Xây dựng khung bên ngoài lưới dày đặc lưới bảo vệ công trường lưới an toàn xây dựng giàn giáo lưới chống bụi màu xanh lá cây chống cháy luoi cong trinh

MÃ SẢN PHẨM: TD-713363869516 Đã bán hơn 200
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
201,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Xây dựng khung bên ngoài lưới dày đặc lưới bảo vệ công trường lưới an toàn xây dựng giàn giáo lưới chống bụi màu xanh lá cây chống cháy luoi cong trinh
Xây dựng khung bên ngoài lưới dày đặc lưới bảo vệ công trường lưới an toàn xây dựng giàn giáo lưới chống bụi màu xanh lá cây chống cháy luoi cong trinh
Xây dựng khung bên ngoài lưới dày đặc lưới bảo vệ công trường lưới an toàn xây dựng giàn giáo lưới chống bụi màu xanh lá cây chống cháy luoi cong trinh
Xây dựng khung bên ngoài lưới dày đặc lưới bảo vệ công trường lưới an toàn xây dựng giàn giáo lưới chống bụi màu xanh lá cây chống cháy luoi cong trinh
Xây dựng khung bên ngoài lưới dày đặc lưới bảo vệ công trường lưới an toàn xây dựng giàn giáo lưới chống bụi màu xanh lá cây chống cháy luoi cong trinh
Xây dựng khung bên ngoài lưới dày đặc lưới bảo vệ công trường lưới an toàn xây dựng giàn giáo lưới chống bụi màu xanh lá cây chống cháy luoi cong trinh
Xây dựng khung bên ngoài lưới dày đặc lưới bảo vệ công trường lưới an toàn xây dựng giàn giáo lưới chống bụi màu xanh lá cây chống cháy luoi cong trinh
Xây dựng khung bên ngoài lưới dày đặc lưới bảo vệ công trường lưới an toàn xây dựng giàn giáo lưới chống bụi màu xanh lá cây chống cháy luoi cong trinh
Xây dựng khung bên ngoài lưới dày đặc lưới bảo vệ công trường lưới an toàn xây dựng giàn giáo lưới chống bụi màu xanh lá cây chống cháy luoi cong trinh
Xây dựng khung bên ngoài lưới dày đặc lưới bảo vệ công trường lưới an toàn xây dựng giàn giáo lưới chống bụi màu xanh lá cây chống cháy luoi cong trinh
Xây dựng khung bên ngoài lưới dày đặc lưới bảo vệ công trường lưới an toàn xây dựng giàn giáo lưới chống bụi màu xanh lá cây chống cháy luoi cong trinh
Xây dựng khung bên ngoài lưới dày đặc lưới bảo vệ công trường lưới an toàn xây dựng giàn giáo lưới chống bụi màu xanh lá cây chống cháy luoi cong trinh
Xây dựng khung bên ngoài lưới dày đặc lưới bảo vệ công trường lưới an toàn xây dựng giàn giáo lưới chống bụi màu xanh lá cây chống cháy luoi cong trinh
Xây dựng khung bên ngoài lưới dày đặc lưới bảo vệ công trường lưới an toàn xây dựng giàn giáo lưới chống bụi màu xanh lá cây chống cháy luoi cong trinh
Xây dựng khung bên ngoài lưới dày đặc lưới bảo vệ công trường lưới an toàn xây dựng giàn giáo lưới chống bụi màu xanh lá cây chống cháy luoi cong trinh
Xây dựng khung bên ngoài lưới dày đặc lưới bảo vệ công trường lưới an toàn xây dựng giàn giáo lưới chống bụi màu xanh lá cây chống cháy luoi cong trinh
Xây dựng khung bên ngoài lưới dày đặc lưới bảo vệ công trường lưới an toàn xây dựng giàn giáo lưới chống bụi màu xanh lá cây chống cháy luoi cong trinh
Xây dựng khung bên ngoài lưới dày đặc lưới bảo vệ công trường lưới an toàn xây dựng giàn giáo lưới chống bụi màu xanh lá cây chống cháy luoi cong trinh
Xây dựng khung bên ngoài lưới dày đặc lưới bảo vệ công trường lưới an toàn xây dựng giàn giáo lưới chống bụi màu xanh lá cây chống cháy luoi cong trinh
Xây dựng khung bên ngoài lưới dày đặc lưới bảo vệ công trường lưới an toàn xây dựng giàn giáo lưới chống bụi màu xanh lá cây chống cháy luoi cong trinh
Xây dựng khung bên ngoài lưới dày đặc lưới bảo vệ công trường lưới an toàn xây dựng giàn giáo lưới chống bụi màu xanh lá cây chống cháy luoi cong trinh
Xây dựng khung bên ngoài lưới dày đặc lưới bảo vệ công trường lưới an toàn xây dựng giàn giáo lưới chống bụi màu xanh lá cây chống cháy luoi cong trinh
Xây dựng khung bên ngoài lưới dày đặc lưới bảo vệ công trường lưới an toàn xây dựng giàn giáo lưới chống bụi màu xanh lá cây chống cháy luoi cong trinh
Xây dựng khung bên ngoài lưới dày đặc lưới bảo vệ công trường lưới an toàn xây dựng giàn giáo lưới chống bụi màu xanh lá cây chống cháy luoi cong trinh
Xây dựng khung bên ngoài lưới dày đặc lưới bảo vệ công trường lưới an toàn xây dựng giàn giáo lưới chống bụi màu xanh lá cây chống cháy luoi cong trinh
Xây dựng khung bên ngoài lưới dày đặc lưới bảo vệ công trường lưới an toàn xây dựng giàn giáo lưới chống bụi màu xanh lá cây chống cháy luoi cong trinh
Xây dựng khung bên ngoài lưới dày đặc lưới bảo vệ công trường lưới an toàn xây dựng giàn giáo lưới chống bụi màu xanh lá cây chống cháy luoi cong trinh
Xây dựng khung bên ngoài lưới dày đặc lưới bảo vệ công trường lưới an toàn xây dựng giàn giáo lưới chống bụi màu xanh lá cây chống cháy luoi cong trinh
Xây dựng khung bên ngoài lưới dày đặc lưới bảo vệ công trường lưới an toàn xây dựng giàn giáo lưới chống bụi màu xanh lá cây chống cháy luoi cong trinh
Xây dựng khung bên ngoài lưới dày đặc lưới bảo vệ công trường lưới an toàn xây dựng giàn giáo lưới chống bụi màu xanh lá cây chống cháy luoi cong trinh
Xây dựng khung bên ngoài lưới dày đặc lưới bảo vệ công trường lưới an toàn xây dựng giàn giáo lưới chống bụi màu xanh lá cây chống cháy luoi cong trinh
Xây dựng khung bên ngoài lưới dày đặc lưới bảo vệ công trường lưới an toàn xây dựng giàn giáo lưới chống bụi màu xanh lá cây chống cháy luoi cong trinh
Xây dựng khung bên ngoài lưới dày đặc lưới bảo vệ công trường lưới an toàn xây dựng giàn giáo lưới chống bụi màu xanh lá cây chống cháy luoi cong trinh
Xây dựng khung bên ngoài lưới dày đặc lưới bảo vệ công trường lưới an toàn xây dựng giàn giáo lưới chống bụi màu xanh lá cây chống cháy luoi cong trinh
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 22 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Shilin mới
Chất liệu: Polyester, Polyetylen
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Sơn Đông
Thành phố: Thành phố Tân Châu
Phân loại màu: Thông thường 1400 lưới 1,8 * 6 mét (100 tờ), vải chống nắng polyester 1600 lưới 1,8 * 6 mét (100 tờ), vải chống nắng polyester 1800 lưới 1,8 * 6 mét (100 tờ), vải chống nắng polyester 2000 lưới 1,8 * 6 mét ( 100 tờ) polyester chống nắng 2200 mesh 1.8*6 mét (100 tờ) polyester chống nắng 2400 mesh 1.8*6 mét (100 tờ) polyester chống nắng 1.2*6 mét (100 tờ) polyester chống nắng Sunshine 2* 6 mét (100 tờ) Polyester chống nắng 3*6 mét (100 tờ) Chống cháy loại A giá đặc biệt 1,8*6 mét (100 tờ) Chống cháy loại A 2000 lưới 1,8*6 mét (100 tờ) Chống cháy loại A 2200 lưới 1,8*6 mét (100 tờ) Chống cháy loại A 2400 lưới 1,8*6 mét (50 tờ) Chống cháy loại A 2800 lưới 1,8*6 mét (50 tờ) Chống cháy loại A 3000 lưới 1,8*6 Gạo (50 tờ) ) Mã hóa chống cháy loại A 1,2 * 6 mét (50 tờ) Mã hóa chống cháy loại A 2 * 6 mét (50 tờ) Mẫu chung 1400 lưới 1,8 * 6 mét Polyester chống nắng 1600 lưới 1,8 * 6 Polyester chống nắng 1800 lưới 1,8 * Lưới 6m polyester chống nắng 2000 Lưới 1,8*6m polyester chống nắng 2200 Lưới 1,8*6m polyester chống nắng 2400 Lưới 1,8*6m polyester chống nắng 1,2*6m poly Ester chống nắng 2*6m Polyester chống nắng 3*6m Chất chống cháy loại A Giá đặc biệt 1,8*6m Chất chống cháy loại A 2000 lưới 1,8*6m Chất chống cháy loại A 2200 lưới 1,8*6m Chất chống cháy loại A 2400 Lưới 1,8*6m Chất chống cháy loại A 2800 Lưới 1,8*6m Chất chống cháy loại A 3000 Lưới 1,8 * 6m Loại A chống cháy Loại được mã hóa 1,2 * 6m Chống cháy loại A 2 * 6m
Cho dù nó có thể được tùy chỉnh: Có
Loại lưới an toàn: lưới an toàn lưới đặc
Xây dựng khung bên ngoài lưới dày đặc lưới bảo vệ công trường lưới an toàn xây dựng giàn giáo lưới chống bụi màu xanh lá cây chống cháy luoi cong trinh Xây dựng khung bên ngoài lưới dày đặc lưới bảo vệ công trường lưới an toàn xây dựng giàn giáo lưới chống bụi màu xanh lá cây chống cháy luoi cong trinh Xây dựng khung bên ngoài lưới dày đặc lưới bảo vệ công trường lưới an toàn xây dựng giàn giáo lưới chống bụi màu xanh lá cây chống cháy luoi cong trinh Xây dựng khung bên ngoài lưới dày đặc lưới bảo vệ công trường lưới an toàn xây dựng giàn giáo lưới chống bụi màu xanh lá cây chống cháy luoi cong trinh Xây dựng khung bên ngoài lưới dày đặc lưới bảo vệ công trường lưới an toàn xây dựng giàn giáo lưới chống bụi màu xanh lá cây chống cháy luoi cong trinh Xây dựng khung bên ngoài lưới dày đặc lưới bảo vệ công trường lưới an toàn xây dựng giàn giáo lưới chống bụi màu xanh lá cây chống cháy luoi cong trinh Xây dựng khung bên ngoài lưới dày đặc lưới bảo vệ công trường lưới an toàn xây dựng giàn giáo lưới chống bụi màu xanh lá cây chống cháy luoi cong trinh

Customer Reviews

t *** 8 (khuyết danh)
"Lưới an toàn rất tốt, không biết người già dùng có phù hợp hơn không."
t *** 8 (khuyết danh)
"Đã nhận được lưới bảo vệ an toàn, chất lượng tốt, giá cả phải chăng, hậu cần nhanh chóng, thái độ phục vụ của người bán tốt"
Ngô *** 1 (Khuyết danh)
"Chất lượng của lưới bảo vệ tốt, giao hàng nhanh và giá cả phải chăng, mua sắm rất hài lòng"
t *** 2 (khuyết danh)
"Hậu cần nhanh chóng, các mặt hàng cũng rất tốt, chất lượng tốt và hiệu quả dùng thử ngay lập tức là tốt. đáng mua"
Kiêu Hãn *** 8 (Khuyết danh)
"Lưới rất tốt, chất liệu chắc và bền, tay nghề tinh xảo, đẹp mắt, thiết thực và tiện lợi khi sử dụng, rất đáng mua!"
Bành *** 7 (khuyết danh)
"Lưới tôi mua đã nhận được, chất lượng đảm bảo, hóa đơn và vật tư cũng được giao kịp thời, kích thước cũng đầy đủ. Công trường mới khởi công, giai đoạn sau cần số lượng lớn, thương nhân giao hàng nhanh chóng, đảm bảo chất lượng, xuất hóa đơn rất kịp thời, chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác trong giai đoạn sau"
l *** 3 (giấu tên)
"Lưới mịn, chắc và có chất lượng tốt, có khóa kim loại và dây buộc chắc chắn."
t *** 8 (khuyết danh)
"Đã nhận được lưới, chất lượng rất tốt và dày dặn, kích thước cũng vừa đủ. Bao bì là rất tốt và giao hàng nhanh chóng. Rất hài lòng."
t *** 0 (ẩn danh)
"Lưới bảo vệ cho tòa nhà đã được nhận. Chính xác giống như người bán nói. Có thể chi trả. Nó cũng rất thuận tiện để sử dụng."
j *** b (khuyết danh)
"Giao hàng rất nhanh, lưới rất to, bạn có thể mang ra suối bắt cá, rất dễ sử dụng"
Trong bóng *** (khuyết danh)
"Thái độ phục vụ của người bán rất tốt, và dịch vụ hậu mãi rất tốt. Mọi vấn đề đều được chủ động giải quyết, đáng tin cậy."
ánh sáng * ánh sáng (khuyết danh)
"Giá cả thuận lợi và chất lượng là OK."
z *** 6 (giấu tên)
"Lưới an toàn rất tốt, người bán vận chuyển nhanh chóng, chuyển phát nhanh cũng rất tốt!"
z *** 6 (giấu tên)
"Lưới an toàn rất tốt, người bán vận chuyển nhanh chóng, chuyển phát nhanh cũng rất tốt!"
t *** 7 (khuyết danh)
"Lưới an toàn rất tốt, người bán vận chuyển nhanh chóng, chuyển phát nhanh cũng rất tốt!"
2 *** g (khuyết danh)
"Đã nhận được bé, chất lượng rất tốt, chất lượng cao giá rẻ, mình rất thích, bền, giá cả phải chăng, đóng gói rất tốt, không hư hỏng, rất dễ sử dụng. Quack rất dễ sử dụng"
mãi mãi già (khuyết danh )
"Đã nhận được hàng, chất lượng rất tốt, dễ sử dụng, chất lượng tốt và giá rẻ, rất đáng để mua,"

0965.68.68.11