Đai an toàn tiêu chuẩn quốc gia vận hành độ cao ngoài trời công trình xây dựng chống rơi toàn thân Đai an toàn nửa người hai lưng năm điểm thang dây cứu hộ

MÃ SẢN PHẨM: TD-614700544709 Đã bán 46
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
289,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Đai an toàn tiêu chuẩn quốc gia vận hành độ cao ngoài trời công trình xây dựng chống rơi toàn thân Đai an toàn nửa người hai lưng năm điểm thang dây cứu hộ
Đai an toàn tiêu chuẩn quốc gia vận hành độ cao ngoài trời công trình xây dựng chống rơi toàn thân Đai an toàn nửa người hai lưng năm điểm thang dây cứu hộ
Đai an toàn tiêu chuẩn quốc gia vận hành độ cao ngoài trời công trình xây dựng chống rơi toàn thân Đai an toàn nửa người hai lưng năm điểm thang dây cứu hộ
Đai an toàn tiêu chuẩn quốc gia vận hành độ cao ngoài trời công trình xây dựng chống rơi toàn thân Đai an toàn nửa người hai lưng năm điểm thang dây cứu hộ
Đai an toàn tiêu chuẩn quốc gia vận hành độ cao ngoài trời công trình xây dựng chống rơi toàn thân Đai an toàn nửa người hai lưng năm điểm thang dây cứu hộ
Đai an toàn tiêu chuẩn quốc gia vận hành độ cao ngoài trời công trình xây dựng chống rơi toàn thân Đai an toàn nửa người hai lưng năm điểm thang dây cứu hộ
Đai an toàn tiêu chuẩn quốc gia vận hành độ cao ngoài trời công trình xây dựng chống rơi toàn thân Đai an toàn nửa người hai lưng năm điểm thang dây cứu hộ
Đai an toàn tiêu chuẩn quốc gia vận hành độ cao ngoài trời công trình xây dựng chống rơi toàn thân Đai an toàn nửa người hai lưng năm điểm thang dây cứu hộ
Đai an toàn tiêu chuẩn quốc gia vận hành độ cao ngoài trời công trình xây dựng chống rơi toàn thân Đai an toàn nửa người hai lưng năm điểm thang dây cứu hộ
Đai an toàn tiêu chuẩn quốc gia vận hành độ cao ngoài trời công trình xây dựng chống rơi toàn thân Đai an toàn nửa người hai lưng năm điểm thang dây cứu hộ
Đai an toàn tiêu chuẩn quốc gia vận hành độ cao ngoài trời công trình xây dựng chống rơi toàn thân Đai an toàn nửa người hai lưng năm điểm thang dây cứu hộ
Đai an toàn tiêu chuẩn quốc gia vận hành độ cao ngoài trời công trình xây dựng chống rơi toàn thân Đai an toàn nửa người hai lưng năm điểm thang dây cứu hộ
Đai an toàn tiêu chuẩn quốc gia vận hành độ cao ngoài trời công trình xây dựng chống rơi toàn thân Đai an toàn nửa người hai lưng năm điểm thang dây cứu hộ
Đai an toàn tiêu chuẩn quốc gia vận hành độ cao ngoài trời công trình xây dựng chống rơi toàn thân Đai an toàn nửa người hai lưng năm điểm thang dây cứu hộ
Đai an toàn tiêu chuẩn quốc gia vận hành độ cao ngoài trời công trình xây dựng chống rơi toàn thân Đai an toàn nửa người hai lưng năm điểm thang dây cứu hộ
Đai an toàn tiêu chuẩn quốc gia vận hành độ cao ngoài trời công trình xây dựng chống rơi toàn thân Đai an toàn nửa người hai lưng năm điểm thang dây cứu hộ
Đai an toàn tiêu chuẩn quốc gia vận hành độ cao ngoài trời công trình xây dựng chống rơi toàn thân Đai an toàn nửa người hai lưng năm điểm thang dây cứu hộ
Đai an toàn tiêu chuẩn quốc gia vận hành độ cao ngoài trời công trình xây dựng chống rơi toàn thân Đai an toàn nửa người hai lưng năm điểm thang dây cứu hộ
Đai an toàn tiêu chuẩn quốc gia vận hành độ cao ngoài trời công trình xây dựng chống rơi toàn thân Đai an toàn nửa người hai lưng năm điểm thang dây cứu hộ
Đai an toàn tiêu chuẩn quốc gia vận hành độ cao ngoài trời công trình xây dựng chống rơi toàn thân Đai an toàn nửa người hai lưng năm điểm thang dây cứu hộ
Đai an toàn tiêu chuẩn quốc gia vận hành độ cao ngoài trời công trình xây dựng chống rơi toàn thân Đai an toàn nửa người hai lưng năm điểm thang dây cứu hộ
Đai an toàn tiêu chuẩn quốc gia vận hành độ cao ngoài trời công trình xây dựng chống rơi toàn thân Đai an toàn nửa người hai lưng năm điểm thang dây cứu hộ
Đai an toàn tiêu chuẩn quốc gia vận hành độ cao ngoài trời công trình xây dựng chống rơi toàn thân Đai an toàn nửa người hai lưng năm điểm thang dây cứu hộ
Đai an toàn tiêu chuẩn quốc gia vận hành độ cao ngoài trời công trình xây dựng chống rơi toàn thân Đai an toàn nửa người hai lưng năm điểm thang dây cứu hộ
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 23 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Luyi
sản xuất tại Trung Quốc
Phân loại màu: Móc nhỏ đơn 2 mét (tiêu chuẩn quốc gia), móc nhỏ đơn 3 mét (tiêu chuẩn quốc gia), móc nhỏ đơn 5 mét (tiêu chuẩn quốc gia), móc nhỏ đôi 2 mét (tiêu chuẩn quốc gia), móc nhỏ đôi 3 mét (tiêu chuẩn quốc gia) tiêu chuẩn), móc đôi nhỏ 5 mét (tiêu chuẩn quốc gia) ) Móc đơn 2m (GB) Móc đơn 3m (GB) Móc đơn 5m (GB) Móc đôi 2m (GB) Móc đôi 3m (GB) Móc đôi 5m (GB) Móc đơn Quần legging 2m móc nhỏ (chuẩn toàn quốc) Quần legging 3m móc nhỏ đơn (chuẩn toàn quốc) Quần legging 2m móc nhỏ 2 móc (chuẩn toàn quốc) Quần legging 3m móc nhỏ 2 lần (chuẩn toàn quốc) Quần legging móc đơn 2m móc lớn (chuẩn toàn quốc) Quần legging 3m móc đơn lớn (chuẩn toàn quốc) Tiêu Chuẩn Quốc Gia) Xà Cạp Móc Đôi 2m (Tiêu Chuẩn Quốc Gia) Xà Cạp Móc Đôi 3m (Tiêu Chuẩn Quốc Gia) Móc Đôi Bằng Polypropylene Châu Âu Có Đệm Móc Đôi Bằng Polyester Châu Âu Có Đệm Móc Đôi Móc Đai Thợ Điện Toàn Thân Thợ Điện Bằng Dây Nylon
Giá thẻ: 188
Thời gian đưa ra thị trường: Mùa xuân 2019
Mục số: 2020002
Các hạng mục thể thao ngoài trời: leo núi, leo núi, leo băng
Đai an toàn tiêu chuẩn quốc gia vận hành độ cao ngoài trời công trình xây dựng chống rơi toàn thân Đai an toàn nửa người hai lưng năm điểm thang dây cứu hộ Đai an toàn tiêu chuẩn quốc gia vận hành độ cao ngoài trời công trình xây dựng chống rơi toàn thân Đai an toàn nửa người hai lưng năm điểm thang dây cứu hộ Đai an toàn tiêu chuẩn quốc gia vận hành độ cao ngoài trời công trình xây dựng chống rơi toàn thân Đai an toàn nửa người hai lưng năm điểm thang dây cứu hộ Đai an toàn tiêu chuẩn quốc gia vận hành độ cao ngoài trời công trình xây dựng chống rơi toàn thân Đai an toàn nửa người hai lưng năm điểm thang dây cứu hộ Đai an toàn tiêu chuẩn quốc gia vận hành độ cao ngoài trời công trình xây dựng chống rơi toàn thân Đai an toàn nửa người hai lưng năm điểm thang dây cứu hộ Đai an toàn tiêu chuẩn quốc gia vận hành độ cao ngoài trời công trình xây dựng chống rơi toàn thân Đai an toàn nửa người hai lưng năm điểm thang dây cứu hộ Đai an toàn tiêu chuẩn quốc gia vận hành độ cao ngoài trời công trình xây dựng chống rơi toàn thân Đai an toàn nửa người hai lưng năm điểm thang dây cứu hộ Đai an toàn tiêu chuẩn quốc gia vận hành độ cao ngoài trời công trình xây dựng chống rơi toàn thân Đai an toàn nửa người hai lưng năm điểm thang dây cứu hộ Đai an toàn tiêu chuẩn quốc gia vận hành độ cao ngoài trời công trình xây dựng chống rơi toàn thân Đai an toàn nửa người hai lưng năm điểm thang dây cứu hộ Đai an toàn tiêu chuẩn quốc gia vận hành độ cao ngoài trời công trình xây dựng chống rơi toàn thân Đai an toàn nửa người hai lưng năm điểm thang dây cứu hộ Đai an toàn tiêu chuẩn quốc gia vận hành độ cao ngoài trời công trình xây dựng chống rơi toàn thân Đai an toàn nửa người hai lưng năm điểm thang dây cứu hộ

Customer Reviews

y***2 (ẩn danh)
20:06, 09/02/2023 Phân
"Người dùng này đã không điền vào một đánh giá."
j***cheng (giấu tên)
Tháng Ba 17, 2023 lúc 20:43
"Người dùng này đã không điền vào một đánh giá."
w *** 9
05:59, 27/05/2023 Phân
"Người dùng này đã không điền vào một đánh giá."
3***5 (ẩn danh)
15:00, ngày 11 tháng 05 năm 2023
"Người dùng này đã không điền vào một đánh giá."
j***cheng (giấu tên)
Tháng 3 17, 2023 lúc 20:44
"Người dùng này đã không điền vào một đánh giá."
Chúa *** cổ áo
16:49, ngày 11 tháng 05 năm 2023
"Người dùng này đã không điền vào một đánh giá."
w *** 9
07:45, 23/04/2023 Phân
"Người dùng này đã không điền vào một đánh giá."

0965.68.68.11