Cao áp đặt hàng thanh cách điện thanh kéo thanh kéo điện 35kv110 thanh lấy điện thợ điện vận hành thanh cách điện an toàn sào thao tác 35kv

MÃ SẢN PHẨM: TD-718680905432 Đã bán hơn 100
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,172,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Cao áp đặt hàng thanh cách điện thanh kéo thanh kéo điện 35kv110 thanh lấy điện thợ điện vận hành thanh cách điện an toàn sào thao tác 35kv
Cao áp đặt hàng thanh cách điện thanh kéo thanh kéo điện 35kv110 thanh lấy điện thợ điện vận hành thanh cách điện an toàn sào thao tác 35kv
Cao áp đặt hàng thanh cách điện thanh kéo thanh kéo điện 35kv110 thanh lấy điện thợ điện vận hành thanh cách điện an toàn sào thao tác 35kv
Cao áp đặt hàng thanh cách điện thanh kéo thanh kéo điện 35kv110 thanh lấy điện thợ điện vận hành thanh cách điện an toàn sào thao tác 35kv
Cao áp đặt hàng thanh cách điện thanh kéo thanh kéo điện 35kv110 thanh lấy điện thợ điện vận hành thanh cách điện an toàn sào thao tác 35kv
Cao áp đặt hàng thanh cách điện thanh kéo thanh kéo điện 35kv110 thanh lấy điện thợ điện vận hành thanh cách điện an toàn sào thao tác 35kv
Cao áp đặt hàng thanh cách điện thanh kéo thanh kéo điện 35kv110 thanh lấy điện thợ điện vận hành thanh cách điện an toàn sào thao tác 35kv
Cao áp đặt hàng thanh cách điện thanh kéo thanh kéo điện 35kv110 thanh lấy điện thợ điện vận hành thanh cách điện an toàn sào thao tác 35kv
Cao áp đặt hàng thanh cách điện thanh kéo thanh kéo điện 35kv110 thanh lấy điện thợ điện vận hành thanh cách điện an toàn sào thao tác 35kv
Cao áp đặt hàng thanh cách điện thanh kéo thanh kéo điện 35kv110 thanh lấy điện thợ điện vận hành thanh cách điện an toàn sào thao tác 35kv
Cao áp đặt hàng thanh cách điện thanh kéo thanh kéo điện 35kv110 thanh lấy điện thợ điện vận hành thanh cách điện an toàn sào thao tác 35kv
Cao áp đặt hàng thanh cách điện thanh kéo thanh kéo điện 35kv110 thanh lấy điện thợ điện vận hành thanh cách điện an toàn sào thao tác 35kv
Cao áp đặt hàng thanh cách điện thanh kéo thanh kéo điện 35kv110 thanh lấy điện thợ điện vận hành thanh cách điện an toàn sào thao tác 35kv
Cao áp đặt hàng thanh cách điện thanh kéo thanh kéo điện 35kv110 thanh lấy điện thợ điện vận hành thanh cách điện an toàn sào thao tác 35kv
Cao áp đặt hàng thanh cách điện thanh kéo thanh kéo điện 35kv110 thanh lấy điện thợ điện vận hành thanh cách điện an toàn sào thao tác 35kv
Cao áp đặt hàng thanh cách điện thanh kéo thanh kéo điện 35kv110 thanh lấy điện thợ điện vận hành thanh cách điện an toàn sào thao tác 35kv
Cao áp đặt hàng thanh cách điện thanh kéo thanh kéo điện 35kv110 thanh lấy điện thợ điện vận hành thanh cách điện an toàn sào thao tác 35kv
Cao áp đặt hàng thanh cách điện thanh kéo thanh kéo điện 35kv110 thanh lấy điện thợ điện vận hành thanh cách điện an toàn sào thao tác 35kv
Cao áp đặt hàng thanh cách điện thanh kéo thanh kéo điện 35kv110 thanh lấy điện thợ điện vận hành thanh cách điện an toàn sào thao tác 35kv
Cao áp đặt hàng thanh cách điện thanh kéo thanh kéo điện 35kv110 thanh lấy điện thợ điện vận hành thanh cách điện an toàn sào thao tác 35kv
Cao áp đặt hàng thanh cách điện thanh kéo thanh kéo điện 35kv110 thanh lấy điện thợ điện vận hành thanh cách điện an toàn sào thao tác 35kv
Cao áp đặt hàng thanh cách điện thanh kéo thanh kéo điện 35kv110 thanh lấy điện thợ điện vận hành thanh cách điện an toàn sào thao tác 35kv
Cao áp đặt hàng thanh cách điện thanh kéo thanh kéo điện 35kv110 thanh lấy điện thợ điện vận hành thanh cách điện an toàn sào thao tác 35kv
Cao áp đặt hàng thanh cách điện thanh kéo thanh kéo điện 35kv110 thanh lấy điện thợ điện vận hành thanh cách điện an toàn sào thao tác 35kv
Cao áp đặt hàng thanh cách điện thanh kéo thanh kéo điện 35kv110 thanh lấy điện thợ điện vận hành thanh cách điện an toàn sào thao tác 35kv
Cao áp đặt hàng thanh cách điện thanh kéo thanh kéo điện 35kv110 thanh lấy điện thợ điện vận hành thanh cách điện an toàn sào thao tác 35kv
Cao áp đặt hàng thanh cách điện thanh kéo thanh kéo điện 35kv110 thanh lấy điện thợ điện vận hành thanh cách điện an toàn sào thao tác 35kv
Cao áp đặt hàng thanh cách điện thanh kéo thanh kéo điện 35kv110 thanh lấy điện thợ điện vận hành thanh cách điện an toàn sào thao tác 35kv
Cao áp đặt hàng thanh cách điện thanh kéo thanh kéo điện 35kv110 thanh lấy điện thợ điện vận hành thanh cách điện an toàn sào thao tác 35kv
Cao áp đặt hàng thanh cách điện thanh kéo thanh kéo điện 35kv110 thanh lấy điện thợ điện vận hành thanh cách điện an toàn sào thao tác 35kv
Cao áp đặt hàng thanh cách điện thanh kéo thanh kéo điện 35kv110 thanh lấy điện thợ điện vận hành thanh cách điện an toàn sào thao tác 35kv
Cao áp đặt hàng thanh cách điện thanh kéo thanh kéo điện 35kv110 thanh lấy điện thợ điện vận hành thanh cách điện an toàn sào thao tác 35kv
Cao áp đặt hàng thanh cách điện thanh kéo thanh kéo điện 35kv110 thanh lấy điện thợ điện vận hành thanh cách điện an toàn sào thao tác 35kv
Cao áp đặt hàng thanh cách điện thanh kéo thanh kéo điện 35kv110 thanh lấy điện thợ điện vận hành thanh cách điện an toàn sào thao tác 35kv
Cao áp đặt hàng thanh cách điện thanh kéo thanh kéo điện 35kv110 thanh lấy điện thợ điện vận hành thanh cách điện an toàn sào thao tác 35kv
Cao áp đặt hàng thanh cách điện thanh kéo thanh kéo điện 35kv110 thanh lấy điện thợ điện vận hành thanh cách điện an toàn sào thao tác 35kv
Cao áp đặt hàng thanh cách điện thanh kéo thanh kéo điện 35kv110 thanh lấy điện thợ điện vận hành thanh cách điện an toàn sào thao tác 35kv
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 18 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Fortress
Model: Cần phanh cao áp
Chất liệu: Composite
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Phân loại màu: 220KV 4 đoạn 8 mét 10KV 2 đoạn 2 mét 10KV 3 đoạn 5 mét 1 đoạn 1 mét giữa đoạn 10KV 3 đoạn 4 mét 35KV 4 đoạn 6 mét 220KV 3 đoạn 6 mét 35KV 5 đoạn 10 mét 110KV 5 đoạn 5 mét 35KV 3 hải lý 4 mét 35KV 5 hải lý 5 mét 35KV 4 hải lý 5 mét 110KV 3 hải lý 5 mét 10KV 3 hải lý 6 mét 6KV 1 hải lý 1 mét 35KV 4 hải lý 4 mét 10KV 3 hải lý 4,5 mét 35KV 3 hải lý 4,5 mét 110KV 4 hải lý 6 mét 110KV 4 Đoạn 8m 500KV 4 Đoạn 8m 10KV 5 Đoạn 5m 110KV 3 Đoạn 6m 10KV 3 Đoạn 3m 10KV 4 Đoạn 4m 220KV 4 Đoạn 6m 10KV 4 Đoạn 8m 35KV 4 Đoạn 8m 220KV 5 Đoạn 10m 35KV 3 Đoạn 6m 1 0KV 4 đoạn 6m 500KV 5 đoạn 10m 110KV 5 đoạn 10m 35KV 3 đoạn 5m 110KV 4 đoạn 5m 10KV 4 đoạn 5m 10KV 5 đoạn 10m
Cao áp đặt hàng thanh cách điện thanh kéo thanh kéo điện 35kv110 thanh lấy điện thợ điện vận hành thanh cách điện an toàn sào thao tác 35kv Cao áp đặt hàng thanh cách điện thanh kéo thanh kéo điện 35kv110 thanh lấy điện thợ điện vận hành thanh cách điện an toàn sào thao tác 35kv Cao áp đặt hàng thanh cách điện thanh kéo thanh kéo điện 35kv110 thanh lấy điện thợ điện vận hành thanh cách điện an toàn sào thao tác 35kv Cao áp đặt hàng thanh cách điện thanh kéo thanh kéo điện 35kv110 thanh lấy điện thợ điện vận hành thanh cách điện an toàn sào thao tác 35kv Cao áp đặt hàng thanh cách điện thanh kéo thanh kéo điện 35kv110 thanh lấy điện thợ điện vận hành thanh cách điện an toàn sào thao tác 35kv Cao áp đặt hàng thanh cách điện thanh kéo thanh kéo điện 35kv110 thanh lấy điện thợ điện vận hành thanh cách điện an toàn sào thao tác 35kv Cao áp đặt hàng thanh cách điện thanh kéo thanh kéo điện 35kv110 thanh lấy điện thợ điện vận hành thanh cách điện an toàn sào thao tác 35kv

Customer Reviews

t *** 2 (khuyết danh)
"Chất lượng của cần phanh cao áp rất tốt, giao hàng nhanh, đóng gói tận nơi, chăm sóc khách hàng tận nơi! Rất hạnh phúc mua sắm!"
t *** 0 (ẩn danh)
"Chất lượng của cần phanh cao áp rất tốt, kết nối rất thuận tiện, rất phù hợp và đó là một trải nghiệm mua sắm rất hài lòng! Khen!"
t *** 5 (giấu tên)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Chất lượng của cần phanh cao áp rất tốt, thiết kế của cần rất thân thiện với người dùng, cầm vừa tay, rất hài lòng, khen ngợi!"
Tôi *** 9 (khuyết danh)
"Tôi rất hài lòng với chất lượng của cần công tắc, thiết kế đầu móc rất khéo léo, dây không dễ rơi ra, trục epoxy màu xanh lá cây có tác dụng cách nhiệt tốt hơn. Khen!"
t *** 7 (khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Cần phanh và găng tay cách điện đều mua ở cửa hàng này, chất lượng rất tốt, mình giới thiệu cho mọi người!"
t *** 9 (khuyết danh)
"Chất lượng của cần phanh cao áp khá chuẩn, đúng như người bán mô tả, rất hài lòng, hoàn toàn vượt mong đợi, tốc độ giao hàng rất nhanh, đóng gói rất cẩn thận và kín, giá rẻ hơn rất nhiều so với hàng thật cửa hàng! Một trải nghiệm mua sắm rất thỏa mãn!"
x *** p (khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Chất lượng của cần phanh rất tốt, trải nghiệm mua sắm trực tuyến rất hài lòng! Đề xuất cho tất cả mọi người! Giá cả rất phải chăng, rẻ hơn nhiều so với các cửa hàng vật lý."

0965.68.68.11