Thanh cuộn cao áp thanh cách điện thanh cách điện thanh kéo cao áp 4 đoạn 6 mét thanh vận hành 220kv thanh cuốn 10kv3 sào cách điện 22kv

MÃ SẢN PHẨM: TD-19921577520 Đã bán 3
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
310,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 14 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Phân loại màu sắc: Loại lắp ghép 10kv 2 nút giao hàng 2 mét Loại lắp ghép 10kv 3 nút giao hàng 3 mét Gói giao hàng lắp ghép 10kv-35kv Gói giao hàng 3 phần 4 mét Lắp ghép gói giao hàng 10kv-35kv 4 phần Gói giao hàng 4 mét Lắp ghép gói giao hàng 10-35kv 3 phần Gói giao hàng 4,5 mét Docking 10- 110kv 3 đoạn 5 mét Dock chuyển phát gói hàng 10-110kv 4 đoạn 6 mét Dock chuyển phát gói hàng loại 10kv-220kv 4 đoạn 6 mét Dock chuyển phát gói hàng loại 10kv-220kv 3 đoạn 6 mét Dock chuyển phát kiện hàng loại 10kv-330kv 4 đoạn 8 mét chuyển phát gói hàng loại lắp ghép 10kv-500kv 5 đoạn 10 mét chuyển phát bằng ống lồng 10kv 3 đoạn 3 mét chuyển phát bằng ống lồng 10kv-35kv 3 đoạn 4 mét chuyển phát bằng ống lồng 10kv-35kv 3 đoạn 4,5 mét chuyển phát bằng ống lồng 10kv-110kv chuyển phát 3 đoạn 5 mét Gói chuyển phát bằng ống lồng 10kv- 220kv 3 đoạn 6 mét gói telescopic 10kv-35kv 4 đoạn 4 mét gói telescopic 10kv-110kv 4 đoạn 5 mét gói telescopic 10kv-220kv 4 đoạn 6 mét gói telescopic 10kv-330kv 4 đoạn 8 mét chuyển gói telescopic 10kv-220kv 5 đoạn gói vận chuyển 6 mét loại ống lồng 10kv-330kv 5 đoạn gói vận chuyển 8 mét loại ống lồng 10kv-500kv 5 đoạn gói vận chuyển 10 mét Đường kính 32, thanh đơn 1 mét
Thanh cuộn cao áp thanh cách điện thanh cách điện thanh kéo cao áp 4 đoạn 6 mét thanh vận hành 220kv thanh cuốn 10kv3 sào cách điện 22kv Thanh cuộn cao áp thanh cách điện thanh cách điện thanh kéo cao áp 4 đoạn 6 mét thanh vận hành 220kv thanh cuốn 10kv3 sào cách điện 22kv Thanh cuộn cao áp thanh cách điện thanh cách điện thanh kéo cao áp 4 đoạn 6 mét thanh vận hành 220kv thanh cuốn 10kv3 sào cách điện 22kv Thanh cuộn cao áp thanh cách điện thanh cách điện thanh kéo cao áp 4 đoạn 6 mét thanh vận hành 220kv thanh cuốn 10kv3 sào cách điện 22kv Thanh cuộn cao áp thanh cách điện thanh cách điện thanh kéo cao áp 4 đoạn 6 mét thanh vận hành 220kv thanh cuốn 10kv3 sào cách điện 22kv Thanh cuộn cao áp thanh cách điện thanh cách điện thanh kéo cao áp 4 đoạn 6 mét thanh vận hành 220kv thanh cuốn 10kv3 sào cách điện 22kv Thanh cuộn cao áp thanh cách điện thanh cách điện thanh kéo cao áp 4 đoạn 6 mét thanh vận hành 220kv thanh cuốn 10kv3 sào cách điện 22kv Thanh cuộn cao áp thanh cách điện thanh cách điện thanh kéo cao áp 4 đoạn 6 mét thanh vận hành 220kv thanh cuốn 10kv3 sào cách điện 22kv Thanh cuộn cao áp thanh cách điện thanh cách điện thanh kéo cao áp 4 đoạn 6 mét thanh vận hành 220kv thanh cuốn 10kv3 sào cách điện 22kv Thanh cuộn cao áp thanh cách điện thanh cách điện thanh kéo cao áp 4 đoạn 6 mét thanh vận hành 220kv thanh cuốn 10kv3 sào cách điện 22kv Thanh cuộn cao áp thanh cách điện thanh cách điện thanh kéo cao áp 4 đoạn 6 mét thanh vận hành 220kv thanh cuốn 10kv3 sào cách điện 22kv Thanh cuộn cao áp thanh cách điện thanh cách điện thanh kéo cao áp 4 đoạn 6 mét thanh vận hành 220kv thanh cuốn 10kv3 sào cách điện 22kv Thanh cuộn cao áp thanh cách điện thanh cách điện thanh kéo cao áp 4 đoạn 6 mét thanh vận hành 220kv thanh cuốn 10kv3 sào cách điện 22kv Thanh cuộn cao áp thanh cách điện thanh cách điện thanh kéo cao áp 4 đoạn 6 mét thanh vận hành 220kv thanh cuốn 10kv3 sào cách điện 22kv Thanh cuộn cao áp thanh cách điện thanh cách điện thanh kéo cao áp 4 đoạn 6 mét thanh vận hành 220kv thanh cuốn 10kv3 sào cách điện 22kv Thanh cuộn cao áp thanh cách điện thanh cách điện thanh kéo cao áp 4 đoạn 6 mét thanh vận hành 220kv thanh cuốn 10kv3 sào cách điện 22kv Thanh cuộn cao áp thanh cách điện thanh cách điện thanh kéo cao áp 4 đoạn 6 mét thanh vận hành 220kv thanh cuốn 10kv3 sào cách điện 22kv Thanh cuộn cao áp thanh cách điện thanh cách điện thanh kéo cao áp 4 đoạn 6 mét thanh vận hành 220kv thanh cuốn 10kv3 sào cách điện 22kv Thanh cuộn cao áp thanh cách điện thanh cách điện thanh kéo cao áp 4 đoạn 6 mét thanh vận hành 220kv thanh cuốn 10kv3 sào cách điện 22kv Thanh cuộn cao áp thanh cách điện thanh cách điện thanh kéo cao áp 4 đoạn 6 mét thanh vận hành 220kv thanh cuốn 10kv3 sào cách điện 22kv Thanh cuộn cao áp thanh cách điện thanh cách điện thanh kéo cao áp 4 đoạn 6 mét thanh vận hành 220kv thanh cuốn 10kv3 sào cách điện 22kv Thanh cuộn cao áp thanh cách điện thanh cách điện thanh kéo cao áp 4 đoạn 6 mét thanh vận hành 220kv thanh cuốn 10kv3 sào cách điện 22kv Thanh cuộn cao áp thanh cách điện thanh cách điện thanh kéo cao áp 4 đoạn 6 mét thanh vận hành 220kv thanh cuốn 10kv3 sào cách điện 22kv Thanh cuộn cao áp thanh cách điện thanh cách điện thanh kéo cao áp 4 đoạn 6 mét thanh vận hành 220kv thanh cuốn 10kv3 sào cách điện 22kv Thanh cuộn cao áp thanh cách điện thanh cách điện thanh kéo cao áp 4 đoạn 6 mét thanh vận hành 220kv thanh cuốn 10kv3 sào cách điện 22kv Thanh cuộn cao áp thanh cách điện thanh cách điện thanh kéo cao áp 4 đoạn 6 mét thanh vận hành 220kv thanh cuốn 10kv3 sào cách điện 22kv Thanh cuộn cao áp thanh cách điện thanh cách điện thanh kéo cao áp 4 đoạn 6 mét thanh vận hành 220kv thanh cuốn 10kv3 sào cách điện 22kv Thanh cuộn cao áp thanh cách điện thanh cách điện thanh kéo cao áp 4 đoạn 6 mét thanh vận hành 220kv thanh cuốn 10kv3 sào cách điện 22kv Thanh cuộn cao áp thanh cách điện thanh cách điện thanh kéo cao áp 4 đoạn 6 mét thanh vận hành 220kv thanh cuốn 10kv3 sào cách điện 22kv Thanh cuộn cao áp thanh cách điện thanh cách điện thanh kéo cao áp 4 đoạn 6 mét thanh vận hành 220kv thanh cuốn 10kv3 sào cách điện 22kv Thanh cuộn cao áp thanh cách điện thanh cách điện thanh kéo cao áp 4 đoạn 6 mét thanh vận hành 220kv thanh cuốn 10kv3 sào cách điện 22kv Thanh cuộn cao áp thanh cách điện thanh cách điện thanh kéo cao áp 4 đoạn 6 mét thanh vận hành 220kv thanh cuốn 10kv3 sào cách điện 22kv Thanh cuộn cao áp thanh cách điện thanh cách điện thanh kéo cao áp 4 đoạn 6 mét thanh vận hành 220kv thanh cuốn 10kv3 sào cách điện 22kv Thanh cuộn cao áp thanh cách điện thanh cách điện thanh kéo cao áp 4 đoạn 6 mét thanh vận hành 220kv thanh cuốn 10kv3 sào cách điện 22kv Thanh cuộn cao áp thanh cách điện thanh cách điện thanh kéo cao áp 4 đoạn 6 mét thanh vận hành 220kv thanh cuốn 10kv3 sào cách điện 22kv Thanh cuộn cao áp thanh cách điện thanh cách điện thanh kéo cao áp 4 đoạn 6 mét thanh vận hành 220kv thanh cuốn 10kv3 sào cách điện 22kv Thanh cuộn cao áp thanh cách điện thanh cách điện thanh kéo cao áp 4 đoạn 6 mét thanh vận hành 220kv thanh cuốn 10kv3 sào cách điện 22kv

Customer Reviews

dương*8
09:39 ngày 14/01/2023
"chất lượng rất tốt"
Tôi **** ngọt ngào (khuyết danh)
12:59, ngày 12 tháng 6 năm 2023
"Người dùng này đã không điền vào một đánh giá."
Yêu *** thương (khuyết danh)
14:55, ngày 12 tháng 06 năm 2023
"Thời gian giao hàng nhanh, chất lượng rất tốt, chất liệu dày dặn và tay nghề rất tốt ~"
Xin *** buôn bán (khuyết danh)
26 tháng 12 năm 2022 lúc 15:48
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi!"
Bạc *** lai (khuyết danh)
21:40, 09/01/2023
"Người dùng này đã không điền vào một đánh giá."
một nửa ngu ngốc chết tiệt (khuyết danh)
14/03/2023 13:19
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi!"
ngậm ngùi***3 (khuyết danh)
Tháng Năm 08, 2023 lúc 19:07
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi!"
một *** à (giấu tên)
Tháng Ba 19, 2023 lúc 20:41
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi!"
bồn *** t (ẩn danh)
Tháng Ba 25, 2023 lúc 19:02
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi!"
l *** 7 (khuyết danh)
19/04/2023 13:53
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi!"
y***7 (ẩn danh)
23/05/2023 19:23
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi!"
f *** wang (giấu tên)
17/01/2023 21:11
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi!"

0965.68.68.11