Lưới bịt cửa sổ lưới chống rơi lưới nhựa lưới bảo vệ ban công lưới chống trộm pad chống mèo lưới dán keo tự lắp đặt lưới hàng rào lưới đen xây dựng

MÃ SẢN PHẨM: TD-565670069874 Đã bán 10.000+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
196,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Lưới bịt cửa sổ lưới chống rơi lưới nhựa lưới bảo vệ ban công lưới chống trộm pad chống mèo lưới dán keo tự lắp đặt lưới hàng rào lưới đen xây dựng
Lưới bịt cửa sổ lưới chống rơi lưới nhựa lưới bảo vệ ban công lưới chống trộm pad chống mèo lưới dán keo tự lắp đặt lưới hàng rào lưới đen xây dựng
Lưới bịt cửa sổ lưới chống rơi lưới nhựa lưới bảo vệ ban công lưới chống trộm pad chống mèo lưới dán keo tự lắp đặt lưới hàng rào lưới đen xây dựng
Lưới bịt cửa sổ lưới chống rơi lưới nhựa lưới bảo vệ ban công lưới chống trộm pad chống mèo lưới dán keo tự lắp đặt lưới hàng rào lưới đen xây dựng
Lưới bịt cửa sổ lưới chống rơi lưới nhựa lưới bảo vệ ban công lưới chống trộm pad chống mèo lưới dán keo tự lắp đặt lưới hàng rào lưới đen xây dựng
Lưới bịt cửa sổ lưới chống rơi lưới nhựa lưới bảo vệ ban công lưới chống trộm pad chống mèo lưới dán keo tự lắp đặt lưới hàng rào lưới đen xây dựng
Lưới bịt cửa sổ lưới chống rơi lưới nhựa lưới bảo vệ ban công lưới chống trộm pad chống mèo lưới dán keo tự lắp đặt lưới hàng rào lưới đen xây dựng
Lưới bịt cửa sổ lưới chống rơi lưới nhựa lưới bảo vệ ban công lưới chống trộm pad chống mèo lưới dán keo tự lắp đặt lưới hàng rào lưới đen xây dựng
Lưới bịt cửa sổ lưới chống rơi lưới nhựa lưới bảo vệ ban công lưới chống trộm pad chống mèo lưới dán keo tự lắp đặt lưới hàng rào lưới đen xây dựng
Lưới bịt cửa sổ lưới chống rơi lưới nhựa lưới bảo vệ ban công lưới chống trộm pad chống mèo lưới dán keo tự lắp đặt lưới hàng rào lưới đen xây dựng
Lưới bịt cửa sổ lưới chống rơi lưới nhựa lưới bảo vệ ban công lưới chống trộm pad chống mèo lưới dán keo tự lắp đặt lưới hàng rào lưới đen xây dựng
Lưới bịt cửa sổ lưới chống rơi lưới nhựa lưới bảo vệ ban công lưới chống trộm pad chống mèo lưới dán keo tự lắp đặt lưới hàng rào lưới đen xây dựng
Lưới bịt cửa sổ lưới chống rơi lưới nhựa lưới bảo vệ ban công lưới chống trộm pad chống mèo lưới dán keo tự lắp đặt lưới hàng rào lưới đen xây dựng
Lưới bịt cửa sổ lưới chống rơi lưới nhựa lưới bảo vệ ban công lưới chống trộm pad chống mèo lưới dán keo tự lắp đặt lưới hàng rào lưới đen xây dựng
Lưới bịt cửa sổ lưới chống rơi lưới nhựa lưới bảo vệ ban công lưới chống trộm pad chống mèo lưới dán keo tự lắp đặt lưới hàng rào lưới đen xây dựng
Lưới bịt cửa sổ lưới chống rơi lưới nhựa lưới bảo vệ ban công lưới chống trộm pad chống mèo lưới dán keo tự lắp đặt lưới hàng rào lưới đen xây dựng
Lưới bịt cửa sổ lưới chống rơi lưới nhựa lưới bảo vệ ban công lưới chống trộm pad chống mèo lưới dán keo tự lắp đặt lưới hàng rào lưới đen xây dựng
Lưới bịt cửa sổ lưới chống rơi lưới nhựa lưới bảo vệ ban công lưới chống trộm pad chống mèo lưới dán keo tự lắp đặt lưới hàng rào lưới đen xây dựng
Lưới bịt cửa sổ lưới chống rơi lưới nhựa lưới bảo vệ ban công lưới chống trộm pad chống mèo lưới dán keo tự lắp đặt lưới hàng rào lưới đen xây dựng
Lưới bịt cửa sổ lưới chống rơi lưới nhựa lưới bảo vệ ban công lưới chống trộm pad chống mèo lưới dán keo tự lắp đặt lưới hàng rào lưới đen xây dựng
Lưới bịt cửa sổ lưới chống rơi lưới nhựa lưới bảo vệ ban công lưới chống trộm pad chống mèo lưới dán keo tự lắp đặt lưới hàng rào lưới đen xây dựng
Lưới bịt cửa sổ lưới chống rơi lưới nhựa lưới bảo vệ ban công lưới chống trộm pad chống mèo lưới dán keo tự lắp đặt lưới hàng rào lưới đen xây dựng
Lưới bịt cửa sổ lưới chống rơi lưới nhựa lưới bảo vệ ban công lưới chống trộm pad chống mèo lưới dán keo tự lắp đặt lưới hàng rào lưới đen xây dựng
Lưới bịt cửa sổ lưới chống rơi lưới nhựa lưới bảo vệ ban công lưới chống trộm pad chống mèo lưới dán keo tự lắp đặt lưới hàng rào lưới đen xây dựng
Lưới bịt cửa sổ lưới chống rơi lưới nhựa lưới bảo vệ ban công lưới chống trộm pad chống mèo lưới dán keo tự lắp đặt lưới hàng rào lưới đen xây dựng
Lưới bịt cửa sổ lưới chống rơi lưới nhựa lưới bảo vệ ban công lưới chống trộm pad chống mèo lưới dán keo tự lắp đặt lưới hàng rào lưới đen xây dựng
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 24 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Hà Bắc
Thành phố: Thành phố Hành Thủy
Phân loại màu: trắng sữa trắng vật liệu mới Lỗ 0,8 cm chiều rộng 40 cm trên một mét vật liệu mới Lỗ 0,8 cm chiều rộng 50 cm trên một mét vật liệu mới Lỗ 1,2 cm Chiều rộng 50 cm trên một mét vật liệu mới Lỗ 1,8 cm với chiều rộng 50 cm trên một mét vật liệu mới 0,8 cm lỗ rộng 60 cm trên một mét vật liệu mới Lỗ 0,8 cm rộng 70 cm trên một mét vật liệu mới Lỗ 0,8 cm rộng 80 cm trên một mét vật liệu mới Lỗ 1,2 cm rộng 80 cm trên một mét vật liệu mới Lỗ 1,8 cm rộng 80 cm trên một mét của vật liệu mới Lỗ 0,8 cm rộng 1 mét trên một mét vật liệu mới Lỗ 1,2 cm rộng 1 mét trên một mét vật liệu mới Lỗ 1,8 cm rộng 1 mét trên một mét vật liệu mới Lỗ 2,5 cm rộng 1 mét trên một mét vật liệu mới Lỗ 0,8 cm Rộng 1,2 mét trên một mét vật liệu mới Lỗ 1,2 cm Rộng 1,2 mét trên một mét vật liệu mới Lỗ 1,8 cm Rộng 1,2 mét trên một mét vật liệu mới Lỗ 2,5 cm Rộng 1,2 mét trên một mét vật liệu mới Lỗ 0,8 cm Rộng 1,5 mét trên một mét vật liệu mới vật liệu mới Lỗ 1,2 cm rộng 1,5 mét trên một mét vật liệu mới Lỗ 1,8 cm rộng 1,5 mét trên một mét vật liệu mới Lỗ 2,5 cm rộng 1,5 mét trên một mét vật liệu mới Lỗ 0,8 cm rộng 2 mét trên một mét vật liệu mới Lỗ 1,2 cm rộng 2 mét trên một mét mét vật liệu mới Lỗ 1,8 cm rộng 2 mét mỗi mét
Kích thước: Hỗ trợ tùy chỉnh
Nguyên liệu: Vật liệu mới polyetylen
Bảo vệ môi trường: không độc hại và không vị
Màu sắc: Trắng Mờ
Lưới bịt cửa sổ lưới chống rơi lưới nhựa lưới bảo vệ ban công lưới chống trộm pad chống mèo lưới dán keo tự lắp đặt lưới hàng rào lưới đen xây dựng Lưới bịt cửa sổ lưới chống rơi lưới nhựa lưới bảo vệ ban công lưới chống trộm pad chống mèo lưới dán keo tự lắp đặt lưới hàng rào lưới đen xây dựng Lưới bịt cửa sổ lưới chống rơi lưới nhựa lưới bảo vệ ban công lưới chống trộm pad chống mèo lưới dán keo tự lắp đặt lưới hàng rào lưới đen xây dựng Lưới bịt cửa sổ lưới chống rơi lưới nhựa lưới bảo vệ ban công lưới chống trộm pad chống mèo lưới dán keo tự lắp đặt lưới hàng rào lưới đen xây dựng Lưới bịt cửa sổ lưới chống rơi lưới nhựa lưới bảo vệ ban công lưới chống trộm pad chống mèo lưới dán keo tự lắp đặt lưới hàng rào lưới đen xây dựng Lưới bịt cửa sổ lưới chống rơi lưới nhựa lưới bảo vệ ban công lưới chống trộm pad chống mèo lưới dán keo tự lắp đặt lưới hàng rào lưới đen xây dựng Lưới bịt cửa sổ lưới chống rơi lưới nhựa lưới bảo vệ ban công lưới chống trộm pad chống mèo lưới dán keo tự lắp đặt lưới hàng rào lưới đen xây dựng Lưới bịt cửa sổ lưới chống rơi lưới nhựa lưới bảo vệ ban công lưới chống trộm pad chống mèo lưới dán keo tự lắp đặt lưới hàng rào lưới đen xây dựng Lưới bịt cửa sổ lưới chống rơi lưới nhựa lưới bảo vệ ban công lưới chống trộm pad chống mèo lưới dán keo tự lắp đặt lưới hàng rào lưới đen xây dựng Lưới bịt cửa sổ lưới chống rơi lưới nhựa lưới bảo vệ ban công lưới chống trộm pad chống mèo lưới dán keo tự lắp đặt lưới hàng rào lưới đen xây dựng Lưới bịt cửa sổ lưới chống rơi lưới nhựa lưới bảo vệ ban công lưới chống trộm pad chống mèo lưới dán keo tự lắp đặt lưới hàng rào lưới đen xây dựng

Customer Reviews

t *** 6
13:32 ngày 21/05/2023
"Lưới cách ly khá dày, cầm trên tay có cảm giác nặng, mình cảm giác nút lưới sẽ sử dụng được trong thời gian dài mà không có vấn đề gì! Lưới chỉ lớn, đó là những gì tôi muốn, lưới này không chỉ được sử dụng để bảo vệ và cách ly mà còn có thể được sử dụng làm ổ cho gà con, gà con có thể di chuyển tự do trên đó, điều này rất hữu ích; giá cả cũng phải chăng, rất đáng đồng tiền bát gạo!"
hoa bạc
14:53 ngày 22/05/2023
"Lưới cách ly này khá tốt! Chiều dài và chiều rộng đủ lớn, các lỗ đủ lớn và thiết thực, nhựa đủ dày và có độ mềm nhất định, khi chạm vào sẽ không bị thủng hay đứt tay; giao hàng nhanh chóng, và giá rẻ hơn so với mua ở cửa hàng thực bên ngoài; thái độ phục vụ của cửa hàng cũng tốt, đáng đồng tiền bát gạo! cần phải đến một lần nữa"
hoa bạc
11:18 ngày 04/05/2023
"Lưới này là thứ tôi muốn, các lỗ đủ nhỏ, chiều dài vừa phải, và độ dày cũng được, tôi phải chuẩn bị trước, sẽ có ích khi gà xuất chuồng, gà sẽ không lấy hết trên cơ thể chúng có dính phân, cách xa mặt đất, là lựa chọn lý tưởng cho điều kiện lạnh ẩm, giá cả cũng phải chăng, rất đáng mua!"
y *** mẹ (giấu tên)
08:09 ngày 10/05/2023
"Rất tốt, tôi đã sử dụng lồng mèo"
tôi *** 3
Ngày 25 tháng 4 năm 2023 13:53
"Lúc mới mua cũng lo là sẽ không dễ sử dụng nhưng kết quả khá tốt, trước không gian của giá hoa quá rộng không thể để vừa chậu hoa nhỏ, giờ thì đã xong, là một giải pháp hoàn hảo. Khá dễ ngoại trừ việc chú ý cắt góc, không được hơ các góc bằng lửa cho mịn hơn☺️"
g***d (khuyết danh)
10:45 ngày 01/06/2023
"Lưới ban công, chất lượng rất tốt, chất liệu mới, bền và chống nắng, chất lượng tốt hơn nhiều so với các cửa hàng khác"
t***1 (ẩn danh)
02/06/2023 16:03
"Rất tốt, lan can trông đẹp hơn rất nhiều sau khi được lát đá, chất lượng rất tốt và giá cả phải chăng"
t***8 (ẩn danh)
20:40 ngày 30 tháng 5 năm 2023
"Chất lượng rất tốt, kích thước chính xác và tương đối dày, không giống như những chiếc mỏng hơn của các cửa hàng khác, chiếc này dày hơn, nhưng nó không đủ, tôi sẽ tiếp tục mua lại"
liu***2
30/04/2023 15:24
"Chất lượng rất tốt, độ cứng vừa phải! đáng mua! Vị trí trên ban công thật tuyệt!"
Hồ Kui *** (khuyết danh)
21:52 ngày 16 tháng 5 năm 2023
"Mình dùng rồi nên không lo bị rơi khi phơi giày, phơi đồ, chất lượng rất tốt"
q***3 (khuyết danh)
Ngày 15 tháng 5 năm 2023 15:23
"Giao hàng nhanh, hậu cần nhanh, chất liệu tốt và dai, dễ sử dụng không tốn kém, hiệu quả tốt"
đó *** 7 (giấu tên)
20:16, ngày 10 tháng 5 năm 2023
"Lưới tốt, rất chắc chắn, dày hơn lưới mình mua ở hãng khác"
g***0 (ẩn danh)
09:32, ngày 08 tháng 05 năm 2023
"Lưới rất dày, dày hơn cái mình mua trước, mình sửa lại cái chuồng gà to lúc trước dùng lưới này quây xung quanh, thả gà rutin vào, tình cờ trời nóng nên thoáng khí hơn chuồng gỗ , và khay bên dưới cũng đã được vệ sinh Good. Cắt miễn phí rất thuận tiện. lô hàng nhanh chóng."
Rung rinh lông vũ (khuyết danh)
10:08 ngày 04/05/2023
"Ban đầu mua hai mét thấy không đủ nên lấy thêm một mét nữa, mua trước bị chậm đến gần đây mới có thời gian tán, mua lâu hơn một chút quấn quanh, hiệu quả tốt . Nhưng không biết nhựa có nhẹ nhanh không."
t***7 (ẩn danh)
Ngày 02 tháng 6 năm 2023 06:39
"Cảm thấy rất thiết thực, mua theo kích thước, đặt trên lan can ban công, bạn có thể phơi một số vật dụng nhỏ"
t***0 (ẩn danh)
12:31 ngày 02/06/2023
"Em bé đã được nhận, chất lượng rất tốt, cửa sổ được chặn để ngăn mèo lẻn ra ngoài, khen ngợi năm điểm"
Nhảy *** p (ẩn danh)
17:12, ngày 01 tháng 06 năm 2023
"Chất lượng tốt và tương đối dày. Quần áo mát mẻ vừa được đóng gói sẽ không bị thổi bay nữa. Nó trông rất đẹp. Mua lại nếu cần thiết."
Bạn có thể đụ tôi không (khuyết danh)
17:02, ngày 31 tháng 05 năm 2023
"Lưới bảo vệ đã nhận được, nó rất dày, và tôi phải tiếp tục mua và cài đặt các cửa sổ."
bạn *** cá (ẩn danh)
12:46, ngày 25 tháng 05 năm 2023
"Giao hàng nhanh và rất chắc chắn, không bị hư hại gì nhưng dây đai gửi đi bị đứt nhiều"
t***5 (ẩn danh)
20:00, ngày 23 tháng 05 năm 2023
"Thật tốt khi lưới được bật nên mọi thứ không rơi ra."

0965.68.68.11