Thang dây cứu hộ hộ gia đình kiểm tra thang mềm chống trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu sinh thang dây an toàn kỹ thuật thang dây nhựa dây thoát hiểm chung cư cao tầng

MÃ SẢN PHẨM: TD-623326598106 Đã bán hơn 1000
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
302,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Thang dây cứu hộ hộ gia đình kiểm tra thang mềm chống trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu sinh thang dây an toàn kỹ thuật thang dây nhựa dây thoát hiểm chung cư cao tầng
Thang dây cứu hộ hộ gia đình kiểm tra thang mềm chống trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu sinh thang dây an toàn kỹ thuật thang dây nhựa dây thoát hiểm chung cư cao tầng
Thang dây cứu hộ hộ gia đình kiểm tra thang mềm chống trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu sinh thang dây an toàn kỹ thuật thang dây nhựa dây thoát hiểm chung cư cao tầng
Thang dây cứu hộ hộ gia đình kiểm tra thang mềm chống trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu sinh thang dây an toàn kỹ thuật thang dây nhựa dây thoát hiểm chung cư cao tầng
Thang dây cứu hộ hộ gia đình kiểm tra thang mềm chống trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu sinh thang dây an toàn kỹ thuật thang dây nhựa dây thoát hiểm chung cư cao tầng
Thang dây cứu hộ hộ gia đình kiểm tra thang mềm chống trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu sinh thang dây an toàn kỹ thuật thang dây nhựa dây thoát hiểm chung cư cao tầng
Thang dây cứu hộ hộ gia đình kiểm tra thang mềm chống trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu sinh thang dây an toàn kỹ thuật thang dây nhựa dây thoát hiểm chung cư cao tầng
Thang dây cứu hộ hộ gia đình kiểm tra thang mềm chống trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu sinh thang dây an toàn kỹ thuật thang dây nhựa dây thoát hiểm chung cư cao tầng
Thang dây cứu hộ hộ gia đình kiểm tra thang mềm chống trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu sinh thang dây an toàn kỹ thuật thang dây nhựa dây thoát hiểm chung cư cao tầng
Thang dây cứu hộ hộ gia đình kiểm tra thang mềm chống trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu sinh thang dây an toàn kỹ thuật thang dây nhựa dây thoát hiểm chung cư cao tầng
Thang dây cứu hộ hộ gia đình kiểm tra thang mềm chống trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu sinh thang dây an toàn kỹ thuật thang dây nhựa dây thoát hiểm chung cư cao tầng
Thang dây cứu hộ hộ gia đình kiểm tra thang mềm chống trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu sinh thang dây an toàn kỹ thuật thang dây nhựa dây thoát hiểm chung cư cao tầng
Thang dây cứu hộ hộ gia đình kiểm tra thang mềm chống trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu sinh thang dây an toàn kỹ thuật thang dây nhựa dây thoát hiểm chung cư cao tầng
Thang dây cứu hộ hộ gia đình kiểm tra thang mềm chống trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu sinh thang dây an toàn kỹ thuật thang dây nhựa dây thoát hiểm chung cư cao tầng
Thang dây cứu hộ hộ gia đình kiểm tra thang mềm chống trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu sinh thang dây an toàn kỹ thuật thang dây nhựa dây thoát hiểm chung cư cao tầng
Thang dây cứu hộ hộ gia đình kiểm tra thang mềm chống trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu sinh thang dây an toàn kỹ thuật thang dây nhựa dây thoát hiểm chung cư cao tầng
Thang dây cứu hộ hộ gia đình kiểm tra thang mềm chống trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu sinh thang dây an toàn kỹ thuật thang dây nhựa dây thoát hiểm chung cư cao tầng
Thang dây cứu hộ hộ gia đình kiểm tra thang mềm chống trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu sinh thang dây an toàn kỹ thuật thang dây nhựa dây thoát hiểm chung cư cao tầng
Thang dây cứu hộ hộ gia đình kiểm tra thang mềm chống trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu sinh thang dây an toàn kỹ thuật thang dây nhựa dây thoát hiểm chung cư cao tầng
Thang dây cứu hộ hộ gia đình kiểm tra thang mềm chống trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu sinh thang dây an toàn kỹ thuật thang dây nhựa dây thoát hiểm chung cư cao tầng
Thang dây cứu hộ hộ gia đình kiểm tra thang mềm chống trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu sinh thang dây an toàn kỹ thuật thang dây nhựa dây thoát hiểm chung cư cao tầng
Thang dây cứu hộ hộ gia đình kiểm tra thang mềm chống trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu sinh thang dây an toàn kỹ thuật thang dây nhựa dây thoát hiểm chung cư cao tầng
Thang dây cứu hộ hộ gia đình kiểm tra thang mềm chống trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu sinh thang dây an toàn kỹ thuật thang dây nhựa dây thoát hiểm chung cư cao tầng
Thang dây cứu hộ hộ gia đình kiểm tra thang mềm chống trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu sinh thang dây an toàn kỹ thuật thang dây nhựa dây thoát hiểm chung cư cao tầng
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 25 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: An Huy
Xuất xứ: Mỹ
Phân loại màu: 3 mét gửi 2 vít nở + móc đôi + găng tay 5 mét gửi 2 vít nở + móc đôi + găng tay 8 mét gửi 2 vít nở + móc đôi + găng tay 10 mét gửi 2 vít nở + móc đôi + găng tay 12 mét gửi 2 vít nở + móc đôi + găng tay 15 mét gửi 2 vít nở + móc đôi + găng tay 18 mét gửi 2 vít nở + móc đôi + găng tay 20 mét gửi 2 vít nở + móc đôi + găng tay 25 mét gửi 2 vít nở + móc đôi + găng tay 30 mét gửi 2 vít nở + móc đôi + găng tay 35 mét gửi 2 vít nở + móc đôi + găng tay 40 mét gửi 2 vít nở + móc đôi + găng tay 45 mét gửi 2 vít nở + móc đôi + găng tay 50 mét gửi 2 1 vít nở + móc đôi + dây găng 3 mét + 2 vít nở + móc đôi + dây găng 5 m + 2 vít nở + móc đôi + dây găng 8 m + 2 vít nở + đôi móc + dây găng 10m + 2 vít nở + móc đôi + dây găng 12m + 2 vít nở + móc đôi + dây găng 15m + 2 vít nở + móc đôi + dây găng 20m + 2 vít nở + móc đôi + găng tay mặt nạ chống khói dây bảo vệ / 20m
Giá thẻ: 50
Thời gian tung ra thị trường: Mùa thu 2019
Mục số: 0008
Thang dây cứu hộ hộ gia đình kiểm tra thang mềm chống trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu sinh thang dây an toàn kỹ thuật thang dây nhựa dây thoát hiểm chung cư cao tầng Thang dây cứu hộ hộ gia đình kiểm tra thang mềm chống trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu sinh thang dây an toàn kỹ thuật thang dây nhựa dây thoát hiểm chung cư cao tầng Thang dây cứu hộ hộ gia đình kiểm tra thang mềm chống trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu sinh thang dây an toàn kỹ thuật thang dây nhựa dây thoát hiểm chung cư cao tầng Thang dây cứu hộ hộ gia đình kiểm tra thang mềm chống trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu sinh thang dây an toàn kỹ thuật thang dây nhựa dây thoát hiểm chung cư cao tầng Thang dây cứu hộ hộ gia đình kiểm tra thang mềm chống trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu sinh thang dây an toàn kỹ thuật thang dây nhựa dây thoát hiểm chung cư cao tầng Thang dây cứu hộ hộ gia đình kiểm tra thang mềm chống trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu sinh thang dây an toàn kỹ thuật thang dây nhựa dây thoát hiểm chung cư cao tầng Thang dây cứu hộ hộ gia đình kiểm tra thang mềm chống trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu sinh thang dây an toàn kỹ thuật thang dây nhựa dây thoát hiểm chung cư cao tầng Thang dây cứu hộ hộ gia đình kiểm tra thang mềm chống trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu sinh thang dây an toàn kỹ thuật thang dây nhựa dây thoát hiểm chung cư cao tầng Thang dây cứu hộ hộ gia đình kiểm tra thang mềm chống trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu sinh thang dây an toàn kỹ thuật thang dây nhựa dây thoát hiểm chung cư cao tầng Thang dây cứu hộ hộ gia đình kiểm tra thang mềm chống trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu sinh thang dây an toàn kỹ thuật thang dây nhựa dây thoát hiểm chung cư cao tầng Thang dây cứu hộ hộ gia đình kiểm tra thang mềm chống trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu sinh thang dây an toàn kỹ thuật thang dây nhựa dây thoát hiểm chung cư cao tầng Thang dây cứu hộ hộ gia đình kiểm tra thang mềm chống trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu sinh thang dây an toàn kỹ thuật thang dây nhựa dây thoát hiểm chung cư cao tầng Thang dây cứu hộ hộ gia đình kiểm tra thang mềm chống trượt chống mài mòn đào tạo leo thang cứu sinh thang dây an toàn kỹ thuật thang dây nhựa dây thoát hiểm chung cư cao tầng

Customer Reviews

m *** nam (giấu tên)
23:04, 19/05/2023 Phân
"Các dịch vụ khách hàng là rất tốt! Giải thích ý định và nhu cầu của tôi, và ngay lập tức đề xuất các tài liệu phù hợp cho tôi! Tôi đã có một chút sợ hãi khi sử dụng nó lần đầu tiên! Nói chung là rất ổn định, tóm lại là mèo hoang cũng được giải cứu, Xi Ti tiêm 5 mũi vắc xin ?"
Đám mây***8 (ẩn danh)
Tháng Ba 20, 2023 lúc 21:25
"Có một phần quan trọng được làm bằng keo và khóa được gửi không vừa với, xin lỗi"
cửa hàng Jia***
22/04/2023 13:44 Phân
"khỏe"
f *** tôi (ẩn danh)
Tháng Một 19, 2023 lúc 22:32
"Không tệ, rất tốt, đáng để mua và dùng thử"
Người Tống *** (giấu tên)
21:58, 21/02/2023 Phân
"Người dùng này đã không điền vào một đánh giá."
Người Tống *** (giấu tên)
21:58, 21/02/2023 Phân
"Người dùng này đã không điền vào một đánh giá."
f *** 0 (ẩn danh)
20:27, 01/06/2023 Phân
"Thang mềm rất chắc chắn, rất chắc chắn, lắp đặt dễ dàng, phụ kiện đi kèm rất thiết thực, không có mùi, thái độ phục vụ khách hàng của cửa hàng rất tốt, giao hàng nhanh, xử lý sự cố kịp thời .Chúc người bán làm ăn phát đạt và khen ngợi năm sao"
gặp bạn khi *** (khuyết danh)
21:27, 24/02/2023 Phân
"Đã nhận được bé, người bán giao hàng rất nhanh, hậu cần cũng rất tốt, thái độ phục vụ khách hàng tuyệt vời, rất kiên nhẫn, tạo cho người ta cảm giác thân thiết, mình rất thích. Ngoài ra còn có bao bì tinh xảo, không khí cao cấp, có thể thấy thương nhân rất cẩn thận. Em bé thực sự tốt, nó phù hợp với hình ảnh, không có sự khác biệt, nó thực sự đáng đồng tiền bát gạo, chất lượng cao và giá thấp. Chất lượng rất tốt, tôi sẽ chăm sóc nó lần sau!"
Người Tống *** (giấu tên)
22:03, 21/02/2023 Phân
"Người dùng này đã không điền vào một đánh giá."
gió***heo (khuyết danh)
Thêm 24 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Người mua đã không nhận xét trong vòng 15 ngày [Bình luận bổ sung] Xem giá mà gia đình bạn đưa cho tôi, giá đó là bao nhiêu, bạn có phải là thương gia đáng tin cậy không?"

0965.68.68.11