Lưới thép mạ kẽm chống chuột lồng chim lồng gà lưới chống trộm cửa sổ hàng rào ban công lưới bảo vệ ban công lưới chống mèo lưới bịt kín cửa sổ luoi an toan cong trinh

MÃ SẢN PHẨM: TD-688711375502 Đã bán 10.000+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
207,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Lưới thép mạ kẽm chống chuột lồng chim lồng gà lưới chống trộm cửa sổ hàng rào ban công lưới bảo vệ ban công lưới chống mèo lưới bịt kín cửa sổ luoi an toan cong trinh
Lưới thép mạ kẽm chống chuột lồng chim lồng gà lưới chống trộm cửa sổ hàng rào ban công lưới bảo vệ ban công lưới chống mèo lưới bịt kín cửa sổ luoi an toan cong trinh
Lưới thép mạ kẽm chống chuột lồng chim lồng gà lưới chống trộm cửa sổ hàng rào ban công lưới bảo vệ ban công lưới chống mèo lưới bịt kín cửa sổ luoi an toan cong trinh
Lưới thép mạ kẽm chống chuột lồng chim lồng gà lưới chống trộm cửa sổ hàng rào ban công lưới bảo vệ ban công lưới chống mèo lưới bịt kín cửa sổ luoi an toan cong trinh
Lưới thép mạ kẽm chống chuột lồng chim lồng gà lưới chống trộm cửa sổ hàng rào ban công lưới bảo vệ ban công lưới chống mèo lưới bịt kín cửa sổ luoi an toan cong trinh
Lưới thép mạ kẽm chống chuột lồng chim lồng gà lưới chống trộm cửa sổ hàng rào ban công lưới bảo vệ ban công lưới chống mèo lưới bịt kín cửa sổ luoi an toan cong trinh
Lưới thép mạ kẽm chống chuột lồng chim lồng gà lưới chống trộm cửa sổ hàng rào ban công lưới bảo vệ ban công lưới chống mèo lưới bịt kín cửa sổ luoi an toan cong trinh
Lưới thép mạ kẽm chống chuột lồng chim lồng gà lưới chống trộm cửa sổ hàng rào ban công lưới bảo vệ ban công lưới chống mèo lưới bịt kín cửa sổ luoi an toan cong trinh
Lưới thép mạ kẽm chống chuột lồng chim lồng gà lưới chống trộm cửa sổ hàng rào ban công lưới bảo vệ ban công lưới chống mèo lưới bịt kín cửa sổ luoi an toan cong trinh
Lưới thép mạ kẽm chống chuột lồng chim lồng gà lưới chống trộm cửa sổ hàng rào ban công lưới bảo vệ ban công lưới chống mèo lưới bịt kín cửa sổ luoi an toan cong trinh
Lưới thép mạ kẽm chống chuột lồng chim lồng gà lưới chống trộm cửa sổ hàng rào ban công lưới bảo vệ ban công lưới chống mèo lưới bịt kín cửa sổ luoi an toan cong trinh
Lưới thép mạ kẽm chống chuột lồng chim lồng gà lưới chống trộm cửa sổ hàng rào ban công lưới bảo vệ ban công lưới chống mèo lưới bịt kín cửa sổ luoi an toan cong trinh
Lưới thép mạ kẽm chống chuột lồng chim lồng gà lưới chống trộm cửa sổ hàng rào ban công lưới bảo vệ ban công lưới chống mèo lưới bịt kín cửa sổ luoi an toan cong trinh
Lưới thép mạ kẽm chống chuột lồng chim lồng gà lưới chống trộm cửa sổ hàng rào ban công lưới bảo vệ ban công lưới chống mèo lưới bịt kín cửa sổ luoi an toan cong trinh
Lưới thép mạ kẽm chống chuột lồng chim lồng gà lưới chống trộm cửa sổ hàng rào ban công lưới bảo vệ ban công lưới chống mèo lưới bịt kín cửa sổ luoi an toan cong trinh
Lưới thép mạ kẽm chống chuột lồng chim lồng gà lưới chống trộm cửa sổ hàng rào ban công lưới bảo vệ ban công lưới chống mèo lưới bịt kín cửa sổ luoi an toan cong trinh
Lưới thép mạ kẽm chống chuột lồng chim lồng gà lưới chống trộm cửa sổ hàng rào ban công lưới bảo vệ ban công lưới chống mèo lưới bịt kín cửa sổ luoi an toan cong trinh
Lưới thép mạ kẽm chống chuột lồng chim lồng gà lưới chống trộm cửa sổ hàng rào ban công lưới bảo vệ ban công lưới chống mèo lưới bịt kín cửa sổ luoi an toan cong trinh
Lưới thép mạ kẽm chống chuột lồng chim lồng gà lưới chống trộm cửa sổ hàng rào ban công lưới bảo vệ ban công lưới chống mèo lưới bịt kín cửa sổ luoi an toan cong trinh
Lưới thép mạ kẽm chống chuột lồng chim lồng gà lưới chống trộm cửa sổ hàng rào ban công lưới bảo vệ ban công lưới chống mèo lưới bịt kín cửa sổ luoi an toan cong trinh
Lưới thép mạ kẽm chống chuột lồng chim lồng gà lưới chống trộm cửa sổ hàng rào ban công lưới bảo vệ ban công lưới chống mèo lưới bịt kín cửa sổ luoi an toan cong trinh
Lưới thép mạ kẽm chống chuột lồng chim lồng gà lưới chống trộm cửa sổ hàng rào ban công lưới bảo vệ ban công lưới chống mèo lưới bịt kín cửa sổ luoi an toan cong trinh
Lưới thép mạ kẽm chống chuột lồng chim lồng gà lưới chống trộm cửa sổ hàng rào ban công lưới bảo vệ ban công lưới chống mèo lưới bịt kín cửa sổ luoi an toan cong trinh
Lưới thép mạ kẽm chống chuột lồng chim lồng gà lưới chống trộm cửa sổ hàng rào ban công lưới bảo vệ ban công lưới chống mèo lưới bịt kín cửa sổ luoi an toan cong trinh
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 27 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Phân loại màu: Dây thép gai chống gỉ hỗ trợ bảo hành tùy chỉnh trong 10 năm sơ đồ mua hàng Lỗ 0,6 cm Dây dày 0,6--Rộng 0,5 m--Dài 1 m Lỗ 0,6 cm Dây dày 0,6--Rộng 0,7 m--Dài 1 m 0,6 Lỗ cm Dây 0,6 Dày - Rộng 1,0 mét - Dài 1 mét Lỗ 0,6 cm Dây dày 0,6 - Rộng 1,2 mét - Dài 1 mét Lỗ 0,6 cm Dây dày 0,6 - Rộng 1,5 mét - Dài 1 mét Lỗ 1,0 cm Dây dày 0,8 - -1,0 rộng--Dài 1 m, lỗ 1,0 cm Dây dày 0,8--Rộng 1,2 m--Dài 1 m, lỗ 1,3 cm Dây dày 1,0--Rộng 0,5 m--Dài 1 m, lỗ 1,3 cm, dày 1,0 dây-- Rộng 0,6 mét - Dài 1 mét Lỗ 1,3 cm Dây dày 1,0 - Rộng 1,0 mét - Dài 1 mét Lỗ 1,3 cm Dây dày 1,0 - Rộng 1,2 m - Dài 1 mét Lỗ 1,3 cm Dây dày 1,0 - Rộng 1,5 m --Dài 1 mét , lỗ 2,0 cm Dây dày 1,2--Rộng 1,0 mét--Dài 1 mét, lỗ 2,0 cm Dây dày 1,2--Rộng 1,2 mét--Dài 1 mét, Lỗ 2,0 cm Dây dày 1,2--Rộng 1,5 mét-- 1 mét lỗ dài 2,5 cm Dây dày 1,4 - Rộng 1,0 m - Dài 1 m Lỗ 2,5 cm Dây dày 1,4 - Rộng 1,2 m - Dài 1 m Lỗ 2,5 cm Dây dày 1,4 - Rộng 1,5 m - Dài 1 m 5,0 cm, dày 1,8 dây- -Rộng 1,0 m--Dài 1 m, lỗ 5,0 cm dày 1,8 dây--Rộng 1,2 m--Dài 1 m, lỗ 5,0 cm Dây dày 1,8--Rộng 1,5 m--Dài 1 m
Lưới thép mạ kẽm chống chuột lồng chim lồng gà lưới chống trộm cửa sổ hàng rào ban công lưới bảo vệ ban công lưới chống mèo lưới bịt kín cửa sổ luoi an toan cong trinh Lưới thép mạ kẽm chống chuột lồng chim lồng gà lưới chống trộm cửa sổ hàng rào ban công lưới bảo vệ ban công lưới chống mèo lưới bịt kín cửa sổ luoi an toan cong trinh Lưới thép mạ kẽm chống chuột lồng chim lồng gà lưới chống trộm cửa sổ hàng rào ban công lưới bảo vệ ban công lưới chống mèo lưới bịt kín cửa sổ luoi an toan cong trinh Lưới thép mạ kẽm chống chuột lồng chim lồng gà lưới chống trộm cửa sổ hàng rào ban công lưới bảo vệ ban công lưới chống mèo lưới bịt kín cửa sổ luoi an toan cong trinh Lưới thép mạ kẽm chống chuột lồng chim lồng gà lưới chống trộm cửa sổ hàng rào ban công lưới bảo vệ ban công lưới chống mèo lưới bịt kín cửa sổ luoi an toan cong trinh Lưới thép mạ kẽm chống chuột lồng chim lồng gà lưới chống trộm cửa sổ hàng rào ban công lưới bảo vệ ban công lưới chống mèo lưới bịt kín cửa sổ luoi an toan cong trinh Lưới thép mạ kẽm chống chuột lồng chim lồng gà lưới chống trộm cửa sổ hàng rào ban công lưới bảo vệ ban công lưới chống mèo lưới bịt kín cửa sổ luoi an toan cong trinh Lưới thép mạ kẽm chống chuột lồng chim lồng gà lưới chống trộm cửa sổ hàng rào ban công lưới bảo vệ ban công lưới chống mèo lưới bịt kín cửa sổ luoi an toan cong trinh Lưới thép mạ kẽm chống chuột lồng chim lồng gà lưới chống trộm cửa sổ hàng rào ban công lưới bảo vệ ban công lưới chống mèo lưới bịt kín cửa sổ luoi an toan cong trinh Lưới thép mạ kẽm chống chuột lồng chim lồng gà lưới chống trộm cửa sổ hàng rào ban công lưới bảo vệ ban công lưới chống mèo lưới bịt kín cửa sổ luoi an toan cong trinh Lưới thép mạ kẽm chống chuột lồng chim lồng gà lưới chống trộm cửa sổ hàng rào ban công lưới bảo vệ ban công lưới chống mèo lưới bịt kín cửa sổ luoi an toan cong trinh Lưới thép mạ kẽm chống chuột lồng chim lồng gà lưới chống trộm cửa sổ hàng rào ban công lưới bảo vệ ban công lưới chống mèo lưới bịt kín cửa sổ luoi an toan cong trinh Lưới thép mạ kẽm chống chuột lồng chim lồng gà lưới chống trộm cửa sổ hàng rào ban công lưới bảo vệ ban công lưới chống mèo lưới bịt kín cửa sổ luoi an toan cong trinh Lưới thép mạ kẽm chống chuột lồng chim lồng gà lưới chống trộm cửa sổ hàng rào ban công lưới bảo vệ ban công lưới chống mèo lưới bịt kín cửa sổ luoi an toan cong trinh

Customer Reviews

m *** 8
22:43 ngày 09/05/2023
"Gió nhẹ mùa hè, lưới dày đặc, an toàn và thoải mái! Kích thước lưới bảo vệ ban công ngoài trời được ông chủ cắt. Dải bảo vệ và hạt đèn do tôi thêm vào."
t***0 (ẩn danh)
Ngày 16 tháng 5 năm 2023 lúc 18:11
"Hàng rào chống chuột đã nhận được, kích thước 2 cửa sổ nhỏ khác nhau, người bán cắt thành 1 lớn 1 nhỏ, kích thước vừa phải để buộc vào cửa sổ, bạn không phải lo lắng về những con chuột bò vào ban đêm."
muốn đụ
19:04 ngày 11/05/2023Thêm 3 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Chất lượng rất tốt, giá rất rẻ, các công cụ được cung cấp rất hữu ích, và thái độ của cửa hàng rất tốt, tôi không còn lo lắng về việc chú thỏ thoát khỏi cái lồng lớn này nữa. [Nhận xét bổ sung] Lồng tương đối rộng, người bán đã cấp lại dây cáp, dịch vụ rất tốt, tôi sẽ quay lại"
t***8 (ẩn danh)
11 Tháng 4 2023 lúc 20:17
"Đã nhận được hàng, do bận quá chưa cài nên mới mở ra, dây kẽm gai rất chắc, lỗ cũng nhỏ, chuột chui vào không cắn được, hi vọng là được có thể giúp ngăn ngừa chuột nhắt Thái độ phục vụ của thương gia Vẫn rất hài lòng!"
nói chuyện với nước
17:47 ngày 30/05/2023
"Các thông số kỹ thuật của dây thép gai là hợp lý, chất lượng tốt, lắp đặt thuận tiện và hiệu quả bảo vệ tương đối tốt. Kích thước của lỗ có thể được điều chỉnh theo nhu cầu của riêng bạn và bạn có thể yêu cầu thương gia sắp xếp nó cho bạn. Tốt."
j *** u (ẩn danh)
2023-05-01 16:08
"Chủ nhân của người bán rất kiên nhẫn và cẩn thận, dây thép gai đã được cài đặt, rất phù hợp, ngoại trừ quá trình cài đặt khá mệt mỏi, sau khi cài đặt, nó trở nên hoàn hảo, những con chuột vô đạo đức không thể đến được nữa. có thể chơi trên ban công."
Trong hội trường *** (khuyết danh)
Ngày 14 tháng 5 năm 2023 lúc 21:46
"Người bán rất tốt, miễn phí vận chuyển cho một mét, cắt thành ba phần và dây buộc găng tay miễn phí, rất khuyến khích?"
Hành động ***0 (ẩn danh)
23:49 ngày 20/04/2023
"Điều ngạc nhiên đầu tiên: một chiếc kéo lớn; điều ngạc nhiên thứ hai: một gói dây buộc cáp nhỏ; điều ngạc nhiên thứ ba: một đôi găng tay vải; vì thương gia đã cung cấp một bộ "công cụ" đầy đủ, tôi nóng lòng muốn " xây dựng" qua đêm, "Công việc tuyệt vời" đã hoàn thành! Xin chân thành cảm ơn thương gia đã cung cấp đầy đủ dụng cụ, lưới thép vừa tốt vừa rẻ, chất lượng rất tốt! Thực sự đạt được mục đích của khách hàng đầu tiên, khen ngợi cho bạn! ! !"
tôi *** 3
03/06/2023 16:53
"Kích thước vừa phải, nhưng dây đeo ngắn quá, nên chia làm 2 quai để cố định trên cột dày"
Zhao ***p (khuyết danh)
09:39 ngày 13/04/2023
"Khi lắp vào thì khá ổn, người bán rất tốt bụng, cắt 1 mét thành 50 cm, chất lượng cũng rất tốt, tuy nhiên dày nhưng bạn gái vẫn phải cẩn thận khi đeo nhé, hơi lắt léo"
Old *** Art (Khuyết danh)
Tháng Năm 31, 2023 lúc 17:54
"Sếp cẩn thận, mỗi lần mua sắm đều được người nhà khẳng định size chật, dây sắt nhỏ mình gửi rất chu đáo."
Ice***8 (Khuyết danh)
16:35 ngày 24/05/2023
"Giao hàng nhanh, sản phẩm rất tốt"
tôi *** n
Ngày 15 tháng 5 năm 2023 lúc 20:18
"Kích thước chính xác, ông chủ rất hào phóng, và yêu cầu tôi gửi cho tôi một số đồ ăn thừa, và cuối cùng đã gửi một vài miếng lớn"
t *** 7
24/04/2023 10:09
"Nhận được lưới thép gai, gặp chút vấn đề, liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng để giải quyết ngay, thái độ rất tốt"
t***4 (ẩn danh)
08:41 ngày 22/05/2023
"Nó chắc chắn, nhưng dây buộc cáp dễ bị phong hóa (dễ đứt) dưới nắng gió, nếu là dây nhôm thì càng tốt."
b***ing
07:45 ngày 03/04/2023
"Nó rất chắc chắn, và lưới sắt được gửi ra dài hơn mười centimet, vừa phải để một chú chó con dùng làm hàng rào"
một *** q
Ngày 11 tháng 4 năm 2023 16:43
"Dây kẽm gai rất tốt và không bị hư hại, ông chủ rất tốt và cho tôi kéo, găng tay và dây cáp để cắt dây."
Anh Amoy (giấu tên)
Ngày 25 tháng 3 năm 2023 lúc 10:03
"Tôi đã thay lồng hamster thành lồng thỏ bằng cách thêm lưới đáy, kích thước không chính xác nên tôi đã mua một cái về tự sửa, hiệu quả rất tốt, tôi rất hài lòng."
y***2 (ẩn danh)
10:41 ngày 31/05/2023 Phân
"Dây thép gai rất chắc chắn và kích thước nhận được chỉ là kích thước tùy chỉnh"
Big ***2 (Ẩn danh)
23:04, Ngày 30 tháng 05 năm 2023
"Điều này thực sự phải nói một vài từ"

0965.68.68.11