Thảm cách điện cao áp phòng phân phối điện Tấm cao su 10kv Thảm cao su cách điện Thảm cao su cách điện 3/5/8mm chống trượt thảm cách điện trung thế

MÃ SẢN PHẨM: TD-719693416847 Đã bán 800+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
972,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Thảm cách điện cao áp phòng phân phối điện Tấm cao su 10kv Thảm cao su cách điện Thảm cao su cách điện 3/5/8mm chống trượt thảm cách điện trung thế
Thảm cách điện cao áp phòng phân phối điện Tấm cao su 10kv Thảm cao su cách điện Thảm cao su cách điện 3/5/8mm chống trượt thảm cách điện trung thế
Thảm cách điện cao áp phòng phân phối điện Tấm cao su 10kv Thảm cao su cách điện Thảm cao su cách điện 3/5/8mm chống trượt thảm cách điện trung thế
Thảm cách điện cao áp phòng phân phối điện Tấm cao su 10kv Thảm cao su cách điện Thảm cao su cách điện 3/5/8mm chống trượt thảm cách điện trung thế
Thảm cách điện cao áp phòng phân phối điện Tấm cao su 10kv Thảm cao su cách điện Thảm cao su cách điện 3/5/8mm chống trượt thảm cách điện trung thế
Thảm cách điện cao áp phòng phân phối điện Tấm cao su 10kv Thảm cao su cách điện Thảm cao su cách điện 3/5/8mm chống trượt thảm cách điện trung thế
Thảm cách điện cao áp phòng phân phối điện Tấm cao su 10kv Thảm cao su cách điện Thảm cao su cách điện 3/5/8mm chống trượt thảm cách điện trung thế
Thảm cách điện cao áp phòng phân phối điện Tấm cao su 10kv Thảm cao su cách điện Thảm cao su cách điện 3/5/8mm chống trượt thảm cách điện trung thế
Thảm cách điện cao áp phòng phân phối điện Tấm cao su 10kv Thảm cao su cách điện Thảm cao su cách điện 3/5/8mm chống trượt thảm cách điện trung thế
Thảm cách điện cao áp phòng phân phối điện Tấm cao su 10kv Thảm cao su cách điện Thảm cao su cách điện 3/5/8mm chống trượt thảm cách điện trung thế
Thảm cách điện cao áp phòng phân phối điện Tấm cao su 10kv Thảm cao su cách điện Thảm cao su cách điện 3/5/8mm chống trượt thảm cách điện trung thế
Thảm cách điện cao áp phòng phân phối điện Tấm cao su 10kv Thảm cao su cách điện Thảm cao su cách điện 3/5/8mm chống trượt thảm cách điện trung thế
Thảm cách điện cao áp phòng phân phối điện Tấm cao su 10kv Thảm cao su cách điện Thảm cao su cách điện 3/5/8mm chống trượt thảm cách điện trung thế
Thảm cách điện cao áp phòng phân phối điện Tấm cao su 10kv Thảm cao su cách điện Thảm cao su cách điện 3/5/8mm chống trượt thảm cách điện trung thế
Thảm cách điện cao áp phòng phân phối điện Tấm cao su 10kv Thảm cao su cách điện Thảm cao su cách điện 3/5/8mm chống trượt thảm cách điện trung thế
Thảm cách điện cao áp phòng phân phối điện Tấm cao su 10kv Thảm cao su cách điện Thảm cao su cách điện 3/5/8mm chống trượt thảm cách điện trung thế
Thảm cách điện cao áp phòng phân phối điện Tấm cao su 10kv Thảm cao su cách điện Thảm cao su cách điện 3/5/8mm chống trượt thảm cách điện trung thế
Thảm cách điện cao áp phòng phân phối điện Tấm cao su 10kv Thảm cao su cách điện Thảm cao su cách điện 3/5/8mm chống trượt thảm cách điện trung thế
Thảm cách điện cao áp phòng phân phối điện Tấm cao su 10kv Thảm cao su cách điện Thảm cao su cách điện 3/5/8mm chống trượt thảm cách điện trung thế
Thảm cách điện cao áp phòng phân phối điện Tấm cao su 10kv Thảm cao su cách điện Thảm cao su cách điện 3/5/8mm chống trượt thảm cách điện trung thế
Thảm cách điện cao áp phòng phân phối điện Tấm cao su 10kv Thảm cao su cách điện Thảm cao su cách điện 3/5/8mm chống trượt thảm cách điện trung thế
Thảm cách điện cao áp phòng phân phối điện Tấm cao su 10kv Thảm cao su cách điện Thảm cao su cách điện 3/5/8mm chống trượt thảm cách điện trung thế
Thảm cách điện cao áp phòng phân phối điện Tấm cao su 10kv Thảm cao su cách điện Thảm cao su cách điện 3/5/8mm chống trượt thảm cách điện trung thế
Thảm cách điện cao áp phòng phân phối điện Tấm cao su 10kv Thảm cao su cách điện Thảm cao su cách điện 3/5/8mm chống trượt thảm cách điện trung thế
Thảm cách điện cao áp phòng phân phối điện Tấm cao su 10kv Thảm cao su cách điện Thảm cao su cách điện 3/5/8mm chống trượt thảm cách điện trung thế
Thảm cách điện cao áp phòng phân phối điện Tấm cao su 10kv Thảm cao su cách điện Thảm cao su cách điện 3/5/8mm chống trượt thảm cách điện trung thế
Thảm cách điện cao áp phòng phân phối điện Tấm cao su 10kv Thảm cao su cách điện Thảm cao su cách điện 3/5/8mm chống trượt thảm cách điện trung thế
Thảm cách điện cao áp phòng phân phối điện Tấm cao su 10kv Thảm cao su cách điện Thảm cao su cách điện 3/5/8mm chống trượt thảm cách điện trung thế
Thảm cách điện cao áp phòng phân phối điện Tấm cao su 10kv Thảm cao su cách điện Thảm cao su cách điện 3/5/8mm chống trượt thảm cách điện trung thế
Thảm cách điện cao áp phòng phân phối điện Tấm cao su 10kv Thảm cao su cách điện Thảm cao su cách điện 3/5/8mm chống trượt thảm cách điện trung thế
Thảm cách điện cao áp phòng phân phối điện Tấm cao su 10kv Thảm cao su cách điện Thảm cao su cách điện 3/5/8mm chống trượt thảm cách điện trung thế
Thảm cách điện cao áp phòng phân phối điện Tấm cao su 10kv Thảm cao su cách điện Thảm cao su cách điện 3/5/8mm chống trượt thảm cách điện trung thế
Thảm cách điện cao áp phòng phân phối điện Tấm cao su 10kv Thảm cao su cách điện Thảm cao su cách điện 3/5/8mm chống trượt thảm cách điện trung thế
Thảm cách điện cao áp phòng phân phối điện Tấm cao su 10kv Thảm cao su cách điện Thảm cao su cách điện 3/5/8mm chống trượt thảm cách điện trung thế
Thảm cách điện cao áp phòng phân phối điện Tấm cao su 10kv Thảm cao su cách điện Thảm cao su cách điện 3/5/8mm chống trượt thảm cách điện trung thế
Thảm cách điện cao áp phòng phân phối điện Tấm cao su 10kv Thảm cao su cách điện Thảm cao su cách điện 3/5/8mm chống trượt thảm cách điện trung thế
Thảm cách điện cao áp phòng phân phối điện Tấm cao su 10kv Thảm cao su cách điện Thảm cao su cách điện 3/5/8mm chống trượt thảm cách điện trung thế
Thảm cách điện cao áp phòng phân phối điện Tấm cao su 10kv Thảm cao su cách điện Thảm cao su cách điện 3/5/8mm chống trượt thảm cách điện trung thế
Thảm cách điện cao áp phòng phân phối điện Tấm cao su 10kv Thảm cao su cách điện Thảm cao su cách điện 3/5/8mm chống trượt thảm cách điện trung thế
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 11 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: AS Love Jewelry
Model: Đệm cao su màu đỏ và xanh lá cây
Chất liệu: cao su
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Hà Bắc
Phân loại màu: Mặt phẳng đen 0,5m * 0,5m * 3 mm [toàn bộ khối lượng] Sọc đỏ 1m * 5m * 5 mm 0,1m * 0,1m * 5 mm 0,5m * 0,5m * Mặt phẳng đỏ 3 mm Mặt phẳng đỏ 1m * 1m * 5 mm 1 mét * 1 mét * Sọc xanh 10 mm [toàn bộ] 1 mét * 5 mét * Mặt phẳng đỏ 5 mm [toàn bộ khối lượng] 1 mét * 3 mét * Mặt phẳng đỏ 8 mm 1 mét * 1 mét * Sọc đỏ 10 mm 0,5 mét * 0,5 mét * Sọc đỏ 5 mm 1 mét * 1 mét * Mặt phẳng xanh lá cây 5mm 1 mét * 1 mét * Sọc đỏ 5 mm 1 mét * 1 mét * Sọc đỏ 8 mm 0,5 mét * 0,5 mét * Mặt phẳng xanh lục 3 mm [toàn bộ khối lượng] 1 mét * 8 mét * 3 mm Mặt phẳng xanh lục 1 mét * 1 mét * Mặt phẳng đen 5 mm 0,5 mét * 0,5 mét * Sọc xanh 3 mm [toàn bộ] 1 mét * 5 mét * Mặt phẳng xanh 5 mm 0,5 mét * 0,5 mét * Mặt phẳng đỏ 5 mm 1 mét * 1 mét * Mặt phẳng xanh 8 mm [đầy đủ ] 1m*8m*3mm mặt phẳng đỏ 1m*1m*3mm xanh lá 1m*1m*8mm đỏ mặt phẳng 0.5m*0.5m*3mm sọc đỏ 1m*1m*3mm đen phẳng 1 mét * 1 mét * 10mm xanh lá cây 1 mét * 1 mét * sọc xanh 3 mm 1 mét * 1 mét * sọc xanh lục 5 mm [toàn bộ tập] 1 mét * 8 mét * sọc đỏ 3 mm 0,5 mét * 0,5 mét * Mặt phẳng xanh lục 5 mm Mặt phẳng đỏ 1 m * 1 m * 3 mm [đầy đủ] 1 m *Sọc xanh 8m*3mm 1m*1m*10mm mặt phẳng đỏ 0.5m*0.5m*5mm sọc xanh [cả tập] 1m*3m*8mm Sọc đỏ 1m*1m*8mm Sọc xanh [cả cuộn] 1m*5m*5mm Xanh sọc 1m*1m*3mm Sọc đỏ 0.5m*0.5m*5mm Máy bay đen
Cho dù nó có thể được tùy chỉnh: Không
Thảm cách điện cao áp phòng phân phối điện Tấm cao su 10kv Thảm cao su cách điện Thảm cao su cách điện 3/5/8mm chống trượt thảm cách điện trung thế Thảm cách điện cao áp phòng phân phối điện Tấm cao su 10kv Thảm cao su cách điện Thảm cao su cách điện 3/5/8mm chống trượt thảm cách điện trung thế Thảm cách điện cao áp phòng phân phối điện Tấm cao su 10kv Thảm cao su cách điện Thảm cao su cách điện 3/5/8mm chống trượt thảm cách điện trung thế Thảm cách điện cao áp phòng phân phối điện Tấm cao su 10kv Thảm cao su cách điện Thảm cao su cách điện 3/5/8mm chống trượt thảm cách điện trung thế Thảm cách điện cao áp phòng phân phối điện Tấm cao su 10kv Thảm cao su cách điện Thảm cao su cách điện 3/5/8mm chống trượt thảm cách điện trung thế Thảm cách điện cao áp phòng phân phối điện Tấm cao su 10kv Thảm cao su cách điện Thảm cao su cách điện 3/5/8mm chống trượt thảm cách điện trung thế Thảm cách điện cao áp phòng phân phối điện Tấm cao su 10kv Thảm cao su cách điện Thảm cao su cách điện 3/5/8mm chống trượt thảm cách điện trung thế Thảm cách điện cao áp phòng phân phối điện Tấm cao su 10kv Thảm cao su cách điện Thảm cao su cách điện 3/5/8mm chống trượt thảm cách điện trung thế Thảm cách điện cao áp phòng phân phối điện Tấm cao su 10kv Thảm cao su cách điện Thảm cao su cách điện 3/5/8mm chống trượt thảm cách điện trung thế

Customer Reviews

t *** 0 (ẩn danh)
"Mô tả của vật liệu là đúng, hiệu quả sử dụng rất tốt, chất lượng kỹ thuật cao và thời gian giao hàng nhanh"
t *** 9 (khuyết danh)
"Chất lượng rất tốt, tay nghề tốt, chất liệu rất tốt"
Thanh *** 8 (Khuyết danh)
"Chất lượng rất tốt, đúng mô tả, hiệu quả rất tốt và giá cao"
t *** 1 (giấu tên)
"(๑•̀ㅂ•́)و✧Giá siêu ưu đãi, hiệu quả cũng rất tốt, một buổi mua sắm hoàn hảo"
j *** 6 (giấu tên)
"Hậu cần rất nhanh, đã nhận được hàng, chất lượng rất tốt, giá cả tương đối phải chăng, tôi tự mua"
đẹp trai *** 0 (ẩn danh)
"Hậu cần nhanh chóng, mặt hàng đã được nhận, chất lượng rất tốt, tay nghề tinh tế hơn và giá cả phải chăng hơn"
t *** 5 (giấu tên)
"Đã nhận hàng, rất tốt, mình rất thích, rất đáng để mua, (*^__^*) hehe..."
t *** 2 (khuyết danh)
"Đã nhận được hàng, chất lượng rất tốt, size chuẩn, giá tương đối phải chăng, yên tâm mua hàng"
t *** 1 (giấu tên)
"Chất lượng rất tốt, tay nghề tốt, chất liệu rất tốt và tốc độ giao hàng nhanh."
t *** 3 (khuyết danh)
"Tấm cao su đã được nhận, chất lượng rất tốt, màu sắc đẹp và tay nghề tinh tế hơn"
sáng sớm (khuyết danh )
"Trước đây tôi luôn mua ở các cửa hàng thực tế nhưng lần này tôi chọn mua trực tuyến, không chỉ có hàng chính hãng mà giá cả cũng phải chăng!"
t *** 0 (ẩn danh)
"Hậu cần nhanh chóng, đã nhận được hàng, màu sắc rất đẹp, giá cả tương đối phải chăng, hãy yên tâm mua hàng"
t *** 5 (giấu tên)
"Rất tốt, kích thước vừa phải, độ dày vừa phải, nên mua"
t *** 5 (giấu tên)
"Thảm cao su tốt, chất lượng tốt, tôi rất hài lòng, kích thước của người bán là chính xác, giao hàng nhanh, khen ngợi"
Cừu *** 6 (Khuyết danh)
"Chất lượng rất tốt, tay nghề tốt, tôi rất thích."
t *** 9 (khuyết danh)
"rất dày và chất lượng tốt"
t *** 2 (khuyết danh)
"Sản phẩm phù hợp với mô tả, chủ yếu là do hoạt động rẻ và có thể tiết kiệm rất nhiều tiền"
t *** 1 (giấu tên)
"Rất tốt, chất lượng cao và giá thấp, tính thực dụng cao, đáng mua"
t *** 6 (khuyết danh)
"Chất lượng rất tốt, chất liệu dày dặn, không có mùi vị."

0965.68.68.11