Thanh nối đất điện áp cao và thấp trong nhà và ngoài trời 10KV đôi lưỡi phẳng miệng xoắn ốc 35KV đầu khỉ thanh cách điện thanh cầm tay sào thao tác 35kv

MÃ SẢN PHẨM: TD-641865743772 Đã bán 1
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
203,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Thanh nối đất điện áp cao và thấp trong nhà và ngoài trời 10KV đôi lưỡi phẳng miệng xoắn ốc 35KV đầu khỉ thanh cách điện thanh cầm tay sào thao tác 35kv
Thanh nối đất điện áp cao và thấp trong nhà và ngoài trời 10KV đôi lưỡi phẳng miệng xoắn ốc 35KV đầu khỉ thanh cách điện thanh cầm tay sào thao tác 35kv
Thanh nối đất điện áp cao và thấp trong nhà và ngoài trời 10KV đôi lưỡi phẳng miệng xoắn ốc 35KV đầu khỉ thanh cách điện thanh cầm tay sào thao tác 35kv
Thanh nối đất điện áp cao và thấp trong nhà và ngoài trời 10KV đôi lưỡi phẳng miệng xoắn ốc 35KV đầu khỉ thanh cách điện thanh cầm tay sào thao tác 35kv
Thanh nối đất điện áp cao và thấp trong nhà và ngoài trời 10KV đôi lưỡi phẳng miệng xoắn ốc 35KV đầu khỉ thanh cách điện thanh cầm tay sào thao tác 35kv
Thanh nối đất điện áp cao và thấp trong nhà và ngoài trời 10KV đôi lưỡi phẳng miệng xoắn ốc 35KV đầu khỉ thanh cách điện thanh cầm tay sào thao tác 35kv
Thanh nối đất điện áp cao và thấp trong nhà và ngoài trời 10KV đôi lưỡi phẳng miệng xoắn ốc 35KV đầu khỉ thanh cách điện thanh cầm tay sào thao tác 35kv
Thanh nối đất điện áp cao và thấp trong nhà và ngoài trời 10KV đôi lưỡi phẳng miệng xoắn ốc 35KV đầu khỉ thanh cách điện thanh cầm tay sào thao tác 35kv
Thanh nối đất điện áp cao và thấp trong nhà và ngoài trời 10KV đôi lưỡi phẳng miệng xoắn ốc 35KV đầu khỉ thanh cách điện thanh cầm tay sào thao tác 35kv
Thanh nối đất điện áp cao và thấp trong nhà và ngoài trời 10KV đôi lưỡi phẳng miệng xoắn ốc 35KV đầu khỉ thanh cách điện thanh cầm tay sào thao tác 35kv
Thanh nối đất điện áp cao và thấp trong nhà và ngoài trời 10KV đôi lưỡi phẳng miệng xoắn ốc 35KV đầu khỉ thanh cách điện thanh cầm tay sào thao tác 35kv
Thanh nối đất điện áp cao và thấp trong nhà và ngoài trời 10KV đôi lưỡi phẳng miệng xoắn ốc 35KV đầu khỉ thanh cách điện thanh cầm tay sào thao tác 35kv
Thanh nối đất điện áp cao và thấp trong nhà và ngoài trời 10KV đôi lưỡi phẳng miệng xoắn ốc 35KV đầu khỉ thanh cách điện thanh cầm tay sào thao tác 35kv
Thanh nối đất điện áp cao và thấp trong nhà và ngoài trời 10KV đôi lưỡi phẳng miệng xoắn ốc 35KV đầu khỉ thanh cách điện thanh cầm tay sào thao tác 35kv
Thanh nối đất điện áp cao và thấp trong nhà và ngoài trời 10KV đôi lưỡi phẳng miệng xoắn ốc 35KV đầu khỉ thanh cách điện thanh cầm tay sào thao tác 35kv
Thanh nối đất điện áp cao và thấp trong nhà và ngoài trời 10KV đôi lưỡi phẳng miệng xoắn ốc 35KV đầu khỉ thanh cách điện thanh cầm tay sào thao tác 35kv
Thanh nối đất điện áp cao và thấp trong nhà và ngoài trời 10KV đôi lưỡi phẳng miệng xoắn ốc 35KV đầu khỉ thanh cách điện thanh cầm tay sào thao tác 35kv
Thanh nối đất điện áp cao và thấp trong nhà và ngoài trời 10KV đôi lưỡi phẳng miệng xoắn ốc 35KV đầu khỉ thanh cách điện thanh cầm tay sào thao tác 35kv
Thanh nối đất điện áp cao và thấp trong nhà và ngoài trời 10KV đôi lưỡi phẳng miệng xoắn ốc 35KV đầu khỉ thanh cách điện thanh cầm tay sào thao tác 35kv
Thanh nối đất điện áp cao và thấp trong nhà và ngoài trời 10KV đôi lưỡi phẳng miệng xoắn ốc 35KV đầu khỉ thanh cách điện thanh cầm tay sào thao tác 35kv
Thanh nối đất điện áp cao và thấp trong nhà và ngoài trời 10KV đôi lưỡi phẳng miệng xoắn ốc 35KV đầu khỉ thanh cách điện thanh cầm tay sào thao tác 35kv
Thanh nối đất điện áp cao và thấp trong nhà và ngoài trời 10KV đôi lưỡi phẳng miệng xoắn ốc 35KV đầu khỉ thanh cách điện thanh cầm tay sào thao tác 35kv
Thanh nối đất điện áp cao và thấp trong nhà và ngoài trời 10KV đôi lưỡi phẳng miệng xoắn ốc 35KV đầu khỉ thanh cách điện thanh cầm tay sào thao tác 35kv
Thanh nối đất điện áp cao và thấp trong nhà và ngoài trời 10KV đôi lưỡi phẳng miệng xoắn ốc 35KV đầu khỉ thanh cách điện thanh cầm tay sào thao tác 35kv
Thanh nối đất điện áp cao và thấp trong nhà và ngoài trời 10KV đôi lưỡi phẳng miệng xoắn ốc 35KV đầu khỉ thanh cách điện thanh cầm tay sào thao tác 35kv
Thanh nối đất điện áp cao và thấp trong nhà và ngoài trời 10KV đôi lưỡi phẳng miệng xoắn ốc 35KV đầu khỉ thanh cách điện thanh cầm tay sào thao tác 35kv
Thanh nối đất điện áp cao và thấp trong nhà và ngoài trời 10KV đôi lưỡi phẳng miệng xoắn ốc 35KV đầu khỉ thanh cách điện thanh cầm tay sào thao tác 35kv
Thanh nối đất điện áp cao và thấp trong nhà và ngoài trời 10KV đôi lưỡi phẳng miệng xoắn ốc 35KV đầu khỉ thanh cách điện thanh cầm tay sào thao tác 35kv
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 5 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Thiết bị điện Hongteng
Model: Thanh nối đất điện áp cao và thấp trong nhà và ngoài trời, thanh cách điện, thanh cầm tay
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Hà Bắc
Thành phố: Baoding City
Phân loại màu sắc: 0,5 mét 3 rễ 0,5 mét 4 rễ 1 mét 3 rễ 1,5 mét 3 rễ 2 nút 2 mét 3 rễ 0,5 mét 3 miệng phẳng 0,5 mét 4 miệng phẳng 1 mét 3 miệng phẳng 1,5 mét 3 miệng phẳng 3 rễ 2 nút 2 3 miệng dẹp 3 củ 0.5 mét 3 đầu khỉ 3 củ 0.5 mét 4 đầu khỉ 3 củ 1 mét 3 đầu khỉ 3 củ 1.5 mét 3 đầu khỉ 3 củ 2 núm vặn 2 mét 3 đầu khỉ 3 củ 0.5 mét 3 tay cầm 3 0.5 m 4 tay cầm 3 0.5m 1 mỏ vịt 1m 1 kẹp tiếp địa mỏ vịt kìm nối đất cột 5 thanh chống khóa đồng nguyên chất lưỡi kép 1m 1 cái 2 khúc 2m đôi trung 3 lưỡi 2 khúc 3 mét lưỡi đôi 3 khúc , 2 đoạn, 3 mét, miệng phẳng, 3 đoạn, 2 đoạn, 3 mét, đầu khỉ, 3 đoạn, 3 mét 3 đoạn 3 mét đầu khỉ 3 đoạn 2 đoạn 3 mét lưỡi đôi 3 gậy tiếp đất bằng miệng bộ 3 đoạn 4.5 mét lưỡi đôi 3 phần 4,5 mét miệng phẳng 3 phần 4,5 mét đầu khỉ
Thanh nối đất điện áp cao và thấp trong nhà và ngoài trời 10KV đôi lưỡi phẳng miệng xoắn ốc 35KV đầu khỉ thanh cách điện thanh cầm tay sào thao tác 35kv Thanh nối đất điện áp cao và thấp trong nhà và ngoài trời 10KV đôi lưỡi phẳng miệng xoắn ốc 35KV đầu khỉ thanh cách điện thanh cầm tay sào thao tác 35kv Thanh nối đất điện áp cao và thấp trong nhà và ngoài trời 10KV đôi lưỡi phẳng miệng xoắn ốc 35KV đầu khỉ thanh cách điện thanh cầm tay sào thao tác 35kv Thanh nối đất điện áp cao và thấp trong nhà và ngoài trời 10KV đôi lưỡi phẳng miệng xoắn ốc 35KV đầu khỉ thanh cách điện thanh cầm tay sào thao tác 35kv Thanh nối đất điện áp cao và thấp trong nhà và ngoài trời 10KV đôi lưỡi phẳng miệng xoắn ốc 35KV đầu khỉ thanh cách điện thanh cầm tay sào thao tác 35kv Thanh nối đất điện áp cao và thấp trong nhà và ngoài trời 10KV đôi lưỡi phẳng miệng xoắn ốc 35KV đầu khỉ thanh cách điện thanh cầm tay sào thao tác 35kv Thanh nối đất điện áp cao và thấp trong nhà và ngoài trời 10KV đôi lưỡi phẳng miệng xoắn ốc 35KV đầu khỉ thanh cách điện thanh cầm tay sào thao tác 35kv Thanh nối đất điện áp cao và thấp trong nhà và ngoài trời 10KV đôi lưỡi phẳng miệng xoắn ốc 35KV đầu khỉ thanh cách điện thanh cầm tay sào thao tác 35kv Thanh nối đất điện áp cao và thấp trong nhà và ngoài trời 10KV đôi lưỡi phẳng miệng xoắn ốc 35KV đầu khỉ thanh cách điện thanh cầm tay sào thao tác 35kv Thanh nối đất điện áp cao và thấp trong nhà và ngoài trời 10KV đôi lưỡi phẳng miệng xoắn ốc 35KV đầu khỉ thanh cách điện thanh cầm tay sào thao tác 35kv Thanh nối đất điện áp cao và thấp trong nhà và ngoài trời 10KV đôi lưỡi phẳng miệng xoắn ốc 35KV đầu khỉ thanh cách điện thanh cầm tay sào thao tác 35kv Thanh nối đất điện áp cao và thấp trong nhà và ngoài trời 10KV đôi lưỡi phẳng miệng xoắn ốc 35KV đầu khỉ thanh cách điện thanh cầm tay sào thao tác 35kv

Customer Reviews

siêu***o (ẩn danh)
02/02/2023 10:03
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi!"
j***3 (ẩn danh)
25/04/2023 15:00
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi!"
t***4 (ẩn danh)
Tháng Mười Hai 25, 2022 lúc 07:55
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi!"
đường dây bảo mật (ẩn danh)
04/03/2023 14:21
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi!"
t***3 (ẩn danh)
Ngày 20 tháng 2 năm 2023 11:21
"Người dùng này đã không điền vào một đánh giá."
l *** 5 (khuyết danh)
26/03/2023 17:12
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi!"
Loài mây *** (khuyết danh)
03/02/2023 12:19
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi!"
t***1 (ẩn danh)
Tháng Tư 29, 2023 lúc 14:30
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi!"
t***2 (ẩn danh)
27 Tháng Năm, 2023 lúc 19:13
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi!"
đường dây bảo mật (ẩn danh)
04/03/2023 14:21
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi!"
Cửa hàng Mc*** (giấu tên)
06/04/2023 12:30
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi!"
Trái tim F *** (Khuyết danh)
07/05/2023 11:45
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi!"

0965.68.68.11