Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo kính thiên văn Thanh lấy điện 35kv110 Thanh vận hành thanh điện Thanh cách điện sào thao tác 22kv

MÃ SẢN PHẨM: TD-535492331912 Đã bán 600+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
350,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo kính thiên văn Thanh lấy điện 35kv110 Thanh vận hành thanh điện Thanh cách điện sào thao tác 22kv
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo kính thiên văn Thanh lấy điện 35kv110 Thanh vận hành thanh điện Thanh cách điện sào thao tác 22kv
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo kính thiên văn Thanh lấy điện 35kv110 Thanh vận hành thanh điện Thanh cách điện sào thao tác 22kv
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo kính thiên văn Thanh lấy điện 35kv110 Thanh vận hành thanh điện Thanh cách điện sào thao tác 22kv
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo kính thiên văn Thanh lấy điện 35kv110 Thanh vận hành thanh điện Thanh cách điện sào thao tác 22kv
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo kính thiên văn Thanh lấy điện 35kv110 Thanh vận hành thanh điện Thanh cách điện sào thao tác 22kv
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo kính thiên văn Thanh lấy điện 35kv110 Thanh vận hành thanh điện Thanh cách điện sào thao tác 22kv
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo kính thiên văn Thanh lấy điện 35kv110 Thanh vận hành thanh điện Thanh cách điện sào thao tác 22kv
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo kính thiên văn Thanh lấy điện 35kv110 Thanh vận hành thanh điện Thanh cách điện sào thao tác 22kv
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo kính thiên văn Thanh lấy điện 35kv110 Thanh vận hành thanh điện Thanh cách điện sào thao tác 22kv
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo kính thiên văn Thanh lấy điện 35kv110 Thanh vận hành thanh điện Thanh cách điện sào thao tác 22kv
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo kính thiên văn Thanh lấy điện 35kv110 Thanh vận hành thanh điện Thanh cách điện sào thao tác 22kv
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo kính thiên văn Thanh lấy điện 35kv110 Thanh vận hành thanh điện Thanh cách điện sào thao tác 22kv
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo kính thiên văn Thanh lấy điện 35kv110 Thanh vận hành thanh điện Thanh cách điện sào thao tác 22kv
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo kính thiên văn Thanh lấy điện 35kv110 Thanh vận hành thanh điện Thanh cách điện sào thao tác 22kv
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo kính thiên văn Thanh lấy điện 35kv110 Thanh vận hành thanh điện Thanh cách điện sào thao tác 22kv
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo kính thiên văn Thanh lấy điện 35kv110 Thanh vận hành thanh điện Thanh cách điện sào thao tác 22kv
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo kính thiên văn Thanh lấy điện 35kv110 Thanh vận hành thanh điện Thanh cách điện sào thao tác 22kv
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo kính thiên văn Thanh lấy điện 35kv110 Thanh vận hành thanh điện Thanh cách điện sào thao tác 22kv
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo kính thiên văn Thanh lấy điện 35kv110 Thanh vận hành thanh điện Thanh cách điện sào thao tác 22kv
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo kính thiên văn Thanh lấy điện 35kv110 Thanh vận hành thanh điện Thanh cách điện sào thao tác 22kv
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo kính thiên văn Thanh lấy điện 35kv110 Thanh vận hành thanh điện Thanh cách điện sào thao tác 22kv
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo kính thiên văn Thanh lấy điện 35kv110 Thanh vận hành thanh điện Thanh cách điện sào thao tác 22kv
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo kính thiên văn Thanh lấy điện 35kv110 Thanh vận hành thanh điện Thanh cách điện sào thao tác 22kv
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 12 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Kbaoele
Mô hình: Thanh Lingke
Phân loại màu: 10KV 1 mét tiền tố 10KV 2 hải lý 2 mét 10KV 3 hải lý 3 mét 10KV 3 hải lý 4,5 mét 10KV 4 hải lý 4 mét 10KV 4 hải lý 6 mét 10KV 5 hải lý 5 mét 35KV 4 hải lý 4 mét 35KV 3 hải lý 4,5 mét 35KV4 Phần 6 mét 110KV 3 đoạn 4,5 mét 110KV 4 đoạn 6 mét 220KV 4 đoạn 6 mét Ống lồng loại 3 đoạn 3 mét Ống lồng 10KV loại 3 đoạn 4 mét Ống lồng 10KV loại 3 đoạn 4,5 mét Ống lồng 10KV loại 3 đoạn 5 mét Ống lồng 35KV loại 4 đoạn 4 35KV ống lồng loại 3 đoạn 6m 110KV ống lồng loại 4 đoạn 5m 110KV ống lồng loại 4 đoạn 6m 110KV ống lồng loại 4 đoạn 7m 220KV ống lồng loại 4 đoạn 8m 220KV ống lồng loại 5 đoạn 10m 500KV
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo kính thiên văn Thanh lấy điện 35kv110 Thanh vận hành thanh điện Thanh cách điện sào thao tác 22kv Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo kính thiên văn Thanh lấy điện 35kv110 Thanh vận hành thanh điện Thanh cách điện sào thao tác 22kv Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo kính thiên văn Thanh lấy điện 35kv110 Thanh vận hành thanh điện Thanh cách điện sào thao tác 22kv Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo kính thiên văn Thanh lấy điện 35kv110 Thanh vận hành thanh điện Thanh cách điện sào thao tác 22kv Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo kính thiên văn Thanh lấy điện 35kv110 Thanh vận hành thanh điện Thanh cách điện sào thao tác 22kv Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo kính thiên văn Thanh lấy điện 35kv110 Thanh vận hành thanh điện Thanh cách điện sào thao tác 22kv Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo kính thiên văn Thanh lấy điện 35kv110 Thanh vận hành thanh điện Thanh cách điện sào thao tác 22kv Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo kính thiên văn Thanh lấy điện 35kv110 Thanh vận hành thanh điện Thanh cách điện sào thao tác 22kv Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo kính thiên văn Thanh lấy điện 35kv110 Thanh vận hành thanh điện Thanh cách điện sào thao tác 22kv Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo kính thiên văn Thanh lấy điện 35kv110 Thanh vận hành thanh điện Thanh cách điện sào thao tác 22kv Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo kính thiên văn Thanh lấy điện 35kv110 Thanh vận hành thanh điện Thanh cách điện sào thao tác 22kv Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo kính thiên văn Thanh lấy điện 35kv110 Thanh vận hành thanh điện Thanh cách điện sào thao tác 22kv Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo kính thiên văn Thanh lấy điện 35kv110 Thanh vận hành thanh điện Thanh cách điện sào thao tác 22kv Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo kính thiên văn Thanh lấy điện 35kv110 Thanh vận hành thanh điện Thanh cách điện sào thao tác 22kv Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo kính thiên văn Thanh lấy điện 35kv110 Thanh vận hành thanh điện Thanh cách điện sào thao tác 22kv Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo kính thiên văn Thanh lấy điện 35kv110 Thanh vận hành thanh điện Thanh cách điện sào thao tác 22kv Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo kính thiên văn Thanh lấy điện 35kv110 Thanh vận hành thanh điện Thanh cách điện sào thao tác 22kv

Customer Reviews

Bing *** bing (khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Đây là thanh kéo tôi mua hơn 100 ngày, lắp ráp chưa đầy 20 ngày, tháo ra lắp vào không được, lắp không vào đâu, tôi chưa từng thấy sản phẩm nào rác rưởi như vậy."
w *** 8 (ẩn danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!dịch vụ tôt hơn"
Thành phố *** 9 (Khuyết danh)
"Địa chỉ tôi gửi là quầy thuốc lá và rượu của Chen Linjimei Tesco, không hiểu sao phải gửi đến Siêu thị Chuanyuan, trạm chuyển phát nhanh này làm việc khá vô trách nhiệm, mỗi lần chuyển phát nhanh đến là chúng tôi phải tự đi tìm. Tôi không thể tìm ra số sê-ri của anh ấy là gì."
Chân thành *** shop (giấu tên)
"Cái 35kv bạn mua và cái 10kv bạn mua chỉ là đùa giỡn với mạng sống của bạn thôi. Nó có thể là một nhãn dán ngẫu nhiên của một sản phẩm nhà máy?Số kv được đăng là bao nhiêu kv?"
Hội họa Trung Quốc (khuyết danh )
"Báo cáo thử nghiệm rất trang trọng nên bạn có thể yên tâm khi sử dụng"
t *** 2 (khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!"
Thu thập nhóm *** (ẩn danh)
"Dễ dàng mang theo và chất lượng tốt"
Câu *** 1 (khuyết danh)
"Thanh cách nhiệt này rất tốt, ông chủ vận chuyển có bao bì đặc biệt và túi khóa kéo thân thiện với môi trường, khi không sử dụng có thể đóng gói lại, thuận tiện cho việc di chuyển, mang theo, vừa đẹp vừa tiện lợi, lại còn là người chuyên nghiệp sản phẩm sau khi dùng thử. Rất thiết thực nếu cần kiểm tra độ an toàn., lần sau đơn vị có nhu cầu mua lại"
y *** Qua (khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!"
Tôi *** 0 (Khuyết danh)
"Đóng gói chắc chắn, chất lượng sào tốt, có quai xách rất tiện lợi..."
t *** 2 (khuyết danh)
"Móc này tốt, đầu trên dày, kéo phanh dễ dàng, là một kinh nghiệm mua hàng tốt."
t *** 5 (giấu tên)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!"
Hê *** i (khuyết danh)
"Sản phẩm giống mô tả, chất lượng không có vấn đề gì, giá cả cũng phù hợp, mình vẫn rất yên tâm khi mua hàng ở đây, khen ngợi!"
Đan *** 9 (Khuyết danh)
"Chất liệu que Lingke rất tốt, dày dặn rất chắc chắn, áp suất test đạt tiêu chuẩn nên các bạn yên tâm sử dụng, nếu cần mình sẽ giới thiệu cho bạn bè."
Ngày *** 4 (Khuyết danh)
"Đã nhận được thanh Lingke, bao bì rất chắc chắn, tay nghề rất tốt, có thể kéo dài bằng tay, lắp đặt đơn giản và tiện lợi, rất hài lòng​"
làm nô lệ *** (khuyết danh)
"Đồ tốt, dịch vụ của cửa hàng chất lượng cao, rất thích, sau này công ty sẽ ký hợp đồng kiểm tra hàng năm với công ty này, tôi thực sự giới thiệu cho mọi người, yên tâm mua hàng"
t *** 0 (ẩn danh)
"Mua nhiều lần, người bán rất tốt, đáng mua. Chất lượng tốt, hậu cần nhanh chóng"
Lấy *** từ (khuyết danh)
"Rất hài lòng! Hài lòng với chất lượng và dịch vụ! Sẽ mua lại!"
Xing *** xian (khuyết danh)
"Em bé giống như mô tả của cửa hàng! làm việc hoàn hảo!"
w *** 2 (ẩn danh)
"Thái độ người mua rất tốt, chất lượng que rất tốt, có test report và hóa đơn, đảm bảo an toàn nên các bạn yên tâm mua hàng"

0965.68.68.11