Cần kéo điện áp cao Dongxiaoliu Thanh điều hành cách điện 10kv 35kv110kv thợ điện đặt hàng thanh gram 4 đoạn dày 6 mét sào cách điện

MÃ SẢN PHẨM: TD-623003319335 Đã bán 78
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
302,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Cần kéo điện áp cao Dongxiaoliu Thanh điều hành cách điện 10kv 35kv110kv thợ điện đặt hàng thanh gram 4 đoạn dày 6 mét sào cách điện
Cần kéo điện áp cao Dongxiaoliu Thanh điều hành cách điện 10kv 35kv110kv thợ điện đặt hàng thanh gram 4 đoạn dày 6 mét sào cách điện
Cần kéo điện áp cao Dongxiaoliu Thanh điều hành cách điện 10kv 35kv110kv thợ điện đặt hàng thanh gram 4 đoạn dày 6 mét sào cách điện
Cần kéo điện áp cao Dongxiaoliu Thanh điều hành cách điện 10kv 35kv110kv thợ điện đặt hàng thanh gram 4 đoạn dày 6 mét sào cách điện
Cần kéo điện áp cao Dongxiaoliu Thanh điều hành cách điện 10kv 35kv110kv thợ điện đặt hàng thanh gram 4 đoạn dày 6 mét sào cách điện
Cần kéo điện áp cao Dongxiaoliu Thanh điều hành cách điện 10kv 35kv110kv thợ điện đặt hàng thanh gram 4 đoạn dày 6 mét sào cách điện
Cần kéo điện áp cao Dongxiaoliu Thanh điều hành cách điện 10kv 35kv110kv thợ điện đặt hàng thanh gram 4 đoạn dày 6 mét sào cách điện
Cần kéo điện áp cao Dongxiaoliu Thanh điều hành cách điện 10kv 35kv110kv thợ điện đặt hàng thanh gram 4 đoạn dày 6 mét sào cách điện
Cần kéo điện áp cao Dongxiaoliu Thanh điều hành cách điện 10kv 35kv110kv thợ điện đặt hàng thanh gram 4 đoạn dày 6 mét sào cách điện
Cần kéo điện áp cao Dongxiaoliu Thanh điều hành cách điện 10kv 35kv110kv thợ điện đặt hàng thanh gram 4 đoạn dày 6 mét sào cách điện
Cần kéo điện áp cao Dongxiaoliu Thanh điều hành cách điện 10kv 35kv110kv thợ điện đặt hàng thanh gram 4 đoạn dày 6 mét sào cách điện
Cần kéo điện áp cao Dongxiaoliu Thanh điều hành cách điện 10kv 35kv110kv thợ điện đặt hàng thanh gram 4 đoạn dày 6 mét sào cách điện
Cần kéo điện áp cao Dongxiaoliu Thanh điều hành cách điện 10kv 35kv110kv thợ điện đặt hàng thanh gram 4 đoạn dày 6 mét sào cách điện
Cần kéo điện áp cao Dongxiaoliu Thanh điều hành cách điện 10kv 35kv110kv thợ điện đặt hàng thanh gram 4 đoạn dày 6 mét sào cách điện
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 30 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Dong Xiaoliu
Mô hình: LKB-XL
Chất liệu: nhựa epoxy FRP
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Hà Bắc
Thành phố: Thành phố Thạch Gia Trang
Phân loại màu: Tiết diện 32mm2 2 mét (10kv) Tiết diện 32mm3 3 mét (10kv) Tiết diện 32mm3 4 mét (10kv-35kv) Tiết diện 32mm4 4 mét (10-35kv) Tiết diện 32mm3 5 mét (10-110kv) Tiết diện 32mm3 4,5 mét (10 -110kv) 32mm 4 đoạn 6 mét (10-220kv) 36mm 3 đoạn 6 mét (10-220kv) 36mm 4 đoạn 6 mét (10-220kv) 36mm 5 đoạn 7,5 mét (10-220kv) 36mm 4 đoạn 8 mét (10 -500kv) 36mm6 đoạn 9 mét (10-500kv) 36mm 5 nút thắt 10 mét (10-500kv) 36mm 6 nút thắt 12 mét (10-500kv) 32mm 1 nút thắt 1 mét (đầu ngọn)
Cần kéo điện áp cao Dongxiaoliu Thanh điều hành cách điện 10kv 35kv110kv thợ điện đặt hàng thanh gram 4 đoạn dày 6 mét sào cách điện Cần kéo điện áp cao Dongxiaoliu Thanh điều hành cách điện 10kv 35kv110kv thợ điện đặt hàng thanh gram 4 đoạn dày 6 mét sào cách điện Cần kéo điện áp cao Dongxiaoliu Thanh điều hành cách điện 10kv 35kv110kv thợ điện đặt hàng thanh gram 4 đoạn dày 6 mét sào cách điện Cần kéo điện áp cao Dongxiaoliu Thanh điều hành cách điện 10kv 35kv110kv thợ điện đặt hàng thanh gram 4 đoạn dày 6 mét sào cách điện Cần kéo điện áp cao Dongxiaoliu Thanh điều hành cách điện 10kv 35kv110kv thợ điện đặt hàng thanh gram 4 đoạn dày 6 mét sào cách điện Cần kéo điện áp cao Dongxiaoliu Thanh điều hành cách điện 10kv 35kv110kv thợ điện đặt hàng thanh gram 4 đoạn dày 6 mét sào cách điện Cần kéo điện áp cao Dongxiaoliu Thanh điều hành cách điện 10kv 35kv110kv thợ điện đặt hàng thanh gram 4 đoạn dày 6 mét sào cách điện Cần kéo điện áp cao Dongxiaoliu Thanh điều hành cách điện 10kv 35kv110kv thợ điện đặt hàng thanh gram 4 đoạn dày 6 mét sào cách điện Cần kéo điện áp cao Dongxiaoliu Thanh điều hành cách điện 10kv 35kv110kv thợ điện đặt hàng thanh gram 4 đoạn dày 6 mét sào cách điện Cần kéo điện áp cao Dongxiaoliu Thanh điều hành cách điện 10kv 35kv110kv thợ điện đặt hàng thanh gram 4 đoạn dày 6 mét sào cách điện Cần kéo điện áp cao Dongxiaoliu Thanh điều hành cách điện 10kv 35kv110kv thợ điện đặt hàng thanh gram 4 đoạn dày 6 mét sào cách điện Cần kéo điện áp cao Dongxiaoliu Thanh điều hành cách điện 10kv 35kv110kv thợ điện đặt hàng thanh gram 4 đoạn dày 6 mét sào cách điện Cần kéo điện áp cao Dongxiaoliu Thanh điều hành cách điện 10kv 35kv110kv thợ điện đặt hàng thanh gram 4 đoạn dày 6 mét sào cách điện Cần kéo điện áp cao Dongxiaoliu Thanh điều hành cách điện 10kv 35kv110kv thợ điện đặt hàng thanh gram 4 đoạn dày 6 mét sào cách điện Cần kéo điện áp cao Dongxiaoliu Thanh điều hành cách điện 10kv 35kv110kv thợ điện đặt hàng thanh gram 4 đoạn dày 6 mét sào cách điện

Customer Reviews

t *** 8 (khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Phải mất một thời gian, rất chậm"
w *** 5 (ẩn danh)
"Chất lượng tốt, yên tâm khi mua hàngdày hơn bản gốc và chất lượng tốt"

0965.68.68.11