Thang mềm dây thang nhựa mềm thang kiểm tra hộ gia đình chống trơn trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu hộ thang dây an toàn kỹ thuật thang thang dây sơn nước

MÃ SẢN PHẨM: TD-632500965744 Đã bán 2000+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
211,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Thang mềm dây thang nhựa mềm thang kiểm tra hộ gia đình chống trơn trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu hộ thang dây an toàn kỹ thuật thang thang dây sơn nước
Thang mềm dây thang nhựa mềm thang kiểm tra hộ gia đình chống trơn trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu hộ thang dây an toàn kỹ thuật thang thang dây sơn nước
Thang mềm dây thang nhựa mềm thang kiểm tra hộ gia đình chống trơn trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu hộ thang dây an toàn kỹ thuật thang thang dây sơn nước
Thang mềm dây thang nhựa mềm thang kiểm tra hộ gia đình chống trơn trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu hộ thang dây an toàn kỹ thuật thang thang dây sơn nước
Thang mềm dây thang nhựa mềm thang kiểm tra hộ gia đình chống trơn trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu hộ thang dây an toàn kỹ thuật thang thang dây sơn nước
Thang mềm dây thang nhựa mềm thang kiểm tra hộ gia đình chống trơn trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu hộ thang dây an toàn kỹ thuật thang thang dây sơn nước
Thang mềm dây thang nhựa mềm thang kiểm tra hộ gia đình chống trơn trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu hộ thang dây an toàn kỹ thuật thang thang dây sơn nước
Thang mềm dây thang nhựa mềm thang kiểm tra hộ gia đình chống trơn trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu hộ thang dây an toàn kỹ thuật thang thang dây sơn nước
Thang mềm dây thang nhựa mềm thang kiểm tra hộ gia đình chống trơn trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu hộ thang dây an toàn kỹ thuật thang thang dây sơn nước
Thang mềm dây thang nhựa mềm thang kiểm tra hộ gia đình chống trơn trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu hộ thang dây an toàn kỹ thuật thang thang dây sơn nước
Thang mềm dây thang nhựa mềm thang kiểm tra hộ gia đình chống trơn trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu hộ thang dây an toàn kỹ thuật thang thang dây sơn nước
Thang mềm dây thang nhựa mềm thang kiểm tra hộ gia đình chống trơn trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu hộ thang dây an toàn kỹ thuật thang thang dây sơn nước
Thang mềm dây thang nhựa mềm thang kiểm tra hộ gia đình chống trơn trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu hộ thang dây an toàn kỹ thuật thang thang dây sơn nước
Thang mềm dây thang nhựa mềm thang kiểm tra hộ gia đình chống trơn trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu hộ thang dây an toàn kỹ thuật thang thang dây sơn nước
Thang mềm dây thang nhựa mềm thang kiểm tra hộ gia đình chống trơn trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu hộ thang dây an toàn kỹ thuật thang thang dây sơn nước
Thang mềm dây thang nhựa mềm thang kiểm tra hộ gia đình chống trơn trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu hộ thang dây an toàn kỹ thuật thang thang dây sơn nước
Thang mềm dây thang nhựa mềm thang kiểm tra hộ gia đình chống trơn trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu hộ thang dây an toàn kỹ thuật thang thang dây sơn nước
Thang mềm dây thang nhựa mềm thang kiểm tra hộ gia đình chống trơn trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu hộ thang dây an toàn kỹ thuật thang thang dây sơn nước
Thang mềm dây thang nhựa mềm thang kiểm tra hộ gia đình chống trơn trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu hộ thang dây an toàn kỹ thuật thang thang dây sơn nước
Thang mềm dây thang nhựa mềm thang kiểm tra hộ gia đình chống trơn trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu hộ thang dây an toàn kỹ thuật thang thang dây sơn nước
Thang mềm dây thang nhựa mềm thang kiểm tra hộ gia đình chống trơn trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu hộ thang dây an toàn kỹ thuật thang thang dây sơn nước
Thang mềm dây thang nhựa mềm thang kiểm tra hộ gia đình chống trơn trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu hộ thang dây an toàn kỹ thuật thang thang dây sơn nước
Thang mềm dây thang nhựa mềm thang kiểm tra hộ gia đình chống trơn trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu hộ thang dây an toàn kỹ thuật thang thang dây sơn nước
Thang mềm dây thang nhựa mềm thang kiểm tra hộ gia đình chống trơn trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu hộ thang dây an toàn kỹ thuật thang thang dây sơn nước
Thang mềm dây thang nhựa mềm thang kiểm tra hộ gia đình chống trơn trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu hộ thang dây an toàn kỹ thuật thang thang dây sơn nước
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 28 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: An Huy
sản xuất tại Trung Quốc
Phân loại màu sắc: Thang dây nhựa trắng 3m + móc đôi + móc nhựa Thang dây nhựa 5m + móc đôi + móc nhựa Thang nhựa móc mở rộng 8m Thang dây nhựa + móc đôi + móc nhựa Thang dây nhựa 10m + móc đôi + móc nhựa Thang dây nhựa 12m + đôi móc + móc nhựa nối nở Thang dây 15m + móc đôi + nhựa móc nối Thang dây nhựa 18m + móc đôi + nhựa móc nối nở Thang dây nhựa 20m + móc đôi + nhựa móc nối Thang dây nhựa 25m + móc đôi + móc nhựa nối nở Thang dây nhựa 30m + móc đôi móc + móc nhựa nối nở Thang dây 35m + móc đôi + móc nhựa thang nhựa 40m + móc đôi + nhựa móc nối nở Thang dây 45m + móc đôi + nhựa móc nối nở Thang dây 50m + móc đôi + nhựa móc nối giãn nở Khoảng cách nhựa 40 cm (a vài mét lấy mấy miếng) khoảng cách nhựa 30 cm ( vài mét bắn mấy miếng) thang dây thép 5 mét + móc + móc mở rộng Thang dây thép 8 mét + móc + móc mở rộng Thang dây thép 10 mét + móc + Móc nối nở thang dây thép 12 mét + móc + móc nối thang dây thép 15 mét + móc + móc nối nở Thang dây thép 20 mét + Móc + Móc nối Thang dây thép 25m + Móc + Móc nối nở Thang dây thép 30m + Móc + Móc nối
Giá thẻ: 88
Thời gian đưa ra thị trường: Mùa đông 2020
Mã số: 088
Thang mềm dây thang nhựa mềm thang kiểm tra hộ gia đình chống trơn trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu hộ thang dây an toàn kỹ thuật thang thang dây sơn nước Thang mềm dây thang nhựa mềm thang kiểm tra hộ gia đình chống trơn trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu hộ thang dây an toàn kỹ thuật thang thang dây sơn nước Thang mềm dây thang nhựa mềm thang kiểm tra hộ gia đình chống trơn trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu hộ thang dây an toàn kỹ thuật thang thang dây sơn nước Thang mềm dây thang nhựa mềm thang kiểm tra hộ gia đình chống trơn trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu hộ thang dây an toàn kỹ thuật thang thang dây sơn nước Thang mềm dây thang nhựa mềm thang kiểm tra hộ gia đình chống trơn trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu hộ thang dây an toàn kỹ thuật thang thang dây sơn nước Thang mềm dây thang nhựa mềm thang kiểm tra hộ gia đình chống trơn trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu hộ thang dây an toàn kỹ thuật thang thang dây sơn nước Thang mềm dây thang nhựa mềm thang kiểm tra hộ gia đình chống trơn trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu hộ thang dây an toàn kỹ thuật thang thang dây sơn nước Thang mềm dây thang nhựa mềm thang kiểm tra hộ gia đình chống trơn trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu hộ thang dây an toàn kỹ thuật thang thang dây sơn nước Thang mềm dây thang nhựa mềm thang kiểm tra hộ gia đình chống trơn trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu hộ thang dây an toàn kỹ thuật thang thang dây sơn nước Thang mềm dây thang nhựa mềm thang kiểm tra hộ gia đình chống trơn trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu hộ thang dây an toàn kỹ thuật thang thang dây sơn nước Thang mềm dây thang nhựa mềm thang kiểm tra hộ gia đình chống trơn trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu hộ thang dây an toàn kỹ thuật thang thang dây sơn nước Thang mềm dây thang nhựa mềm thang kiểm tra hộ gia đình chống trơn trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu hộ thang dây an toàn kỹ thuật thang thang dây sơn nước Thang mềm dây thang nhựa mềm thang kiểm tra hộ gia đình chống trơn trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu hộ thang dây an toàn kỹ thuật thang thang dây sơn nước Thang mềm dây thang nhựa mềm thang kiểm tra hộ gia đình chống trơn trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu hộ thang dây an toàn kỹ thuật thang thang dây sơn nước

Customer Reviews

Su *** yi (giấu tên)
16:42, 14/05/2023
"Vật liệu này tốt và bền, và nó sẽ rất an toàn trong thời kỳ khủng hoảng. Rất hài lòng ~ Dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng nhiệt tình và hậu cần cũng nhanh chóng ~ Khen ngợi"
e***y (ẩn danh)
22/03/2023 11:04
"Chất lượng tốt."
Sói *** 3 (Khuyết danh)
18:04, 05/06/2023 Phân
"Chất lượng của thang chữa cháy rất tốt, dây rất dày"
rượu
25/03/2023 11:23
"Đến rất nhanh. Đóng gói rất tốt, chất lượng dây rất tốt, rất chắc chắn và giá rẻ, rất đáng tiền"
h *** 7
13/04/2023 13:41 Phân
"Em bé đã nhận được nó, rất ngạc nhiên, chất lượng rất tốt, rất hài lòng với một lần mua sắm. Tôi sẽ tiếp tục mua lại, cửa hàng đáng tin cậy, và giao hàng siêu nhanh! Chất lượng cũng rất tốt, và nó thực sự đáng đồng tiền bát gạo của 9 thương hiệu hàng đầu! Thật đáng tin cậy! Hiệu quả là siêu tốt! Nó là đắt tiền là có lý do!"
h***5
22/04/2023 17:45
"Đây là lần thứ 2 mình mua lại thang dây, hàng tốt, chất lượng rất tốt, dùng để phòng cháy chữa cháy, nếu có nhu cầu mình sẽ mua tiếp!"
h***5
22/04/2023 17:45
"Đây là lần thứ 2 mình mua lại thang dây, hàng tốt, chất lượng rất tốt, dùng để phòng cháy chữa cháy, nếu có nhu cầu mình sẽ mua tiếp!"
h***5
22/04/2023 17:45
"Đây là lần thứ 2 mình mua lại thang dây, hàng tốt, chất lượng rất tốt, dùng để phòng cháy chữa cháy, nếu có nhu cầu mình sẽ mua tiếp!"
x***2 (ẩn danh)
11:30, ngày 16 tháng 02 năm 2023
"Chất lượng dây rất tốt, bền và đa năng, rất hài lòng!"
t *** 4
12/04/2023 16:48
"Đã nhận được hàng và đã sử dụng thực tế, chất lượng rất tốt, an toàn và tiện lợi, tôi rất hài lòng."

0965.68.68.11