Lưới hàng rào ban công cửa sổ trang trí tòa nhà sàn lưới chống rơi lưới trang trí tòa nhà lưới dây bảo vệ lưới bảo vệ lưới cách ly lưới an toàn trong xây dựng

MÃ SẢN PHẨM: TD-655982786116 Đã bán hơn 1000
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
199,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Lưới hàng rào ban công cửa sổ trang trí tòa nhà sàn lưới chống rơi lưới trang trí tòa nhà lưới dây bảo vệ lưới bảo vệ lưới cách ly lưới an toàn trong xây dựng
Lưới hàng rào ban công cửa sổ trang trí tòa nhà sàn lưới chống rơi lưới trang trí tòa nhà lưới dây bảo vệ lưới bảo vệ lưới cách ly lưới an toàn trong xây dựng
Lưới hàng rào ban công cửa sổ trang trí tòa nhà sàn lưới chống rơi lưới trang trí tòa nhà lưới dây bảo vệ lưới bảo vệ lưới cách ly lưới an toàn trong xây dựng
Lưới hàng rào ban công cửa sổ trang trí tòa nhà sàn lưới chống rơi lưới trang trí tòa nhà lưới dây bảo vệ lưới bảo vệ lưới cách ly lưới an toàn trong xây dựng
Lưới hàng rào ban công cửa sổ trang trí tòa nhà sàn lưới chống rơi lưới trang trí tòa nhà lưới dây bảo vệ lưới bảo vệ lưới cách ly lưới an toàn trong xây dựng
Lưới hàng rào ban công cửa sổ trang trí tòa nhà sàn lưới chống rơi lưới trang trí tòa nhà lưới dây bảo vệ lưới bảo vệ lưới cách ly lưới an toàn trong xây dựng
Lưới hàng rào ban công cửa sổ trang trí tòa nhà sàn lưới chống rơi lưới trang trí tòa nhà lưới dây bảo vệ lưới bảo vệ lưới cách ly lưới an toàn trong xây dựng
Lưới hàng rào ban công cửa sổ trang trí tòa nhà sàn lưới chống rơi lưới trang trí tòa nhà lưới dây bảo vệ lưới bảo vệ lưới cách ly lưới an toàn trong xây dựng
Lưới hàng rào ban công cửa sổ trang trí tòa nhà sàn lưới chống rơi lưới trang trí tòa nhà lưới dây bảo vệ lưới bảo vệ lưới cách ly lưới an toàn trong xây dựng
Lưới hàng rào ban công cửa sổ trang trí tòa nhà sàn lưới chống rơi lưới trang trí tòa nhà lưới dây bảo vệ lưới bảo vệ lưới cách ly lưới an toàn trong xây dựng
Lưới hàng rào ban công cửa sổ trang trí tòa nhà sàn lưới chống rơi lưới trang trí tòa nhà lưới dây bảo vệ lưới bảo vệ lưới cách ly lưới an toàn trong xây dựng
Lưới hàng rào ban công cửa sổ trang trí tòa nhà sàn lưới chống rơi lưới trang trí tòa nhà lưới dây bảo vệ lưới bảo vệ lưới cách ly lưới an toàn trong xây dựng
Lưới hàng rào ban công cửa sổ trang trí tòa nhà sàn lưới chống rơi lưới trang trí tòa nhà lưới dây bảo vệ lưới bảo vệ lưới cách ly lưới an toàn trong xây dựng
Lưới hàng rào ban công cửa sổ trang trí tòa nhà sàn lưới chống rơi lưới trang trí tòa nhà lưới dây bảo vệ lưới bảo vệ lưới cách ly lưới an toàn trong xây dựng
Lưới hàng rào ban công cửa sổ trang trí tòa nhà sàn lưới chống rơi lưới trang trí tòa nhà lưới dây bảo vệ lưới bảo vệ lưới cách ly lưới an toàn trong xây dựng
Lưới hàng rào ban công cửa sổ trang trí tòa nhà sàn lưới chống rơi lưới trang trí tòa nhà lưới dây bảo vệ lưới bảo vệ lưới cách ly lưới an toàn trong xây dựng
Lưới hàng rào ban công cửa sổ trang trí tòa nhà sàn lưới chống rơi lưới trang trí tòa nhà lưới dây bảo vệ lưới bảo vệ lưới cách ly lưới an toàn trong xây dựng
Lưới hàng rào ban công cửa sổ trang trí tòa nhà sàn lưới chống rơi lưới trang trí tòa nhà lưới dây bảo vệ lưới bảo vệ lưới cách ly lưới an toàn trong xây dựng
Lưới hàng rào ban công cửa sổ trang trí tòa nhà sàn lưới chống rơi lưới trang trí tòa nhà lưới dây bảo vệ lưới bảo vệ lưới cách ly lưới an toàn trong xây dựng
Lưới hàng rào ban công cửa sổ trang trí tòa nhà sàn lưới chống rơi lưới trang trí tòa nhà lưới dây bảo vệ lưới bảo vệ lưới cách ly lưới an toàn trong xây dựng
Lưới hàng rào ban công cửa sổ trang trí tòa nhà sàn lưới chống rơi lưới trang trí tòa nhà lưới dây bảo vệ lưới bảo vệ lưới cách ly lưới an toàn trong xây dựng
Lưới hàng rào ban công cửa sổ trang trí tòa nhà sàn lưới chống rơi lưới trang trí tòa nhà lưới dây bảo vệ lưới bảo vệ lưới cách ly lưới an toàn trong xây dựng
Lưới hàng rào ban công cửa sổ trang trí tòa nhà sàn lưới chống rơi lưới trang trí tòa nhà lưới dây bảo vệ lưới bảo vệ lưới cách ly lưới an toàn trong xây dựng
Lưới hàng rào ban công cửa sổ trang trí tòa nhà sàn lưới chống rơi lưới trang trí tòa nhà lưới dây bảo vệ lưới bảo vệ lưới cách ly lưới an toàn trong xây dựng
Lưới hàng rào ban công cửa sổ trang trí tòa nhà sàn lưới chống rơi lưới trang trí tòa nhà lưới dây bảo vệ lưới bảo vệ lưới cách ly lưới an toàn trong xây dựng
Lưới hàng rào ban công cửa sổ trang trí tòa nhà sàn lưới chống rơi lưới trang trí tòa nhà lưới dây bảo vệ lưới bảo vệ lưới cách ly lưới an toàn trong xây dựng
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 9 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Luhui
Phân loại màu: hỗ trợ tùy chỉnh 0543-5352515 giá đặc biệt thông thường [1,8 * 6 mét 1200] vật liệu mới chống nắng [1,8 * 6 mét 1600 lưới] vật liệu mới chống nắng [1,8 * 6 mét 1800 lưới] vật liệu mới chống nắng mặt trời [1,8 * 6 mét] 2000 lưới] vật liệu mới chống nắng [1,8 * 6m 2200 lưới] vật liệu mới chống nắng [1,8 * 6m 2400 lưới] vật liệu mới chống nắng [1,8 * 6 m 2600 lưới] vật liệu mới chống nắng chống nắng [lưới 1,8*6m 2800]] 【Mới】Chống nắng 1,8*6m 2400 lưới[Mới]Chống nắng 1,8*6m 2600 lưới[Mới]Chống nắng 1,8*6m 2800 lưới loại A【1,8*6m Chất chống cháy loại A 2200 lưới】 【 Chất chống cháy loại A 1,8 * 6m 2400 lưới [1,8 * 6m 2800 lưới] Chất chống cháy loại A [1,8 * 6m 3200 lưới] 1,8 * 6m [mạng tiêu chuẩn quốc gia về chất chống cháy] màu xanh lam 1,8 * 6 màu be 1.8*6 Màu đỏ be 1.8*6m đen 1.8*6m trắng 1.8*6m polypropylene 1.8*6m 2400 vật liệu mới chống nắng 1.2*6m vật liệu mới chống nắng 2*6m vật liệu mới chống nắng 3*6m
Lưới hàng rào ban công cửa sổ trang trí tòa nhà sàn lưới chống rơi lưới trang trí tòa nhà lưới dây bảo vệ lưới bảo vệ lưới cách ly lưới an toàn trong xây dựng Lưới hàng rào ban công cửa sổ trang trí tòa nhà sàn lưới chống rơi lưới trang trí tòa nhà lưới dây bảo vệ lưới bảo vệ lưới cách ly lưới an toàn trong xây dựng Lưới hàng rào ban công cửa sổ trang trí tòa nhà sàn lưới chống rơi lưới trang trí tòa nhà lưới dây bảo vệ lưới bảo vệ lưới cách ly lưới an toàn trong xây dựng Lưới hàng rào ban công cửa sổ trang trí tòa nhà sàn lưới chống rơi lưới trang trí tòa nhà lưới dây bảo vệ lưới bảo vệ lưới cách ly lưới an toàn trong xây dựng Lưới hàng rào ban công cửa sổ trang trí tòa nhà sàn lưới chống rơi lưới trang trí tòa nhà lưới dây bảo vệ lưới bảo vệ lưới cách ly lưới an toàn trong xây dựng

Customer Reviews

t***9 (ẩn danh)
Ngày 17 tháng 4 năm 2023 17:24
"Phải dùng loại lưới này để trang trí, kéo lên thì hiệu quả an toàn càng cao, hàng xóm thấy vậy nhờ mình mua hộ, chất lượng rất tốt."
Gạo *** sương (khuyết danh)
Ngày 16 tháng 4 năm 2023 lúc 22:32
"Sắp hết thời gian xây dựng, lưới không đủ, tôi đã mua lại một số, chất lượng rất tốt, chất lượng cùng giá tốt hơn nhiều so với các cửa hàng khác, tôi rất hài lòng, tôi sẽ hợp tác với bạn tại công trường xây dựng tiếp theo."
w***8 (ẩn danh)
24/04/2023 14:50
"Mình mua được 1 tuần rồi, dùng khá ổn, hàng xóm nhà bên cho xin link."
ngay lập tức *** 3 (ẩn danh)
06/04/2023 16:06 Phân
"Lúc đầu định mua 2600. Sau khi đọc các nhận xét thì một người lắp hơi nặng nên mình thử mua 1800. Kết quả không tệ, đủ để trang trí."
Ki***8
Ngày 18 tháng 4 năm 2023 lúc 21:45
"Những bức ảnh chụp vào những ngày mưa không được toàn diện lắm, nhưng tôi rất hài lòng với chiếc lưới mà tôi đã mua lần này, giá cả cũng phù hợp và giao hàng cũng nhanh chóng, tôi rất mong được làm việc cùng nhau lần nữa"
ngay lập tức *** 3 (ẩn danh)
06/04/2023 18:32 Phân
"Tôi đã mua nó lần thứ hai. Lần đầu tiên tôi mua nó là 1800. Lần này tôi đã mua 1600. Cảm thấy tốt. Nó là thứ chỉ có một lần."
b***4 (ẩn danh)
00:20, ngày 01 tháng 06 năm 2023
"Chất lượng rất tốt, bền, giao hàng nhanh, rất hài lòng"
Bông hoa nhảy múa
11:24, ngày 31 tháng 5 năm 2023
"Dịch vụ rất tốt và thái độ rất nhiệt tình, công việc không bị chậm trễ, chất lượng cũng rất tốt và chắc chắn."
tình yêu***3
13:08, ngày 21 tháng 5 năm 2023
"Mình mua để trang trí, khá ổn, chất lượng ok, màu sắc rất ưng ý, dễ sử dụng"
Lê *** quán (khuyết danh)
05:44, 18/05/2023
"Chất lượng của mạng xanh rất tốt, sử dụng trên công trường cũng rất tốt, hậu cần cũng khá nhanh"
8***8 (ẩn danh)
14:12, ngày 14 tháng 05 năm 2023
"Đã nhận được hàng, chất lượng rất tốt, giá cả phải chăng, mình đã giới thiệu bạn bè mua"
Sức khỏe*** vàng (ẩn danh)
Ngày 24 tháng 4 năm 2023 16:06
"Chất lượng lưới an toàn rất tốt, được bố trí nhân công lắp đặt ngay khi nhận hàng."
cửa hàng z***
15:15, 14/05/2023 Phân
"Ông chủ rất tốt, và chất lượng cũng rất tốt. thỏa mãn"
t***6 (ẩn danh)
Tháng Ba 10, 2023 lúc 21:29
"Đây là lần thứ hai tôi mua nó, chất lượng của lưới 2600 tôi mua lần trước rất tốt, lần này tôi đã thêm 2 nhân dân tệ để mua lưới 2800. Chất lượng tốt hơn, nhưng trọng lượng nặng hơn, rất khó để đóng đinh nó. Nên mua lưới 2600. lên"
t***6 (ẩn danh)
Tháng Ba 10, 2023 lúc 21:32
"Đây là lần thứ ba tôi mua nó, chất lượng của 2800 ngày tốt hơn nhưng nó quá nặng, một người rất khó đóng đinh vào cửa sổ."
như *** t
Ngày 06 tháng 4 năm 2023 19:55
"Đã nhận được hàng, chất lượng tốt, dễ sử dụng"
tên trộm
Tháng Tư 03, 2023 lúc 17:22
"Mật độ rất tốt, chất lượng tốt, rất chắc chắn, sẽ mua lại"
t***6 (ẩn danh)
07/03/2023 15:13 Phân
"Chất lượng tốt hơn nhiều so với cái tôi đã mua trước đây Mục đích 2600 tôi mua rất dày, tôi đã nhận được tối qua và đóng đinh sáng nay."
g *** d
12:25, ngày 26 tháng 4 năm 2023
"đồ tốt"
Jane ***
Ngày 16 tháng 4 năm 2023 lúc 17:17Đã thêm 0 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Chất lượng rất tốt, mật độ cao, khen ngợi! [nhận xét bổ sung] tốt"

0965.68.68.11