Dây đai an toàn toàn thân năm điểm làm việc ở độ cao tiêu chuẩn quốc gia Bảo hiểm thợ điện dây an toàn công trường xây dựng móc đôi đai leo cây dây cáp ban công

MÃ SẢN PHẨM: TD-656462543635 Đã bán hơn 1000
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
190,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Dây đai an toàn toàn thân năm điểm làm việc ở độ cao tiêu chuẩn quốc gia Bảo hiểm thợ điện dây an toàn công trường xây dựng móc đôi đai leo cây dây cáp ban công
Dây đai an toàn toàn thân năm điểm làm việc ở độ cao tiêu chuẩn quốc gia Bảo hiểm thợ điện dây an toàn công trường xây dựng móc đôi đai leo cây dây cáp ban công
Dây đai an toàn toàn thân năm điểm làm việc ở độ cao tiêu chuẩn quốc gia Bảo hiểm thợ điện dây an toàn công trường xây dựng móc đôi đai leo cây dây cáp ban công
Dây đai an toàn toàn thân năm điểm làm việc ở độ cao tiêu chuẩn quốc gia Bảo hiểm thợ điện dây an toàn công trường xây dựng móc đôi đai leo cây dây cáp ban công
Dây đai an toàn toàn thân năm điểm làm việc ở độ cao tiêu chuẩn quốc gia Bảo hiểm thợ điện dây an toàn công trường xây dựng móc đôi đai leo cây dây cáp ban công
Dây đai an toàn toàn thân năm điểm làm việc ở độ cao tiêu chuẩn quốc gia Bảo hiểm thợ điện dây an toàn công trường xây dựng móc đôi đai leo cây dây cáp ban công
Dây đai an toàn toàn thân năm điểm làm việc ở độ cao tiêu chuẩn quốc gia Bảo hiểm thợ điện dây an toàn công trường xây dựng móc đôi đai leo cây dây cáp ban công
Dây đai an toàn toàn thân năm điểm làm việc ở độ cao tiêu chuẩn quốc gia Bảo hiểm thợ điện dây an toàn công trường xây dựng móc đôi đai leo cây dây cáp ban công
Dây đai an toàn toàn thân năm điểm làm việc ở độ cao tiêu chuẩn quốc gia Bảo hiểm thợ điện dây an toàn công trường xây dựng móc đôi đai leo cây dây cáp ban công
Dây đai an toàn toàn thân năm điểm làm việc ở độ cao tiêu chuẩn quốc gia Bảo hiểm thợ điện dây an toàn công trường xây dựng móc đôi đai leo cây dây cáp ban công
Dây đai an toàn toàn thân năm điểm làm việc ở độ cao tiêu chuẩn quốc gia Bảo hiểm thợ điện dây an toàn công trường xây dựng móc đôi đai leo cây dây cáp ban công
Dây đai an toàn toàn thân năm điểm làm việc ở độ cao tiêu chuẩn quốc gia Bảo hiểm thợ điện dây an toàn công trường xây dựng móc đôi đai leo cây dây cáp ban công
Dây đai an toàn toàn thân năm điểm làm việc ở độ cao tiêu chuẩn quốc gia Bảo hiểm thợ điện dây an toàn công trường xây dựng móc đôi đai leo cây dây cáp ban công
Dây đai an toàn toàn thân năm điểm làm việc ở độ cao tiêu chuẩn quốc gia Bảo hiểm thợ điện dây an toàn công trường xây dựng móc đôi đai leo cây dây cáp ban công
Dây đai an toàn toàn thân năm điểm làm việc ở độ cao tiêu chuẩn quốc gia Bảo hiểm thợ điện dây an toàn công trường xây dựng móc đôi đai leo cây dây cáp ban công
Dây đai an toàn toàn thân năm điểm làm việc ở độ cao tiêu chuẩn quốc gia Bảo hiểm thợ điện dây an toàn công trường xây dựng móc đôi đai leo cây dây cáp ban công
Dây đai an toàn toàn thân năm điểm làm việc ở độ cao tiêu chuẩn quốc gia Bảo hiểm thợ điện dây an toàn công trường xây dựng móc đôi đai leo cây dây cáp ban công
Dây đai an toàn toàn thân năm điểm làm việc ở độ cao tiêu chuẩn quốc gia Bảo hiểm thợ điện dây an toàn công trường xây dựng móc đôi đai leo cây dây cáp ban công
Dây đai an toàn toàn thân năm điểm làm việc ở độ cao tiêu chuẩn quốc gia Bảo hiểm thợ điện dây an toàn công trường xây dựng móc đôi đai leo cây dây cáp ban công
Dây đai an toàn toàn thân năm điểm làm việc ở độ cao tiêu chuẩn quốc gia Bảo hiểm thợ điện dây an toàn công trường xây dựng móc đôi đai leo cây dây cáp ban công
Dây đai an toàn toàn thân năm điểm làm việc ở độ cao tiêu chuẩn quốc gia Bảo hiểm thợ điện dây an toàn công trường xây dựng móc đôi đai leo cây dây cáp ban công
Dây đai an toàn toàn thân năm điểm làm việc ở độ cao tiêu chuẩn quốc gia Bảo hiểm thợ điện dây an toàn công trường xây dựng móc đôi đai leo cây dây cáp ban công
Dây đai an toàn toàn thân năm điểm làm việc ở độ cao tiêu chuẩn quốc gia Bảo hiểm thợ điện dây an toàn công trường xây dựng móc đôi đai leo cây dây cáp ban công
Dây đai an toàn toàn thân năm điểm làm việc ở độ cao tiêu chuẩn quốc gia Bảo hiểm thợ điện dây an toàn công trường xây dựng móc đôi đai leo cây dây cáp ban công
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 8 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Ping An An Tài
Model: Dây đai an toàn tiêu chuẩn quốc gia
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Sơn Đông
Thành phố: Thành phố Tân Châu
Phân loại màu: Bán thân/dây đơn/móc nhỏ (dây cam 2m), bán thân/dây đơn/móc nhỏ (dây cam 3m), bán thân/dây đơn/móc nhỏ (dây trắng 2m), bán thân/dây đơn /móc nhỏ (dây trắng 3 mét) bán thân/dây đơn/móc lớn (dây trắng 2 mét) bán thân/dây đơn/móc lớn (dây trắng 3 mét) toàn thân/dây đơn/móc nhỏ (dây trắng 2 mét) ) toàn thân/dây đơn/Móc lớn (dây trắng 2m) Phong cách châu Âu/dây đơn/móc nhỏ (dây trắng 2m) Phong cách châu Âu/dây đơn/móc nhỏ (dây trắng 3m) Phong cách châu Âu/dây đơn/móc lớn (2m) dây trắng) Phong cách Châu Âu/dây đơn/móc lớn (dây trắng 3m) Phong cách Châu Âu/dây đơn/móc lớn (túi đệm 2m) bán thân/dây đôi/móc nhỏ (dây trắng 2m) bán thân/dây đôi/móc nhỏ (dây trắng 3m) bán thân / dây đôi / móc lớn (dây trắng 2m) bán thân / dây đôi / móc lớn (dây trắng 3m) toàn thân / dây đôi / móc nhỏ (dây trắng 2m) toàn thân / dây đôi/móc lớn (dây trắng 2 mét)) Phong cách châu Âu/dây đôi/móc nhỏ (dây trắng 2m) Phong cách châu Âu/dây đôi/móc nhỏ (dây trắng 3m) Phong cách châu Âu/dây đôi/móc lớn (dây trắng 2m) ) Phong cách Châu Âu/dây đôi/móc lớn (Dây trắng 3m) Phong cách Châu Âu/dây đôi/móc lớn (túi đệm 2m)
Dây đai an toàn toàn thân năm điểm làm việc ở độ cao tiêu chuẩn quốc gia Bảo hiểm thợ điện dây an toàn công trường xây dựng móc đôi đai leo cây dây cáp ban công Dây đai an toàn toàn thân năm điểm làm việc ở độ cao tiêu chuẩn quốc gia Bảo hiểm thợ điện dây an toàn công trường xây dựng móc đôi đai leo cây dây cáp ban công Dây đai an toàn toàn thân năm điểm làm việc ở độ cao tiêu chuẩn quốc gia Bảo hiểm thợ điện dây an toàn công trường xây dựng móc đôi đai leo cây dây cáp ban công Dây đai an toàn toàn thân năm điểm làm việc ở độ cao tiêu chuẩn quốc gia Bảo hiểm thợ điện dây an toàn công trường xây dựng móc đôi đai leo cây dây cáp ban công Dây đai an toàn toàn thân năm điểm làm việc ở độ cao tiêu chuẩn quốc gia Bảo hiểm thợ điện dây an toàn công trường xây dựng móc đôi đai leo cây dây cáp ban công Dây đai an toàn toàn thân năm điểm làm việc ở độ cao tiêu chuẩn quốc gia Bảo hiểm thợ điện dây an toàn công trường xây dựng móc đôi đai leo cây dây cáp ban công Dây đai an toàn toàn thân năm điểm làm việc ở độ cao tiêu chuẩn quốc gia Bảo hiểm thợ điện dây an toàn công trường xây dựng móc đôi đai leo cây dây cáp ban công Dây đai an toàn toàn thân năm điểm làm việc ở độ cao tiêu chuẩn quốc gia Bảo hiểm thợ điện dây an toàn công trường xây dựng móc đôi đai leo cây dây cáp ban công Dây đai an toàn toàn thân năm điểm làm việc ở độ cao tiêu chuẩn quốc gia Bảo hiểm thợ điện dây an toàn công trường xây dựng móc đôi đai leo cây dây cáp ban công Dây đai an toàn toàn thân năm điểm làm việc ở độ cao tiêu chuẩn quốc gia Bảo hiểm thợ điện dây an toàn công trường xây dựng móc đôi đai leo cây dây cáp ban công Dây đai an toàn toàn thân năm điểm làm việc ở độ cao tiêu chuẩn quốc gia Bảo hiểm thợ điện dây an toàn công trường xây dựng móc đôi đai leo cây dây cáp ban công Dây đai an toàn toàn thân năm điểm làm việc ở độ cao tiêu chuẩn quốc gia Bảo hiểm thợ điện dây an toàn công trường xây dựng móc đôi đai leo cây dây cáp ban công Dây đai an toàn toàn thân năm điểm làm việc ở độ cao tiêu chuẩn quốc gia Bảo hiểm thợ điện dây an toàn công trường xây dựng móc đôi đai leo cây dây cáp ban công Dây đai an toàn toàn thân năm điểm làm việc ở độ cao tiêu chuẩn quốc gia Bảo hiểm thợ điện dây an toàn công trường xây dựng móc đôi đai leo cây dây cáp ban công

Customer Reviews

nói về nguồn
16:01, Ngày 27 tháng 05 năm 2023
"Chất lượng trông rất tốt, cảm giác chắc chắn, dây tương đối dày, khóa có thể có khóa, không bị lỏng"
wave***7 (ẩn danh)
21:34, ngày 19 tháng 02 năm 2023
"Chất lượng hàng nhận được rất tốt, chất lượng cao giá cả phải chăng, đảm bảo làm việc trên cao, lần sau mình sẽ mua tiếp"
n***3 (ẩn danh)
08:56, 19/02/2023 Phân
"Đã nhận được dây an toàn, chất lượng rất tốt, khi treo lên không có vấn đề gì cả, lần sau mình sẽ mua tiếp."
5*** đến (giấu tên)
13:06, ngày 12 tháng 02 năm 2023
"Móc có trọng lượng, và có vẻ ổn. Nó rất tốt để sử dụng khi tháo nửa trên của cửa sổ bên ngoài ở nhà. Trong ảnh, nó được treo trên người một cách tình cờ sau khi sử dụng haha."
y *** y
13:01, Ngày 07 tháng 02 năm 2023
"Lần thứ hai tôi mua nó ở cửa hàng này, ông chủ nói rằng tôi sẽ sử dụng nó, và tôi rất hài lòng về chất lượng."
s***9
11 Tháng 4, 2023 lúc 17:06
"Người dùng này đã không điền vào một đánh giá."

0965.68.68.11