Dây thép mềm thang dây thừng thang mềm kim loại thang hợp kim nhôm thang phòng cháy chữa cháy gia đình cứu hộ cứu nạn kỹ thuật thang leo núi đào tạo thang dây thoát hiểm 15m

MÃ SẢN PHẨM: TD-640670891576 Đã bán hơn 300
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
226,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Dây thép mềm thang dây thừng thang mềm kim loại thang hợp kim nhôm thang phòng cháy chữa cháy gia đình cứu hộ cứu nạn kỹ thuật thang leo núi đào tạo thang dây thoát hiểm 15m
Dây thép mềm thang dây thừng thang mềm kim loại thang hợp kim nhôm thang phòng cháy chữa cháy gia đình cứu hộ cứu nạn kỹ thuật thang leo núi đào tạo thang dây thoát hiểm 15m
Dây thép mềm thang dây thừng thang mềm kim loại thang hợp kim nhôm thang phòng cháy chữa cháy gia đình cứu hộ cứu nạn kỹ thuật thang leo núi đào tạo thang dây thoát hiểm 15m
Dây thép mềm thang dây thừng thang mềm kim loại thang hợp kim nhôm thang phòng cháy chữa cháy gia đình cứu hộ cứu nạn kỹ thuật thang leo núi đào tạo thang dây thoát hiểm 15m
Dây thép mềm thang dây thừng thang mềm kim loại thang hợp kim nhôm thang phòng cháy chữa cháy gia đình cứu hộ cứu nạn kỹ thuật thang leo núi đào tạo thang dây thoát hiểm 15m
Dây thép mềm thang dây thừng thang mềm kim loại thang hợp kim nhôm thang phòng cháy chữa cháy gia đình cứu hộ cứu nạn kỹ thuật thang leo núi đào tạo thang dây thoát hiểm 15m
Dây thép mềm thang dây thừng thang mềm kim loại thang hợp kim nhôm thang phòng cháy chữa cháy gia đình cứu hộ cứu nạn kỹ thuật thang leo núi đào tạo thang dây thoát hiểm 15m
Dây thép mềm thang dây thừng thang mềm kim loại thang hợp kim nhôm thang phòng cháy chữa cháy gia đình cứu hộ cứu nạn kỹ thuật thang leo núi đào tạo thang dây thoát hiểm 15m
Dây thép mềm thang dây thừng thang mềm kim loại thang hợp kim nhôm thang phòng cháy chữa cháy gia đình cứu hộ cứu nạn kỹ thuật thang leo núi đào tạo thang dây thoát hiểm 15m
Dây thép mềm thang dây thừng thang mềm kim loại thang hợp kim nhôm thang phòng cháy chữa cháy gia đình cứu hộ cứu nạn kỹ thuật thang leo núi đào tạo thang dây thoát hiểm 15m
Dây thép mềm thang dây thừng thang mềm kim loại thang hợp kim nhôm thang phòng cháy chữa cháy gia đình cứu hộ cứu nạn kỹ thuật thang leo núi đào tạo thang dây thoát hiểm 15m
Dây thép mềm thang dây thừng thang mềm kim loại thang hợp kim nhôm thang phòng cháy chữa cháy gia đình cứu hộ cứu nạn kỹ thuật thang leo núi đào tạo thang dây thoát hiểm 15m
Dây thép mềm thang dây thừng thang mềm kim loại thang hợp kim nhôm thang phòng cháy chữa cháy gia đình cứu hộ cứu nạn kỹ thuật thang leo núi đào tạo thang dây thoát hiểm 15m
Dây thép mềm thang dây thừng thang mềm kim loại thang hợp kim nhôm thang phòng cháy chữa cháy gia đình cứu hộ cứu nạn kỹ thuật thang leo núi đào tạo thang dây thoát hiểm 15m
Dây thép mềm thang dây thừng thang mềm kim loại thang hợp kim nhôm thang phòng cháy chữa cháy gia đình cứu hộ cứu nạn kỹ thuật thang leo núi đào tạo thang dây thoát hiểm 15m
Dây thép mềm thang dây thừng thang mềm kim loại thang hợp kim nhôm thang phòng cháy chữa cháy gia đình cứu hộ cứu nạn kỹ thuật thang leo núi đào tạo thang dây thoát hiểm 15m
Dây thép mềm thang dây thừng thang mềm kim loại thang hợp kim nhôm thang phòng cháy chữa cháy gia đình cứu hộ cứu nạn kỹ thuật thang leo núi đào tạo thang dây thoát hiểm 15m
Dây thép mềm thang dây thừng thang mềm kim loại thang hợp kim nhôm thang phòng cháy chữa cháy gia đình cứu hộ cứu nạn kỹ thuật thang leo núi đào tạo thang dây thoát hiểm 15m
Dây thép mềm thang dây thừng thang mềm kim loại thang hợp kim nhôm thang phòng cháy chữa cháy gia đình cứu hộ cứu nạn kỹ thuật thang leo núi đào tạo thang dây thoát hiểm 15m
Dây thép mềm thang dây thừng thang mềm kim loại thang hợp kim nhôm thang phòng cháy chữa cháy gia đình cứu hộ cứu nạn kỹ thuật thang leo núi đào tạo thang dây thoát hiểm 15m
Dây thép mềm thang dây thừng thang mềm kim loại thang hợp kim nhôm thang phòng cháy chữa cháy gia đình cứu hộ cứu nạn kỹ thuật thang leo núi đào tạo thang dây thoát hiểm 15m
Dây thép mềm thang dây thừng thang mềm kim loại thang hợp kim nhôm thang phòng cháy chữa cháy gia đình cứu hộ cứu nạn kỹ thuật thang leo núi đào tạo thang dây thoát hiểm 15m
Dây thép mềm thang dây thừng thang mềm kim loại thang hợp kim nhôm thang phòng cháy chữa cháy gia đình cứu hộ cứu nạn kỹ thuật thang leo núi đào tạo thang dây thoát hiểm 15m
Dây thép mềm thang dây thừng thang mềm kim loại thang hợp kim nhôm thang phòng cháy chữa cháy gia đình cứu hộ cứu nạn kỹ thuật thang leo núi đào tạo thang dây thoát hiểm 15m
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 15 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: khác / khác
Xuất xứ: Đức
Phân loại màu: Khoảng cách 3m 40+ móc an toàn + bu lông mở rộng Khoảng cách 5m 40+ móc an toàn + bu lông mở rộng Khoảng cách 8m 40+ móc an toàn + bu lông mở rộng Khoảng cách 10m 40+ móc an toàn + bu lông mở rộng Khoảng cách 12m 40+ móc an toàn + bu lông mở rộng Khoảng cách 15m 40+móc an toàn+bu lông nở Khoảng cách 18m 40+móc an toàn+chốt nở Khoảng cách 20.m 40+móc an toàn+chốt nở Khoảng cách 25.m Khoảng cách 40+móc an toàn+chốt nở 30.m Khoảng cách 40+móc an toàn+chốt nở 3m Khoảng cách 30+móc an toàn+chốt nở Khoảng cách 5m Khoảng cách 30+móc an toàn+chốt nở Khoảng cách 8m Khoảng cách 30+móc an toàn+chốt nở Khoảng cách 10m Khoảng cách 30+móc an toàn+bu lông nở Khoảng cách 12m Khoảng cách 30+móc an toàn+chốt nở Khoảng cách 15 mét Khoảng cách 30+an toàn móc + chốt nở Khoảng cách 20 mét Khoảng cách 30 + móc an toàn + chốt nở Khoảng cách 25 mét Khoảng cách 30 + móc an toàn + chốt nở Khoảng cách 30 mét Khoảng cách 30 + móc an toàn + chốt nở Khoảng cách 40 mét Khoảng cách 30 + móc an toàn + chốt nở Khoảng cách 50 mét 30 + chốt nở móc + tấm cố định hình tam giác bu lông mở rộng + vít mở rộng * 3 khoảng cách 30 cm, khoảng cách bắn vài mét khoảng cách 40 cm, khoảng cách bắn vài mét bao nhiêu mét
Giá thẻ: 26
Thời gian đưa ra thị trường: Mùa hè 2020
Mục số: 002
Dây thép mềm thang dây thừng thang mềm kim loại thang hợp kim nhôm thang phòng cháy chữa cháy gia đình cứu hộ cứu nạn kỹ thuật thang leo núi đào tạo thang dây thoát hiểm 15m Dây thép mềm thang dây thừng thang mềm kim loại thang hợp kim nhôm thang phòng cháy chữa cháy gia đình cứu hộ cứu nạn kỹ thuật thang leo núi đào tạo thang dây thoát hiểm 15m Dây thép mềm thang dây thừng thang mềm kim loại thang hợp kim nhôm thang phòng cháy chữa cháy gia đình cứu hộ cứu nạn kỹ thuật thang leo núi đào tạo thang dây thoát hiểm 15m Dây thép mềm thang dây thừng thang mềm kim loại thang hợp kim nhôm thang phòng cháy chữa cháy gia đình cứu hộ cứu nạn kỹ thuật thang leo núi đào tạo thang dây thoát hiểm 15m Dây thép mềm thang dây thừng thang mềm kim loại thang hợp kim nhôm thang phòng cháy chữa cháy gia đình cứu hộ cứu nạn kỹ thuật thang leo núi đào tạo thang dây thoát hiểm 15m Dây thép mềm thang dây thừng thang mềm kim loại thang hợp kim nhôm thang phòng cháy chữa cháy gia đình cứu hộ cứu nạn kỹ thuật thang leo núi đào tạo thang dây thoát hiểm 15m Dây thép mềm thang dây thừng thang mềm kim loại thang hợp kim nhôm thang phòng cháy chữa cháy gia đình cứu hộ cứu nạn kỹ thuật thang leo núi đào tạo thang dây thoát hiểm 15m Dây thép mềm thang dây thừng thang mềm kim loại thang hợp kim nhôm thang phòng cháy chữa cháy gia đình cứu hộ cứu nạn kỹ thuật thang leo núi đào tạo thang dây thoát hiểm 15m Dây thép mềm thang dây thừng thang mềm kim loại thang hợp kim nhôm thang phòng cháy chữa cháy gia đình cứu hộ cứu nạn kỹ thuật thang leo núi đào tạo thang dây thoát hiểm 15m Dây thép mềm thang dây thừng thang mềm kim loại thang hợp kim nhôm thang phòng cháy chữa cháy gia đình cứu hộ cứu nạn kỹ thuật thang leo núi đào tạo thang dây thoát hiểm 15m Dây thép mềm thang dây thừng thang mềm kim loại thang hợp kim nhôm thang phòng cháy chữa cháy gia đình cứu hộ cứu nạn kỹ thuật thang leo núi đào tạo thang dây thoát hiểm 15m Dây thép mềm thang dây thừng thang mềm kim loại thang hợp kim nhôm thang phòng cháy chữa cháy gia đình cứu hộ cứu nạn kỹ thuật thang leo núi đào tạo thang dây thoát hiểm 15m

Customer Reviews

vượt qua *** vốn
Tháng Một 03, 2023 lúc 19:32Đã thêm 6 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Đây là lần đầu tiên tôi mua nó, tôi không biết nó có dễ sử dụng không, nhưng chất lượng tốt và đủ nặng! 32 cân [Nhận xét bổ sung] Các góc quá sắc, quần và tay vô tình bị trầy xước, yêu cầu về độ bền của cánh tay rất cao, cảm giác không có bảng dây để đặt xuống nhưng đồ này vẫn có cảm giác mạnh bảo vệ! Các nhà sản xuất nên xử lý thụ động hóa các góc trong quá trình sản xuất, điều này sẽ hoàn hảo hơn. Thật dễ dàng để bỏ đi.…"
t***5 (ẩn danh)
Tháng Mười Hai 26, 2022 lúc 09:38
"Chất liệu và thiết kế rất tốt! Của tôi dường như được sử dụng! May mắn thay, thái độ phục vụ là tốt! Tích cực đối phó với nó! Đừng sợ lửa sau một đám cháy!"

0965.68.68.11