Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo thợ điện Thanh kính thiên văn 35kv10 Thanh gắp cách điện Thanh vận hành Thanh cách điện sào cách điện 22kv

MÃ SẢN PHẨM: TD-536552470533 Đã bán hơn 100
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
378,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo thợ điện Thanh kính thiên văn 35kv10 Thanh gắp cách điện Thanh vận hành Thanh cách điện sào cách điện 22kv
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo thợ điện Thanh kính thiên văn 35kv10 Thanh gắp cách điện Thanh vận hành Thanh cách điện sào cách điện 22kv
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo thợ điện Thanh kính thiên văn 35kv10 Thanh gắp cách điện Thanh vận hành Thanh cách điện sào cách điện 22kv
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo thợ điện Thanh kính thiên văn 35kv10 Thanh gắp cách điện Thanh vận hành Thanh cách điện sào cách điện 22kv
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo thợ điện Thanh kính thiên văn 35kv10 Thanh gắp cách điện Thanh vận hành Thanh cách điện sào cách điện 22kv
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo thợ điện Thanh kính thiên văn 35kv10 Thanh gắp cách điện Thanh vận hành Thanh cách điện sào cách điện 22kv
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo thợ điện Thanh kính thiên văn 35kv10 Thanh gắp cách điện Thanh vận hành Thanh cách điện sào cách điện 22kv
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo thợ điện Thanh kính thiên văn 35kv10 Thanh gắp cách điện Thanh vận hành Thanh cách điện sào cách điện 22kv
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo thợ điện Thanh kính thiên văn 35kv10 Thanh gắp cách điện Thanh vận hành Thanh cách điện sào cách điện 22kv
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo thợ điện Thanh kính thiên văn 35kv10 Thanh gắp cách điện Thanh vận hành Thanh cách điện sào cách điện 22kv
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo thợ điện Thanh kính thiên văn 35kv10 Thanh gắp cách điện Thanh vận hành Thanh cách điện sào cách điện 22kv
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo thợ điện Thanh kính thiên văn 35kv10 Thanh gắp cách điện Thanh vận hành Thanh cách điện sào cách điện 22kv
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo thợ điện Thanh kính thiên văn 35kv10 Thanh gắp cách điện Thanh vận hành Thanh cách điện sào cách điện 22kv
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo thợ điện Thanh kính thiên văn 35kv10 Thanh gắp cách điện Thanh vận hành Thanh cách điện sào cách điện 22kv
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo thợ điện Thanh kính thiên văn 35kv10 Thanh gắp cách điện Thanh vận hành Thanh cách điện sào cách điện 22kv
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo thợ điện Thanh kính thiên văn 35kv10 Thanh gắp cách điện Thanh vận hành Thanh cách điện sào cách điện 22kv
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo thợ điện Thanh kính thiên văn 35kv10 Thanh gắp cách điện Thanh vận hành Thanh cách điện sào cách điện 22kv
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo thợ điện Thanh kính thiên văn 35kv10 Thanh gắp cách điện Thanh vận hành Thanh cách điện sào cách điện 22kv
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo thợ điện Thanh kính thiên văn 35kv10 Thanh gắp cách điện Thanh vận hành Thanh cách điện sào cách điện 22kv
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo thợ điện Thanh kính thiên văn 35kv10 Thanh gắp cách điện Thanh vận hành Thanh cách điện sào cách điện 22kv
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo thợ điện Thanh kính thiên văn 35kv10 Thanh gắp cách điện Thanh vận hành Thanh cách điện sào cách điện 22kv
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo thợ điện Thanh kính thiên văn 35kv10 Thanh gắp cách điện Thanh vận hành Thanh cách điện sào cách điện 22kv
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo thợ điện Thanh kính thiên văn 35kv10 Thanh gắp cách điện Thanh vận hành Thanh cách điện sào cách điện 22kv
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo thợ điện Thanh kính thiên văn 35kv10 Thanh gắp cách điện Thanh vận hành Thanh cách điện sào cách điện 22kv
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo thợ điện Thanh kính thiên văn 35kv10 Thanh gắp cách điện Thanh vận hành Thanh cách điện sào cách điện 22kv
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo thợ điện Thanh kính thiên văn 35kv10 Thanh gắp cách điện Thanh vận hành Thanh cách điện sào cách điện 22kv
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo thợ điện Thanh kính thiên văn 35kv10 Thanh gắp cách điện Thanh vận hành Thanh cách điện sào cách điện 22kv
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo thợ điện Thanh kính thiên văn 35kv10 Thanh gắp cách điện Thanh vận hành Thanh cách điện sào cách điện 22kv
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo thợ điện Thanh kính thiên văn 35kv10 Thanh gắp cách điện Thanh vận hành Thanh cách điện sào cách điện 22kv
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo thợ điện Thanh kính thiên văn 35kv10 Thanh gắp cách điện Thanh vận hành Thanh cách điện sào cách điện 22kv
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 11 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Công nghệ Junyu
Mô hình: Thanh Lingke
Phân loại màu: 10kv 2 đoạn 2 mét (1 mét / đoạn dài 2 mét) 10kv 2 đoạn 2 mét [gửi túi đựng] 10kv 3 đoạn 3 mét (1 mét / đoạn dài 3 mét) 10kv 3 đoạn 3 mét [gửi túi đựng 】 10kv 4 đoạn 4 mét (1 mét / chiều dài đoạn 4 mét) 10kv 4 đoạn 4 mét [gửi túi lưu trữ] 10kv 3 đoạn 4,5 mét (1,5 mét / chiều dài đoạn 4,5 mét) 10kv 3 đoạn 4,5 mét [gửi túi lưu trữ] 10kv 5 hải lý 5 mét (1 mét/đoạn tổng chiều dài 5 mét) 10kv 5 hải lý 5 mét [gửi túi lưu trữ] 10kv 4 hải lý 6 mét (1,5 mét/đoạn tổng chiều dài 6 mét) 10kv 4 nút 6 mét [gửi túi lưu trữ] 35kv 3 hải lý 4,5 mét (1,5 mét/đoạn tổng chiều dài 4,5 mét) gửi túi lưu trữ 35kv 4 đoạn 4 mét (1 mét/đoạn tổng chiều dài 4 mét) gửi túi lưu trữ 35kv 4 đoạn 6 mét (1,5 mét/đoạn tổng chiều dài 6 mét) [gửi túi lưu trữ] 110kv 3 đoạn 4,5 mét (1 mét / đoạn dài 4,5 mét) gửi túi lưu trữ 110kv 4 đoạn 6 mét (1,5 mét / đoạn dài 6 mét) [gửi túi lưu trữ] 110kv 5 đoạn 5 mét (1 mét / chiều dài đoạn 5 mét) [Gửi túi lưu trữ] 220kv 4 đoạn 6 mét (1,5 mét / chiều dài đoạn 6 mét) Gửi túi lưu trữ loại ống lồng [10KV 3 đoạn 3 mét] Gửi túi lưu trữ loại ống lồng [10KV 3 đoạn 4 mét] Gửi túi lưu trữ loại ống lồng [10KV 3 phần 4,5 mét] Gửi túi lưu trữ loại ống lồng [35KV 3 phần 5 mét] Gửi túi lưu trữ loại ống lồng [110KV 3 phần 6 mét] Gửi túi lưu trữ loại ống lồng [10KV 4 phần 4 mét] Gửi túi lưu trữ loại ống lồng [35KV 4 phần 5 mét] Gửi túi lưu trữ loại ống lồng [110KV 4 phần 6 mét] Gửi túi lưu trữ loại ống lồng [110KV 4 phần 7 mét] Gửi túi lưu trữ loại ống lồng [110KV 4 phần 8 mét] Gửi túi lưu trữ loại ống lồng [5 đoạn 10 mét 110KV 】Gửi túi lưu trữ
Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo thợ điện Thanh kính thiên văn 35kv10 Thanh gắp cách điện Thanh vận hành Thanh cách điện sào cách điện 22kv Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo thợ điện Thanh kính thiên văn 35kv10 Thanh gắp cách điện Thanh vận hành Thanh cách điện sào cách điện 22kv Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo thợ điện Thanh kính thiên văn 35kv10 Thanh gắp cách điện Thanh vận hành Thanh cách điện sào cách điện 22kv Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo thợ điện Thanh kính thiên văn 35kv10 Thanh gắp cách điện Thanh vận hành Thanh cách điện sào cách điện 22kv Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo thợ điện Thanh kính thiên văn 35kv10 Thanh gắp cách điện Thanh vận hành Thanh cách điện sào cách điện 22kv Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo thợ điện Thanh kính thiên văn 35kv10 Thanh gắp cách điện Thanh vận hành Thanh cách điện sào cách điện 22kv Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo thợ điện Thanh kính thiên văn 35kv10 Thanh gắp cách điện Thanh vận hành Thanh cách điện sào cách điện 22kv Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo thợ điện Thanh kính thiên văn 35kv10 Thanh gắp cách điện Thanh vận hành Thanh cách điện sào cách điện 22kv Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo thợ điện Thanh kính thiên văn 35kv10 Thanh gắp cách điện Thanh vận hành Thanh cách điện sào cách điện 22kv Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo thợ điện Thanh kính thiên văn 35kv10 Thanh gắp cách điện Thanh vận hành Thanh cách điện sào cách điện 22kv Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo thợ điện Thanh kính thiên văn 35kv10 Thanh gắp cách điện Thanh vận hành Thanh cách điện sào cách điện 22kv Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo thợ điện Thanh kính thiên văn 35kv10 Thanh gắp cách điện Thanh vận hành Thanh cách điện sào cách điện 22kv Thanh đặt hàng điện áp cao Thanh cách điện Thanh kéo thợ điện Thanh kính thiên văn 35kv10 Thanh gắp cách điện Thanh vận hành Thanh cách điện sào cách điện 22kv

Customer Reviews

t *** 2 (khuyết danh)
"Tốc độ giao hàng hậu cần nhanh và thái độ phục vụ của người bán tốt."
4 *** tốt (giấu tên)
"Chất lượng hàng nhận được rất tốt, dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng tốt, phải mất rất nhiều ngày để đánh giá, nó thực sự tốtĐã dùng lâu rồi, rất tốt, chất lượng rất tốt, độ cứng không có vấn đề gì, lần sau mình sẽ mua lại"
t *** 4 (khuyết danh)
"Nói chung là rất hài lòng, mình đã ghé qua vài cửa hàng và chỉ mua được loại này khi có giấy chứng nhận hợp quy và giấy chứng nhận, mình đã gửi list trực tiếp cho bộ phận chăm sóc khách hàng, cửa hàng báo giá nhanh và giá cả rất phù hợp. Nó không tệ sau khi sử dụng thực tế Đang chờ nó Kiểm tra xem, nó thế nào?"
w *** nuo (khuyết danh)
"Đã nhận được hàng, mình tự đo, kích thước rất chính xác, mình dùng kéo công tắc điện dưới lầu, thử sau khi nối cần phanh, rất chắc và khỏe, không bị lỏng, trụ thẳng không bị cong , cửa hàng cũng đã gửi một chiếc túi, không cần Tự đóng gói các thứ lại với nhau sẽ rất thiết thực!"
hoa *** to (khuyết danh)
"Nó dành cho thợ điện của nhà máy, tôi hy vọng rằng giấy chứng nhận độ bền còn tương đối mới, bạn có thể yên tâm mua nó cho công ty, giao hàng rất nhanh, và có hóa đơn chính thức, khen ngợi!. . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
t *** 7 (khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!"
t *** 7 (khuyết danh)
"Chất lượng tốt."
Bạn *** Quân (Khuyết Danh)
"Rất hài lòng. Doanh nghiệp tốt"
ngớ ngẩn *** 1 (ẩn danh)
"Đã nhận được thanh Lingke, giống như mô tả của người bán, rất dày và chắc chắn, liên kết là sợi thép không gỉ dày có sáu bảy lớp, thật sự rất bất ngờ khi mua được chất lượng như vậy với giá này."
c *** chuan (khuyết danh)
"Dễ sử dụng, thân que chắc chắn và đáng tin cậy."
Shen *** er (giấu tên)
"Có một báo cáo thử nghiệm, dịch vụ của người bán cũng rất tốt, và những thứ nhìn tốt"
t *** 1 (giấu tên)
"Tôi vừa nhận được hàng, nó rất tốt, kết nối được làm bằng kim loại, kết nối rất chắc chắn, chất lượng của mặt hàng trông rất chắc chắn, và tôi cũng đã gửi một chiếc túi, mang theo rất tiện lợi, nhà của họ cũng đủ điều kiện và nó vẫn được cửa hàng Tmall sử dụng Đừng lo lắng, rất hài lòng tốt"
Mua *** ( giấu tên )
"Tôi chỉ lấy một lượng que vừa phải, hiệu quả cách nhiệt rất tốt, giao diện kim loại dày rất chắc chắn, tổng cộng có bốn cực, bạn có thể kết nối bao lâu tùy thích, người bán còn gửi một chiếc túi, rất cẩn thận"
l *** n (khuyết danh)
"Khá tốt, không tệ."
瀙*** xia (ẩn danh)
"Chất lượng mặt hàng rất tốt, đúng như mô tả của người bán, rất hài lòng, tôi rất thích, hoàn toàn ngoài mong đợi, tốc độ giao hàng rất nhanh, đóng gói rất cẩn thận và chặt chẽ, công ty hậu cần rất tốt thái độ phục vụ, tốc độ giao hàng rất nhanh, rất hài lòng khi mua sắmBáo cáo thử nghiệm mà tôi muốn cũng đã được gửi đi, tất cả các chỉ số đều đạt tiêu chuẩn, mối nối ren rất chắc chắn và bền bỉ, mua hàng rất tốt."
Bạn *** Quân (Khuyết Danh)
"Sau khi đến Zhangshu, thái độ phục vụ của những người trong công ty hậu cần đặc biệt kém. . Anh từ chối giúp nâng nó lên. . Gọi thế nào cũng được, mặc kệ người ta. . Những nhân viên như vậy nắm bắt thời gian để sa thải. Ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty hậu cần. .Rất hài lòng với sản phẩm. . Đúng cái mình cần, cảm ơn mợ đã giúp mình ghép bộ cột 25m"
t *** 1 (giấu tên)
"Que cách nhiệt mình mua đã được đơn vị thi công kiểm định lần đầu, đạt tiêu chuẩn như sếp báo cáo, sử dụng rất tiện lợi, khóa gài rất linh hoạt, đầu que có thể điều chỉnh rất tiện lợi. Ba lô cũng rất tuyệt"
t *** 7 (khuyết danh)
"Nó vẫn có thể, hữu ích hơn."
t *** 6 (khuyết danh)
"Thợ điện nói chỉ thế này thôi, giấy chứng nhận và báo cáo kiểm tra đều đầy đủ, chiều dài đủ dài, nhìn ổn, không vấn đề gì. Dùng cột điện này để treo dây cũng tiết kiệm được kha khá công sức đấy!"
Lại *** 1 (Khuyết danh)
"?Hàng nhìn đẹp, đóng gói cẩn thận, giá cả lại rất phải chăng, mình sẽ tiếp tục mua! ✌"

0965.68.68.11