Tiêu chuẩn quốc gia mới toàn thân đai an toàn năm điểm hoạt động ở độ cao chống rơi bảo hiểm dây an toàn móc đôi gói đệm trọn bộ dây an toàn toàn thân 2 móc

MÃ SẢN PHẨM: TD-704795437041 Đã bán hơn 1000
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,132,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Tiêu chuẩn quốc gia mới toàn thân đai an toàn năm điểm hoạt động ở độ cao chống rơi bảo hiểm dây an toàn móc đôi gói đệm trọn bộ dây an toàn toàn thân 2 móc
Tiêu chuẩn quốc gia mới toàn thân đai an toàn năm điểm hoạt động ở độ cao chống rơi bảo hiểm dây an toàn móc đôi gói đệm trọn bộ dây an toàn toàn thân 2 móc
Tiêu chuẩn quốc gia mới toàn thân đai an toàn năm điểm hoạt động ở độ cao chống rơi bảo hiểm dây an toàn móc đôi gói đệm trọn bộ dây an toàn toàn thân 2 móc
Tiêu chuẩn quốc gia mới toàn thân đai an toàn năm điểm hoạt động ở độ cao chống rơi bảo hiểm dây an toàn móc đôi gói đệm trọn bộ dây an toàn toàn thân 2 móc
Tiêu chuẩn quốc gia mới toàn thân đai an toàn năm điểm hoạt động ở độ cao chống rơi bảo hiểm dây an toàn móc đôi gói đệm trọn bộ dây an toàn toàn thân 2 móc
Tiêu chuẩn quốc gia mới toàn thân đai an toàn năm điểm hoạt động ở độ cao chống rơi bảo hiểm dây an toàn móc đôi gói đệm trọn bộ dây an toàn toàn thân 2 móc
Tiêu chuẩn quốc gia mới toàn thân đai an toàn năm điểm hoạt động ở độ cao chống rơi bảo hiểm dây an toàn móc đôi gói đệm trọn bộ dây an toàn toàn thân 2 móc
Tiêu chuẩn quốc gia mới toàn thân đai an toàn năm điểm hoạt động ở độ cao chống rơi bảo hiểm dây an toàn móc đôi gói đệm trọn bộ dây an toàn toàn thân 2 móc
Tiêu chuẩn quốc gia mới toàn thân đai an toàn năm điểm hoạt động ở độ cao chống rơi bảo hiểm dây an toàn móc đôi gói đệm trọn bộ dây an toàn toàn thân 2 móc
Tiêu chuẩn quốc gia mới toàn thân đai an toàn năm điểm hoạt động ở độ cao chống rơi bảo hiểm dây an toàn móc đôi gói đệm trọn bộ dây an toàn toàn thân 2 móc
Tiêu chuẩn quốc gia mới toàn thân đai an toàn năm điểm hoạt động ở độ cao chống rơi bảo hiểm dây an toàn móc đôi gói đệm trọn bộ dây an toàn toàn thân 2 móc
Tiêu chuẩn quốc gia mới toàn thân đai an toàn năm điểm hoạt động ở độ cao chống rơi bảo hiểm dây an toàn móc đôi gói đệm trọn bộ dây an toàn toàn thân 2 móc
Tiêu chuẩn quốc gia mới toàn thân đai an toàn năm điểm hoạt động ở độ cao chống rơi bảo hiểm dây an toàn móc đôi gói đệm trọn bộ dây an toàn toàn thân 2 móc
Tiêu chuẩn quốc gia mới toàn thân đai an toàn năm điểm hoạt động ở độ cao chống rơi bảo hiểm dây an toàn móc đôi gói đệm trọn bộ dây an toàn toàn thân 2 móc
Tiêu chuẩn quốc gia mới toàn thân đai an toàn năm điểm hoạt động ở độ cao chống rơi bảo hiểm dây an toàn móc đôi gói đệm trọn bộ dây an toàn toàn thân 2 móc
Tiêu chuẩn quốc gia mới toàn thân đai an toàn năm điểm hoạt động ở độ cao chống rơi bảo hiểm dây an toàn móc đôi gói đệm trọn bộ dây an toàn toàn thân 2 móc
Tiêu chuẩn quốc gia mới toàn thân đai an toàn năm điểm hoạt động ở độ cao chống rơi bảo hiểm dây an toàn móc đôi gói đệm trọn bộ dây an toàn toàn thân 2 móc
Tiêu chuẩn quốc gia mới toàn thân đai an toàn năm điểm hoạt động ở độ cao chống rơi bảo hiểm dây an toàn móc đôi gói đệm trọn bộ dây an toàn toàn thân 2 móc
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 15 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Xinda
sản xuất tại Trung Quốc
Phân loại màu: [dây an toàn cắm nhanh] [dây an toàn cắm nhanh] + [đai quấn] [dây an toàn cắm nhanh] + [móc đơn dài 1,8 mét] [dây an toàn cắm nhanh] + [3 -móc đơn Móc nhỏ] [móc nhỏ chèn nhanh] + [Móc nhỏ đơn 5m] [dây an toàn chèn nhanh] + [Móc đơn 1,8m] [dây an toàn chèn nhanh] + [Móc đơn 3m] [Ghế cắm tốc độ thắt lưng] + [Móc đơn 5m] [dây an toàn cắm nhanh] + [Móc đôi nhỏ 1,8m] [dây an toàn cắm nhanh] + [Móc nhỏ đôi 3m] [dây an toàn cắm nhanh] + [5m móc đôi nhỏ] [thắt dây an toàn nhanh] + [móc đôi 1,8m] [thắt dây an toàn nhanh] + [móc đôi 3m] [thắt dây an toàn nhanh] + [móc đôi 5m] Móc lớn] [ghế cắm nhanh thắt lưng] + [Móc nhỏ đơn 1,8m] + [túi đệm] [dây an toàn cắm nhanh] + [Móc đơn 1,8m] + [túi đệm] [dây an toàn cắm nhanh] + 【Móc đôi nhỏ 1,8m 】+【túi đệm】【thắt dây an toàn nhanh】+【móc đôi 1,8m】+【túi đệm】
Giá thẻ: 998
Thời gian tung ra thị trường: Mùa xuân năm 2023
Mục số: XDA9579
Các hạng mục thể thao ngoài trời: leo núi, leo núi, leo băng
Các trung tâm mua sắm có giống nhau không: Không
Loại kênh bán hàng: thương mại điện tử thuần túy (chỉ bán hàng trực tuyến)
Tiêu chuẩn quốc gia mới toàn thân đai an toàn năm điểm hoạt động ở độ cao chống rơi bảo hiểm dây an toàn móc đôi gói đệm trọn bộ dây an toàn toàn thân 2 móc Tiêu chuẩn quốc gia mới toàn thân đai an toàn năm điểm hoạt động ở độ cao chống rơi bảo hiểm dây an toàn móc đôi gói đệm trọn bộ dây an toàn toàn thân 2 móc Tiêu chuẩn quốc gia mới toàn thân đai an toàn năm điểm hoạt động ở độ cao chống rơi bảo hiểm dây an toàn móc đôi gói đệm trọn bộ dây an toàn toàn thân 2 móc Tiêu chuẩn quốc gia mới toàn thân đai an toàn năm điểm hoạt động ở độ cao chống rơi bảo hiểm dây an toàn móc đôi gói đệm trọn bộ dây an toàn toàn thân 2 móc Tiêu chuẩn quốc gia mới toàn thân đai an toàn năm điểm hoạt động ở độ cao chống rơi bảo hiểm dây an toàn móc đôi gói đệm trọn bộ dây an toàn toàn thân 2 móc Tiêu chuẩn quốc gia mới toàn thân đai an toàn năm điểm hoạt động ở độ cao chống rơi bảo hiểm dây an toàn móc đôi gói đệm trọn bộ dây an toàn toàn thân 2 móc Tiêu chuẩn quốc gia mới toàn thân đai an toàn năm điểm hoạt động ở độ cao chống rơi bảo hiểm dây an toàn móc đôi gói đệm trọn bộ dây an toàn toàn thân 2 móc Tiêu chuẩn quốc gia mới toàn thân đai an toàn năm điểm hoạt động ở độ cao chống rơi bảo hiểm dây an toàn móc đôi gói đệm trọn bộ dây an toàn toàn thân 2 móc Tiêu chuẩn quốc gia mới toàn thân đai an toàn năm điểm hoạt động ở độ cao chống rơi bảo hiểm dây an toàn móc đôi gói đệm trọn bộ dây an toàn toàn thân 2 móc Tiêu chuẩn quốc gia mới toàn thân đai an toàn năm điểm hoạt động ở độ cao chống rơi bảo hiểm dây an toàn móc đôi gói đệm trọn bộ dây an toàn toàn thân 2 móc Tiêu chuẩn quốc gia mới toàn thân đai an toàn năm điểm hoạt động ở độ cao chống rơi bảo hiểm dây an toàn móc đôi gói đệm trọn bộ dây an toàn toàn thân 2 móc Tiêu chuẩn quốc gia mới toàn thân đai an toàn năm điểm hoạt động ở độ cao chống rơi bảo hiểm dây an toàn móc đôi gói đệm trọn bộ dây an toàn toàn thân 2 móc Tiêu chuẩn quốc gia mới toàn thân đai an toàn năm điểm hoạt động ở độ cao chống rơi bảo hiểm dây an toàn móc đôi gói đệm trọn bộ dây an toàn toàn thân 2 móc Tiêu chuẩn quốc gia mới toàn thân đai an toàn năm điểm hoạt động ở độ cao chống rơi bảo hiểm dây an toàn móc đôi gói đệm trọn bộ dây an toàn toàn thân 2 móc Tiêu chuẩn quốc gia mới toàn thân đai an toàn năm điểm hoạt động ở độ cao chống rơi bảo hiểm dây an toàn móc đôi gói đệm trọn bộ dây an toàn toàn thân 2 móc Tiêu chuẩn quốc gia mới toàn thân đai an toàn năm điểm hoạt động ở độ cao chống rơi bảo hiểm dây an toàn móc đôi gói đệm trọn bộ dây an toàn toàn thân 2 móc Tiêu chuẩn quốc gia mới toàn thân đai an toàn năm điểm hoạt động ở độ cao chống rơi bảo hiểm dây an toàn móc đôi gói đệm trọn bộ dây an toàn toàn thân 2 móc Tiêu chuẩn quốc gia mới toàn thân đai an toàn năm điểm hoạt động ở độ cao chống rơi bảo hiểm dây an toàn móc đôi gói đệm trọn bộ dây an toàn toàn thân 2 móc Tiêu chuẩn quốc gia mới toàn thân đai an toàn năm điểm hoạt động ở độ cao chống rơi bảo hiểm dây an toàn móc đôi gói đệm trọn bộ dây an toàn toàn thân 2 móc Tiêu chuẩn quốc gia mới toàn thân đai an toàn năm điểm hoạt động ở độ cao chống rơi bảo hiểm dây an toàn móc đôi gói đệm trọn bộ dây an toàn toàn thân 2 móc Tiêu chuẩn quốc gia mới toàn thân đai an toàn năm điểm hoạt động ở độ cao chống rơi bảo hiểm dây an toàn móc đôi gói đệm trọn bộ dây an toàn toàn thân 2 móc Tiêu chuẩn quốc gia mới toàn thân đai an toàn năm điểm hoạt động ở độ cao chống rơi bảo hiểm dây an toàn móc đôi gói đệm trọn bộ dây an toàn toàn thân 2 móc Tiêu chuẩn quốc gia mới toàn thân đai an toàn năm điểm hoạt động ở độ cao chống rơi bảo hiểm dây an toàn móc đôi gói đệm trọn bộ dây an toàn toàn thân 2 móc Tiêu chuẩn quốc gia mới toàn thân đai an toàn năm điểm hoạt động ở độ cao chống rơi bảo hiểm dây an toàn móc đôi gói đệm trọn bộ dây an toàn toàn thân 2 móc Tiêu chuẩn quốc gia mới toàn thân đai an toàn năm điểm hoạt động ở độ cao chống rơi bảo hiểm dây an toàn móc đôi gói đệm trọn bộ dây an toàn toàn thân 2 móc Tiêu chuẩn quốc gia mới toàn thân đai an toàn năm điểm hoạt động ở độ cao chống rơi bảo hiểm dây an toàn móc đôi gói đệm trọn bộ dây an toàn toàn thân 2 móc Tiêu chuẩn quốc gia mới toàn thân đai an toàn năm điểm hoạt động ở độ cao chống rơi bảo hiểm dây an toàn móc đôi gói đệm trọn bộ dây an toàn toàn thân 2 móc Tiêu chuẩn quốc gia mới toàn thân đai an toàn năm điểm hoạt động ở độ cao chống rơi bảo hiểm dây an toàn móc đôi gói đệm trọn bộ dây an toàn toàn thân 2 móc Tiêu chuẩn quốc gia mới toàn thân đai an toàn năm điểm hoạt động ở độ cao chống rơi bảo hiểm dây an toàn móc đôi gói đệm trọn bộ dây an toàn toàn thân 2 móc Tiêu chuẩn quốc gia mới toàn thân đai an toàn năm điểm hoạt động ở độ cao chống rơi bảo hiểm dây an toàn móc đôi gói đệm trọn bộ dây an toàn toàn thân 2 móc

Customer Reviews

Dành cho *** mèo (khuyết danh)
"Bắt đầu với một trọng lượng. quá nặng. Cái này nặng hơn nhiều so với dây an toàn trước đây. Đây là hiệu ứng của một người bạn đeo nó, tôi không tự chụp ảnh với nó, cảm giác rất tốt, dây đeo không rộng và bạn sẽ nhận được những gì bạn phải trả về chất lượng."
t *** 9 (khuyết danh)
"Tôi hiện đang làm Người Nhện, trước đây tôi đã sử dụng dây đai an toàn ba điểm, nhược điểm là dây an toàn khi ngã sẽ tác động mạnh vào bụng, sau đó Douyin thấy quảng cáo thương hiệu nên đã mua năm chiếc -đai an toàn điểm.Nhà sản xuất chuyên hoạt động ngoài trời.Cái này Dây an toàn thích hợp cho người làm việc trên cao.Cả ngày vác giỏ treo đi công trường hơi mệt.Mong nhà sản xuất cải thiện thiết bị theo dõi và làm cho nó nhẹ hơn."
Nhân dân tệ *** 0 (ẩn danh)
"Rất tốt, dây an toàn rất vừa vặn."
bạn z *** (giấu tên)
"Dây an toàn tốt, đeo thoải mái, kích thước phù hợp, tay nghề tinh tế, còn tặng kèm găng tay."
l *** Yuan (khuyết danh)
"Dây dày và phần cứng dày. Dễ dàng đưa vào và cất cánh bởi trình cài đặt"
một *** 1 (giấu tên)
"Đây là lần đầu tiên tôi mua một chiếc thắt lưng an toàn 5 điểm tiêu chuẩn quốc gia mới, thiết kế này rất tốt, đeo rất tiện lợi và nhanh chóng! Các chi tiết được đặt đúng vị trí, các vòng dây đàn hồi kép cố định và phần hoàn thiện dây đeo cũng được xử lý hoàn hảo! ??? Những điều tốt đẹp rất đáng để giới thiệu! ! !"
boudoir *** tao (khuyết danh)
"Rất tốt, chất lượng rất tốt."
l *** Vương (khuyết danh)
"Dây an toàn có chất lượng tốt và được gia công tỉ mỉ. Dây vải dày và khóa kim loại an toàn và chắc chắn hơn. Chu vi của ngực, eo và chân có thể điều chỉnh tùy ý. Khóa tháo nhanh rất tiện lợi và nhanh chóng khi đeo ."
t *** 9 (khuyết danh)
"Tôi chỉ muốn nói rằng bạn nên mang theo túi vải, túi đựng đồ và cả túi nhựa, rất tốt cho dây an toàn của bạn."
t *** 5 (giấu tên)
"Tôi rất thích món đồ này, chất lượng cũng rất tốt, mua với giá này thực sự rất hời"
Nguyên *** bạn (giấu tên)
"Chất lượng thì khỏi bàn cãi, mình rất thích."
Minh *** 8 (Khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Nó thực sự nhanh chóng khi mặc và thoải mái hơn, nhưng khi ngồi xổm, đôi khi phần cứng trên chân đè lên chân nên việc điều chỉnh nó không phải là vấn đề lớn!"
t *** 1 (giấu tên)
"Chất lượng rất tốt, tay nghề cũng tốt, khóa chắc chắn, nhìn rất an toàn, làm việc trên cao bạn nên mua dây an toàn năm điểm tốt hơn để có thể yên tâm làm việc."
Bánh *** ngọt ngào (Khuyết danh)
"Tôi đã mua rất nhiều dây an toàn, và cái này là loại thoải mái nhất khi đeo trên người! Không có gì để nói về chất lượng, nó trông rất khí quyển!"
Hồng ** Trương (khuyết danh)
"Chất lượng ổn, nhưng nặng quá, nếu móc khóa có thể làm bằng chất liệu khác để nhẹ hơn thì tốt hơn."
Caraway ( Ẩn danh )
"Chất lượng rất tốt, tay nghề tốt, khóa kim loại rất chắc chắn, không tự động trượt mở, sử dụng rất an toàn và chắc chắn, mẫu mã chuẩn quốc gia, rất hài lòng!"
Chà *** Lee (Khuyết danh)
"Rất chắc chắn, có vẻ tốt, chưa thực sự sử dụng nó, hãy cho nó một ngón tay cái lên trước"
Hân hạnh ( giấu tên )
"Bé dùng tốt rất đáng mua"
x *** 1 (giấu tên)
"Hai quai treo dùng chung một móc, giải pháp này hơi tiết kiệm. Mọi thứ khác đều ổn."
gió *** 4 (khuyết danh)
"Kiểu thiết kế khóa dây đai an toàn này rất tiện lợi để thắt khi sử dụng, nhưng cá nhân tôi cảm thấy nó hơi nặng khi thắt vào người."

0965.68.68.11