Dây an toàn năm điểm toàn thân phù hợp với công việc trên không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia lắp đặt điều hòa không khí dây an toàn điểm treo móc đôi đầy đủ dây bảo hộ leo cây

MÃ SẢN PHẨM: TD-718876436533 Đã bán 64
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
788,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Dây an toàn năm điểm toàn thân phù hợp với công việc trên không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia lắp đặt điều hòa không khí dây an toàn điểm treo móc đôi đầy đủ dây bảo hộ leo cây
Dây an toàn năm điểm toàn thân phù hợp với công việc trên không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia lắp đặt điều hòa không khí dây an toàn điểm treo móc đôi đầy đủ dây bảo hộ leo cây
Dây an toàn năm điểm toàn thân phù hợp với công việc trên không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia lắp đặt điều hòa không khí dây an toàn điểm treo móc đôi đầy đủ dây bảo hộ leo cây
Dây an toàn năm điểm toàn thân phù hợp với công việc trên không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia lắp đặt điều hòa không khí dây an toàn điểm treo móc đôi đầy đủ dây bảo hộ leo cây
Dây an toàn năm điểm toàn thân phù hợp với công việc trên không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia lắp đặt điều hòa không khí dây an toàn điểm treo móc đôi đầy đủ dây bảo hộ leo cây
Dây an toàn năm điểm toàn thân phù hợp với công việc trên không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia lắp đặt điều hòa không khí dây an toàn điểm treo móc đôi đầy đủ dây bảo hộ leo cây
Dây an toàn năm điểm toàn thân phù hợp với công việc trên không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia lắp đặt điều hòa không khí dây an toàn điểm treo móc đôi đầy đủ dây bảo hộ leo cây
Dây an toàn năm điểm toàn thân phù hợp với công việc trên không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia lắp đặt điều hòa không khí dây an toàn điểm treo móc đôi đầy đủ dây bảo hộ leo cây
Dây an toàn năm điểm toàn thân phù hợp với công việc trên không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia lắp đặt điều hòa không khí dây an toàn điểm treo móc đôi đầy đủ dây bảo hộ leo cây
Dây an toàn năm điểm toàn thân phù hợp với công việc trên không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia lắp đặt điều hòa không khí dây an toàn điểm treo móc đôi đầy đủ dây bảo hộ leo cây
Dây an toàn năm điểm toàn thân phù hợp với công việc trên không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia lắp đặt điều hòa không khí dây an toàn điểm treo móc đôi đầy đủ dây bảo hộ leo cây
Dây an toàn năm điểm toàn thân phù hợp với công việc trên không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia lắp đặt điều hòa không khí dây an toàn điểm treo móc đôi đầy đủ dây bảo hộ leo cây
Dây an toàn năm điểm toàn thân phù hợp với công việc trên không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia lắp đặt điều hòa không khí dây an toàn điểm treo móc đôi đầy đủ dây bảo hộ leo cây
Dây an toàn năm điểm toàn thân phù hợp với công việc trên không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia lắp đặt điều hòa không khí dây an toàn điểm treo móc đôi đầy đủ dây bảo hộ leo cây
Dây an toàn năm điểm toàn thân phù hợp với công việc trên không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia lắp đặt điều hòa không khí dây an toàn điểm treo móc đôi đầy đủ dây bảo hộ leo cây
Dây an toàn năm điểm toàn thân phù hợp với công việc trên không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia lắp đặt điều hòa không khí dây an toàn điểm treo móc đôi đầy đủ dây bảo hộ leo cây
Dây an toàn năm điểm toàn thân phù hợp với công việc trên không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia lắp đặt điều hòa không khí dây an toàn điểm treo móc đôi đầy đủ dây bảo hộ leo cây
Dây an toàn năm điểm toàn thân phù hợp với công việc trên không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia lắp đặt điều hòa không khí dây an toàn điểm treo móc đôi đầy đủ dây bảo hộ leo cây
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 9 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Kanle
sản xuất tại Trung Quốc
Phân loại màu: [dây an toàn cắm nhanh] [dây an toàn cắm nhanh] + [cột quấn] [dây an toàn cắm nhanh] + [móc nhỏ đơn dài 1,8 mét] [dây an toàn cắm nhanh] + [ Móc nhỏ đơn dài 3 mét] Móc] [Móc cài nhanh dây an toàn] + [Móc nhỏ đơn 5m] [Móc cài nhanh dây an toàn] + [Móc đơn 1,8m] [Móc cài nhanh dây an toàn] + [Móc đơn 3m] [Móc cài nhanh Dây an toàn] + [móc đơn 5m] [móc cài nhanh dây an toàn] + [móc nhỏ đôi 1,8m] [móc nhỏ cài dây an toàn nhanh] + [Móc nhỏ đôi 3m] [móc cài nhanh dây an toàn]+ [Móc nhỏ đôi 5m ] [Thắt dây an toàn nhanh] + [Móc đôi 1,8 mét] [Thắt dây an toàn nhanh] + [Móc đôi 3 mét] [Thắt dây an toàn nhanh] + [Móc đôi lớn 5 mét] [Thắt nhanh Dây an toàn] + [Móc nhỏ đơn 1,8m] + Túi đệm [Móc nhỏ lắp nhanh] + [Móc đơn 1,8m] + Túi đệm [Móc nhỏ lắp nhanh] + [Móc nhỏ đôi 1,8m] + túi đệm [cắm nhanh dây an toàn] + [móc đôi 1,8m] + túi đệm
Giá thẻ: 699
Thời gian đưa ra thị trường: Mùa hè năm 2023
Mục số: A6615
Các hạng mục thể thao ngoài trời: leo núi, leo núi, leo băng
Cho dù trung tâm mua sắm là như nhau: Có
Loại kênh bán hàng: thương mại điện tử thuần túy (chỉ bán hàng trực tuyến)
Dây an toàn năm điểm toàn thân phù hợp với công việc trên không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia lắp đặt điều hòa không khí dây an toàn điểm treo móc đôi đầy đủ dây bảo hộ leo cây Dây an toàn năm điểm toàn thân phù hợp với công việc trên không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia lắp đặt điều hòa không khí dây an toàn điểm treo móc đôi đầy đủ dây bảo hộ leo cây Dây an toàn năm điểm toàn thân phù hợp với công việc trên không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia lắp đặt điều hòa không khí dây an toàn điểm treo móc đôi đầy đủ dây bảo hộ leo cây Dây an toàn năm điểm toàn thân phù hợp với công việc trên không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia lắp đặt điều hòa không khí dây an toàn điểm treo móc đôi đầy đủ dây bảo hộ leo cây Dây an toàn năm điểm toàn thân phù hợp với công việc trên không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia lắp đặt điều hòa không khí dây an toàn điểm treo móc đôi đầy đủ dây bảo hộ leo cây Dây an toàn năm điểm toàn thân phù hợp với công việc trên không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia lắp đặt điều hòa không khí dây an toàn điểm treo móc đôi đầy đủ dây bảo hộ leo cây Dây an toàn năm điểm toàn thân phù hợp với công việc trên không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia lắp đặt điều hòa không khí dây an toàn điểm treo móc đôi đầy đủ dây bảo hộ leo cây Dây an toàn năm điểm toàn thân phù hợp với công việc trên không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia lắp đặt điều hòa không khí dây an toàn điểm treo móc đôi đầy đủ dây bảo hộ leo cây Dây an toàn năm điểm toàn thân phù hợp với công việc trên không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia lắp đặt điều hòa không khí dây an toàn điểm treo móc đôi đầy đủ dây bảo hộ leo cây Dây an toàn năm điểm toàn thân phù hợp với công việc trên không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia lắp đặt điều hòa không khí dây an toàn điểm treo móc đôi đầy đủ dây bảo hộ leo cây Dây an toàn năm điểm toàn thân phù hợp với công việc trên không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia lắp đặt điều hòa không khí dây an toàn điểm treo móc đôi đầy đủ dây bảo hộ leo cây Dây an toàn năm điểm toàn thân phù hợp với công việc trên không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia lắp đặt điều hòa không khí dây an toàn điểm treo móc đôi đầy đủ dây bảo hộ leo cây Dây an toàn năm điểm toàn thân phù hợp với công việc trên không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia lắp đặt điều hòa không khí dây an toàn điểm treo móc đôi đầy đủ dây bảo hộ leo cây Dây an toàn năm điểm toàn thân phù hợp với công việc trên không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia lắp đặt điều hòa không khí dây an toàn điểm treo móc đôi đầy đủ dây bảo hộ leo cây Dây an toàn năm điểm toàn thân phù hợp với công việc trên không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia lắp đặt điều hòa không khí dây an toàn điểm treo móc đôi đầy đủ dây bảo hộ leo cây Dây an toàn năm điểm toàn thân phù hợp với công việc trên không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia lắp đặt điều hòa không khí dây an toàn điểm treo móc đôi đầy đủ dây bảo hộ leo cây Dây an toàn năm điểm toàn thân phù hợp với công việc trên không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia lắp đặt điều hòa không khí dây an toàn điểm treo móc đôi đầy đủ dây bảo hộ leo cây Dây an toàn năm điểm toàn thân phù hợp với công việc trên không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia lắp đặt điều hòa không khí dây an toàn điểm treo móc đôi đầy đủ dây bảo hộ leo cây Dây an toàn năm điểm toàn thân phù hợp với công việc trên không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia lắp đặt điều hòa không khí dây an toàn điểm treo móc đôi đầy đủ dây bảo hộ leo cây Dây an toàn năm điểm toàn thân phù hợp với công việc trên không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia lắp đặt điều hòa không khí dây an toàn điểm treo móc đôi đầy đủ dây bảo hộ leo cây Dây an toàn năm điểm toàn thân phù hợp với công việc trên không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia lắp đặt điều hòa không khí dây an toàn điểm treo móc đôi đầy đủ dây bảo hộ leo cây Dây an toàn năm điểm toàn thân phù hợp với công việc trên không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia lắp đặt điều hòa không khí dây an toàn điểm treo móc đôi đầy đủ dây bảo hộ leo cây Dây an toàn năm điểm toàn thân phù hợp với công việc trên không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia lắp đặt điều hòa không khí dây an toàn điểm treo móc đôi đầy đủ dây bảo hộ leo cây

Customer Reviews

t *** 8 (khuyết danh)
"Chất lượng rất tốt, vật liệu được sử dụng tốt, mọi chi tiết đều được làm tốt và trông rất chắc chắnMua về dùng trong công trường, đã dùng rồi, dây đai an toàn rất tốt, chất lượng cao, đã mua nhiều thứ của hãng này, rất tiết kiệm."
y *** 1 (giấu tên)
"Giao hàng khá nhanh, mua xong vẫn không hoạt động, mình đã thử ở cửa hàng rồi không sao, dây an toàn thắt nhanh, không vướng víu, chất lượng tuyệt vời.?"
khói *** 4 (khuyết danh)
"Bé về cơ bản giống mô tả, giao hàng nhanh, rất đáng muaHôm nay mình đã dùng điều hòa rồi, chất lượng rất tốt, mặc rất tiện lợi, không bị vướng vào đũng quần, rất dễ sử dụng!"
s *** 8 (khuyết danh)
"Giao hàng nhanh, hai ngày là có, chất lượng dây an toàn rất tốt, tôi rất hài lòng, giá cả phải chăng hơn nhiều so với mua ở cửa hàng thực!"
t *** 7 (khuyết danh)
"Đã nhận được hàng, đẹp hơn mong đợi! Đồng ý! Chất lượng rất tốt, dày hơn so với những loại đã sử dụng trước đây và độ an toàn được đảm bảo hơn!"

0965.68.68.11