PVC đen và vàng mờ băng chống trượt cầu thang miếng dán chống trượt chịu mài mòn chống nước dày miếng dán cảnh báo bước băng băng keo cảnh báo vàng đen

MÃ SẢN PHẨM: TD-715370059414 Đã bán hơn 1000
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
222,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
PVC đen và vàng mờ băng chống trượt cầu thang miếng dán chống trượt chịu mài mòn chống nước dày miếng dán cảnh báo bước băng băng keo cảnh báo vàng đen
PVC đen và vàng mờ băng chống trượt cầu thang miếng dán chống trượt chịu mài mòn chống nước dày miếng dán cảnh báo bước băng băng keo cảnh báo vàng đen
PVC đen và vàng mờ băng chống trượt cầu thang miếng dán chống trượt chịu mài mòn chống nước dày miếng dán cảnh báo bước băng băng keo cảnh báo vàng đen
PVC đen và vàng mờ băng chống trượt cầu thang miếng dán chống trượt chịu mài mòn chống nước dày miếng dán cảnh báo bước băng băng keo cảnh báo vàng đen
PVC đen và vàng mờ băng chống trượt cầu thang miếng dán chống trượt chịu mài mòn chống nước dày miếng dán cảnh báo bước băng băng keo cảnh báo vàng đen
PVC đen và vàng mờ băng chống trượt cầu thang miếng dán chống trượt chịu mài mòn chống nước dày miếng dán cảnh báo bước băng băng keo cảnh báo vàng đen
PVC đen và vàng mờ băng chống trượt cầu thang miếng dán chống trượt chịu mài mòn chống nước dày miếng dán cảnh báo bước băng băng keo cảnh báo vàng đen
PVC đen và vàng mờ băng chống trượt cầu thang miếng dán chống trượt chịu mài mòn chống nước dày miếng dán cảnh báo bước băng băng keo cảnh báo vàng đen
PVC đen và vàng mờ băng chống trượt cầu thang miếng dán chống trượt chịu mài mòn chống nước dày miếng dán cảnh báo bước băng băng keo cảnh báo vàng đen
PVC đen và vàng mờ băng chống trượt cầu thang miếng dán chống trượt chịu mài mòn chống nước dày miếng dán cảnh báo bước băng băng keo cảnh báo vàng đen
PVC đen và vàng mờ băng chống trượt cầu thang miếng dán chống trượt chịu mài mòn chống nước dày miếng dán cảnh báo bước băng băng keo cảnh báo vàng đen
PVC đen và vàng mờ băng chống trượt cầu thang miếng dán chống trượt chịu mài mòn chống nước dày miếng dán cảnh báo bước băng băng keo cảnh báo vàng đen
PVC đen và vàng mờ băng chống trượt cầu thang miếng dán chống trượt chịu mài mòn chống nước dày miếng dán cảnh báo bước băng băng keo cảnh báo vàng đen
PVC đen và vàng mờ băng chống trượt cầu thang miếng dán chống trượt chịu mài mòn chống nước dày miếng dán cảnh báo bước băng băng keo cảnh báo vàng đen
PVC đen và vàng mờ băng chống trượt cầu thang miếng dán chống trượt chịu mài mòn chống nước dày miếng dán cảnh báo bước băng băng keo cảnh báo vàng đen
PVC đen và vàng mờ băng chống trượt cầu thang miếng dán chống trượt chịu mài mòn chống nước dày miếng dán cảnh báo bước băng băng keo cảnh báo vàng đen
PVC đen và vàng mờ băng chống trượt cầu thang miếng dán chống trượt chịu mài mòn chống nước dày miếng dán cảnh báo bước băng băng keo cảnh báo vàng đen
PVC đen và vàng mờ băng chống trượt cầu thang miếng dán chống trượt chịu mài mòn chống nước dày miếng dán cảnh báo bước băng băng keo cảnh báo vàng đen
PVC đen và vàng mờ băng chống trượt cầu thang miếng dán chống trượt chịu mài mòn chống nước dày miếng dán cảnh báo bước băng băng keo cảnh báo vàng đen
PVC đen và vàng mờ băng chống trượt cầu thang miếng dán chống trượt chịu mài mòn chống nước dày miếng dán cảnh báo bước băng băng keo cảnh báo vàng đen
PVC đen và vàng mờ băng chống trượt cầu thang miếng dán chống trượt chịu mài mòn chống nước dày miếng dán cảnh báo bước băng băng keo cảnh báo vàng đen
PVC đen và vàng mờ băng chống trượt cầu thang miếng dán chống trượt chịu mài mòn chống nước dày miếng dán cảnh báo bước băng băng keo cảnh báo vàng đen
PVC đen và vàng mờ băng chống trượt cầu thang miếng dán chống trượt chịu mài mòn chống nước dày miếng dán cảnh báo bước băng băng keo cảnh báo vàng đen
PVC đen và vàng mờ băng chống trượt cầu thang miếng dán chống trượt chịu mài mòn chống nước dày miếng dán cảnh báo bước băng băng keo cảnh báo vàng đen
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 15 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Hongrui
Phân loại màu sắc: xám Rộng 10 cm * Dài 5 mét [1 cuộn] đỏ và trắng Rộng 2,5 cm * Dài 5 mét [1 cuộn] Đỏ trắng rộng 15 cm * Dài 5 mét [1 cuộn] Đen và vàng Rộng 2,5 cm * 5 mét dài [1 cuộn] Cuộn] đen vàng rộng 15 cm * dài 5 mét [1 cuộn] xám rộng 5 cm * dài 5 mét [1 cuộn] vàng rộng 15 cm * dài 5 mét [1 cuộn] xám rộng 15 cm * dài 5 mét [ 1 cuộn] đỏ rộng 10 cm * dài 5 mét [1 cuộn] vàng rộng 2,5 cm * dài 5 mét [1 cuộn] trắng rộng 5 cm * dài 5 mét [1 cuộn] đen rộng 5 cm * dài 5 mét [1 cuộn] đen 10 cm rộng * dài 5 mét [ 1 cuộn] đỏ rộng 5 cm * dài 5 mét [ 1 cuộn ] đen rộng 15 cm * dài 5 mét [ 1 cuộn ] đỏ rộng 15 cm * dài 5 mét [ 1 cuộn ] trắng rộng 15 cm * dài 5 mét [ 1 cuộn] đỏ và trắng Rộng 10 cm * Dài 5 mét [1 cuộn] Vàng Rộng 10 cm * Dài 5 mét [1 cuộn] Trắng Rộng 10 cm * Dài 5 mét [1 cuộn] Vàng Rộng 5 cm * Dài 5 mét [1 cuộn] Đen và màu vàng rộng 10 cm * dài 5 mét [1 cuộn] đen và vàng rộng 5 cm * dài 5 mét [1 cuộn] đỏ và trắng rộng 5 cm * dài 5 mét [1 cuộn]
PVC đen và vàng mờ băng chống trượt cầu thang miếng dán chống trượt chịu mài mòn chống nước dày miếng dán cảnh báo bước băng băng keo cảnh báo vàng đen PVC đen và vàng mờ băng chống trượt cầu thang miếng dán chống trượt chịu mài mòn chống nước dày miếng dán cảnh báo bước băng băng keo cảnh báo vàng đen PVC đen và vàng mờ băng chống trượt cầu thang miếng dán chống trượt chịu mài mòn chống nước dày miếng dán cảnh báo bước băng băng keo cảnh báo vàng đen PVC đen và vàng mờ băng chống trượt cầu thang miếng dán chống trượt chịu mài mòn chống nước dày miếng dán cảnh báo bước băng băng keo cảnh báo vàng đen PVC đen và vàng mờ băng chống trượt cầu thang miếng dán chống trượt chịu mài mòn chống nước dày miếng dán cảnh báo bước băng băng keo cảnh báo vàng đen PVC đen và vàng mờ băng chống trượt cầu thang miếng dán chống trượt chịu mài mòn chống nước dày miếng dán cảnh báo bước băng băng keo cảnh báo vàng đen PVC đen và vàng mờ băng chống trượt cầu thang miếng dán chống trượt chịu mài mòn chống nước dày miếng dán cảnh báo bước băng băng keo cảnh báo vàng đen PVC đen và vàng mờ băng chống trượt cầu thang miếng dán chống trượt chịu mài mòn chống nước dày miếng dán cảnh báo bước băng băng keo cảnh báo vàng đen PVC đen và vàng mờ băng chống trượt cầu thang miếng dán chống trượt chịu mài mòn chống nước dày miếng dán cảnh báo bước băng băng keo cảnh báo vàng đen PVC đen và vàng mờ băng chống trượt cầu thang miếng dán chống trượt chịu mài mòn chống nước dày miếng dán cảnh báo bước băng băng keo cảnh báo vàng đen PVC đen và vàng mờ băng chống trượt cầu thang miếng dán chống trượt chịu mài mòn chống nước dày miếng dán cảnh báo bước băng băng keo cảnh báo vàng đen PVC đen và vàng mờ băng chống trượt cầu thang miếng dán chống trượt chịu mài mòn chống nước dày miếng dán cảnh báo bước băng băng keo cảnh báo vàng đen PVC đen và vàng mờ băng chống trượt cầu thang miếng dán chống trượt chịu mài mòn chống nước dày miếng dán cảnh báo bước băng băng keo cảnh báo vàng đen

Customer Reviews

t *** 4 (khuyết danh)
"Hậu cần nhanh chóng, thái độ phục vụ của người bán rất tốt, băng keo có chất lượng tốt, độ dính rất chặt và hiệu quả thoát nước cũng tốt, rất đáng để mua"
S *** Feng (khuyết danh)
"Chất lượng rất tốt và hiệu quả cũng rất tốt"
t *** 5 (giấu tên)
"Chất lượng rất tốt, số mét đủ, tác dụng chống trượt tuyệt vời! Hậu cần cũng rất nhanh, tôi định mua thêm,"
t *** 8 (khuyết danh)
"Tốc độ giao hàng rất nhanh, mình đã sử dụng ngay khi nhận được, nhìn đẹp và chống trơn trượt rất tốt! sẽ trở lại"
t *** 9 (khuyết danh)
"Chất lượng băng rất tốt, rất chắc, rất dính, rất dính, giá tốt"
Tắt *** 0 (Ẩn danh)
"Chất lượng rất tốt, độ dính mạnh, giá cả phải chăng, hiệu quả chống thấm nước rất tốt, rất đáng để mua"
t *** 3 (khuyết danh)
"Băng rất dày, dễ sử dụng, chất lượng tốt, độ dày vừa phải, giá cả phải chăng"

0965.68.68.11