Dây đai an toàn công việc tầm cao dây an toàn tiêu chuẩn quốc gia độ cao chống mài mòn xây dựng bán thân toàn thân móc đôi năm điểm móc đôi dây an toàn 2 móc

MÃ SẢN PHẨM: TD-674030087724 Đã bán hơn 500
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
280,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Dây đai an toàn công việc tầm cao dây an toàn tiêu chuẩn quốc gia độ cao chống mài mòn xây dựng bán thân toàn thân móc đôi năm điểm móc đôi dây an toàn 2 móc
Dây đai an toàn công việc tầm cao dây an toàn tiêu chuẩn quốc gia độ cao chống mài mòn xây dựng bán thân toàn thân móc đôi năm điểm móc đôi dây an toàn 2 móc
Dây đai an toàn công việc tầm cao dây an toàn tiêu chuẩn quốc gia độ cao chống mài mòn xây dựng bán thân toàn thân móc đôi năm điểm móc đôi dây an toàn 2 móc
Dây đai an toàn công việc tầm cao dây an toàn tiêu chuẩn quốc gia độ cao chống mài mòn xây dựng bán thân toàn thân móc đôi năm điểm móc đôi dây an toàn 2 móc
Dây đai an toàn công việc tầm cao dây an toàn tiêu chuẩn quốc gia độ cao chống mài mòn xây dựng bán thân toàn thân móc đôi năm điểm móc đôi dây an toàn 2 móc
Dây đai an toàn công việc tầm cao dây an toàn tiêu chuẩn quốc gia độ cao chống mài mòn xây dựng bán thân toàn thân móc đôi năm điểm móc đôi dây an toàn 2 móc
Dây đai an toàn công việc tầm cao dây an toàn tiêu chuẩn quốc gia độ cao chống mài mòn xây dựng bán thân toàn thân móc đôi năm điểm móc đôi dây an toàn 2 móc
Dây đai an toàn công việc tầm cao dây an toàn tiêu chuẩn quốc gia độ cao chống mài mòn xây dựng bán thân toàn thân móc đôi năm điểm móc đôi dây an toàn 2 móc
Dây đai an toàn công việc tầm cao dây an toàn tiêu chuẩn quốc gia độ cao chống mài mòn xây dựng bán thân toàn thân móc đôi năm điểm móc đôi dây an toàn 2 móc
Dây đai an toàn công việc tầm cao dây an toàn tiêu chuẩn quốc gia độ cao chống mài mòn xây dựng bán thân toàn thân móc đôi năm điểm móc đôi dây an toàn 2 móc
Dây đai an toàn công việc tầm cao dây an toàn tiêu chuẩn quốc gia độ cao chống mài mòn xây dựng bán thân toàn thân móc đôi năm điểm móc đôi dây an toàn 2 móc
Dây đai an toàn công việc tầm cao dây an toàn tiêu chuẩn quốc gia độ cao chống mài mòn xây dựng bán thân toàn thân móc đôi năm điểm móc đôi dây an toàn 2 móc
Dây đai an toàn công việc tầm cao dây an toàn tiêu chuẩn quốc gia độ cao chống mài mòn xây dựng bán thân toàn thân móc đôi năm điểm móc đôi dây an toàn 2 móc
Dây đai an toàn công việc tầm cao dây an toàn tiêu chuẩn quốc gia độ cao chống mài mòn xây dựng bán thân toàn thân móc đôi năm điểm móc đôi dây an toàn 2 móc
Dây đai an toàn công việc tầm cao dây an toàn tiêu chuẩn quốc gia độ cao chống mài mòn xây dựng bán thân toàn thân móc đôi năm điểm móc đôi dây an toàn 2 móc
Dây đai an toàn công việc tầm cao dây an toàn tiêu chuẩn quốc gia độ cao chống mài mòn xây dựng bán thân toàn thân móc đôi năm điểm móc đôi dây an toàn 2 móc
Dây đai an toàn công việc tầm cao dây an toàn tiêu chuẩn quốc gia độ cao chống mài mòn xây dựng bán thân toàn thân móc đôi năm điểm móc đôi dây an toàn 2 móc
Dây đai an toàn công việc tầm cao dây an toàn tiêu chuẩn quốc gia độ cao chống mài mòn xây dựng bán thân toàn thân móc đôi năm điểm móc đôi dây an toàn 2 móc
Dây đai an toàn công việc tầm cao dây an toàn tiêu chuẩn quốc gia độ cao chống mài mòn xây dựng bán thân toàn thân móc đôi năm điểm móc đôi dây an toàn 2 móc
Dây đai an toàn công việc tầm cao dây an toàn tiêu chuẩn quốc gia độ cao chống mài mòn xây dựng bán thân toàn thân móc đôi năm điểm móc đôi dây an toàn 2 móc
Dây đai an toàn công việc tầm cao dây an toàn tiêu chuẩn quốc gia độ cao chống mài mòn xây dựng bán thân toàn thân móc đôi năm điểm móc đôi dây an toàn 2 móc
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 7 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Phân loại màu: Bán thân/móc nhỏ đơn (dây cam 2m), bán thân/móc nhỏ đơn (dây cam 3m), bán thân/móc lớn đơn (dây cam 2m), bán thân/móc nhỏ đơn (dây bện 2m) , bán thân/đơn Móc nhỏ (dây bện 3m) Móc nhỏ bán thân/đôi nhỏ (dây bện 2m) Móc nhỏ bán thân/đôi nhỏ (dây bện 3m) Móc bán thân/móc lớn đơn (dây bện 2m) Bán thân/móc lớn đơn móc (dây bện 3m) Dây thừng) móc bán thân/móc lớn đôi (dây bện 2m) móc bán thân/móc đôi lớn (dây bện 3m) Kiểu châu Âu/móc nhỏ đơn (dây bện 2m) Kiểu châu Âu/móc nhỏ đơn (dây bện 3m) dây thừng) Phong cách châu Âu/Móc nhỏ đôi (dây bện 2m) Phong cách châu Âu/móc nhỏ đôi (dây bện 3m) Phong cách châu Âu/móc lớn đơn (dây bện 2m) Phong cách châu Âu/móc lớn đơn (dây bện 3m) Phong cách châu Âu/móc đôi móc lớn (dây bện 2m) Phong cách châu Âu/móc đôi (dây bện 3m) Phong cách châu Âu/túi đệm móc đơn/dây bện 2m Phong cách châu Âu/túi đệm móc đôi/dây bện 2m
Dây đai an toàn công việc tầm cao dây an toàn tiêu chuẩn quốc gia độ cao chống mài mòn xây dựng bán thân toàn thân móc đôi năm điểm móc đôi dây an toàn 2 móc Dây đai an toàn công việc tầm cao dây an toàn tiêu chuẩn quốc gia độ cao chống mài mòn xây dựng bán thân toàn thân móc đôi năm điểm móc đôi dây an toàn 2 móc Dây đai an toàn công việc tầm cao dây an toàn tiêu chuẩn quốc gia độ cao chống mài mòn xây dựng bán thân toàn thân móc đôi năm điểm móc đôi dây an toàn 2 móc Dây đai an toàn công việc tầm cao dây an toàn tiêu chuẩn quốc gia độ cao chống mài mòn xây dựng bán thân toàn thân móc đôi năm điểm móc đôi dây an toàn 2 móc Dây đai an toàn công việc tầm cao dây an toàn tiêu chuẩn quốc gia độ cao chống mài mòn xây dựng bán thân toàn thân móc đôi năm điểm móc đôi dây an toàn 2 móc Dây đai an toàn công việc tầm cao dây an toàn tiêu chuẩn quốc gia độ cao chống mài mòn xây dựng bán thân toàn thân móc đôi năm điểm móc đôi dây an toàn 2 móc Dây đai an toàn công việc tầm cao dây an toàn tiêu chuẩn quốc gia độ cao chống mài mòn xây dựng bán thân toàn thân móc đôi năm điểm móc đôi dây an toàn 2 móc Dây đai an toàn công việc tầm cao dây an toàn tiêu chuẩn quốc gia độ cao chống mài mòn xây dựng bán thân toàn thân móc đôi năm điểm móc đôi dây an toàn 2 móc

Customer Reviews

Cô gái *** đen (Khuyết danh)
26/04/2023 lúc 17:04
"Đã nhận, thợ dùng để đánh giá"
Yu *** Fang (khuyết danh)
Tháng 2 23, 2023 lúc 11:17
"Dây an toàn hơi nặng nhưng chắc chắn hơn, cảm ơn sếp"
Không *** không (khuyết danh)
01:30, 18/12/2022 Phân
"Rất hài lòng"

0965.68.68.11