Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che

MÃ SẢN PHẨM: TD-637911181624 Đã bán hơn 1000
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
207,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che
Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che
Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che
Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che
Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che
Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che
Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che
Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che
Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che
Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che
Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che
Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che
Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che
Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che
Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che
Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che
Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che
Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che
Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che
Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che
Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che
Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che
Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che
Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che
Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che
Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che
Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che
Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che
Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che
Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che
Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che
Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che
Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che
Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che
Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che
Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che
Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che
Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che
Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che
Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che
Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che
Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che
Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 17 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: tâm linh Qingchen
Model: tấm cao su 01
Chất liệu: cao su
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Giang Tô
Thành phố: Thái Châu
Phân loại màu: Bất kỳ kích thước nào chấp nhận hình vuông/tròn/hình tùy chỉnh 0,5m*0,5m*2mm 0,5m*0,5m*3mm 0,5m*0,5m*4mm 0,5m*0,5m*5mm 0,5m*0,5m*6mm 0,5m * 0,5m*8mm 0,5m*0,5m*10mm 1m*1m*1mm 1m*1m*2mm 1m*1m*3mm 1m*1m*4mm 1m*1m*5mm 1m* 1m*6mm 1m*1m*8mm 1m*1m* Cuộn đầy đủ 10 mm 1 mm [1m * 30m] Cuộn đầy đủ 2 mm [1m * 13m] Tấm cao su chất lượng cao Cuộn đầy đủ 3 mm [1m * 9m] 】Tấm cao su chất lượng cao Cuộn đầy đủ 4 mm [1m * 6,5m] Tấm cao su chất lượng cao Cao su nguyên tấm 5mm [1m*5.2m] cao su nguyên tấm 6mm [1m*4.4m] Cao su nguyên tấm cao cấp 8mm [1m* 3.2 mét] Cao su nguyên tấm 10mm nguyên cuộn [1m*2.5] m] Tấm cao su chất lượng cao nguyên cuộn 2mm [1m*15m] Nguyên cuộn 3mm [1m*10m] Nguyên cuộn 4mm [1m*10m] Nguyên cuộn 5mm [1m*5m] Nguyên cuộn 6mm [1m*5m] Nguyên cuộn 8mm cuộn [1m*5m] 10mm nguyên cuộn [1m*5m] 2mm nguyên cuộn [1.2m*10m] 3mm nguyên cuộn [1.2m*10m] 4mm nguyên cuộn [1.2m*10m] 5mm nguyên cuộn [1.2m*5m] Nguyên cuộn 6mm [1.2m*5m] Nguyên cuộn 8mm [1.2m*5m] Nguyên cuộn 10mm [1.2m*5m] Nguyên cuộn 2mm [1.5m*10m] Nguyên cuộn 3mm [1.5m*10m] Nguyên cuộn 5mm [1.5 m*5m] Nguyên cuộn 8mm [1.5m*5m] Nguyên cuộn 10mm [1.5m*5m]
Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che Tấm cao su cách điện cao áp 3/5/10 mm đệm da công nghiệp màu đen chống trơn trượt chống mài mòn đệm cao su dày giảm xóc luoi bao che

Customer Reviews

t *** 4 (khuyết danh)
"Nó thực sự tốt, giá rất cao, kích thước phù hợp, chất liệu rất tốt, chất lượng cũng rất tốt, và hậu cần nhanh chóng! Dịch vụ của cửa hàng rất tốt, đóng gói tốt và giao hàng nhanh, năm điểm khen ngợi."
w *** 5 (ẩn danh)
"Kích thước phù hợp, một chút mùi, để nó khô trên ban công. Nó sẽ có sẵn sau đó."
Giang *** zai (khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Rất thiết thực, được sử dụng để cắt thành các miếng đệm khác nhau."
t *** 0 (ẩn danh)
"Tấm cao su rất dày, giảm xóc và bền, hiệu quả rất tốt, rất đáng để mua"
d *** 8 (khuyết danh)
"Vâng, độ dày là OK, không trơn trượt, chất lượng tốt."
w *** 5 (ẩn danh)
"rất tốt, giá rẻ"
y *** g (khuyết danh)
"Lần mua thứ hai! Tấm cao su cách nhiệt rất hữu ích, độ dày chính xác, tác dụng chống trượt rất tốt, đa dụng! Thái độ phục vụ của người bán rất tốt, và giao hàng nhanh chóng!"
t *** 4 (khuyết danh)
"Da cao su có vẻ có chất lượng tốt, nó sẽ hoạt động tốt"
t *** 7 (khuyết danh)
"Đã nhận được tấm cao su, chất lượng tốt dày dặn chắc bền"
w *** 0 (ẩn danh)
"Lần sau mình sẽ đến nhà bạn mua, chất lượng tốt và giá rẻ"
n *** 0 (ẩn danh)
"Hậu cần nhanh chóng, thảm cao su đã được sử dụng kể từ khi hàng về, thông số kỹ thuật chuẩn, bền, tay nghề tốt, cắt gọn gàng, rất dày dặn, tiết kiệm chi phí, rất đáng để giới thiệu"
t *** 7 (khuyết danh)
"Kích thước rất chuẩn, bề mặt mịn, không có mùi, chất liệu dày dặn, nên mua"
t *** 1 (giấu tên)
"Chất lượng tốt, được sử dụng trong phòng phân phối điện trong nhà máy, thảm cao su có kích thước tiêu chuẩn, tay nghề tốt, ít mùi, cách nhiệt chống trượt, rất hài lòng"
Công nghệ *** gốc (ẩn danh)
"Tôi thấy người hàng xóm mua một cuộn dùng rất tốt, tôi cũng mua một cuộn, hai ngày nữa hàng về đến Ninh Ba, đóng gói tỉ mỉ, rất dày dặn, kích thước chuẩn, chất liệu dày dặn. Tôi rất hài lòng với hiệu quả sử dụng, giá cả phù hợp với chi phí và thái độ phục vụ của người bán cũng tốt, khen ngợi!"
t *** 6 (khuyết danh)
"Thảm chống trơn tay nghề tốt, cắt rất chuẩn, mua để đặt ở cổng sân, hiệu quả chống trơn rất tốt, bền, đủ mét, rất đáng mua"
Kai *** le (khuyết danh)
"Tôi đã mua nó và sử dụng nó. 10 nhân dân tệ giải quyết một vấn đề lớn. Các cạnh được cắt, nó hoàn hảo, nó có hiệu ứng, thật tuyệt vờiTôi đã mua nó và sử dụng nó. 10 nhân dân tệ giải quyết một vấn đề lớn. Các cạnh được cắt, nó hoàn hảo, nó có hiệu ứng, thật tuyệt vời"
t *** 9 (khuyết danh)
"Chất lượng rất tốt, cách nhiệt chống tĩnh điện, hiệu quả sử dụng rất hài lòng, rất dày"
Dương *** dou (khuyết danh)
"Tốt"
Hồng *** 7 (Khuyết danh)
"Vận chuyển đã nhanh chóng. Rất hài lòng sau khi nhận hàng, không có vấn đề gì về chất lượng. khen"
Little *** s (Khuyết danh)
"Mình đã mua nhiều lần rồi, chất lượng vẫn tốt, giá cả phải chăng, có thể kê dưới đất chống trượt, yên tâm mua hàng"

0965.68.68.11