Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện

MÃ SẢN PHẨM: TD-699441730789 Đã bán hơn 200
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,132,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện
Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện
Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện
Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện
Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện
Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện
Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện
Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện
Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện
Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện
Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện
Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện
Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện
Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện
Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện
Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện
Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện
Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện
Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện
Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện
Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện
Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện
Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện
Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện
Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện
Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện
Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện
Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện
Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện
Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện
Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện
Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 12 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: HangLong
Model: HL-jypm-1m
Chất liệu: cao su
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Hà Bắc
Thành phố: Thành phố Thương Châu
Phân loại màu: [mặt phẳng đỏ] dày 2 mm [khoảng 1 mét * 12 mét] [mặt phẳng đỏ] dày 3 mm [khoảng 1 mét * 8 mét] [mặt phẳng đỏ] dày 3 mm [1 mét * 10 mét] [mặt phẳng đỏ] dày 3 mm [1.2m*10m] [Mặt phẳng đỏ] dày 4mm [khoảng 1m*6.2m] [Mặt phẳng đỏ] dày 5mm [1m*5m] [Mặt phẳng đỏ] dày 5mm [1m*10m] [Mặt phẳng đỏ] ] dày 5mm [1.2 mét * 10 mét] [mặt phẳng đỏ] dày 6 mm [1 mét * 5 mét] [mặt phẳng đỏ] dày 8 mm [1 mét * 5 mét] [mặt phẳng đỏ] dày 10 mm [1 mét * 5 mét] [mặt phẳng xanh] dày 2 mm [khoảng 1 mét * 12 mét] [mặt phẳng xanh lục] dày 3 mm [1 mét * 10 mét] [mặt phẳng xanh lá cây] dày 3 mm [1,2 mét * 10 mét] [mặt phẳng xanh lá cây] dày 4 mm [1 mét * 6,2 Khoảng một mét] [ Mặt phẳng xanh lục] Dày 5mm [1 mét * 5 mét] [Mặt phẳng xanh lục] Dày 5 mm [1 mét * 10 mét] [Mặt phẳng xanh lục] Dày 5 mm [1,2 mét * 10 mét] [Mặt phẳng xanh lá cây] Dày 6 mm [1 M * 5m] [Mặt phẳng xanh lục] Dày 8mm [1m*5m] [Mặt phẳng xanh lục] Dày 10mm [1m*5m] [Mặt phẳng đen] Dày 1mm [1m*30m] [Mặt phẳng đen] Dày 2mm [1 mét * 13,2 mét trở lên] [Đen mặt phẳng] dày 3 mm [1 mét * 9,2 mét hoặc hơn] [mặt phẳng đen] dày 3 mm [1,2 mét * 10 mét] [mặt phẳng đen] dày 4 mm [1 mét * 6,6 mét hoặc hơn] [mặt phẳng đen] dày 5 mm [khoảng 1 mét * 5,5 mét] [mặt phẳng đen] dày 5 mm [1,2 mét * 10 mét] [mặt phẳng đen] dày 6 mm [khoảng 1 mét * 4,6 mét] [mặt phẳng đen] dày 8 mm [1 mét * Khoảng 3,5 mét] [mặt phẳng đen ] Dải cao su dày 10 mm [khoảng 1 mét * 2,7 mét] [tùy chỉnh thoải mái] được tùy chỉnh cho các nhu cầu khác nhau như xử lý bản vẽ
Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện Đệm cao su cách điện Hanglong 5m phòng điện chịu mài mòn chống điện áp cao thảm sàn chăn phân phối điện đệm phòng tấm cao su da cao su 10kv thảm cách điện

Customer Reviews

Tiêu *** 2 (khuyết danh)
"Hôm nay giặt thảm xong mình mới nhớ ra để đánh giá... Cái này dùng để đệm ray trượt điện, thường làm không nhẹ, trầy xước từng cái, chất lượng rất tốt, và thật khó để sử dụng trong một môi trường bạo lực như vậy. , và chỉ để lại dấu vết chứ không hề bị mài mòn, X tuyệt vời!"
t *** 5 (giấu tên)
"Sản phẩm ok, độ phẳng rất tốt"
*** bé ngoan (khuyết danh)
"Một cuộn rất dài, chất lượng tốt, kết cấu dày"
cơ thể siêu phàm (khuyết danh )
"Mình mua 2 loại về muốn so sánh xem loại nào tốt hơn nên giữ lại loại nào, nhưng sau khi nhận hàng thì cả 2 đều rất tốt nên mình giữ lại để dùng."
t *** 4 (khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Rất dày, giá không biết rẻ hơn bao nhiêu. Chất lượng là tốt."
t *** 7 (khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Lâu lâu kiếm được con này rẻ hơn con da cũ mà để trong xe nhìn đẹp hơn nhiều! Cuộn lớn, dán đáy thùng và sườn xe, rất phải chăng"
t *** 0 (ẩn danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Có mùi, trải ra một lúc mùi sẽ bay hết, một cuộn rất nặng, vừa vặn với mặt đất, khi trải ra nhìn đẹp hơn rất nhiều."
Một cửa hàng *** (khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!ĐƯỢC RỒI! ! Bàn của tiệm làm việc bằng phẳng, ván đóng thẳng đứng, sau khi lau sạch sẽ rất tốt, hơn nữa còn rất dày."
Chỉ cần nhìn vào nó (khuyết danh)
"Vẫn dễ dàng sử dụng cuộn lớn, 30m/cuộn, dùng mạnh, trải đều, an toàn, không lo kiểm tra"
t *** 2 (khuyết danh)
"Chất lượng quá kém, sau khi sử dụng chưa đầy ba ngày, nó trở nên to hơn và cong vênh, hãy hỏi người bán, họ sẽ cho bạn biết sản phẩm của chúng tôi không có khả năng chống dầu và nước."
t *** 6 (khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Hậu cần nhanh chóng, và miếng cách nhiệt là để đảm bảo an toàn!"
x *** đến (ẩn danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Lên bàn mổ là nửa xu, không vấn đề gì” Ban đầu tôi muốn làm một tấm thảm chống tĩnh điện đặc biệt, nhưng sau khi nhìn thấy giá cả, tôi đã bị loại bỏ một cách dứt khoát, tôi đã mua cái này và sử dụng nó, và nó không còn mùi nữa sau khi sấy khô, và điều này tốt hơn một tấm thảm chống tĩnh điện đặc biệt, dày hơn và bền hơn nhiều;"
l *** 8 (khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Rất sạch sẽ, rất gọn gàng, phòng tủ sạch sẽ nên nhìn sáng sủa hơn"
Phong *** Tao (khuyết danh)
"lát rất phẳng"
t *** 4 (khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Pro-test kích thước là đủ!"
8 *** h (khuyết danh)
"Chất lượng là rất tốt và giá cả phải chăng.Sàn hộp điều khiển điện trong xưởng có mái che đảm bảo an toàn cho công nhân và yên tâm khi kiểm tra"
s *** ngưu (khuyết danh)
"Còn lại thì có cuộn lớn thế này........Hời quá phải chăng╰(*°▽°*)╯"
Lưu *** anh (khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Đặt trực tiếp từ đáy tủ, bảo hiểm kép thích hợp"
l *** 1 (giấu tên)
"Phòng phân phối điện của công ty rất tốt cần được cấu hình. Mình mua cuộn 3mm, nặng hơn mình nghĩ, hơi khó đi 2 người, độ dày vừa phải, bề mặt khá mịn, có miếng nilong 2 bên bảo vệ."
l *** 1 (giấu tên)
"Rất tốt, tôi tin vào chất lượng của cửa hàng Tmall!"

0965.68.68.11