Đai an toàn năm điểm toàn thân hoạt động trên cao trọn bộ đai an toàn móc kép tiêu chuẩn quốc gia Bộ móc dây đai an toàn dây cứu sinh an toàn

MÃ SẢN PHẨM: TD-667030861607 Đã bán hơn 200
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,016,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Đai an toàn năm điểm toàn thân hoạt động trên cao trọn bộ đai an toàn móc kép tiêu chuẩn quốc gia Bộ móc dây đai an toàn dây cứu sinh an toàn
Đai an toàn năm điểm toàn thân hoạt động trên cao trọn bộ đai an toàn móc kép tiêu chuẩn quốc gia Bộ móc dây đai an toàn dây cứu sinh an toàn
Đai an toàn năm điểm toàn thân hoạt động trên cao trọn bộ đai an toàn móc kép tiêu chuẩn quốc gia Bộ móc dây đai an toàn dây cứu sinh an toàn
Đai an toàn năm điểm toàn thân hoạt động trên cao trọn bộ đai an toàn móc kép tiêu chuẩn quốc gia Bộ móc dây đai an toàn dây cứu sinh an toàn
Đai an toàn năm điểm toàn thân hoạt động trên cao trọn bộ đai an toàn móc kép tiêu chuẩn quốc gia Bộ móc dây đai an toàn dây cứu sinh an toàn
Đai an toàn năm điểm toàn thân hoạt động trên cao trọn bộ đai an toàn móc kép tiêu chuẩn quốc gia Bộ móc dây đai an toàn dây cứu sinh an toàn
Đai an toàn năm điểm toàn thân hoạt động trên cao trọn bộ đai an toàn móc kép tiêu chuẩn quốc gia Bộ móc dây đai an toàn dây cứu sinh an toàn
Đai an toàn năm điểm toàn thân hoạt động trên cao trọn bộ đai an toàn móc kép tiêu chuẩn quốc gia Bộ móc dây đai an toàn dây cứu sinh an toàn
Đai an toàn năm điểm toàn thân hoạt động trên cao trọn bộ đai an toàn móc kép tiêu chuẩn quốc gia Bộ móc dây đai an toàn dây cứu sinh an toàn
Đai an toàn năm điểm toàn thân hoạt động trên cao trọn bộ đai an toàn móc kép tiêu chuẩn quốc gia Bộ móc dây đai an toàn dây cứu sinh an toàn
Đai an toàn năm điểm toàn thân hoạt động trên cao trọn bộ đai an toàn móc kép tiêu chuẩn quốc gia Bộ móc dây đai an toàn dây cứu sinh an toàn
Đai an toàn năm điểm toàn thân hoạt động trên cao trọn bộ đai an toàn móc kép tiêu chuẩn quốc gia Bộ móc dây đai an toàn dây cứu sinh an toàn
Đai an toàn năm điểm toàn thân hoạt động trên cao trọn bộ đai an toàn móc kép tiêu chuẩn quốc gia Bộ móc dây đai an toàn dây cứu sinh an toàn
Đai an toàn năm điểm toàn thân hoạt động trên cao trọn bộ đai an toàn móc kép tiêu chuẩn quốc gia Bộ móc dây đai an toàn dây cứu sinh an toàn
Đai an toàn năm điểm toàn thân hoạt động trên cao trọn bộ đai an toàn móc kép tiêu chuẩn quốc gia Bộ móc dây đai an toàn dây cứu sinh an toàn
Đai an toàn năm điểm toàn thân hoạt động trên cao trọn bộ đai an toàn móc kép tiêu chuẩn quốc gia Bộ móc dây đai an toàn dây cứu sinh an toàn
Đai an toàn năm điểm toàn thân hoạt động trên cao trọn bộ đai an toàn móc kép tiêu chuẩn quốc gia Bộ móc dây đai an toàn dây cứu sinh an toàn
Đai an toàn năm điểm toàn thân hoạt động trên cao trọn bộ đai an toàn móc kép tiêu chuẩn quốc gia Bộ móc dây đai an toàn dây cứu sinh an toàn
Đai an toàn năm điểm toàn thân hoạt động trên cao trọn bộ đai an toàn móc kép tiêu chuẩn quốc gia Bộ móc dây đai an toàn dây cứu sinh an toàn
Đai an toàn năm điểm toàn thân hoạt động trên cao trọn bộ đai an toàn móc kép tiêu chuẩn quốc gia Bộ móc dây đai an toàn dây cứu sinh an toàn
Đai an toàn năm điểm toàn thân hoạt động trên cao trọn bộ đai an toàn móc kép tiêu chuẩn quốc gia Bộ móc dây đai an toàn dây cứu sinh an toàn
Đai an toàn năm điểm toàn thân hoạt động trên cao trọn bộ đai an toàn móc kép tiêu chuẩn quốc gia Bộ móc dây đai an toàn dây cứu sinh an toàn
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 14 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Golmud
sản xuất tại Trung Quốc
Phân loại màu: GM8210-đai an toàn đơn (móc không dây) GM8210-móc nhỏ đơn 1,8 mét GM8210-móc nhỏ đơn 3 mét GM8210-móc nhỏ đơn 5 mét GM8210-móc lớn đơn 1,8 mét GM8210-móc lớn đơn 3 mét Móc lớn 5 mét GM8210-móc đôi nhỏ 1.8 mét GM8210-móc đôi nhỏ 3 mét GM8210-móc đôi nhỏ 5 mét GM8210-móc đôi lớn 1.8 mét GM8210-móc đôi lớn 3 mét GM8210-móc đôi lớn 5 mét GM8210-Móc nhỏ đơn túi đệm 1.8m GM8210-túi đệm móc đơn lớn 1.8m GM8210-túi đệm móc đôi nhỏ 1.8m GM8210-túi đệm móc đôi 1.8m GM3657-đai an toàn [Chuẩn ZY] (không móc dây) GM3657-túi đệm móc đơn móc nhỏ 1.8 m [Tiêu chuẩn ZY] GM3657-Túi đệm móc đơn 1,8m [Tiêu chuẩn ZY] GM3657-Túi đệm móc đôi nhỏ 1,8m [Tiêu chuẩn ZY] GM3657-Túi đệm móc đôi 1,8m [Tiêu chuẩn ZY]
Giá thẻ: 699
Thời gian đưa ra thị trường: Mùa xuân năm 2022
Mục số: GM8210
Các hạng mục thể thao ngoài trời: leo núi, leo núi, leo băng
Đai an toàn năm điểm toàn thân hoạt động trên cao trọn bộ đai an toàn móc kép tiêu chuẩn quốc gia Bộ móc dây đai an toàn dây cứu sinh an toàn Đai an toàn năm điểm toàn thân hoạt động trên cao trọn bộ đai an toàn móc kép tiêu chuẩn quốc gia Bộ móc dây đai an toàn dây cứu sinh an toàn Đai an toàn năm điểm toàn thân hoạt động trên cao trọn bộ đai an toàn móc kép tiêu chuẩn quốc gia Bộ móc dây đai an toàn dây cứu sinh an toàn Đai an toàn năm điểm toàn thân hoạt động trên cao trọn bộ đai an toàn móc kép tiêu chuẩn quốc gia Bộ móc dây đai an toàn dây cứu sinh an toàn Đai an toàn năm điểm toàn thân hoạt động trên cao trọn bộ đai an toàn móc kép tiêu chuẩn quốc gia Bộ móc dây đai an toàn dây cứu sinh an toàn Đai an toàn năm điểm toàn thân hoạt động trên cao trọn bộ đai an toàn móc kép tiêu chuẩn quốc gia Bộ móc dây đai an toàn dây cứu sinh an toàn Đai an toàn năm điểm toàn thân hoạt động trên cao trọn bộ đai an toàn móc kép tiêu chuẩn quốc gia Bộ móc dây đai an toàn dây cứu sinh an toàn Đai an toàn năm điểm toàn thân hoạt động trên cao trọn bộ đai an toàn móc kép tiêu chuẩn quốc gia Bộ móc dây đai an toàn dây cứu sinh an toàn Đai an toàn năm điểm toàn thân hoạt động trên cao trọn bộ đai an toàn móc kép tiêu chuẩn quốc gia Bộ móc dây đai an toàn dây cứu sinh an toàn Đai an toàn năm điểm toàn thân hoạt động trên cao trọn bộ đai an toàn móc kép tiêu chuẩn quốc gia Bộ móc dây đai an toàn dây cứu sinh an toàn Đai an toàn năm điểm toàn thân hoạt động trên cao trọn bộ đai an toàn móc kép tiêu chuẩn quốc gia Bộ móc dây đai an toàn dây cứu sinh an toàn Đai an toàn năm điểm toàn thân hoạt động trên cao trọn bộ đai an toàn móc kép tiêu chuẩn quốc gia Bộ móc dây đai an toàn dây cứu sinh an toàn Đai an toàn năm điểm toàn thân hoạt động trên cao trọn bộ đai an toàn móc kép tiêu chuẩn quốc gia Bộ móc dây đai an toàn dây cứu sinh an toàn Đai an toàn năm điểm toàn thân hoạt động trên cao trọn bộ đai an toàn móc kép tiêu chuẩn quốc gia Bộ móc dây đai an toàn dây cứu sinh an toàn Đai an toàn năm điểm toàn thân hoạt động trên cao trọn bộ đai an toàn móc kép tiêu chuẩn quốc gia Bộ móc dây đai an toàn dây cứu sinh an toàn Đai an toàn năm điểm toàn thân hoạt động trên cao trọn bộ đai an toàn móc kép tiêu chuẩn quốc gia Bộ móc dây đai an toàn dây cứu sinh an toàn Đai an toàn năm điểm toàn thân hoạt động trên cao trọn bộ đai an toàn móc kép tiêu chuẩn quốc gia Bộ móc dây đai an toàn dây cứu sinh an toàn Đai an toàn năm điểm toàn thân hoạt động trên cao trọn bộ đai an toàn móc kép tiêu chuẩn quốc gia Bộ móc dây đai an toàn dây cứu sinh an toàn Đai an toàn năm điểm toàn thân hoạt động trên cao trọn bộ đai an toàn móc kép tiêu chuẩn quốc gia Bộ móc dây đai an toàn dây cứu sinh an toàn Đai an toàn năm điểm toàn thân hoạt động trên cao trọn bộ đai an toàn móc kép tiêu chuẩn quốc gia Bộ móc dây đai an toàn dây cứu sinh an toàn

Customer Reviews

l *** 3 (giấu tên)
"Dây an toàn được làm rất tốt, trọng lượng tịnh 6 cân, mặt trên và mặt dưới sẽ có một vài quả trứng, chỗ này vẫn cần phải cải thiện!"
giấc mơ *** nhẹ (khuyết danh)
"Dây an toàn rất thoải mái khi đeo, thiết kế khóa tải nhanh thực sự đẹp, eo và chân cũng được thiết kế để nới rộng, mặc tổng thể rất thoải mái, khen ngợi ~"
một *** o (khuyết danh)
"Không sao, có nhiều móc, rất tiện nhưng hơi nặng"
t *** 5 (giấu tên)
"Rất hài lòng với giá trị đồng tiền."
t *** 2 (khuyết danh)
"Có vẻ tốt,"
t *** 4 (khuyết danh)
"Nó chắc chắn, nhưng hậu cần quá chậm"
Cheng *** yu (khuyết danh)
"Chất lượng của dây an toàn rất tốt, nhưng không có dây an toàn, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Vẫn quên đăng."
from *** ox (khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!"
l *** 7 (khuyết danh)
"Được sử dụng một lần, thuận tiện và chắc chắn, khen ngợi!"
Tháng 5 *** 5 (khuyết danh)
"Chất lượng tốt, tay nghề chắc chắn, hài lòng"
Hạt *** 9 (Khuyết danh)
"Dây đai an toàn chất lượng rất tốt với giá cả phải chăng."
may mắn *** 2 (khuyết danh)
"Chất lượng rất tốt, tôi thích nó và tôi sẵn sàng mua lại"
t *** 6 (khuyết danh)
"tốt, đủ mạnh"
tiêu *** 3 (khuyết danh)
"Mình mới mặc vào quên chụp hình, mai mình chính thức mặc ở độ cao sẽ không chụp ảnh cho các bạn, chất lượng rất tốt, nhìn chắc chắn và nặng, cả đời chỉ có 1 lần để bảo vệ bản thân ."
Linh * dài (khuyết danh)
"Do dịch bệnh, tôi đợi cả tháng trời nhưng chất lượng thì tốt"
m *** 0 (ẩn danh)
"Chất lượng rất tốt, mặc vào cảm giác rất an toàn, phối màu cũng cao cấp."
Ruo *** Xi (khuyết danh)
"Dây đai an toàn tốt, dày và chắc chắn, đáng để sở hữu"
tình yêu màu xanh (khuyết danh )
"Dây đai an toàn, mạnh mẽ và dễ sử dụng"
Số *** Mo (giấu tên)
"Đã nhận được dây đai an toàn, chất lượng rất tốt, dày và chắc chắn, rất đáng muaĐã mua lần thứ 2, chất lượng rất tốt"
t *** 7 (khuyết danh)
"Dây dày và chặt, chất liệu kim loại của khóa khá dày mang lại cảm giác chắc chắn tuyệt đối, tuy giao hàng không nhanh nhưng vẫn mang đến sự bất ngờ lớn, đây là lần mua sắm trực tuyến hài lòng nhất từ ​​trước đến nay, và Tôi xin ủng hộ người bán hàng có lương tâm!"

0965.68.68.11