Lưới bảo vệ ban công cửa sổ hàng rào lưới chống rơi miếng đệm cửa sổ chống trộm lưới nhựa an toàn lan can mèo con dấu chống rơi lưới cửa sổ luoi xay dung

MÃ SẢN PHẨM: TD-680072952243 Đã bán 30.000+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
222,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Lưới bảo vệ ban công cửa sổ hàng rào lưới chống rơi miếng đệm cửa sổ chống trộm lưới nhựa an toàn lan can mèo con dấu chống rơi lưới cửa sổ luoi xay dung
Lưới bảo vệ ban công cửa sổ hàng rào lưới chống rơi miếng đệm cửa sổ chống trộm lưới nhựa an toàn lan can mèo con dấu chống rơi lưới cửa sổ luoi xay dung
Lưới bảo vệ ban công cửa sổ hàng rào lưới chống rơi miếng đệm cửa sổ chống trộm lưới nhựa an toàn lan can mèo con dấu chống rơi lưới cửa sổ luoi xay dung
Lưới bảo vệ ban công cửa sổ hàng rào lưới chống rơi miếng đệm cửa sổ chống trộm lưới nhựa an toàn lan can mèo con dấu chống rơi lưới cửa sổ luoi xay dung
Lưới bảo vệ ban công cửa sổ hàng rào lưới chống rơi miếng đệm cửa sổ chống trộm lưới nhựa an toàn lan can mèo con dấu chống rơi lưới cửa sổ luoi xay dung
Lưới bảo vệ ban công cửa sổ hàng rào lưới chống rơi miếng đệm cửa sổ chống trộm lưới nhựa an toàn lan can mèo con dấu chống rơi lưới cửa sổ luoi xay dung
Lưới bảo vệ ban công cửa sổ hàng rào lưới chống rơi miếng đệm cửa sổ chống trộm lưới nhựa an toàn lan can mèo con dấu chống rơi lưới cửa sổ luoi xay dung
Lưới bảo vệ ban công cửa sổ hàng rào lưới chống rơi miếng đệm cửa sổ chống trộm lưới nhựa an toàn lan can mèo con dấu chống rơi lưới cửa sổ luoi xay dung
Lưới bảo vệ ban công cửa sổ hàng rào lưới chống rơi miếng đệm cửa sổ chống trộm lưới nhựa an toàn lan can mèo con dấu chống rơi lưới cửa sổ luoi xay dung
Lưới bảo vệ ban công cửa sổ hàng rào lưới chống rơi miếng đệm cửa sổ chống trộm lưới nhựa an toàn lan can mèo con dấu chống rơi lưới cửa sổ luoi xay dung
Lưới bảo vệ ban công cửa sổ hàng rào lưới chống rơi miếng đệm cửa sổ chống trộm lưới nhựa an toàn lan can mèo con dấu chống rơi lưới cửa sổ luoi xay dung
Lưới bảo vệ ban công cửa sổ hàng rào lưới chống rơi miếng đệm cửa sổ chống trộm lưới nhựa an toàn lan can mèo con dấu chống rơi lưới cửa sổ luoi xay dung
Lưới bảo vệ ban công cửa sổ hàng rào lưới chống rơi miếng đệm cửa sổ chống trộm lưới nhựa an toàn lan can mèo con dấu chống rơi lưới cửa sổ luoi xay dung
Lưới bảo vệ ban công cửa sổ hàng rào lưới chống rơi miếng đệm cửa sổ chống trộm lưới nhựa an toàn lan can mèo con dấu chống rơi lưới cửa sổ luoi xay dung
Lưới bảo vệ ban công cửa sổ hàng rào lưới chống rơi miếng đệm cửa sổ chống trộm lưới nhựa an toàn lan can mèo con dấu chống rơi lưới cửa sổ luoi xay dung
Lưới bảo vệ ban công cửa sổ hàng rào lưới chống rơi miếng đệm cửa sổ chống trộm lưới nhựa an toàn lan can mèo con dấu chống rơi lưới cửa sổ luoi xay dung
Lưới bảo vệ ban công cửa sổ hàng rào lưới chống rơi miếng đệm cửa sổ chống trộm lưới nhựa an toàn lan can mèo con dấu chống rơi lưới cửa sổ luoi xay dung
Lưới bảo vệ ban công cửa sổ hàng rào lưới chống rơi miếng đệm cửa sổ chống trộm lưới nhựa an toàn lan can mèo con dấu chống rơi lưới cửa sổ luoi xay dung
Lưới bảo vệ ban công cửa sổ hàng rào lưới chống rơi miếng đệm cửa sổ chống trộm lưới nhựa an toàn lan can mèo con dấu chống rơi lưới cửa sổ luoi xay dung
Lưới bảo vệ ban công cửa sổ hàng rào lưới chống rơi miếng đệm cửa sổ chống trộm lưới nhựa an toàn lan can mèo con dấu chống rơi lưới cửa sổ luoi xay dung
Lưới bảo vệ ban công cửa sổ hàng rào lưới chống rơi miếng đệm cửa sổ chống trộm lưới nhựa an toàn lan can mèo con dấu chống rơi lưới cửa sổ luoi xay dung
Lưới bảo vệ ban công cửa sổ hàng rào lưới chống rơi miếng đệm cửa sổ chống trộm lưới nhựa an toàn lan can mèo con dấu chống rơi lưới cửa sổ luoi xay dung
Lưới bảo vệ ban công cửa sổ hàng rào lưới chống rơi miếng đệm cửa sổ chống trộm lưới nhựa an toàn lan can mèo con dấu chống rơi lưới cửa sổ luoi xay dung
Lưới bảo vệ ban công cửa sổ hàng rào lưới chống rơi miếng đệm cửa sổ chống trộm lưới nhựa an toàn lan can mèo con dấu chống rơi lưới cửa sổ luoi xay dung
Lưới bảo vệ ban công cửa sổ hàng rào lưới chống rơi miếng đệm cửa sổ chống trộm lưới nhựa an toàn lan can mèo con dấu chống rơi lưới cửa sổ luoi xay dung
Lưới bảo vệ ban công cửa sổ hàng rào lưới chống rơi miếng đệm cửa sổ chống trộm lưới nhựa an toàn lan can mèo con dấu chống rơi lưới cửa sổ luoi xay dung
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 24 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Xinfangcheng
Mô hình: lưới bảo vệ
Chất liệu: Polyurethane
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Phân loại màu sắc: Dày và không mùi Lỗ 1,2cm rộng 120cm dài 5 mét-gửi 300 dây cáp + găng tay dày không mùi Lỗ 0,8cm rộng 150cm dài 3 mét-gửi 100 dây cáp + găng tay dày không mùi lỗ 0,8cm rộng 20cm dài 5 mét - gửi 300 dây cáp + găng tay dày không mùi lỗ 0.8cm rộng 120cm dài 3m - gửi 100 dây cáp + găng tay dày không mùi lỗ 0.8cm rộng 20cm dài 3m - gửi 100 dây cáp + găng tay dày không mùi lỗ 0.8cm rộng 100cm Dài 5 mét gửi 300 dây cáp + găng tay dày và không vị Lỗ 0,8 cm rộng 30 cm và dài 3 mét gửi 100 dây cáp + găng tay dày không mùi Lỗ 0,8 cm rộng 50 cm Dài 3 mét - gửi 100 dây cáp + găng tay dày và không vị 1,2 lỗ cm rộng 100cm và dài 5 mét - gửi 300 dây cáp + găng tay dày và không vị Lỗ 0,8cm rộng 200cm và dài 3 mét - gửi 100 dây cáp + găng tay cộng với Lỗ dày và không mùi 0,8cm rộng 120 cm và dài 5 mét - gửi 300 dây cáp + găng tay dày không mùi lỗ 0.8cm rộng 150cm dài 5 mét-gửi 300 dây cáp + găng tay dày không mùi lỗ 1.2cm rộng 200cm dài 5 mét-gửi 300 dây cáp + găng tay dày không mùi lỗ 0.8cm rộng 80cm và 5 dài mét - gửi 300 dây cáp + găng tay dày không mùi lỗ 0,8 cm rộng 100 cm và dài 3 mét - gửi 100 dây cáp + găng tay dày không mùi 0,8 cm Lỗ rộng 40 cm và dài 3 mét - gửi 100 dây cáp + găng tay dày không vị 0,8 lỗ cm rộng 80 cm và dài 3 mét--gửi 100 dây cáp + găng tay dày và không mùi Lỗ 1,2 cm rộng 50 cm và dài 5 mét-gửi 300 Dây cáp + găng tay dày và không mùi Lỗ 1,2 cm rộng 80 cm và dài 5 mét-gửi 300 dây buộc cáp + găng tay dày không vị lỗ 1.2cm rộng 150cm dài 5 mét - gửi 300 dây cáp + găng tay dày không mùi lỗ 0.8cm rộng 50cm dài 5 mét - gửi 300 dây cáp + găng tay dày không vị lỗ 0.8cm rộng 200cm dài 5 mét - gửi 300 dây cáp + găng tay dày không mùi lỗ 0,8 cm rộng 30 cm dài 5 mét - gửi 300 dây cáp + găng tay cộng với lỗ dày 0,8 cm không mùi rộng 40 cm và dài 5 mét - gửi 300 dây cáp + găng tay dây cáp màu trắng 100 dây 0,8 cm lỗ rộng 20 cm dài 1 mét gửi dây cáp
Lưới bảo vệ ban công cửa sổ hàng rào lưới chống rơi miếng đệm cửa sổ chống trộm lưới nhựa an toàn lan can mèo con dấu chống rơi lưới cửa sổ luoi xay dung Lưới bảo vệ ban công cửa sổ hàng rào lưới chống rơi miếng đệm cửa sổ chống trộm lưới nhựa an toàn lan can mèo con dấu chống rơi lưới cửa sổ luoi xay dung Lưới bảo vệ ban công cửa sổ hàng rào lưới chống rơi miếng đệm cửa sổ chống trộm lưới nhựa an toàn lan can mèo con dấu chống rơi lưới cửa sổ luoi xay dung Lưới bảo vệ ban công cửa sổ hàng rào lưới chống rơi miếng đệm cửa sổ chống trộm lưới nhựa an toàn lan can mèo con dấu chống rơi lưới cửa sổ luoi xay dung Lưới bảo vệ ban công cửa sổ hàng rào lưới chống rơi miếng đệm cửa sổ chống trộm lưới nhựa an toàn lan can mèo con dấu chống rơi lưới cửa sổ luoi xay dung Lưới bảo vệ ban công cửa sổ hàng rào lưới chống rơi miếng đệm cửa sổ chống trộm lưới nhựa an toàn lan can mèo con dấu chống rơi lưới cửa sổ luoi xay dung Lưới bảo vệ ban công cửa sổ hàng rào lưới chống rơi miếng đệm cửa sổ chống trộm lưới nhựa an toàn lan can mèo con dấu chống rơi lưới cửa sổ luoi xay dung Lưới bảo vệ ban công cửa sổ hàng rào lưới chống rơi miếng đệm cửa sổ chống trộm lưới nhựa an toàn lan can mèo con dấu chống rơi lưới cửa sổ luoi xay dung Lưới bảo vệ ban công cửa sổ hàng rào lưới chống rơi miếng đệm cửa sổ chống trộm lưới nhựa an toàn lan can mèo con dấu chống rơi lưới cửa sổ luoi xay dung Lưới bảo vệ ban công cửa sổ hàng rào lưới chống rơi miếng đệm cửa sổ chống trộm lưới nhựa an toàn lan can mèo con dấu chống rơi lưới cửa sổ luoi xay dung Lưới bảo vệ ban công cửa sổ hàng rào lưới chống rơi miếng đệm cửa sổ chống trộm lưới nhựa an toàn lan can mèo con dấu chống rơi lưới cửa sổ luoi xay dung Lưới bảo vệ ban công cửa sổ hàng rào lưới chống rơi miếng đệm cửa sổ chống trộm lưới nhựa an toàn lan can mèo con dấu chống rơi lưới cửa sổ luoi xay dung Lưới bảo vệ ban công cửa sổ hàng rào lưới chống rơi miếng đệm cửa sổ chống trộm lưới nhựa an toàn lan can mèo con dấu chống rơi lưới cửa sổ luoi xay dung Lưới bảo vệ ban công cửa sổ hàng rào lưới chống rơi miếng đệm cửa sổ chống trộm lưới nhựa an toàn lan can mèo con dấu chống rơi lưới cửa sổ luoi xay dung Lưới bảo vệ ban công cửa sổ hàng rào lưới chống rơi miếng đệm cửa sổ chống trộm lưới nhựa an toàn lan can mèo con dấu chống rơi lưới cửa sổ luoi xay dung Lưới bảo vệ ban công cửa sổ hàng rào lưới chống rơi miếng đệm cửa sổ chống trộm lưới nhựa an toàn lan can mèo con dấu chống rơi lưới cửa sổ luoi xay dung Lưới bảo vệ ban công cửa sổ hàng rào lưới chống rơi miếng đệm cửa sổ chống trộm lưới nhựa an toàn lan can mèo con dấu chống rơi lưới cửa sổ luoi xay dung Lưới bảo vệ ban công cửa sổ hàng rào lưới chống rơi miếng đệm cửa sổ chống trộm lưới nhựa an toàn lan can mèo con dấu chống rơi lưới cửa sổ luoi xay dung Lưới bảo vệ ban công cửa sổ hàng rào lưới chống rơi miếng đệm cửa sổ chống trộm lưới nhựa an toàn lan can mèo con dấu chống rơi lưới cửa sổ luoi xay dung

Customer Reviews

Zhang *** Bei (khuyết danh)
"Để ngăn chặn con mèo béo đen này, nên đóng cửa sổ cho mèo, nếu không cửa sổ sẽ đóng suốt ngày."
t *** 9 (khuyết danh)
"Tôi đã niêm phong nửa chừng để nhận xét, chất liệu rất chắc chắn, lỗ rất dày, không sợ mèo con nhảy khỏi tòa nhà"
Gu *** bên trong (khuyết danh)
"Chất lượng của lưới khá tốt và dây cáp được cung cấp cũng tiết kiệm chi phí."
g *** n (khuyết danh)
"Không tốn kém và hoàn hảo để làm hàng rào"
t *** 4 (khuyết danh)
"Mình mua pad lần 2 và dán lưới chống trộm nên không lo đồ rơi ra"
Buồn *** 3 (Khuyết danh)
"Lưới đặc biệt tốt, chỉ cần buộc lại rồi trải một lớp tôn mạ kẽm, miễn là lớp cách nhiệt ngăn tôn mạ kẽm tiếp xúc với cửa sổ sắt và ngăn nước tích tụ.Chất lượng tốt, đặt sạch sẽ và gọn gàng."
t *** 6 (khuyết danh)
"Chất lượng rất tốt, mèo và trẻ em đều có thể chơi trong đó, rất đáng để mua"
Yue *** 3 (Khuyết danh)
"Rất tốt, chiều rộng chiều dài đều vừa đủ, hơi mềm có thể biến dạng, trải ở ban công ngăn đồ rơi xuống lầu rất tốt. Một đôi găng tay và 2 miếng băng được tặng, thật chu đáo.Thực tế, chất lượng tốt và giá thấp."
q *** Mơ (khuyết danh)
"Rất hay và thiết thực! Nó rất tiện lợi và đơn giản để cắt, nó được sử dụng để đặt trong lồng chim, và phần còn lại của hàng rào ban công cũng có thể được sử dụng. Chú chim bồ câu nhỏ với đôi cánh bị thương đã được giải cứu ở cửa, tôi hy vọng nó sẽ sớm khỏe lại!"
t *** 1 (giấu tên)
"Chất lượng sản phẩm tốt, chuyển phát nhanh sẽ đến sớm, tôi rất mong được sử dụng"
muộn *** 0 (ẩn danh)
"Lưới chống rơi cho ban công rất tốt, thiết thực và rẻ tiền, vì vậy bạn không phải lo lắng về những thứ sẽ rơi trong tương lai"
Ann *** y (khuyết danh)
"Có, giá cả phải chăng và chất lượng tốt. Găng tay và dây đai cũng được cung cấp, người mới bắt đầu cài đặt rất dễ dàng. Nên mua"
hop *** p (khuyết danh)
"Chuyển phát nhanh đến sau 2 ngày, rất nhanh. Chất lượng lưới tốt. Chỉ cần đặt nó với nhau, nó là đẹp."
Quên đi những tổn thương (khuyết danh)
"rất đẹp. Cũng gửi dây đai và găng tay, rất chu đáo. Có thể chi trả"
c *** 2 (khuyết danh)
"Cuối cùng, tôi không còn phải lo lắng về việc mèo chạy ra khỏi bệ cửa sổ và ngã xuống! Ngoài ra, với những vật liệu bổ sung, chúng tôi đã làm một chiếc lưới để mèo con chơi đùa và nó đã có một khoảng thời gian tuyệt vời! ! Có một bí mật nhỏ, lưới trên mái nhà không dễ đeo đai linh tinh, bạn có thể sử dụng hai đai linh tinh cùng nhau, như trong Hình ④, trước tiên luồn qua một chiếc có lỗ nhỏ, sau đó kéo đai linh tinh còn lại qua nó, như thể hiện trong Hình 5, bạn có thể Xong. Hy vọng rằng sẽ giúp"
l *** 4 (khuyết danh)
"Tỷ lệ hiệu suất giá là siêu cao, trên thực tế, nó có nhiều công dụng, là một công cụ thông thường ở nhà."
k *** 9 (khuyết danh)
"Tôi không dùng nó để đặt vật nặng nên việc lắp đặt rất thô, hahahahahahaha, nhưng nó không ảnh hưởng đến việc sử dụng, tôi chỉ lo quần áo bị rơi ra, vì vậy đây là một giải pháp hoàn hảo, nó có giá hơn mười nhân dân tệ để có hai cửa sổ. Tôi muốn loại xe đạp nào? phải ?"
Ding *** Jie (khuyết danh)
"Hậu cần khá nhanh, chất lượng nhìn ổn, còn đủ khóa, mấy ngày nữa mình sẽ lắp"
t *** 1 (giấu tên)
"Người bán rất chu đáo và tặng bạn găng tay với chất lượng siêu cao và giá rẻ"
Yu *** yun (giấu tên)
"Lưới xịn lắm cũng chỉ chục tệ nên các bạn yên tâm không lo mất quần áo, miếng sắt mình mua lúc trước rơi ra, lần này mình mua lưới để quây, xung quanh xung quanh cũng bao quanh nên tôi cảm thấy yên tâm hơn, tôi rất hài lòng."

0965.68.68.11