt miếng dán dày chống mài mòn băng cảnh báo bước miếng dán cao su PVC tự dính gạch lát sàn phòng tắm băng keo tự dính mặt đất chống trượt chống thấm nước bang keo phan quang Băng keo mờ chống trượt dán cầu thang miếng dán chống trượt miếng dán dày chống mài mòn băng cảnh báo bước miếng dán cao su PVC tự dính gạch lát sàn phòng tắm băng keo tự dính mặt đất chống trượt chống thấm nước bang keo phan quang Băng keo mờ chống trượt dán cầu thang miếng dán chống trượt miếng dán dày chống mài mòn băng cảnh báo bước miếng dán cao su PVC tự dính gạch lát sàn phòng tắm băng keo tự dính mặt đất chống trượt chống thấm nước bang keo phan quang Băng keo mờ chống trượt dán cầu thang miếng dán chống trượt miếng dán dày chống mài mòn băng cảnh báo bước miếng dán cao su PVC tự dính gạch lát sàn phòng tắm băng keo tự dính mặt đất chống trượt chống thấm nước bang keo phan quang Băng keo mờ chống trượt dán cầu thang miếng dán chống trượt miếng dán dày chống mài mòn băng cảnh báo bước miếng dán cao su PVC tự dính gạch lát sàn phòng tắm băng keo tự dính mặt đất chống trượt chống thấm nước bang keo phan quang Băng keo mờ chống trượt dán cầu thang miếng dán chống trượt miếng dán dày chống mài mòn băng cảnh báo bước miếng dán cao su PVC tự dính gạch lát sàn phòng tắm băng keo tự dính mặt đất chống trượt chống thấm nước bang keo phan quang Băng keo mờ chống trượt dán cầu thang miếng dán chống trượt miếng dán dày chống mài mòn băng cảnh báo bước miếng dán cao su PVC tự dính gạch lát sàn phòng tắm băng keo tự dính mặt đất chống trượt chống thấm nước bang keo phan quang Băng keo mờ chống trượt dán cầu thang miếng dán chống trượt miếng dán dày chống mài mòn băng cảnh báo bước miếng dán cao su PVC tự dính gạch lát sàn phòng tắm băng keo tự dính mặt đất chống trượt chống thấm nước bang keo phan quang Băng keo mờ chống trượt dán cầu thang miếng dán chống trượt miếng dán dày chống mài mòn băng cảnh báo bước miếng dán cao su PVC tự dính gạch lát sàn phòng tắm băng keo tự dính mặt đất chống trượt chống thấm nước bang keo phan quang Băng keo mờ chống trượt dán cầu thang miếng dán chống trượt miếng dán dày chống mài mòn băng cảnh báo bước miếng dán cao su PVC tự dính gạch lát sàn phòng tắm băng keo tự dính mặt đất chống trượt chống thấm nước bang keo phan quang Băng keo mờ chống trượt dán cầu thang miếng dán chống trượt miếng dán dày chống mài mòn băng cảnh báo bước miếng dán cao su PVC tự dính gạch lát sàn phòng tắm băng keo tự dính mặt đất chống trượt chống thấm nước bang keo phan quang

Customer Reviews

r *** g (khuyết danh)
"Bậc thang ướt và trơn trong những ngày mưa, vì vậy tôi đã đăng nó để chống trượt"
gỗ *** n (khuyết danh)
"Dùng cho xe lăn chống trượt cho người già tại nhà, độ ma sát cực tốt."
ben *** 7 (khuyết danh)
"Rất dày, độ nhớt cũng phù hợp, rất thiết thực"
t *** 2 (khuyết danh)
"Sau khi nhận được hàng, tôi đã tự dán vào, độ dính rất tốt, chống trơn trượt tốt."
f *** f (ẩn danh)
"Giấy nhám này rất thiết thực, nó có thể được sử dụng trên ván trượt, và nó cũng có thể được sử dụng để làm mịn bằng tay, điều quan trọng là nó có thể được dán, giấy nhám như thế này không thể được sử dụng, và nó không đắt tiền."
r *** 7 (giấu tên)
"Thứ tốt, chất lượng cao và giá thấp, phải có cho cầu thang gạch nhẵn, khen ngợi!"
một *** s (ẩn danh)
"Trông đẹp hơn tưởng tượng, màu đen mờ hơi bóng và có họa tiết, dán nó lên dải ngưỡng cửa cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề rô bốt quét khó vượt qua ngưỡng cửa"
t *** 3 (khuyết danh)
"Băng rất tốt, đẹp và không trơn trượt, sản phẩm lý tưởng, đáng tin cậy, khuyên dùng"
t *** 2 (khuyết danh)
"Cái này rất tốt. Màu đen đẹp hơn. Bề mặt sần sùi. Lớp keo mặt sau rất dính và dễ dán. Đặt lên thang rất tốt. Tôi mới sử dụng một phần và vẫn còn Còn rất nhiều. Đánh giá tốt nhé (o^^o)"
Khỉ *** Chạy (Khuyết danh)
"Dán xe cũng không tệ."
Fan *** Zheng (giấu tên)
"Đây là lần mua thứ 2, chất lượng rất tốt, rất hài lòng"
t *** 8 (khuyết danh)
"Dễ sử dụng, tăng ma sát"
Hải *** o (khuyết danh)
"Đen, xịn, chống trượt, không cần đến IKEA, chỉ cần đến đây"
Tiếng tre trúc (Khuyết danh )
"Lần đầu tiên tôi mua nó, tôi cảm thấy rất tốt, tôi đã mất hai ngày để xác nhận đánh giá, tôi thích nó và ủng hộ nó!"
j *** n (khuyết danh)
"Độ dính mạnh, các hạt mờ lớn, rất đáng đồng tiền bát gạo!"
f *** 4 (khuyết danh)
"Tác dụng chống trượt tốt. Giá rẻ, chất lượng tốt và giá rẻ, vẫn còn một cuộn lớn, những thứ này thường được sử dụng trong cửa hàng, và tôi chắc chắn sẽ mua lại cửa hàng."
6 *** n (khuyết danh)
"Đã nhận hàng, đầy đủ các cuộn. Kích thước hạt và độ nhám là đủ, và nó có thể tạo ra hiệu ứng chống trượt. Không tệ, rất tốt."
t *** 6 (khuyết danh)
"Đây thực sự là một vật phẩm chống trượt, đặc biệt là khi trời có tuyết, nó rất dễ sử dụng, tôi đã so sánh nhiều công ty trên Internet, nó vẫn dễ sử dụng và giá cả hợp lý. Giá trị tuyệt vời của tiền.Đã được một thời gian và tôi rất hài lòng!"
c *** float (khuyết danh)
"Rất tốt, gạch dễ trượt, dán cái này lên cửa rất tốt, sẽ không dễ trượt, hiệu quả rất tốt, rất tiện lợi"
Anh Bo *** (khuyết danh)
"Chất lượng rất tốt, sản phẩm thực tế phù hợp với hình ảnh. Đó là khuyến cáo để bắt đầu! ! !"

0965.68.68.11