Băng cảnh báo PVC đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo mang tính bước ngoặt nhãn dán sàn băng sàn màu nét đứt băng sàn bang keo phan quang

MÃ SẢN PHẨM: TD-573739769890 Đã bán 8000+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
352,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Băng cảnh báo PVC đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo mang tính bước ngoặt nhãn dán sàn băng sàn màu nét đứt băng sàn bang keo phan quang
Băng cảnh báo PVC đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo mang tính bước ngoặt nhãn dán sàn băng sàn màu nét đứt băng sàn bang keo phan quang
Băng cảnh báo PVC đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo mang tính bước ngoặt nhãn dán sàn băng sàn màu nét đứt băng sàn bang keo phan quang
Băng cảnh báo PVC đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo mang tính bước ngoặt nhãn dán sàn băng sàn màu nét đứt băng sàn bang keo phan quang
Băng cảnh báo PVC đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo mang tính bước ngoặt nhãn dán sàn băng sàn màu nét đứt băng sàn bang keo phan quang
Băng cảnh báo PVC đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo mang tính bước ngoặt nhãn dán sàn băng sàn màu nét đứt băng sàn bang keo phan quang
Băng cảnh báo PVC đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo mang tính bước ngoặt nhãn dán sàn băng sàn màu nét đứt băng sàn bang keo phan quang
Băng cảnh báo PVC đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo mang tính bước ngoặt nhãn dán sàn băng sàn màu nét đứt băng sàn bang keo phan quang
Băng cảnh báo PVC đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo mang tính bước ngoặt nhãn dán sàn băng sàn màu nét đứt băng sàn bang keo phan quang
Băng cảnh báo PVC đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo mang tính bước ngoặt nhãn dán sàn băng sàn màu nét đứt băng sàn bang keo phan quang
Băng cảnh báo PVC đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo mang tính bước ngoặt nhãn dán sàn băng sàn màu nét đứt băng sàn bang keo phan quang
Băng cảnh báo PVC đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo mang tính bước ngoặt nhãn dán sàn băng sàn màu nét đứt băng sàn bang keo phan quang
Băng cảnh báo PVC đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo mang tính bước ngoặt nhãn dán sàn băng sàn màu nét đứt băng sàn bang keo phan quang
Băng cảnh báo PVC đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo mang tính bước ngoặt nhãn dán sàn băng sàn màu nét đứt băng sàn bang keo phan quang
Băng cảnh báo PVC đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo mang tính bước ngoặt nhãn dán sàn băng sàn màu nét đứt băng sàn bang keo phan quang
Băng cảnh báo PVC đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo mang tính bước ngoặt nhãn dán sàn băng sàn màu nét đứt băng sàn bang keo phan quang
Băng cảnh báo PVC đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo mang tính bước ngoặt nhãn dán sàn băng sàn màu nét đứt băng sàn bang keo phan quang
Băng cảnh báo PVC đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo mang tính bước ngoặt nhãn dán sàn băng sàn màu nét đứt băng sàn bang keo phan quang
Băng cảnh báo PVC đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo mang tính bước ngoặt nhãn dán sàn băng sàn màu nét đứt băng sàn bang keo phan quang
Băng cảnh báo PVC đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo mang tính bước ngoặt nhãn dán sàn băng sàn màu nét đứt băng sàn bang keo phan quang
Băng cảnh báo PVC đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo mang tính bước ngoặt nhãn dán sàn băng sàn màu nét đứt băng sàn bang keo phan quang
Băng cảnh báo PVC đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo mang tính bước ngoặt nhãn dán sàn băng sàn màu nét đứt băng sàn bang keo phan quang
Băng cảnh báo PVC đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo mang tính bước ngoặt nhãn dán sàn băng sàn màu nét đứt băng sàn bang keo phan quang
Băng cảnh báo PVC đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo mang tính bước ngoặt nhãn dán sàn băng sàn màu nét đứt băng sàn bang keo phan quang
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 24 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Feather King
Model: DY-472
Phân loại màu: Đen và vàng 48mm*33 mét/cuộn [giá 6 cuộn] vàng 48mm*33 mét/cuộn [giá 6 cuộn] xanh 48mm*33 mét/cuộn [giá 6 cuộn] đỏ 48mm*33 mét/cuộn [6 giá cuộn] Giá] Xanh 48mm*33m/cuộn [6 cuộn] Trắng 48mm*33m/cuộn [6 cuộn] Đen 48mm*33m/cuộn [6 cuộn] Đỏ và trắng 48mm*33m/cuộn [6 cuộn] Giá] Xanh và trắng 48mm*33m/cuộn [giá 6 tập] Đen trắng 48mm*33m/cuộn [giá 6 tập] Chịu mài mòn dày/đen và vàng 48mm*30 mét/cuộn [giá 4 tập] Mẫu ngoại thương [đen và vàng ] 48mm*23m/cuộn [giá 6 tập] Mẫu ngoại thương [đen và vàng] 60mm*23m/cuộn [giá 6 tập] Mẫu ngoại thương [vàng] 48mm*23m/cuộn [giá 6 tập] Mẫu ngoại thương [ màu vàng] 60mm*23m/cuộn [giá 6 cuộn] dày chống mài mòn/màu vàng 48mm*30m/cuộn [giá 4 cuộn] [màu ghi chú đơn hàng] 30mm*33m/cuộn [giá 9 cuộn] [màu ghi chú đơn hàng 】40mm*33m/cuộn [giá 7 cuộn] [màu ghi chú đơn hàng] 45mm*33m/cuộn [giá 6 cuộn] [màu ghi chú đơn hàng] 50mm*33m/cuộn [giá 6 cuộn] [màu ghi chú đơn hàng] 60mm *33m/cuộn [giá 5 cuộn] [màu ghi chú đơn hàng] 80mm*33m/cuộn [giá 3 cuộn] [màu ghi chú đơn hàng] 100mm*33m/cuộn [giá 3 cuộn] [màu ghi chú đơn hàng] 150mm*33m /roll [giá 2 cuộn]
Băng cảnh báo PVC đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo mang tính bước ngoặt nhãn dán sàn băng sàn màu nét đứt băng sàn bang keo phan quang Băng cảnh báo PVC đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo mang tính bước ngoặt nhãn dán sàn băng sàn màu nét đứt băng sàn bang keo phan quang Băng cảnh báo PVC đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo mang tính bước ngoặt nhãn dán sàn băng sàn màu nét đứt băng sàn bang keo phan quang Băng cảnh báo PVC đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo mang tính bước ngoặt nhãn dán sàn băng sàn màu nét đứt băng sàn bang keo phan quang Băng cảnh báo PVC đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo mang tính bước ngoặt nhãn dán sàn băng sàn màu nét đứt băng sàn bang keo phan quang Băng cảnh báo PVC đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo mang tính bước ngoặt nhãn dán sàn băng sàn màu nét đứt băng sàn bang keo phan quang Băng cảnh báo PVC đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo mang tính bước ngoặt nhãn dán sàn băng sàn màu nét đứt băng sàn bang keo phan quang Băng cảnh báo PVC đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo mang tính bước ngoặt nhãn dán sàn băng sàn màu nét đứt băng sàn bang keo phan quang Băng cảnh báo PVC đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo mang tính bước ngoặt nhãn dán sàn băng sàn màu nét đứt băng sàn bang keo phan quang Băng cảnh báo PVC đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo mang tính bước ngoặt nhãn dán sàn băng sàn màu nét đứt băng sàn bang keo phan quang Băng cảnh báo PVC đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo mang tính bước ngoặt nhãn dán sàn băng sàn màu nét đứt băng sàn bang keo phan quang Băng cảnh báo PVC đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo mang tính bước ngoặt nhãn dán sàn băng sàn màu nét đứt băng sàn bang keo phan quang Băng cảnh báo PVC đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo mang tính bước ngoặt nhãn dán sàn băng sàn màu nét đứt băng sàn bang keo phan quang Băng cảnh báo PVC đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo mang tính bước ngoặt nhãn dán sàn băng sàn màu nét đứt băng sàn bang keo phan quang Băng cảnh báo PVC đen và vàng ngựa vằn băng qua cảnh báo mang tính bước ngoặt nhãn dán sàn băng sàn màu nét đứt băng sàn bang keo phan quang

Customer Reviews

j *** j (khuyết danh)
"Nơi ẩm ướt không dán được, bề mặt sạch sẽ, phẳng thì độ dính tốt, hai người lát sân cầu lông mất ba tiếng, hai ngày nữa sẽ sử dụng được, không biết nó hoạt động như thế nào."
Trương *** y (khuyết danh)
"Không tệ cho việc sử dụng văn phòng"
Trộm Trộm (Khuyết Danh )
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Cho dù nó được dán ở tầng trệt của tòa nhà nhà máy như một khu vực cảnh báo, hoặc dán trên khu vực cửa để chặn đường. Chúng rất chắc chắn và hoàn toàn không bị rơi ra, điều quan trọng nhất là sẽ không để lại vết keo sau khi rút phích cắm. Ngạc nhiên. Mà không phá hủy vật liệu ban đầu. Đợi khoảng 30 phút sau khi dán sẽ đặc biệt chắc chắn"
t *** 3 (khuyết danh)
"Tốc độ rất nhanh, nó nói sẽ đến vào ngày hôm sau, và nó sẽ đến vào sáng hôm sau, nó đã được nhận rất tốt, nhưng nó vẫn chưa được sử dụng, tôi sẽ đánh giá sau"
t *** 0 (ẩn danh)
"Chất lượng tốt, độ dính rất mạnh và tốc độ hậu cần rất nhanh."
l *** l (khuyết danh)
"Rất rộng và dày, độ bám dính tốt"
t *** 3 (khuyết danh)
"Nó trông dày hơn!"
Ngoài ra *** chun (khuyết danh)
"Đã mua lại một bộ băng cảnh báo màu vàng và đen, đã mua một bộ sáu chiếc, tốc độ giao hàng nhanh hơn bao giờ hết, bao bì nhận được chắc chắn, rộng và hẹp 48mm, dày hơn, không dễ biến dạng, sẵn sàng sử dụng ở khu vực công cộng , dính và ổn định, giá rẻ và chất lượng tốt, loại bỏ những rắc rối khi mua hàng tại các cửa hàng thực, một trải nghiệm mua sắm ưng ý!"
Hồng *** 7 (Khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Hai năm nay tôi có mua băng keo của cửa hàng này về trang trí, trước đây băng keo sử dụng bình thường, từ đợt 30 cuộn băng keo đen vàng mua tháng 9/2022, cửa nhà một số chủ nhà đã bị sơn lại. Phản hồi với bộ phận chăm sóc khách hàng vào tháng 11 năm 2022, bộ phận chăm sóc khách hàng cho biết đó là vấn đề về môi trường vật chất, nhưng băng vẫn ổn. Hôm nay là ngày 23 tháng 2 năm 2023 mà bộ phận chăm sóc khách hàng vẫn đổi đi đổi lại mà không giải quy"
Zhang *** e (khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Không đẹp thì đừng mua, xé ra là thế này, còn không bằng"
Wei *** bin (khuyết danh)
"Nó mỏng hơn trước một chút và chuyển phát nhanh ở tỉnh này chậm hơn các tỉnh khác 2-3 ngày. Khoảng cách từ Shangrao đến Ji'an không quá xa, nhưng nó chậm hơn Chiết Giang, Thượng Hải và Giang Tô.Hàng kém chất lượng! ! ! Sử dụng hơi khó chịu, 1-20 cm bị đứt một đoạn, dưới biểu ngữ Chiết Giang Hàng Châu giao hàng thực chất là sản phẩm lỗi ở Giang Tây Thượng Nhiêu, hơn 8 tệ một cuộn, cố gắng dán khoảng cách 3 mét nhưng gần như bị đứt 30 hải lý, Làm rõ sự việc bằng ảnh thật. Người dân Giang Tây rất g"
Po *** 4 (Khuyết danh)
"Độ dính quá kémĐộ dính kém quá 1 ngày sẽ bong ra"
tình dục lưu manh (khuyết danh )
"Chất lượng rất tốt, có thể kéo dài trong một thời gian dài mà không bị biến dạng, nhưng hơi đắt"
Vương *** f (khuyết danh)
"rất hữu ích ~Nó rất dễ sử dụng, độ bám dính rất chắc chắn, không bị rơi ra trên đường xi măng, hiệu suất chi phí rất cao, không tệ?"
Chín *** l (Khuyết Danh)
"Không có sự khác biệt về màu sắc, và chiều rộng của băng vừa phải, tôi đã mua 6 cuộn."
t *** 4 (khuyết danh)
"em bé ổnem bé ổn"
d *** ze (khuyết danh)
"Đây là lần mua thứ hai, chất lượng tuyệt vời và tôi sẽ đến đây thường xuyên trong tương lai."
Kiri *** 4 (Khuyết danh)
"Chất lượng của băng rất tốt, trọng lượng cũng rất lớn, màu sắc rất tươi sáng, vạch một mét rất rõ ràng, đẹp và giá cả cũng rất phải chăng, chất lượng tốt và giá rẻ, nó đáng để giới thiệu, và tôi sẽ mua nó vào lần tới???"
g *** đôi (khuyết danh)
"Lần này ổn rồi"
Hoa Cheng *** (khuyết danh)
"Không nên mua, nó sẽ bị gãy khi bạn kéo nó"

0965.68.68.11