Cần kéo điện áp cao 10kv Cần kéo điện áp cao 35kv 4 đoạn 6 mét hoạt động cách điện cần kéo Cần kéo ống lồng 220kv sao thao tác

MÃ SẢN PHẨM: TD-22431903286 Đã bán hơn 100
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
435,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 8 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Phân loại màu sắc: Loại mông 10kv Loại đế giao hàng gói 2 đoạn 2 mét 10kv Ổ cắm giao hàng gói 3 đoạn 3 mét 10kv ~ 35kv Ổ cắm giao hàng gói 3 đoạn 4 mét 10-35kv Ổ cắm giao hàng gói 3 đoạn 4,5 mét 10kv ~35kv 4 đoạn 4 mét giao hàng gói 10~ 110kv, 4 hải lý, 6 mét, loại khớp đối đầu, 10kv~110kv, 3 hải lý, 5 mét, loại khớp đối đầu, 10kv~220kv, 3 hải lý, 6 mét, khớp đối đầu loại, 10kv~220kv, 4 hải lý, 6 mét, loại khớp đối đầu, 10kv~330kv, 4 hải lý, 8 mét Loại bến tàu 10kv~500kv 5 đoạn 10 mét Loại ống lồng 3 đoạn 3 mét + loại ống lồng 3 đoạn 4 mét + loại ống lồng 3 4,5 mét + ống lồng 3 đoạn 5 mét + ống lồng 3 đoạn 6 mét + chuyển kiện hàng loại ống lồng 4 đoạn 5 mét + chuyển kiện hàng loại ống lồng 4 đoạn 6 mét + chuyển kiện hàng loại ống lồng 4 đoạn 8 mét + chuyển kiện hàng loại ống lồng 5 đoạn 6 mét + chuyển gói loại Telescopic 5 đoạn 7 mét + chuyển gói Telescopic 5 đoạn 8 mét + chuyển gói Telescopic 5 đoạn 9 mét + chuyển gói Telescopic 5 đoạn 10 mét + chuyển gói
Kiểu dáng: 3 khúc 3 mét - 5 khúc 10 mét
Phân loại màu: xanh lá cây, đỏ, vàng
Kích thước: có thể được tùy chỉnh
Cần kéo điện áp cao 10kv Cần kéo điện áp cao 35kv 4 đoạn 6 mét hoạt động cách điện cần kéo Cần kéo ống lồng 220kv sao thao tác Cần kéo điện áp cao 10kv Cần kéo điện áp cao 35kv 4 đoạn 6 mét hoạt động cách điện cần kéo Cần kéo ống lồng 220kv sao thao tác Cần kéo điện áp cao 10kv Cần kéo điện áp cao 35kv 4 đoạn 6 mét hoạt động cách điện cần kéo Cần kéo ống lồng 220kv sao thao tác Cần kéo điện áp cao 10kv Cần kéo điện áp cao 35kv 4 đoạn 6 mét hoạt động cách điện cần kéo Cần kéo ống lồng 220kv sao thao tác Cần kéo điện áp cao 10kv Cần kéo điện áp cao 35kv 4 đoạn 6 mét hoạt động cách điện cần kéo Cần kéo ống lồng 220kv sao thao tác Cần kéo điện áp cao 10kv Cần kéo điện áp cao 35kv 4 đoạn 6 mét hoạt động cách điện cần kéo Cần kéo ống lồng 220kv sao thao tác Cần kéo điện áp cao 10kv Cần kéo điện áp cao 35kv 4 đoạn 6 mét hoạt động cách điện cần kéo Cần kéo ống lồng 220kv sao thao tác Cần kéo điện áp cao 10kv Cần kéo điện áp cao 35kv 4 đoạn 6 mét hoạt động cách điện cần kéo Cần kéo ống lồng 220kv sao thao tác Cần kéo điện áp cao 10kv Cần kéo điện áp cao 35kv 4 đoạn 6 mét hoạt động cách điện cần kéo Cần kéo ống lồng 220kv sao thao tác Cần kéo điện áp cao 10kv Cần kéo điện áp cao 35kv 4 đoạn 6 mét hoạt động cách điện cần kéo Cần kéo ống lồng 220kv sao thao tác Cần kéo điện áp cao 10kv Cần kéo điện áp cao 35kv 4 đoạn 6 mét hoạt động cách điện cần kéo Cần kéo ống lồng 220kv sao thao tác Cần kéo điện áp cao 10kv Cần kéo điện áp cao 35kv 4 đoạn 6 mét hoạt động cách điện cần kéo Cần kéo ống lồng 220kv sao thao tác Cần kéo điện áp cao 10kv Cần kéo điện áp cao 35kv 4 đoạn 6 mét hoạt động cách điện cần kéo Cần kéo ống lồng 220kv sao thao tác Cần kéo điện áp cao 10kv Cần kéo điện áp cao 35kv 4 đoạn 6 mét hoạt động cách điện cần kéo Cần kéo ống lồng 220kv sao thao tác Cần kéo điện áp cao 10kv Cần kéo điện áp cao 35kv 4 đoạn 6 mét hoạt động cách điện cần kéo Cần kéo ống lồng 220kv sao thao tác Cần kéo điện áp cao 10kv Cần kéo điện áp cao 35kv 4 đoạn 6 mét hoạt động cách điện cần kéo Cần kéo ống lồng 220kv sao thao tác Cần kéo điện áp cao 10kv Cần kéo điện áp cao 35kv 4 đoạn 6 mét hoạt động cách điện cần kéo Cần kéo ống lồng 220kv sao thao tác Cần kéo điện áp cao 10kv Cần kéo điện áp cao 35kv 4 đoạn 6 mét hoạt động cách điện cần kéo Cần kéo ống lồng 220kv sao thao tác Cần kéo điện áp cao 10kv Cần kéo điện áp cao 35kv 4 đoạn 6 mét hoạt động cách điện cần kéo Cần kéo ống lồng 220kv sao thao tác Cần kéo điện áp cao 10kv Cần kéo điện áp cao 35kv 4 đoạn 6 mét hoạt động cách điện cần kéo Cần kéo ống lồng 220kv sao thao tác Cần kéo điện áp cao 10kv Cần kéo điện áp cao 35kv 4 đoạn 6 mét hoạt động cách điện cần kéo Cần kéo ống lồng 220kv sao thao tác Cần kéo điện áp cao 10kv Cần kéo điện áp cao 35kv 4 đoạn 6 mét hoạt động cách điện cần kéo Cần kéo ống lồng 220kv sao thao tác Cần kéo điện áp cao 10kv Cần kéo điện áp cao 35kv 4 đoạn 6 mét hoạt động cách điện cần kéo Cần kéo ống lồng 220kv sao thao tác Cần kéo điện áp cao 10kv Cần kéo điện áp cao 35kv 4 đoạn 6 mét hoạt động cách điện cần kéo Cần kéo ống lồng 220kv sao thao tác Cần kéo điện áp cao 10kv Cần kéo điện áp cao 35kv 4 đoạn 6 mét hoạt động cách điện cần kéo Cần kéo ống lồng 220kv sao thao tác Cần kéo điện áp cao 10kv Cần kéo điện áp cao 35kv 4 đoạn 6 mét hoạt động cách điện cần kéo Cần kéo ống lồng 220kv sao thao tác Cần kéo điện áp cao 10kv Cần kéo điện áp cao 35kv 4 đoạn 6 mét hoạt động cách điện cần kéo Cần kéo ống lồng 220kv sao thao tác Cần kéo điện áp cao 10kv Cần kéo điện áp cao 35kv 4 đoạn 6 mét hoạt động cách điện cần kéo Cần kéo ống lồng 220kv sao thao tác

Customer Reviews

t***0 (ẩn danh)
02/03/2023 04:41Thêm 39 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi! [Ý kiến ​​khác]"

0965.68.68.11