Thanh đặt hàng điện áp cao thanh cách điện thanh kéo thanh 10kv35kv thanh nhận điện thanh vận hành điện thanh cách điện kính thiên văn sào thao tác trung thế

MÃ SẢN PHẨM: TD-718378548014 Đã bán 900+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,172,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Thanh đặt hàng điện áp cao thanh cách điện thanh kéo thanh 10kv35kv thanh nhận điện thanh vận hành điện thanh cách điện kính thiên văn sào thao tác trung thế
Thanh đặt hàng điện áp cao thanh cách điện thanh kéo thanh 10kv35kv thanh nhận điện thanh vận hành điện thanh cách điện kính thiên văn sào thao tác trung thế
Thanh đặt hàng điện áp cao thanh cách điện thanh kéo thanh 10kv35kv thanh nhận điện thanh vận hành điện thanh cách điện kính thiên văn sào thao tác trung thế
Thanh đặt hàng điện áp cao thanh cách điện thanh kéo thanh 10kv35kv thanh nhận điện thanh vận hành điện thanh cách điện kính thiên văn sào thao tác trung thế
Thanh đặt hàng điện áp cao thanh cách điện thanh kéo thanh 10kv35kv thanh nhận điện thanh vận hành điện thanh cách điện kính thiên văn sào thao tác trung thế
Thanh đặt hàng điện áp cao thanh cách điện thanh kéo thanh 10kv35kv thanh nhận điện thanh vận hành điện thanh cách điện kính thiên văn sào thao tác trung thế
Thanh đặt hàng điện áp cao thanh cách điện thanh kéo thanh 10kv35kv thanh nhận điện thanh vận hành điện thanh cách điện kính thiên văn sào thao tác trung thế
Thanh đặt hàng điện áp cao thanh cách điện thanh kéo thanh 10kv35kv thanh nhận điện thanh vận hành điện thanh cách điện kính thiên văn sào thao tác trung thế
Thanh đặt hàng điện áp cao thanh cách điện thanh kéo thanh 10kv35kv thanh nhận điện thanh vận hành điện thanh cách điện kính thiên văn sào thao tác trung thế
Thanh đặt hàng điện áp cao thanh cách điện thanh kéo thanh 10kv35kv thanh nhận điện thanh vận hành điện thanh cách điện kính thiên văn sào thao tác trung thế
Thanh đặt hàng điện áp cao thanh cách điện thanh kéo thanh 10kv35kv thanh nhận điện thanh vận hành điện thanh cách điện kính thiên văn sào thao tác trung thế
Thanh đặt hàng điện áp cao thanh cách điện thanh kéo thanh 10kv35kv thanh nhận điện thanh vận hành điện thanh cách điện kính thiên văn sào thao tác trung thế
Thanh đặt hàng điện áp cao thanh cách điện thanh kéo thanh 10kv35kv thanh nhận điện thanh vận hành điện thanh cách điện kính thiên văn sào thao tác trung thế
Thanh đặt hàng điện áp cao thanh cách điện thanh kéo thanh 10kv35kv thanh nhận điện thanh vận hành điện thanh cách điện kính thiên văn sào thao tác trung thế
Thanh đặt hàng điện áp cao thanh cách điện thanh kéo thanh 10kv35kv thanh nhận điện thanh vận hành điện thanh cách điện kính thiên văn sào thao tác trung thế
Thanh đặt hàng điện áp cao thanh cách điện thanh kéo thanh 10kv35kv thanh nhận điện thanh vận hành điện thanh cách điện kính thiên văn sào thao tác trung thế
Thanh đặt hàng điện áp cao thanh cách điện thanh kéo thanh 10kv35kv thanh nhận điện thanh vận hành điện thanh cách điện kính thiên văn sào thao tác trung thế
Thanh đặt hàng điện áp cao thanh cách điện thanh kéo thanh 10kv35kv thanh nhận điện thanh vận hành điện thanh cách điện kính thiên văn sào thao tác trung thế
Thanh đặt hàng điện áp cao thanh cách điện thanh kéo thanh 10kv35kv thanh nhận điện thanh vận hành điện thanh cách điện kính thiên văn sào thao tác trung thế
Thanh đặt hàng điện áp cao thanh cách điện thanh kéo thanh 10kv35kv thanh nhận điện thanh vận hành điện thanh cách điện kính thiên văn sào thao tác trung thế
Thanh đặt hàng điện áp cao thanh cách điện thanh kéo thanh 10kv35kv thanh nhận điện thanh vận hành điện thanh cách điện kính thiên văn sào thao tác trung thế
Thanh đặt hàng điện áp cao thanh cách điện thanh kéo thanh 10kv35kv thanh nhận điện thanh vận hành điện thanh cách điện kính thiên văn sào thao tác trung thế
Thanh đặt hàng điện áp cao thanh cách điện thanh kéo thanh 10kv35kv thanh nhận điện thanh vận hành điện thanh cách điện kính thiên văn sào thao tác trung thế
Thanh đặt hàng điện áp cao thanh cách điện thanh kéo thanh 10kv35kv thanh nhận điện thanh vận hành điện thanh cách điện kính thiên văn sào thao tác trung thế
Thanh đặt hàng điện áp cao thanh cách điện thanh kéo thanh 10kv35kv thanh nhận điện thanh vận hành điện thanh cách điện kính thiên văn sào thao tác trung thế
Thanh đặt hàng điện áp cao thanh cách điện thanh kéo thanh 10kv35kv thanh nhận điện thanh vận hành điện thanh cách điện kính thiên văn sào thao tác trung thế
Thanh đặt hàng điện áp cao thanh cách điện thanh kéo thanh 10kv35kv thanh nhận điện thanh vận hành điện thanh cách điện kính thiên văn sào thao tác trung thế
Thanh đặt hàng điện áp cao thanh cách điện thanh kéo thanh 10kv35kv thanh nhận điện thanh vận hành điện thanh cách điện kính thiên văn sào thao tác trung thế
Thanh đặt hàng điện áp cao thanh cách điện thanh kéo thanh 10kv35kv thanh nhận điện thanh vận hành điện thanh cách điện kính thiên văn sào thao tác trung thế
Thanh đặt hàng điện áp cao thanh cách điện thanh kéo thanh 10kv35kv thanh nhận điện thanh vận hành điện thanh cách điện kính thiên văn sào thao tác trung thế
Thanh đặt hàng điện áp cao thanh cách điện thanh kéo thanh 10kv35kv thanh nhận điện thanh vận hành điện thanh cách điện kính thiên văn sào thao tác trung thế
Thanh đặt hàng điện áp cao thanh cách điện thanh kéo thanh 10kv35kv thanh nhận điện thanh vận hành điện thanh cách điện kính thiên văn sào thao tác trung thế
Thanh đặt hàng điện áp cao thanh cách điện thanh kéo thanh 10kv35kv thanh nhận điện thanh vận hành điện thanh cách điện kính thiên văn sào thao tác trung thế
Thanh đặt hàng điện áp cao thanh cách điện thanh kéo thanh 10kv35kv thanh nhận điện thanh vận hành điện thanh cách điện kính thiên văn sào thao tác trung thế
Thanh đặt hàng điện áp cao thanh cách điện thanh kéo thanh 10kv35kv thanh nhận điện thanh vận hành điện thanh cách điện kính thiên văn sào thao tác trung thế
Thanh đặt hàng điện áp cao thanh cách điện thanh kéo thanh 10kv35kv thanh nhận điện thanh vận hành điện thanh cách điện kính thiên văn sào thao tác trung thế
Thanh đặt hàng điện áp cao thanh cách điện thanh kéo thanh 10kv35kv thanh nhận điện thanh vận hành điện thanh cách điện kính thiên văn sào thao tác trung thế
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 5 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Fortress
Model: Cần phanh cao áp
Chất liệu: Composite
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Phân loại màu: 220KV 4 phần 6 mét 10KV 2 phần 2 mét Giao diện lắp ghép 32mm (phần trên và dưới) 1 phần 1 mét tiền tố trên 10KV 3 phần 4 mét 35KV 4 phần 5 mét 110KV 5 phần 10 mét 35KV 5 phần 5 mét 110KV 4 đoạn 8 mét 10KV 5 hải lý 10 mét 35KV 4 hải lý 8 mét 35KV 4 hải lý 4 mét 35KV 5 hải lý 10 mét 10KV 3 hải lý 5 mét 500KV 5 hải lý 10 mét 35KV 3 hải lý 6 mét 10KV 3 hải lý 4,5 mét 35KV 3 hải lý 4 mét 110KV 4 5 nút 110KV 4 nút 6 mét 220KV 5 nút 10 mét 10KV 4 nút 8 mét 110KV 3 nút 5 mét 10KV 3 nút 3 mét 10KV 3 nút 6 mét 220KV 3 nút 6 mét 10KV 4 nút 6 mét 35KV 4 nút 6 mét 220KV 4 nút hải lý 8 mét 35KV 3 hải lý 5 mét 10KV 4 hải lý 5 mét 500KV 4 hải lý 8 mét 110KV 5 hải lý 5 mét 35KV 3 hải lý 4,5 mét 110KV 3 hải lý 6 mét 10KV 4 hải lý 4 mét 10KV 5 hải lý 5 mét
Thanh đặt hàng điện áp cao thanh cách điện thanh kéo thanh 10kv35kv thanh nhận điện thanh vận hành điện thanh cách điện kính thiên văn sào thao tác trung thế Thanh đặt hàng điện áp cao thanh cách điện thanh kéo thanh 10kv35kv thanh nhận điện thanh vận hành điện thanh cách điện kính thiên văn sào thao tác trung thế Thanh đặt hàng điện áp cao thanh cách điện thanh kéo thanh 10kv35kv thanh nhận điện thanh vận hành điện thanh cách điện kính thiên văn sào thao tác trung thế Thanh đặt hàng điện áp cao thanh cách điện thanh kéo thanh 10kv35kv thanh nhận điện thanh vận hành điện thanh cách điện kính thiên văn sào thao tác trung thế Thanh đặt hàng điện áp cao thanh cách điện thanh kéo thanh 10kv35kv thanh nhận điện thanh vận hành điện thanh cách điện kính thiên văn sào thao tác trung thế Thanh đặt hàng điện áp cao thanh cách điện thanh kéo thanh 10kv35kv thanh nhận điện thanh vận hành điện thanh cách điện kính thiên văn sào thao tác trung thế Thanh đặt hàng điện áp cao thanh cách điện thanh kéo thanh 10kv35kv thanh nhận điện thanh vận hành điện thanh cách điện kính thiên văn sào thao tác trung thế Thanh đặt hàng điện áp cao thanh cách điện thanh kéo thanh 10kv35kv thanh nhận điện thanh vận hành điện thanh cách điện kính thiên văn sào thao tác trung thế Thanh đặt hàng điện áp cao thanh cách điện thanh kéo thanh 10kv35kv thanh nhận điện thanh vận hành điện thanh cách điện kính thiên văn sào thao tác trung thế Thanh đặt hàng điện áp cao thanh cách điện thanh kéo thanh 10kv35kv thanh nhận điện thanh vận hành điện thanh cách điện kính thiên văn sào thao tác trung thế Thanh đặt hàng điện áp cao thanh cách điện thanh kéo thanh 10kv35kv thanh nhận điện thanh vận hành điện thanh cách điện kính thiên văn sào thao tác trung thế Thanh đặt hàng điện áp cao thanh cách điện thanh kéo thanh 10kv35kv thanh nhận điện thanh vận hành điện thanh cách điện kính thiên văn sào thao tác trung thế Thanh đặt hàng điện áp cao thanh cách điện thanh kéo thanh 10kv35kv thanh nhận điện thanh vận hành điện thanh cách điện kính thiên văn sào thao tác trung thế Thanh đặt hàng điện áp cao thanh cách điện thanh kéo thanh 10kv35kv thanh nhận điện thanh vận hành điện thanh cách điện kính thiên văn sào thao tác trung thế

Customer Reviews

t *** 7 (khuyết danh)
"Việc cung cấp cần phanh điện áp cao diễn ra nhanh chóng, hậu cần được quấn chặt, lắp ráp đơn giản, rất thẳng và không rung lắc, trục epoxy màu xanh lá cây có tác dụng cách nhiệt tốt hơn! Khen! Khen!"
Ông Lý *** (khuyết danh)
"Đã mua lại nhiều lần, chất lượng rất tốt, shop giao hàng nhanh, hài lòng"
t *** 4 (khuyết danh)
"Chất lượng của cần phanh cao áp khá chuẩn, đúng như người bán mô tả, rất hài lòng, hoàn toàn vượt mong đợi, tốc độ giao hàng rất nhanh, đóng gói rất cẩn thận và kín, giá rẻ hơn rất nhiều so với hàng thật cửa hàng! Một trải nghiệm mua sắm rất thỏa mãn!"
mùa đông *** 0 (ẩn danh)
"Một thương gia hoàn toàn chuyên nghiệp và có lương tâm, một trải nghiệm mua sắm tốt. Đây là một thứ cần thiết cho sân khấu của chúng tôi và sẽ mua lại lần sau"
t *** 1 (giấu tên)
"Cần phanh cao áp chất lượng rất tốt, trục nhựa trơn, hiệu quả cách nhiệt tốt hơn, mối nối rất tốt, có túi đóng gói đi kèm rất tiện lợi khi đi ra ngoài! Khen!"
t *** 8 (khuyết danh)
"Chất lượng của cần phanh điện áp cao rất tốt, kết nối rất ổn định và thẳng, đó là hiệu quả mà chúng tôi mong muốn, khen ngợi!"
Anh *** u (giấu tên)
"Chất lượng rất tốt, kết nối rất chắc chắn, rất tốt, khen ngợi."
t *** 6 (khuyết danh)
"Đã nhận được cần phanh cao áp, chất lượng rất tốt, trục epoxy nhẵn và phẳng, cầm rất thoải mái, trải nghiệm mua sắm trực tuyến rất ưng ý, khen ngợi!"
Di *** buông (khuyết danh)
"Cần phanh và găng tay cách điện đều mua ở cửa hàng này, chất lượng rất tốt, mình giới thiệu cho mọi người!"
Lưu *** 6 (Khuyết danh)
"Chất lượng của cần phanh rất tốt, trải nghiệm mua sắm trực tuyến rất hài lòng! Đề xuất cho tất cả mọi người! Giá cả rất phải chăng, rẻ hơn nhiều so với các cửa hàng vật lý."
t *** 5 (giấu tên)
"Chất lượng rất tốt, tay nghề tốt, cách nhiệt khô, hiệu quả an toàn rất tốt, đảm bảo an toàn"
Vương *** 1 (Khuyết danh)
"Chất lượng rất tốt, đảm bảo chất lượng, là sự lựa chọn rất tốt, tôi giới thiệu cho bạn bè."
Hân *** 8 (Khuyết danh)
"Chất lượng thực sự tốt, vật liệu cách nhiệt, tay nghề tốt, rất hài lòng"
t *** 7 (khuyết danh)
"Chất lượng của cần phanh cao áp rất tốt, thiết kế của cần rất thân thiện với người dùng, cầm vừa tay, rất hài lòng, khen ngợi!"
d *** d (khuyết danh)
"Chất lượng tốt, có thể điều chỉnh độ dài, không dễ nóng lên và bền."
t *** 2 (khuyết danh)
"Chất lượng rất tốt, có thể điều chỉnh độ dài, không dễ nóng, chất lượng đảm bảo, rất hài lòng"
Trương *** 5 (khuyết danh)
"Tôi nghe từ các đồng nghiệp của mình rằng chất lượng thực sự tốt, có báo cáo thử nghiệm và giấy chứng nhận"
s *** 8 (khuyết danh)
"Chất lượng rất tốt, dẫn điện mạnh, không dễ nóng lên, chất lượng đảm bảo, rất hài lòng"
t *** 6 (khuyết danh)
"Thái độ phục vụ khách hàng rất tốt, rất chuyên nghiệp, chất lượng rất tốt, có thể điều chỉnh độ dài, không dễ bị nóng"
Choi *** oh (khuyết danh)
"Chất lượng của cần phanh cao áp rất tốt, giao hàng nhanh, đóng gói tận nơi, chăm sóc khách hàng tận nơi! Rất hạnh phúc mua sắm!"

0965.68.68.11