Thang dây nhựa an toàn kiểm tra nhà cho thuê cao tầng phi 3C thang mềm thoát hiểm dự án downhole thang leo mềm mua thang dây

MÃ SẢN PHẨM: TD-592474569310 Đã bán hơn 200
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
211,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Thang dây nhựa an toàn kiểm tra nhà cho thuê cao tầng phi 3C thang mềm thoát hiểm dự án downhole thang leo mềm mua thang dây
Thang dây nhựa an toàn kiểm tra nhà cho thuê cao tầng phi 3C thang mềm thoát hiểm dự án downhole thang leo mềm mua thang dây
Thang dây nhựa an toàn kiểm tra nhà cho thuê cao tầng phi 3C thang mềm thoát hiểm dự án downhole thang leo mềm mua thang dây
Thang dây nhựa an toàn kiểm tra nhà cho thuê cao tầng phi 3C thang mềm thoát hiểm dự án downhole thang leo mềm mua thang dây
Thang dây nhựa an toàn kiểm tra nhà cho thuê cao tầng phi 3C thang mềm thoát hiểm dự án downhole thang leo mềm mua thang dây
Thang dây nhựa an toàn kiểm tra nhà cho thuê cao tầng phi 3C thang mềm thoát hiểm dự án downhole thang leo mềm mua thang dây
Thang dây nhựa an toàn kiểm tra nhà cho thuê cao tầng phi 3C thang mềm thoát hiểm dự án downhole thang leo mềm mua thang dây
Thang dây nhựa an toàn kiểm tra nhà cho thuê cao tầng phi 3C thang mềm thoát hiểm dự án downhole thang leo mềm mua thang dây
Thang dây nhựa an toàn kiểm tra nhà cho thuê cao tầng phi 3C thang mềm thoát hiểm dự án downhole thang leo mềm mua thang dây
Thang dây nhựa an toàn kiểm tra nhà cho thuê cao tầng phi 3C thang mềm thoát hiểm dự án downhole thang leo mềm mua thang dây
Thang dây nhựa an toàn kiểm tra nhà cho thuê cao tầng phi 3C thang mềm thoát hiểm dự án downhole thang leo mềm mua thang dây
Thang dây nhựa an toàn kiểm tra nhà cho thuê cao tầng phi 3C thang mềm thoát hiểm dự án downhole thang leo mềm mua thang dây
Thang dây nhựa an toàn kiểm tra nhà cho thuê cao tầng phi 3C thang mềm thoát hiểm dự án downhole thang leo mềm mua thang dây
Thang dây nhựa an toàn kiểm tra nhà cho thuê cao tầng phi 3C thang mềm thoát hiểm dự án downhole thang leo mềm mua thang dây
Thang dây nhựa an toàn kiểm tra nhà cho thuê cao tầng phi 3C thang mềm thoát hiểm dự án downhole thang leo mềm mua thang dây
Thang dây nhựa an toàn kiểm tra nhà cho thuê cao tầng phi 3C thang mềm thoát hiểm dự án downhole thang leo mềm mua thang dây
Thang dây nhựa an toàn kiểm tra nhà cho thuê cao tầng phi 3C thang mềm thoát hiểm dự án downhole thang leo mềm mua thang dây
Thang dây nhựa an toàn kiểm tra nhà cho thuê cao tầng phi 3C thang mềm thoát hiểm dự án downhole thang leo mềm mua thang dây
Thang dây nhựa an toàn kiểm tra nhà cho thuê cao tầng phi 3C thang mềm thoát hiểm dự án downhole thang leo mềm mua thang dây
Thang dây nhựa an toàn kiểm tra nhà cho thuê cao tầng phi 3C thang mềm thoát hiểm dự án downhole thang leo mềm mua thang dây
Thang dây nhựa an toàn kiểm tra nhà cho thuê cao tầng phi 3C thang mềm thoát hiểm dự án downhole thang leo mềm mua thang dây
Thang dây nhựa an toàn kiểm tra nhà cho thuê cao tầng phi 3C thang mềm thoát hiểm dự án downhole thang leo mềm mua thang dây
Thang dây nhựa an toàn kiểm tra nhà cho thuê cao tầng phi 3C thang mềm thoát hiểm dự án downhole thang leo mềm mua thang dây
Thang dây nhựa an toàn kiểm tra nhà cho thuê cao tầng phi 3C thang mềm thoát hiểm dự án downhole thang leo mềm mua thang dây
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 16 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Chengjie
Xuất xứ: Trung Quốc, tỉnh Giang Tô, thành phố Thái Châu
Phân loại màu: Thang 1 mét, Thang 2 mét không móc, 3 mét không móc, 4 mét có móc + vít cố định, 5 mét có móc + vít cố định, 6 mét có móc + vít cố định, 7 mét có móc + vít cố định Mét . Móc treo + vít cố định 8 mét. Móc treo + vít cố định 10 mét. Móc treo + vít cố định 12 mét. Móc treo + vít cố định 15 mét. Móc treo + vít cố định 20 mét. Móc treo + vít cố định 25 mét. Giao hàng tận nơi móc + vít cố định 30 mét Móc giao hàng + vít cố định 5 mét, thang mềm gia cố kỹ thuật 10 mét, thang mềm gia cố kỹ thuật 15 mét, thang mềm gia cố kỹ thuật 20 mét, thang mềm gia cố kỹ thuật 25 mét, thang mềm gia cố kỹ thuật 30 mét, Thang mềm gia cố cho kỹ thuật 50 mét, thang thanh vuông tùy chỉnh cho kỹ thuật, 25 nhân dân tệ mỗi mét, 2 móc.. 2 hoa hồng mở rộng..
Giá thẻ: 40
Thời gian tung ra thị trường: Mùa xuân 2016
Mã số: 87885858
Thang dây nhựa an toàn kiểm tra nhà cho thuê cao tầng phi 3C thang mềm thoát hiểm dự án downhole thang leo mềm mua thang dây Thang dây nhựa an toàn kiểm tra nhà cho thuê cao tầng phi 3C thang mềm thoát hiểm dự án downhole thang leo mềm mua thang dây Thang dây nhựa an toàn kiểm tra nhà cho thuê cao tầng phi 3C thang mềm thoát hiểm dự án downhole thang leo mềm mua thang dây Thang dây nhựa an toàn kiểm tra nhà cho thuê cao tầng phi 3C thang mềm thoát hiểm dự án downhole thang leo mềm mua thang dây Thang dây nhựa an toàn kiểm tra nhà cho thuê cao tầng phi 3C thang mềm thoát hiểm dự án downhole thang leo mềm mua thang dây Thang dây nhựa an toàn kiểm tra nhà cho thuê cao tầng phi 3C thang mềm thoát hiểm dự án downhole thang leo mềm mua thang dây Thang dây nhựa an toàn kiểm tra nhà cho thuê cao tầng phi 3C thang mềm thoát hiểm dự án downhole thang leo mềm mua thang dây Thang dây nhựa an toàn kiểm tra nhà cho thuê cao tầng phi 3C thang mềm thoát hiểm dự án downhole thang leo mềm mua thang dây Thang dây nhựa an toàn kiểm tra nhà cho thuê cao tầng phi 3C thang mềm thoát hiểm dự án downhole thang leo mềm mua thang dây Thang dây nhựa an toàn kiểm tra nhà cho thuê cao tầng phi 3C thang mềm thoát hiểm dự án downhole thang leo mềm mua thang dây Thang dây nhựa an toàn kiểm tra nhà cho thuê cao tầng phi 3C thang mềm thoát hiểm dự án downhole thang leo mềm mua thang dây Thang dây nhựa an toàn kiểm tra nhà cho thuê cao tầng phi 3C thang mềm thoát hiểm dự án downhole thang leo mềm mua thang dây Thang dây nhựa an toàn kiểm tra nhà cho thuê cao tầng phi 3C thang mềm thoát hiểm dự án downhole thang leo mềm mua thang dây Thang dây nhựa an toàn kiểm tra nhà cho thuê cao tầng phi 3C thang mềm thoát hiểm dự án downhole thang leo mềm mua thang dây Thang dây nhựa an toàn kiểm tra nhà cho thuê cao tầng phi 3C thang mềm thoát hiểm dự án downhole thang leo mềm mua thang dây

Customer Reviews

Mei***yao (khuyết danh)
30/04/2023 18:37
"Rất chắc và bền, giá cả phải chăng, chất lượng rất tốt, tiếp tục ủng hộ cửa hàng này"

0965.68.68.11