Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn

MÃ SẢN PHẨM: TD-612116228000 Đã bán hơn 500
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
317,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn
Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn
Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn
Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn
Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn
Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn
Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn
Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn
Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn
Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn
Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn
Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn
Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn
Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn
Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn
Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn
Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn
Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn
Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn
Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn
Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn
Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn
Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn
Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn
Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn
Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn
Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn
Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 17 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: LAPAD
sản xuất tại Trung Quốc
Phân loại màu sắc: nửa thân dây đơn khóa nhỏ dài 2 mét Dây nửa thân đơn khóa nhỏ Chiều dài dây 3 mét Dây nửa thân đơn khóa nhỏ Dây dài 5 mét Dây nửa thân đơn móc lớn Chiều dài dây 2 mét Dây nửa thân đơn Dây móc lớn chiều dài 3 mét Dây treo bán thân đơn Dây móc lớn dài 5 mét Dây treo bán thân đôi móc nhỏ Chiều dài dây bán thân 2 mét Dây treo bán thân đôi khóa nhỏ Dây dài 5 mét Dây treo bán thân đôi móc lớn Chiều dài dây treo bán thân đôi móc lớn 2 mét chiều dài 5 mét dây đơn toàn thân khóa nhỏ chiều dài dây 2 mét Dây đơn toàn thân móc lớn chiều dài dây 2 mét Dây đơn năm điểm khóa nhỏ Chiều dài dây 2 mét Dây đơn năm điểm khóa nhỏ Chiều dài dây 3 mét Dây đơn năm điểm dây khóa nhỏ dài 5 mét Dây đôi năm điểm nhỏ Dây móc dài 2 mét và dây khóa nhỏ năm điểm dây đôi dài 3 mét Dây móc đơn năm điểm dài 2 mét. Loại móc dây đôi chiều dài dây 2 mét Móc dây đôi loại năm điểm Chiều dài dây 5 mét Móc dây đơn năm điểm Chiều dài dây 2 mét (có đệm) Móc dây đơn năm điểm Chiều dài dây 3 mét (có đệm) Dây đôi năm điểm chiều dài dây móc 2 mét (có đệm) Dây móc đôi năm điểm Chiều dài dây 3 mét (có đệm) Đai an toàn nửa người Đai an toàn năm điểm
Giá thẻ: 98
Thời gian đưa ra thị trường: Mùa xuân 2019
Mã hàng: LPTQYB01/B02/C02
Các hạng mục thể thao ngoài trời: leo núi, leo núi, leo băng
Cho dù trung tâm mua sắm là như nhau: Có
Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn Đai an toàn vận hành độ cao năm điểm toàn thân dây ngoài trời Bộ đồ chống rơi chống mài mòn công trường xây dựng Đai an toàn thợ điện dây đai an toàn

Customer Reviews

t *** 3 (khuyết danh)
"Khóa thắt lưng và khóa chân, không quá tiện lợi (để trơn) nhất là khóa chân. Thiết kế khóa chưa được khoa học cho lắm. Những người khác hài lòng."
Con Mắt Đêm (Khuyết danh)
"Vật tư an toàn muốn được an toàn."
Chân *** 7 (Khuyết danh)
"Tay nghề xứng đáng với giá cả, và nó rất vừa vặn, tôi rất thích nó, tôi thực sự khuyên những chủ sở hữu của cùng một mô hình nên mua nó."
Minh *** 8 (Khuyết danh)
"Đã nhận hàng, chất lượng dây an toàn rất tốt, dây đôi chắc chắn hơn, đánh giá năm sao!"
t *** 4 (khuyết danh)
"Sau khi sử dụng, chất lượng rất tốt, đây là đứa con yêu thích của tôi, rất tiết kiệm chi phí, tôi đã để ý đến Taobao từ lâu, lần này tôi đã lấy nó mà không do dự, chắc chắn, nó đã không làm tôi thất vọng tôi. Nó rất lý tưởng, và cửa hàng cũng rất chu đáo Liêm chính, tôi chắc chắn sẽ chọn cửa hàng này nếu tôi cần trong tương lai, mọi người có thể đến cửa hàng này nếu bạn cần, bạn có thể yên tâm mua hàng"
một *** 6 (giấu tên)
"Điều này trông tuyệt vời, tôi rất thích nó, kết cấu rất tốt. Có một cảm biến cảm ứng ở mặt sau của giá đỡ, có thể mở và khóa mà không cần kết nối với nguồn điện, rất thiết thực"
t *** 8 (khuyết danh)
"Tầng lầu cao còn phải mua bảo hiểm vệ sinh, phải mua loại chất lượng tốt, con này nhìn cũng được, không làm mình thất vọng."
Không *** lâu (khuyết danh)
"Nó phải được ca ngợi!"
m *** 1 (giấu tên)
"Em bé rất tốt, trông rất khỏe, tay nghề tốt, đóng gói tốt, giao hàng nhanh, khen ngợi!"
s *** 1 (giấu tên)
"Chất lượng dây an toàn của người bán tốt, các thủ tục và giấy chứng nhận an toàn cũng rất đầy đủ, khen ngợi!"
Lee *** 2 (giấu tên)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!"
Tôi *** pod (ẩn danh)
"Đủ dày, được làm tốt, hài lòng và khen ngợi."
khói *** 3 (khuyết danh)
"Dây đeo quá dài, người sẽ bị rò rỉ"
Tiểu *** 6 (Khuyết danh)
"Nhìn chất lượng rất tốt, hậu cần cũng rất tốt, rất đáng để mua. Hy vọng nó kéo dài một thời gian dài."
w *** n (khuyết danh)
"Grey luôn ổn Wei Ruigood"
q *** 8 (khuyết danh)
"Cái nhựa màu đen có thể đổi thành cái sắt."
t *** 1 (giấu tên)
"Mình sửa mái nhà mình mua dây đai an toàn này, dây dày dặn, dây dày dặn, đeo vào có cảm giác rất chắc chắn."
t *** 6 (khuyết danh)
"Giao hàng rất nhanh, dây đai an toàn rất dày, chất lượng chắc chắn, nhà sản xuất thường xuyên, chất lượng tốt"
Palm *** in (khuyết danh)
"Hậu cần nhanh chóng, không làm hỏng bao bì"
Tôi **** hạnh phúc (giấu tên)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!"

0965.68.68.11