Tấm cách điện cao áp phòng phân phối điện Đệm cao su đệm da Tấm cách nhiệt phòng phân phối điện 10KV Tấm cách nhiệt thảm Tấm cao su cách nhiệt 35/8mm tấm cao su cách điện

MÃ SẢN PHẨM: TD-565912826617 Đã bán 2000+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
196,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Tấm cách điện cao áp phòng phân phối điện Đệm cao su đệm da Tấm cách nhiệt phòng phân phối điện 10KV Tấm cách nhiệt thảm Tấm cao su cách nhiệt 35/8mm tấm cao su cách điện
Tấm cách điện cao áp phòng phân phối điện Đệm cao su đệm da Tấm cách nhiệt phòng phân phối điện 10KV Tấm cách nhiệt thảm Tấm cao su cách nhiệt 35/8mm tấm cao su cách điện
Tấm cách điện cao áp phòng phân phối điện Đệm cao su đệm da Tấm cách nhiệt phòng phân phối điện 10KV Tấm cách nhiệt thảm Tấm cao su cách nhiệt 35/8mm tấm cao su cách điện
Tấm cách điện cao áp phòng phân phối điện Đệm cao su đệm da Tấm cách nhiệt phòng phân phối điện 10KV Tấm cách nhiệt thảm Tấm cao su cách nhiệt 35/8mm tấm cao su cách điện
Tấm cách điện cao áp phòng phân phối điện Đệm cao su đệm da Tấm cách nhiệt phòng phân phối điện 10KV Tấm cách nhiệt thảm Tấm cao su cách nhiệt 35/8mm tấm cao su cách điện
Tấm cách điện cao áp phòng phân phối điện Đệm cao su đệm da Tấm cách nhiệt phòng phân phối điện 10KV Tấm cách nhiệt thảm Tấm cao su cách nhiệt 35/8mm tấm cao su cách điện
Tấm cách điện cao áp phòng phân phối điện Đệm cao su đệm da Tấm cách nhiệt phòng phân phối điện 10KV Tấm cách nhiệt thảm Tấm cao su cách nhiệt 35/8mm tấm cao su cách điện
Tấm cách điện cao áp phòng phân phối điện Đệm cao su đệm da Tấm cách nhiệt phòng phân phối điện 10KV Tấm cách nhiệt thảm Tấm cao su cách nhiệt 35/8mm tấm cao su cách điện
Tấm cách điện cao áp phòng phân phối điện Đệm cao su đệm da Tấm cách nhiệt phòng phân phối điện 10KV Tấm cách nhiệt thảm Tấm cao su cách nhiệt 35/8mm tấm cao su cách điện
Tấm cách điện cao áp phòng phân phối điện Đệm cao su đệm da Tấm cách nhiệt phòng phân phối điện 10KV Tấm cách nhiệt thảm Tấm cao su cách nhiệt 35/8mm tấm cao su cách điện
Tấm cách điện cao áp phòng phân phối điện Đệm cao su đệm da Tấm cách nhiệt phòng phân phối điện 10KV Tấm cách nhiệt thảm Tấm cao su cách nhiệt 35/8mm tấm cao su cách điện
Tấm cách điện cao áp phòng phân phối điện Đệm cao su đệm da Tấm cách nhiệt phòng phân phối điện 10KV Tấm cách nhiệt thảm Tấm cao su cách nhiệt 35/8mm tấm cao su cách điện
Tấm cách điện cao áp phòng phân phối điện Đệm cao su đệm da Tấm cách nhiệt phòng phân phối điện 10KV Tấm cách nhiệt thảm Tấm cao su cách nhiệt 35/8mm tấm cao su cách điện
Tấm cách điện cao áp phòng phân phối điện Đệm cao su đệm da Tấm cách nhiệt phòng phân phối điện 10KV Tấm cách nhiệt thảm Tấm cao su cách nhiệt 35/8mm tấm cao su cách điện
Tấm cách điện cao áp phòng phân phối điện Đệm cao su đệm da Tấm cách nhiệt phòng phân phối điện 10KV Tấm cách nhiệt thảm Tấm cao su cách nhiệt 35/8mm tấm cao su cách điện
Tấm cách điện cao áp phòng phân phối điện Đệm cao su đệm da Tấm cách nhiệt phòng phân phối điện 10KV Tấm cách nhiệt thảm Tấm cao su cách nhiệt 35/8mm tấm cao su cách điện
Tấm cách điện cao áp phòng phân phối điện Đệm cao su đệm da Tấm cách nhiệt phòng phân phối điện 10KV Tấm cách nhiệt thảm Tấm cao su cách nhiệt 35/8mm tấm cao su cách điện
Tấm cách điện cao áp phòng phân phối điện Đệm cao su đệm da Tấm cách nhiệt phòng phân phối điện 10KV Tấm cách nhiệt thảm Tấm cao su cách nhiệt 35/8mm tấm cao su cách điện
Tấm cách điện cao áp phòng phân phối điện Đệm cao su đệm da Tấm cách nhiệt phòng phân phối điện 10KV Tấm cách nhiệt thảm Tấm cao su cách nhiệt 35/8mm tấm cao su cách điện
Tấm cách điện cao áp phòng phân phối điện Đệm cao su đệm da Tấm cách nhiệt phòng phân phối điện 10KV Tấm cách nhiệt thảm Tấm cao su cách nhiệt 35/8mm tấm cao su cách điện
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 5 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Kbaoele
Model: tấm cách nhiệt
Phân loại màu: đen 3 mm (0,5*0,5m) sọc đen 3 mm (1m * 1m) đen 3 mm (1m * 1m) sọc đỏ 3 mm [1m * 1m] sọc xanh lá cây 5 mm (1m * 1m) đen 5 mm (1m * 1m) sọc đỏ 5 mm [1m*1m] xanh sọc 8mm (1m*1m) đen 8mm (1m*1m) sọc đỏ Cuộn sọc xanh 8mm [1m*1m] 3mm (1m*khoảng 9m) đen cuộn 3mm (1m*khoảng 9m) sọc đỏ Cuộn sọc xanh 3mm [1m*khoảng 9m] Cuộn sọc đen 5mm (1m*5m) Cuộn sọc đỏ 5mm (1m*5m) Cuộn sọc xanh 5mm [1m*khoảng 5m] 8mm (1m*khoảng 3m) ) cuộn đen 8mm (1m) *khoảng 3m) cuộn sọc đỏ 8mm [1m*khoảng 3m] cuộn sọc xanh 10mm (1m*khoảng 2,5m) sọc đỏ
Tấm cách điện cao áp phòng phân phối điện Đệm cao su đệm da Tấm cách nhiệt phòng phân phối điện 10KV Tấm cách nhiệt thảm Tấm cao su cách nhiệt 35/8mm tấm cao su cách điện Tấm cách điện cao áp phòng phân phối điện Đệm cao su đệm da Tấm cách nhiệt phòng phân phối điện 10KV Tấm cách nhiệt thảm Tấm cao su cách nhiệt 35/8mm tấm cao su cách điện Tấm cách điện cao áp phòng phân phối điện Đệm cao su đệm da Tấm cách nhiệt phòng phân phối điện 10KV Tấm cách nhiệt thảm Tấm cao su cách nhiệt 35/8mm tấm cao su cách điện Tấm cách điện cao áp phòng phân phối điện Đệm cao su đệm da Tấm cách nhiệt phòng phân phối điện 10KV Tấm cách nhiệt thảm Tấm cao su cách nhiệt 35/8mm tấm cao su cách điện Tấm cách điện cao áp phòng phân phối điện Đệm cao su đệm da Tấm cách nhiệt phòng phân phối điện 10KV Tấm cách nhiệt thảm Tấm cao su cách nhiệt 35/8mm tấm cao su cách điện Tấm cách điện cao áp phòng phân phối điện Đệm cao su đệm da Tấm cách nhiệt phòng phân phối điện 10KV Tấm cách nhiệt thảm Tấm cao su cách nhiệt 35/8mm tấm cao su cách điện Tấm cách điện cao áp phòng phân phối điện Đệm cao su đệm da Tấm cách nhiệt phòng phân phối điện 10KV Tấm cách nhiệt thảm Tấm cao su cách nhiệt 35/8mm tấm cao su cách điện Tấm cách điện cao áp phòng phân phối điện Đệm cao su đệm da Tấm cách nhiệt phòng phân phối điện 10KV Tấm cách nhiệt thảm Tấm cao su cách nhiệt 35/8mm tấm cao su cách điện Tấm cách điện cao áp phòng phân phối điện Đệm cao su đệm da Tấm cách nhiệt phòng phân phối điện 10KV Tấm cách nhiệt thảm Tấm cao su cách nhiệt 35/8mm tấm cao su cách điện Tấm cách điện cao áp phòng phân phối điện Đệm cao su đệm da Tấm cách nhiệt phòng phân phối điện 10KV Tấm cách nhiệt thảm Tấm cao su cách nhiệt 35/8mm tấm cao su cách điện Tấm cách điện cao áp phòng phân phối điện Đệm cao su đệm da Tấm cách nhiệt phòng phân phối điện 10KV Tấm cách nhiệt thảm Tấm cao su cách nhiệt 35/8mm tấm cao su cách điện Tấm cách điện cao áp phòng phân phối điện Đệm cao su đệm da Tấm cách nhiệt phòng phân phối điện 10KV Tấm cách nhiệt thảm Tấm cao su cách nhiệt 35/8mm tấm cao su cách điện Tấm cách điện cao áp phòng phân phối điện Đệm cao su đệm da Tấm cách nhiệt phòng phân phối điện 10KV Tấm cách nhiệt thảm Tấm cao su cách nhiệt 35/8mm tấm cao su cách điện Tấm cách điện cao áp phòng phân phối điện Đệm cao su đệm da Tấm cách nhiệt phòng phân phối điện 10KV Tấm cách nhiệt thảm Tấm cao su cách nhiệt 35/8mm tấm cao su cách điện Tấm cách điện cao áp phòng phân phối điện Đệm cao su đệm da Tấm cách nhiệt phòng phân phối điện 10KV Tấm cách nhiệt thảm Tấm cao su cách nhiệt 35/8mm tấm cao su cách điện Tấm cách điện cao áp phòng phân phối điện Đệm cao su đệm da Tấm cách nhiệt phòng phân phối điện 10KV Tấm cách nhiệt thảm Tấm cao su cách nhiệt 35/8mm tấm cao su cách điện Tấm cách điện cao áp phòng phân phối điện Đệm cao su đệm da Tấm cách nhiệt phòng phân phối điện 10KV Tấm cách nhiệt thảm Tấm cao su cách nhiệt 35/8mm tấm cao su cách điện

Customer Reviews

xe *** 's (giấu tên)
"Cứ đắp đi, không sao đâu."
z *** 9 (khuyết danh)
"đẹp"
p *** 7 (khuyết danh)
"Chất lượng thảm cao su rất tốt, êm, phẳng, ít mùi hôi, có giấy chứng nhận hợp quy và phiếu kiểm nghiệm, tôi rất thích."
t *** 7 (khuyết danh)
"Hậu cần nhanh chóng, chiếu dày và cách nhiệt, rất an toàn và mềm mại"
e *** 8 (khuyết danh)
"Nặng"
t *** 0 (ẩn danh)
"Nó rất tốt để đặt trong phòng phân phối điện, và nó cũng không trơn trượt."
Hân *** 0 (Khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Đệm cao su dày và chống mài mòn, rất đáng mua và sẽ mua lại!"
một *** 8 (khuyết danh)
"Miếng cách nhiệt rất dày, có vài nếp gấp, kích thước phù hợp, có phiếu kiểm định chính thức là ok!"
Ai *** 8 (Khuyết danh)
"Hậu cần nhanh chóng, dịch vụ chăm sóc khách hàng rất kiên nhẫn, thảm cách nhiệt phủ màu đỏ rất sáng giúp công việc an toàn hơn"
mười *** s (ẩn danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Hàng đến rõ ràng là khác so với đơn đặt hàng, màu sắc và độ dài sai, không thể đưa ra đánh giá tiêu cực."
t *** 5 (giấu tên)
"Hàng đã về, đáng đồng tiền bát gạo, hiệu quả cách nhiệt cũng tốt, độ an toàn đột ngột được cải thiện."
yêu *** 4 (khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!"
Hê *** i (khuyết danh)
"Đóng gói rất chắc chắn, hàng đẹp và đúng yêu cầu, mình sẽ đổi trả nếu cần"
t *** 7 (khuyết danh)
"Mình đã mua mấy lần, giá rẻ hơn nhiều so với hình thức bên ngoài, chất lượng tuyệt vời không chê vào đâu được!"
红***恋(匿名)
"Đã nhận được hàng, hậu cần nhanh, thái độ phục vụ khách hàng tốt, đúng size, nhưng hơi mỏng"
t***5(匿名)
"很不错,安检合格。"
t***2(匿名)
"颜色很正,米数裁剪的刚刚好,收到的货也都完整,快递还是不错的"
顾***8(匿名)
"此用户没有填写评论!"
t***1(匿名)
"此用户没有填写评论!"
Kéo nhỏ *** (khuyết danh)
"Cửa hàng nói rằng có báo cáo kiểm tra, nhưng thực tế không có chuyện đó. Mùi rất nồng, ước chừng phải một tuần mới có thể thổi bay. Độ dài của mỗi cuộn là khác nhau, mở ra cứ như mở hộp bịt mắt...cắt mỏi tay*"

0965.68.68.11