Điện áp cao 10kv đơn hàng gram thanh kéo thanh phanh thanh cách điện thanh vận hành kính thiên văn 35kv đơn hàng cách điện gram thanh gắp thanh sào đóng cắt điện trung thế

MÃ SẢN PHẨM: TD-631056905840 Đã bán 9
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
415,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Điện áp cao 10kv đơn hàng gram thanh kéo thanh phanh thanh cách điện thanh vận hành kính thiên văn 35kv đơn hàng cách điện gram thanh gắp thanh sào đóng cắt điện trung thế
Điện áp cao 10kv đơn hàng gram thanh kéo thanh phanh thanh cách điện thanh vận hành kính thiên văn 35kv đơn hàng cách điện gram thanh gắp thanh sào đóng cắt điện trung thế
Điện áp cao 10kv đơn hàng gram thanh kéo thanh phanh thanh cách điện thanh vận hành kính thiên văn 35kv đơn hàng cách điện gram thanh gắp thanh sào đóng cắt điện trung thế
Điện áp cao 10kv đơn hàng gram thanh kéo thanh phanh thanh cách điện thanh vận hành kính thiên văn 35kv đơn hàng cách điện gram thanh gắp thanh sào đóng cắt điện trung thế
Điện áp cao 10kv đơn hàng gram thanh kéo thanh phanh thanh cách điện thanh vận hành kính thiên văn 35kv đơn hàng cách điện gram thanh gắp thanh sào đóng cắt điện trung thế
Điện áp cao 10kv đơn hàng gram thanh kéo thanh phanh thanh cách điện thanh vận hành kính thiên văn 35kv đơn hàng cách điện gram thanh gắp thanh sào đóng cắt điện trung thế
Điện áp cao 10kv đơn hàng gram thanh kéo thanh phanh thanh cách điện thanh vận hành kính thiên văn 35kv đơn hàng cách điện gram thanh gắp thanh sào đóng cắt điện trung thế
Điện áp cao 10kv đơn hàng gram thanh kéo thanh phanh thanh cách điện thanh vận hành kính thiên văn 35kv đơn hàng cách điện gram thanh gắp thanh sào đóng cắt điện trung thế
Điện áp cao 10kv đơn hàng gram thanh kéo thanh phanh thanh cách điện thanh vận hành kính thiên văn 35kv đơn hàng cách điện gram thanh gắp thanh sào đóng cắt điện trung thế
Điện áp cao 10kv đơn hàng gram thanh kéo thanh phanh thanh cách điện thanh vận hành kính thiên văn 35kv đơn hàng cách điện gram thanh gắp thanh sào đóng cắt điện trung thế
Điện áp cao 10kv đơn hàng gram thanh kéo thanh phanh thanh cách điện thanh vận hành kính thiên văn 35kv đơn hàng cách điện gram thanh gắp thanh sào đóng cắt điện trung thế
Điện áp cao 10kv đơn hàng gram thanh kéo thanh phanh thanh cách điện thanh vận hành kính thiên văn 35kv đơn hàng cách điện gram thanh gắp thanh sào đóng cắt điện trung thế
Điện áp cao 10kv đơn hàng gram thanh kéo thanh phanh thanh cách điện thanh vận hành kính thiên văn 35kv đơn hàng cách điện gram thanh gắp thanh sào đóng cắt điện trung thế
Điện áp cao 10kv đơn hàng gram thanh kéo thanh phanh thanh cách điện thanh vận hành kính thiên văn 35kv đơn hàng cách điện gram thanh gắp thanh sào đóng cắt điện trung thế
Điện áp cao 10kv đơn hàng gram thanh kéo thanh phanh thanh cách điện thanh vận hành kính thiên văn 35kv đơn hàng cách điện gram thanh gắp thanh sào đóng cắt điện trung thế
Điện áp cao 10kv đơn hàng gram thanh kéo thanh phanh thanh cách điện thanh vận hành kính thiên văn 35kv đơn hàng cách điện gram thanh gắp thanh sào đóng cắt điện trung thế
Điện áp cao 10kv đơn hàng gram thanh kéo thanh phanh thanh cách điện thanh vận hành kính thiên văn 35kv đơn hàng cách điện gram thanh gắp thanh sào đóng cắt điện trung thế
Điện áp cao 10kv đơn hàng gram thanh kéo thanh phanh thanh cách điện thanh vận hành kính thiên văn 35kv đơn hàng cách điện gram thanh gắp thanh sào đóng cắt điện trung thế
Điện áp cao 10kv đơn hàng gram thanh kéo thanh phanh thanh cách điện thanh vận hành kính thiên văn 35kv đơn hàng cách điện gram thanh gắp thanh sào đóng cắt điện trung thế
Điện áp cao 10kv đơn hàng gram thanh kéo thanh phanh thanh cách điện thanh vận hành kính thiên văn 35kv đơn hàng cách điện gram thanh gắp thanh sào đóng cắt điện trung thế
Điện áp cao 10kv đơn hàng gram thanh kéo thanh phanh thanh cách điện thanh vận hành kính thiên văn 35kv đơn hàng cách điện gram thanh gắp thanh sào đóng cắt điện trung thế
Điện áp cao 10kv đơn hàng gram thanh kéo thanh phanh thanh cách điện thanh vận hành kính thiên văn 35kv đơn hàng cách điện gram thanh gắp thanh sào đóng cắt điện trung thế
Điện áp cao 10kv đơn hàng gram thanh kéo thanh phanh thanh cách điện thanh vận hành kính thiên văn 35kv đơn hàng cách điện gram thanh gắp thanh sào đóng cắt điện trung thế
Điện áp cao 10kv đơn hàng gram thanh kéo thanh phanh thanh cách điện thanh vận hành kính thiên văn 35kv đơn hàng cách điện gram thanh gắp thanh sào đóng cắt điện trung thế
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 30 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: AS/Love Jewelry
Số mô hình: đòn bẩy phanh
Phân loại màu: 10kv 2 hải lý 2 mét (xanh lá cây) gửi túi 10kv 3 hải lý 3 mét (xanh lá cây) gửi túi 10kv 3 hải lý 4,5 mét (xanh lá cây) gửi túi 10kv 4 hải lý 4 mét (xanh lá cây) gửi túi 10kv 4 hải lý 6 mét (xanh lá cây) ) ) gửi bao 10kv 5 hải lý 5 mét (xanh) gửi bao 35kv 3 hải lý 4,5 mét (xanh) gửi bao 35kv 4 hải lý 4 mét (xanh) gửi bao 35kv 4 hải lý 6 mét (xanh) gửi bao 110kv 3 hải lý 4,5 mét ( xanh) ) gửi bao 110kv 4 hải lý 5 mét (xanh) gửi bao 110kv 4 hải lý 6 mét (xanh) gửi bao 110kv 4 hải lý 8 mét (xanh) gửi bao 110kv 5 hải lý 5 mét (xanh) gửi bao 220kv 4 hải lý 6 mét (xanh lá cây) ) gửi túi 220kv 4 hải lý 8 mét (xanh lá cây) gửi túi 220kv 5 hải lý 10 mét (xanh lá cây) gửi túi 10kv 3 hải lý 3 mét (kéo) gửi túi 35kv 3 hải lý 4,5 mét (kéo) gửi túi 35kv 4 hải lý 4 mét (kéo) Gửi túi 110kv 4 đoạn 5 mét (kéo) gửi túi 220kv 4 đoạn 6 mét (kéo) gửi túi 220kv 5 đoạn 8 mét (kéo) gửi túi 220kv 5 đoạn 10 mét (kéo) gửi túi
Điện áp cao 10kv đơn hàng gram thanh kéo thanh phanh thanh cách điện thanh vận hành kính thiên văn 35kv đơn hàng cách điện gram thanh gắp thanh sào đóng cắt điện trung thế Điện áp cao 10kv đơn hàng gram thanh kéo thanh phanh thanh cách điện thanh vận hành kính thiên văn 35kv đơn hàng cách điện gram thanh gắp thanh sào đóng cắt điện trung thế Điện áp cao 10kv đơn hàng gram thanh kéo thanh phanh thanh cách điện thanh vận hành kính thiên văn 35kv đơn hàng cách điện gram thanh gắp thanh sào đóng cắt điện trung thế Điện áp cao 10kv đơn hàng gram thanh kéo thanh phanh thanh cách điện thanh vận hành kính thiên văn 35kv đơn hàng cách điện gram thanh gắp thanh sào đóng cắt điện trung thế Điện áp cao 10kv đơn hàng gram thanh kéo thanh phanh thanh cách điện thanh vận hành kính thiên văn 35kv đơn hàng cách điện gram thanh gắp thanh sào đóng cắt điện trung thế Điện áp cao 10kv đơn hàng gram thanh kéo thanh phanh thanh cách điện thanh vận hành kính thiên văn 35kv đơn hàng cách điện gram thanh gắp thanh sào đóng cắt điện trung thế Điện áp cao 10kv đơn hàng gram thanh kéo thanh phanh thanh cách điện thanh vận hành kính thiên văn 35kv đơn hàng cách điện gram thanh gắp thanh sào đóng cắt điện trung thế Điện áp cao 10kv đơn hàng gram thanh kéo thanh phanh thanh cách điện thanh vận hành kính thiên văn 35kv đơn hàng cách điện gram thanh gắp thanh sào đóng cắt điện trung thế Điện áp cao 10kv đơn hàng gram thanh kéo thanh phanh thanh cách điện thanh vận hành kính thiên văn 35kv đơn hàng cách điện gram thanh gắp thanh sào đóng cắt điện trung thế Điện áp cao 10kv đơn hàng gram thanh kéo thanh phanh thanh cách điện thanh vận hành kính thiên văn 35kv đơn hàng cách điện gram thanh gắp thanh sào đóng cắt điện trung thế Điện áp cao 10kv đơn hàng gram thanh kéo thanh phanh thanh cách điện thanh vận hành kính thiên văn 35kv đơn hàng cách điện gram thanh gắp thanh sào đóng cắt điện trung thế Điện áp cao 10kv đơn hàng gram thanh kéo thanh phanh thanh cách điện thanh vận hành kính thiên văn 35kv đơn hàng cách điện gram thanh gắp thanh sào đóng cắt điện trung thế Điện áp cao 10kv đơn hàng gram thanh kéo thanh phanh thanh cách điện thanh vận hành kính thiên văn 35kv đơn hàng cách điện gram thanh gắp thanh sào đóng cắt điện trung thế Điện áp cao 10kv đơn hàng gram thanh kéo thanh phanh thanh cách điện thanh vận hành kính thiên văn 35kv đơn hàng cách điện gram thanh gắp thanh sào đóng cắt điện trung thế Điện áp cao 10kv đơn hàng gram thanh kéo thanh phanh thanh cách điện thanh vận hành kính thiên văn 35kv đơn hàng cách điện gram thanh gắp thanh sào đóng cắt điện trung thế Điện áp cao 10kv đơn hàng gram thanh kéo thanh phanh thanh cách điện thanh vận hành kính thiên văn 35kv đơn hàng cách điện gram thanh gắp thanh sào đóng cắt điện trung thế Điện áp cao 10kv đơn hàng gram thanh kéo thanh phanh thanh cách điện thanh vận hành kính thiên văn 35kv đơn hàng cách điện gram thanh gắp thanh sào đóng cắt điện trung thế Điện áp cao 10kv đơn hàng gram thanh kéo thanh phanh thanh cách điện thanh vận hành kính thiên văn 35kv đơn hàng cách điện gram thanh gắp thanh sào đóng cắt điện trung thế Điện áp cao 10kv đơn hàng gram thanh kéo thanh phanh thanh cách điện thanh vận hành kính thiên văn 35kv đơn hàng cách điện gram thanh gắp thanh sào đóng cắt điện trung thế Điện áp cao 10kv đơn hàng gram thanh kéo thanh phanh thanh cách điện thanh vận hành kính thiên văn 35kv đơn hàng cách điện gram thanh gắp thanh sào đóng cắt điện trung thế Điện áp cao 10kv đơn hàng gram thanh kéo thanh phanh thanh cách điện thanh vận hành kính thiên văn 35kv đơn hàng cách điện gram thanh gắp thanh sào đóng cắt điện trung thế

Customer Reviews

z *** 4 (ẩn danh)
"Em bé đã nhận được nó, rất ngạc nhiên, chất lượng rất tốt, rất hài lòng với một lần mua sắm. Tôi sẽ tiếp tục mua lại, cửa hàng đáng tin cậy"
t *** 2 (khuyết danh)
"Chất lượng rất tốt, sử dụng tiện lợi, hậu cần cũng nhanh chóng"
Little *** 1 (Khuyết danh)
"Chuyển phát nhanh đã nhận được nó mà không bị hư hại, hàng thật tốt hơn mong đợi, chất lượng và dịch vụ siêu tốt, giá cả phải chăng, rất hài lòng với một lần mua sắmTôi đã hỏi một mẫu trước đó, chất lượng đã qua kiểm định và tôi hài lòng nên đã mua lại cực! Hiệu quả cách nhiệt tốt, kết nối rất thẳng và ổn định! rất hài lòng!"
chi *** 8 (khuyết danh)
"Chất lượng của cần phanh điện áp cao cách điện rất tốt, giao diện rất tốt và trục nhựa epoxy có tác dụng cách nhiệt tốt hơn!"
d *** 2 (khuyết danh)
"Đã nhận được em bé, chất lượng rất tốt, rất chắc chắn, rẻ hơn nhiều so với cửa hàng phần cứng! ! !Chất lượng của cần phanh điện áp cao rất tốt, trục nhựa epoxy có tác dụng cách nhiệt tốt hơn! Với báo cáo thử nghiệm và giấy chứng nhận! rất hài lòng!"
Tôi *** 7 (giấu tên)
"Rất tốt, chất lượng rất tốt, đáng để có! Năm sao khen ngợi!Tôi thực sự hài lòng với chất lượng của cần phanh cao áp, ren giao diện rất sâu, kết nối rất thẳng và ổn định. Cách nhiệt mạnh, chống ăn mòn, bền! rất tốt"
Thần *** 0 (ẩn danh)
"Mọi thứ hoàn hảo hơn tôi tưởng tượng, rất mạnh mẽ, đáng muaCần phanh được lắp đặt, chất lượng rất tốt, rất thẳng, rất ổn định và hiệu quả cách nhiệt tốt, rất hài lòng!"
w *** 3 (khuyết danh)
"Rất tốt, miếng cách nhiệt rất dày và nặng. Cần phanh cũng ăn khớp tốt và cho cảm giác cầm trên tay rất tuyệt. Dịch vụ khách hàng cũng rất tốt, giao tiếp thông suốt và phản hồi kịp thời.Tôi đã sử dụng nó, và mọi thứ khá tốt, và tôi cảm thấy rằng giá trị đồng tiền là tuyệt vời. Túi gửi bằng cần phanh rất tiện lợi. Miếng cách nhiệt có độ mềm và cứng vừa phải, rất tiện lợi khi sử dụng."
Minh *** 7 (khuyết danh)
"Mặt hàng rất tốt, hoạt động tốt và hậu cần cũng nhanh chóng.Nhà sản xuất đã gửi mẫu trước, cần phanh sau khi qua kiểm tra mới được yêu cầu, chất lượng thực sự tốt như dịch vụ khách hàng đã giới thiệu. Hài lòng!"
Ba bên *** (khuyết danh)
"Dịch vụ của người mua là chân thành, và nếu sai, nó sẽ được cấp lại ngay lập tức, không cần phải nói bất cứ điều gì, nó phải được khen ngợi"
Chúa *** 7 (Khuyết danh)
"Chất lượng rất tốt, tốc độ giao hàng nhanh và trải nghiệm mua hàng rất tốt!"
Tôi **** bạn (giấu tên)
"Chất lượng cao và giá thấp xứng đáng được khen ngợi năm saoCần phanh cao áp chất lượng rất tốt, có túi đựng đi chơi, đi làm rất tiện lợi, có thể thu ngắn hoặc kéo dài tùy theo thực tế, mình rất thích!"
1 *** n (ẩn danh)
"Hậu cần rất nhanh, bao bì còn nguyên vẹn và sản phẩm rất dễ sử dụngTôi rất hài lòng với chất lượng của thanh phanh cao áp, thanh epoxy màu xanh lá cây có tác dụng cách nhiệt tốt hơn và trông rất thân thiện với môi trường!"
Văn *** nhân dân tệ (khuyết danh)
"Tốt lắm ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a, nói mấy chục nhân dân tệ"
Thích * thích (ẩn danh)
"tốt như mô tảChất lượng của cần phanh cao áp rất tốt, trục nhựa epoxy có tác dụng cách nhiệt tốt hơn, chống ăn mòn, bền, rất hài lòng! Khen!"

0965.68.68.11