Thanh đặt hàng cao áp thanh cách điện thanh phanh thợ điện thanh vận hành thanh gắp thanh kéo kính thiên văn thanh cách điện 10KV35KV sào cách điện 22kv

MÃ SẢN PHẨM: TD-22760616579 Đã bán hơn 200
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
350,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Thanh đặt hàng cao áp thanh cách điện thanh phanh thợ điện thanh vận hành thanh gắp thanh kéo kính thiên văn thanh cách điện 10KV35KV sào cách điện 22kv
Thanh đặt hàng cao áp thanh cách điện thanh phanh thợ điện thanh vận hành thanh gắp thanh kéo kính thiên văn thanh cách điện 10KV35KV sào cách điện 22kv
Thanh đặt hàng cao áp thanh cách điện thanh phanh thợ điện thanh vận hành thanh gắp thanh kéo kính thiên văn thanh cách điện 10KV35KV sào cách điện 22kv
Thanh đặt hàng cao áp thanh cách điện thanh phanh thợ điện thanh vận hành thanh gắp thanh kéo kính thiên văn thanh cách điện 10KV35KV sào cách điện 22kv
Thanh đặt hàng cao áp thanh cách điện thanh phanh thợ điện thanh vận hành thanh gắp thanh kéo kính thiên văn thanh cách điện 10KV35KV sào cách điện 22kv
Thanh đặt hàng cao áp thanh cách điện thanh phanh thợ điện thanh vận hành thanh gắp thanh kéo kính thiên văn thanh cách điện 10KV35KV sào cách điện 22kv
Thanh đặt hàng cao áp thanh cách điện thanh phanh thợ điện thanh vận hành thanh gắp thanh kéo kính thiên văn thanh cách điện 10KV35KV sào cách điện 22kv
Thanh đặt hàng cao áp thanh cách điện thanh phanh thợ điện thanh vận hành thanh gắp thanh kéo kính thiên văn thanh cách điện 10KV35KV sào cách điện 22kv
Thanh đặt hàng cao áp thanh cách điện thanh phanh thợ điện thanh vận hành thanh gắp thanh kéo kính thiên văn thanh cách điện 10KV35KV sào cách điện 22kv
Thanh đặt hàng cao áp thanh cách điện thanh phanh thợ điện thanh vận hành thanh gắp thanh kéo kính thiên văn thanh cách điện 10KV35KV sào cách điện 22kv
Thanh đặt hàng cao áp thanh cách điện thanh phanh thợ điện thanh vận hành thanh gắp thanh kéo kính thiên văn thanh cách điện 10KV35KV sào cách điện 22kv
Thanh đặt hàng cao áp thanh cách điện thanh phanh thợ điện thanh vận hành thanh gắp thanh kéo kính thiên văn thanh cách điện 10KV35KV sào cách điện 22kv
Thanh đặt hàng cao áp thanh cách điện thanh phanh thợ điện thanh vận hành thanh gắp thanh kéo kính thiên văn thanh cách điện 10KV35KV sào cách điện 22kv
Thanh đặt hàng cao áp thanh cách điện thanh phanh thợ điện thanh vận hành thanh gắp thanh kéo kính thiên văn thanh cách điện 10KV35KV sào cách điện 22kv
Thanh đặt hàng cao áp thanh cách điện thanh phanh thợ điện thanh vận hành thanh gắp thanh kéo kính thiên văn thanh cách điện 10KV35KV sào cách điện 22kv
Thanh đặt hàng cao áp thanh cách điện thanh phanh thợ điện thanh vận hành thanh gắp thanh kéo kính thiên văn thanh cách điện 10KV35KV sào cách điện 22kv
Thanh đặt hàng cao áp thanh cách điện thanh phanh thợ điện thanh vận hành thanh gắp thanh kéo kính thiên văn thanh cách điện 10KV35KV sào cách điện 22kv
Thanh đặt hàng cao áp thanh cách điện thanh phanh thợ điện thanh vận hành thanh gắp thanh kéo kính thiên văn thanh cách điện 10KV35KV sào cách điện 22kv
Thanh đặt hàng cao áp thanh cách điện thanh phanh thợ điện thanh vận hành thanh gắp thanh kéo kính thiên văn thanh cách điện 10KV35KV sào cách điện 22kv
Thanh đặt hàng cao áp thanh cách điện thanh phanh thợ điện thanh vận hành thanh gắp thanh kéo kính thiên văn thanh cách điện 10KV35KV sào cách điện 22kv
Thanh đặt hàng cao áp thanh cách điện thanh phanh thợ điện thanh vận hành thanh gắp thanh kéo kính thiên văn thanh cách điện 10KV35KV sào cách điện 22kv
Thanh đặt hàng cao áp thanh cách điện thanh phanh thợ điện thanh vận hành thanh gắp thanh kéo kính thiên văn thanh cách điện 10KV35KV sào cách điện 22kv
Thanh đặt hàng cao áp thanh cách điện thanh phanh thợ điện thanh vận hành thanh gắp thanh kéo kính thiên văn thanh cách điện 10KV35KV sào cách điện 22kv
Thanh đặt hàng cao áp thanh cách điện thanh phanh thợ điện thanh vận hành thanh gắp thanh kéo kính thiên văn thanh cách điện 10KV35KV sào cách điện 22kv
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 17 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Jiake
Model: Đũa cao áp
Phân loại màu sắc: 10KV 1 phần 1 mét [đã qua kiểm định tiêu chuẩn quốc gia chính hãng] loại kết nối 10KV 2 nút 2 mét [đã kiểm định tiêu chuẩn quốc gia chính hãng] loại kết nối 10KV 3 hải lý 3 mét [đã kiểm định tiêu chuẩn quốc gia chính hãng] Đế cắm loại 10KV 4 hải lý 4 mét [Đạt kiểm định ★Hàng chính hãng chuẩn quốc gia] Đế cắm loại 10KV 3 hải lý 4,5 mét [Qua kiểm định ★ Hàng chính hãng chuẩn quốc gia] Đế cắm loại 10KV 5 hải lý 5 mét [Đạt kiểm định ★ Hàng chuẩn quốc gia ] Loại kết nối 10KV 4 hải lý 6 mét [Đạt phát hiện ★ Tiêu chuẩn quốc gia chính hãng] Loại kết nối 35KV 4 hải lý 4 mét [đã vượt qua bài kiểm tra ★ tiêu chuẩn quốc gia chính hãng] Loại kết nối 35KV 3 hải lý 4,5 mét [đã vượt qua bài kiểm tra ★ tiêu chuẩn quốc gia chính hãng] kết nối loại 35KV 4 hải lý 6 mét [đã qua kiểm tra ★ chính hãng tiêu chuẩn quốc gia] loại đế cắm 110KV 3 hải lý 4,5 mét [Đã qua kiểm tra ★ Chính hãng tiêu chuẩn quốc gia] Loại đế cắm 110KV 4 hải lý 6 mét [đã qua kiểm tra ★ Chính hãng tiêu chuẩn quốc gia] Loại đế cắm 220KV 4 hải lý 6 mét [đã qua kiểm định ★ Chính hãng tiêu chuẩn quốc gia] Ống lồng 3 hải lý 3 mét 10KV [đã qua kiểm định ★ Chính hãng tiêu chuẩn quốc gia] Ống lồng loại 3 đoạn 4 mét 10KV [đã qua kiểm định ★Hàng chính hãng tiêu chuẩn quốc gia] Ống lồng loại 3 đoạn 4,5 mét 10KV [đã qua kiểm định kiểm định ★ Chính hãng chuẩn quốc gia] Ống cuốn loại 3 khúc 5 mét 35KV [đã qua kiểm định ★ Hàng chính hãng chuẩn quốc gia] Ống lồng 4 đoạn 4 mét 35KV [đã qua kiểm định★ Chính hãng chuẩn quốc gia] Ống lồng 3 khúc 6 mét 110KV [đã qua kiểm định kiểm tra Tiêu chuẩn quốc gia chính hãng] Kính thiên văn 4 đoạn 5 mét 110KV [chính hãng đạt tiêu chuẩn quốc gia] Kính thiên văn 4 đoạn 6 mét 110KV [chính hãng đạt tiêu chuẩn quốc gia] Kính thiên văn 4 đoạn 7 mét 220KV 【Đạt kiểm tra ★ Chính hãng tiêu chuẩn quốc gia 】 Kính thiên văn 4 khúc 8 mét 220KV【Đạt bài kiểm tra ★Chính hãng tiêu chuẩn quốc gia】 Kính thiên văn 5 khúc 10m 500KV【Đạt bài kiểm tra ★Chính hãng tiêu chuẩn quốc gia】
Thanh đặt hàng cao áp thanh cách điện thanh phanh thợ điện thanh vận hành thanh gắp thanh kéo kính thiên văn thanh cách điện 10KV35KV sào cách điện 22kv Thanh đặt hàng cao áp thanh cách điện thanh phanh thợ điện thanh vận hành thanh gắp thanh kéo kính thiên văn thanh cách điện 10KV35KV sào cách điện 22kv Thanh đặt hàng cao áp thanh cách điện thanh phanh thợ điện thanh vận hành thanh gắp thanh kéo kính thiên văn thanh cách điện 10KV35KV sào cách điện 22kv Thanh đặt hàng cao áp thanh cách điện thanh phanh thợ điện thanh vận hành thanh gắp thanh kéo kính thiên văn thanh cách điện 10KV35KV sào cách điện 22kv Thanh đặt hàng cao áp thanh cách điện thanh phanh thợ điện thanh vận hành thanh gắp thanh kéo kính thiên văn thanh cách điện 10KV35KV sào cách điện 22kv Thanh đặt hàng cao áp thanh cách điện thanh phanh thợ điện thanh vận hành thanh gắp thanh kéo kính thiên văn thanh cách điện 10KV35KV sào cách điện 22kv Thanh đặt hàng cao áp thanh cách điện thanh phanh thợ điện thanh vận hành thanh gắp thanh kéo kính thiên văn thanh cách điện 10KV35KV sào cách điện 22kv Thanh đặt hàng cao áp thanh cách điện thanh phanh thợ điện thanh vận hành thanh gắp thanh kéo kính thiên văn thanh cách điện 10KV35KV sào cách điện 22kv Thanh đặt hàng cao áp thanh cách điện thanh phanh thợ điện thanh vận hành thanh gắp thanh kéo kính thiên văn thanh cách điện 10KV35KV sào cách điện 22kv Thanh đặt hàng cao áp thanh cách điện thanh phanh thợ điện thanh vận hành thanh gắp thanh kéo kính thiên văn thanh cách điện 10KV35KV sào cách điện 22kv Thanh đặt hàng cao áp thanh cách điện thanh phanh thợ điện thanh vận hành thanh gắp thanh kéo kính thiên văn thanh cách điện 10KV35KV sào cách điện 22kv Thanh đặt hàng cao áp thanh cách điện thanh phanh thợ điện thanh vận hành thanh gắp thanh kéo kính thiên văn thanh cách điện 10KV35KV sào cách điện 22kv Thanh đặt hàng cao áp thanh cách điện thanh phanh thợ điện thanh vận hành thanh gắp thanh kéo kính thiên văn thanh cách điện 10KV35KV sào cách điện 22kv Thanh đặt hàng cao áp thanh cách điện thanh phanh thợ điện thanh vận hành thanh gắp thanh kéo kính thiên văn thanh cách điện 10KV35KV sào cách điện 22kv

Customer Reviews

t *** ngưu (khuyết danh)
"Giao hàng nhanh, rất hài lòng với một lần mua sắm."
t *** 5 (giấu tên)
"Các mặt hàng đều hoàn hảo và an toàn, đồng thời chất lượng hoàn toàn vượt trội, thậm chí còn tốt hơn cả mong đợi!"
thanh heo *** (khuyết danh)
"Thanh cách điện tôi mua rất chắc chắn, tình cờ nhà anh ấy vẫn còn dụng cụ điện tôi cần, tôi mua chung, chất lượng rất tốt, tôi là nhà sản xuất đáng tin cậy, rất mong lần hợp tác tiếp theo"
Yi *** t (Khuyết danh)
"Thanh cách điện khi chạm vào có cảm giác tốt, tay cầm cao su chống trượt, hiệu quả cách nhiệt tốt, rất an toàn khi sử dụng"
t *** 9 (khuyết danh)
"Đã nhận được que Ling Ke, chất lượng không tệ, có phiếu kiểm định chất lượng, mình yên tâm sử dụng"
Ba *** ba (khuyết danh)
"Tôi đã nhận được hàng, sử dụng rất tốt, hiệu quả cách nhiệt rất tốt, tôi rất hài lòng"
Đệ nhất *** vịt (khuyết danh)
"Mình mua về kiểm định an toàn, đã đưa vào sử dụng rất an toàn, cái mua trên Tmall dùng rất dễ."
M *** tình yêu (khuyết danh)
"Đây là lần giao hàng lười nhất mà tôi từng thấy, có gói hàng nếu không mặc vào thì bạn chỉ cần buộc vào giữa thôi, bạn nhé! Chỉ chơi."
s *** 1 (giấu tên)
"Chất lượng rất tốt, lần sau mình sẽ mua tiếp, giao hàng rất nhanh, mình rất thích"
9 *** hỏa hoạn (khuyết danh)
"Mua tại xưởng về dùng, chất lượng khá tốt, bên dưới là tay cầm bọc cao su, không dễ buông tay, test report cũng đầy đủ, hài lòng"
t *** 2 (khuyết danh)
"Cửa hàng này rất có trách nhiệm khi mua đồ. Mang theo bảng giá. Nhận xét không, đưa Taobao liên quan. Tôi cũng sẽ mang nó. Đó là một cửa hàng rất có trách nhiệm."
Tiểu *** 6 (Khuyết danh)
"Lần trước tôi mua que Ling Ke thợ nói rất dễ sử dụng, lần này tôi sẽ mua lại 2 bộ, bao bì vẫn đẹp như ngày nào! Không có vấn đề gì với thanh Ke, rất tốt!"
tôi *** tôi (khuyết danh)
"Que Lingke có tay nghề tinh xảo, hiệu quả cách nhiệt tốt, an toàn hơn, rẻ hơn so với que trong cửa hàng thực và rất đáng mua."
khóa *** ( giấu tên )
"Tôi đã luôn mua dụng cụ điện của công ty này và chúng tôi đã hợp tác nhiều lần. Lần này, tôi đến để mua một vài que gram. Chất lượng vẫn đáng tin cậy hơn bao giờ hết và vật liệu rất chắc chắn. Cái tôi dài 6 mét đã mua có thể tự do kết hợp, tiện lợi hơn rất nhiều!"
y *** 2 (giấu tên)
"Nó đã qua kiểm tra, chất lượng sản phẩm rất tốt, hiệu suất cách nhiệt rất tốt, báo cáo thử nghiệm và hóa đơn được cung cấp, khen ngợi!"
Tiên *** Ánh sáng (Khuyết danh)
"Đã nhận được thanh Lingke, rất hài lòng, tháo lắp dễ dàng, nối rất lâu, dễ thực hiện, khen ngợi!"
f *** 0 (ẩn danh)
"Kebang rất hài lòng! Tôi vẫn lo chuyển phát nhanh sẽ bị hư hỏng, nhưng không ngờ gói hàng của người bán rất chắc chắn và an toàn, tôi đã kiểm tra và không có vấn đề gì cả! rất hài lòng!"
Vương *** 6 (Khuyết danh)
"Bé rất ngoan và tuyệt vời."
Lá *** ngọt ngào (khuyết danh)
"Chất lượng của que Ling Ke rất tốt, có thể cung cấp báo cáo thử nghiệm và hóa đơn, an toàn nên bạn yên tâm mua hàng"
Hứa *** 7 (Khuyết danh)
"Gậy Lingke có chất lượng tuyệt vời! Mình đã mua và sử dụng được một thời gian, rất tiện lợi khi mang đi thường tháo rời thành 2 khúc, khi sử dụng thì ráp lại với nhau, không cần leo thang nữa. Khen!"

0965.68.68.11