Cần kéo cách điện cao áp để làm thanh gram 10KV đến 35KV đến 110KV thợ điện làm dày thanh kéo vận hành thanh gắp sào cách điện 35kv

MÃ SẢN PHẨM: TD-675426111359 Đã bán hơn 100
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
270,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Cần kéo cách điện cao áp để làm thanh gram 10KV đến 35KV đến 110KV thợ điện làm dày thanh kéo vận hành thanh gắp sào cách điện 35kv
Cần kéo cách điện cao áp để làm thanh gram 10KV đến 35KV đến 110KV thợ điện làm dày thanh kéo vận hành thanh gắp sào cách điện 35kv
Cần kéo cách điện cao áp để làm thanh gram 10KV đến 35KV đến 110KV thợ điện làm dày thanh kéo vận hành thanh gắp sào cách điện 35kv
Cần kéo cách điện cao áp để làm thanh gram 10KV đến 35KV đến 110KV thợ điện làm dày thanh kéo vận hành thanh gắp sào cách điện 35kv
Cần kéo cách điện cao áp để làm thanh gram 10KV đến 35KV đến 110KV thợ điện làm dày thanh kéo vận hành thanh gắp sào cách điện 35kv
Cần kéo cách điện cao áp để làm thanh gram 10KV đến 35KV đến 110KV thợ điện làm dày thanh kéo vận hành thanh gắp sào cách điện 35kv
Cần kéo cách điện cao áp để làm thanh gram 10KV đến 35KV đến 110KV thợ điện làm dày thanh kéo vận hành thanh gắp sào cách điện 35kv
Cần kéo cách điện cao áp để làm thanh gram 10KV đến 35KV đến 110KV thợ điện làm dày thanh kéo vận hành thanh gắp sào cách điện 35kv
Cần kéo cách điện cao áp để làm thanh gram 10KV đến 35KV đến 110KV thợ điện làm dày thanh kéo vận hành thanh gắp sào cách điện 35kv
Cần kéo cách điện cao áp để làm thanh gram 10KV đến 35KV đến 110KV thợ điện làm dày thanh kéo vận hành thanh gắp sào cách điện 35kv
Cần kéo cách điện cao áp để làm thanh gram 10KV đến 35KV đến 110KV thợ điện làm dày thanh kéo vận hành thanh gắp sào cách điện 35kv
Cần kéo cách điện cao áp để làm thanh gram 10KV đến 35KV đến 110KV thợ điện làm dày thanh kéo vận hành thanh gắp sào cách điện 35kv
Cần kéo cách điện cao áp để làm thanh gram 10KV đến 35KV đến 110KV thợ điện làm dày thanh kéo vận hành thanh gắp sào cách điện 35kv
Cần kéo cách điện cao áp để làm thanh gram 10KV đến 35KV đến 110KV thợ điện làm dày thanh kéo vận hành thanh gắp sào cách điện 35kv
Cần kéo cách điện cao áp để làm thanh gram 10KV đến 35KV đến 110KV thợ điện làm dày thanh kéo vận hành thanh gắp sào cách điện 35kv
Cần kéo cách điện cao áp để làm thanh gram 10KV đến 35KV đến 110KV thợ điện làm dày thanh kéo vận hành thanh gắp sào cách điện 35kv
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 9 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Shuangjia
Model: Cần phanh cao áp
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Hà Bắc
Thành phố: Baoding City
Phân loại màu: 2 hải lý 2 mét 10KV 3 hải lý 3 mét 10KV 3 hải lý 4 mét 35KV 3 hải lý 4,5 mét 35KV 4 hải lý 4 mét 35KV 4 hải lý 5 mét 110KV 4 hải lý 6 mét 110KV 5 hải lý 5 mét 110KV 2 hải lý 2 mét 10KV Tăng cường 3 đoạn 3m 10KV Cốt thép 3 đoạn 4m 35KV Cốt thép 3 đoạn 4,5m 35KV Cốt thép 4 đoạn 4m 35KV Cốt thép 4 đoạn 5m 110KV Cốt thép 5 đoạn 5m 110KV Cốt thép 4 đoạn 6m 110KV Cốt thép 2 đoạn 2,5m, 1 đoạn, 2m, 6 đoạn, 7m, 6 đoạn, 5,4m, 5 đoạn, 10m, 1m, lựa chọn màu của đoạn giữa, vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng, màu xanh lá cây mặc định
Cần kéo cách điện cao áp để làm thanh gram 10KV đến 35KV đến 110KV thợ điện làm dày thanh kéo vận hành thanh gắp sào cách điện 35kv Cần kéo cách điện cao áp để làm thanh gram 10KV đến 35KV đến 110KV thợ điện làm dày thanh kéo vận hành thanh gắp sào cách điện 35kv Cần kéo cách điện cao áp để làm thanh gram 10KV đến 35KV đến 110KV thợ điện làm dày thanh kéo vận hành thanh gắp sào cách điện 35kv Cần kéo cách điện cao áp để làm thanh gram 10KV đến 35KV đến 110KV thợ điện làm dày thanh kéo vận hành thanh gắp sào cách điện 35kv Cần kéo cách điện cao áp để làm thanh gram 10KV đến 35KV đến 110KV thợ điện làm dày thanh kéo vận hành thanh gắp sào cách điện 35kv Cần kéo cách điện cao áp để làm thanh gram 10KV đến 35KV đến 110KV thợ điện làm dày thanh kéo vận hành thanh gắp sào cách điện 35kv Cần kéo cách điện cao áp để làm thanh gram 10KV đến 35KV đến 110KV thợ điện làm dày thanh kéo vận hành thanh gắp sào cách điện 35kv Cần kéo cách điện cao áp để làm thanh gram 10KV đến 35KV đến 110KV thợ điện làm dày thanh kéo vận hành thanh gắp sào cách điện 35kv Cần kéo cách điện cao áp để làm thanh gram 10KV đến 35KV đến 110KV thợ điện làm dày thanh kéo vận hành thanh gắp sào cách điện 35kv Cần kéo cách điện cao áp để làm thanh gram 10KV đến 35KV đến 110KV thợ điện làm dày thanh kéo vận hành thanh gắp sào cách điện 35kv Cần kéo cách điện cao áp để làm thanh gram 10KV đến 35KV đến 110KV thợ điện làm dày thanh kéo vận hành thanh gắp sào cách điện 35kv

0965.68.68.11