Thang dây mềm thang dây cứu hỏa thang cứu hỏa nhà thang mềm thang dây thoát hiểm đặc biệt thang dây an toàn huấn luyện leo thang cứu sinh mua thang dây

MÃ SẢN PHẨM: TD-640052870388 Đã bán hơn 200
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
211,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Thang dây mềm thang dây cứu hỏa thang cứu hỏa nhà thang mềm thang dây thoát hiểm đặc biệt thang dây an toàn huấn luyện leo thang cứu sinh mua thang dây
Thang dây mềm thang dây cứu hỏa thang cứu hỏa nhà thang mềm thang dây thoát hiểm đặc biệt thang dây an toàn huấn luyện leo thang cứu sinh mua thang dây
Thang dây mềm thang dây cứu hỏa thang cứu hỏa nhà thang mềm thang dây thoát hiểm đặc biệt thang dây an toàn huấn luyện leo thang cứu sinh mua thang dây
Thang dây mềm thang dây cứu hỏa thang cứu hỏa nhà thang mềm thang dây thoát hiểm đặc biệt thang dây an toàn huấn luyện leo thang cứu sinh mua thang dây
Thang dây mềm thang dây cứu hỏa thang cứu hỏa nhà thang mềm thang dây thoát hiểm đặc biệt thang dây an toàn huấn luyện leo thang cứu sinh mua thang dây
Thang dây mềm thang dây cứu hỏa thang cứu hỏa nhà thang mềm thang dây thoát hiểm đặc biệt thang dây an toàn huấn luyện leo thang cứu sinh mua thang dây
Thang dây mềm thang dây cứu hỏa thang cứu hỏa nhà thang mềm thang dây thoát hiểm đặc biệt thang dây an toàn huấn luyện leo thang cứu sinh mua thang dây
Thang dây mềm thang dây cứu hỏa thang cứu hỏa nhà thang mềm thang dây thoát hiểm đặc biệt thang dây an toàn huấn luyện leo thang cứu sinh mua thang dây
Thang dây mềm thang dây cứu hỏa thang cứu hỏa nhà thang mềm thang dây thoát hiểm đặc biệt thang dây an toàn huấn luyện leo thang cứu sinh mua thang dây
Thang dây mềm thang dây cứu hỏa thang cứu hỏa nhà thang mềm thang dây thoát hiểm đặc biệt thang dây an toàn huấn luyện leo thang cứu sinh mua thang dây
Thang dây mềm thang dây cứu hỏa thang cứu hỏa nhà thang mềm thang dây thoát hiểm đặc biệt thang dây an toàn huấn luyện leo thang cứu sinh mua thang dây
Thang dây mềm thang dây cứu hỏa thang cứu hỏa nhà thang mềm thang dây thoát hiểm đặc biệt thang dây an toàn huấn luyện leo thang cứu sinh mua thang dây
Thang dây mềm thang dây cứu hỏa thang cứu hỏa nhà thang mềm thang dây thoát hiểm đặc biệt thang dây an toàn huấn luyện leo thang cứu sinh mua thang dây
Thang dây mềm thang dây cứu hỏa thang cứu hỏa nhà thang mềm thang dây thoát hiểm đặc biệt thang dây an toàn huấn luyện leo thang cứu sinh mua thang dây
Thang dây mềm thang dây cứu hỏa thang cứu hỏa nhà thang mềm thang dây thoát hiểm đặc biệt thang dây an toàn huấn luyện leo thang cứu sinh mua thang dây
Thang dây mềm thang dây cứu hỏa thang cứu hỏa nhà thang mềm thang dây thoát hiểm đặc biệt thang dây an toàn huấn luyện leo thang cứu sinh mua thang dây
Thang dây mềm thang dây cứu hỏa thang cứu hỏa nhà thang mềm thang dây thoát hiểm đặc biệt thang dây an toàn huấn luyện leo thang cứu sinh mua thang dây
Thang dây mềm thang dây cứu hỏa thang cứu hỏa nhà thang mềm thang dây thoát hiểm đặc biệt thang dây an toàn huấn luyện leo thang cứu sinh mua thang dây
Thang dây mềm thang dây cứu hỏa thang cứu hỏa nhà thang mềm thang dây thoát hiểm đặc biệt thang dây an toàn huấn luyện leo thang cứu sinh mua thang dây
Thang dây mềm thang dây cứu hỏa thang cứu hỏa nhà thang mềm thang dây thoát hiểm đặc biệt thang dây an toàn huấn luyện leo thang cứu sinh mua thang dây
Thang dây mềm thang dây cứu hỏa thang cứu hỏa nhà thang mềm thang dây thoát hiểm đặc biệt thang dây an toàn huấn luyện leo thang cứu sinh mua thang dây
Thang dây mềm thang dây cứu hỏa thang cứu hỏa nhà thang mềm thang dây thoát hiểm đặc biệt thang dây an toàn huấn luyện leo thang cứu sinh mua thang dây
Thang dây mềm thang dây cứu hỏa thang cứu hỏa nhà thang mềm thang dây thoát hiểm đặc biệt thang dây an toàn huấn luyện leo thang cứu sinh mua thang dây
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 29 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: khác / khác
sản xuất tại Trung Quốc
Phân loại màu sắc: Kích thước thực đủ để trở thành người bán tận tâm, khá dài chứ không phải ngắn, thang mềm 3 mét (khoảng cách 40), móc đôi + chốt nở Thang mềm 5 mét (khoảng cách 40), móc đôi + chốt nở 8 -mét thang mềm (khoảng cách 40), móc đôi + chốt nở Thang mềm 10m (khoảng cách 40) Khoảng cách 40) Móc đôi + chốt nở Thang mềm 12m (khoảng cách 40) Móc đôi + chốt nở Thang mềm 15m (khoảng cách 40) Móc đôi + chốt nở Thang mềm 18m (khoảng cách 40) Móc đôi + chốt nở Thang mềm 20m (khoảng cách 40) Móc đôi + chốt nở Thang mềm 25m (khoảng cách 40) móc đôi + chốt nở Thang mềm 30m (khoảng cách 40) móc đôi + chốt nở Thang mềm 40m (khoảng cách 40) móc đôi + chốt nở Thang mềm 50m (khoảng cách 40) móc đôi + chốt nở Thang mềm 5m (khoảng cách 30) Gửi móc đôi Thang mềm 8m (khoảng cách 30) móc đôi + chốt nở Thang mềm 10 mét (khoảng cách 30) móc đôi + chốt nở Thang mềm 12 mét (khoảng cách 30) móc đôi + chốt nở Thang mềm 15 mét (khoảng cách 30) móc đôi + chốt nở Thang mềm 20 mét (khoảng cách 30) móc đôi + chốt nở Thang mềm 25m (khoảng cách 30) móc đôi + chốt nở Thang mềm 30m (khoảng cách 30) móc đôi + chốt nở kích thước đặc biệt có thể tùy chỉnh móc an toàn
Giá thẻ: 100
Thời gian tung ra thị trường: Mùa thu 2018
Mã hàng: Thang nhựa mềm
Thang dây mềm thang dây cứu hỏa thang cứu hỏa nhà thang mềm thang dây thoát hiểm đặc biệt thang dây an toàn huấn luyện leo thang cứu sinh mua thang dây Thang dây mềm thang dây cứu hỏa thang cứu hỏa nhà thang mềm thang dây thoát hiểm đặc biệt thang dây an toàn huấn luyện leo thang cứu sinh mua thang dây Thang dây mềm thang dây cứu hỏa thang cứu hỏa nhà thang mềm thang dây thoát hiểm đặc biệt thang dây an toàn huấn luyện leo thang cứu sinh mua thang dây Thang dây mềm thang dây cứu hỏa thang cứu hỏa nhà thang mềm thang dây thoát hiểm đặc biệt thang dây an toàn huấn luyện leo thang cứu sinh mua thang dây Thang dây mềm thang dây cứu hỏa thang cứu hỏa nhà thang mềm thang dây thoát hiểm đặc biệt thang dây an toàn huấn luyện leo thang cứu sinh mua thang dây Thang dây mềm thang dây cứu hỏa thang cứu hỏa nhà thang mềm thang dây thoát hiểm đặc biệt thang dây an toàn huấn luyện leo thang cứu sinh mua thang dây Thang dây mềm thang dây cứu hỏa thang cứu hỏa nhà thang mềm thang dây thoát hiểm đặc biệt thang dây an toàn huấn luyện leo thang cứu sinh mua thang dây Thang dây mềm thang dây cứu hỏa thang cứu hỏa nhà thang mềm thang dây thoát hiểm đặc biệt thang dây an toàn huấn luyện leo thang cứu sinh mua thang dây Thang dây mềm thang dây cứu hỏa thang cứu hỏa nhà thang mềm thang dây thoát hiểm đặc biệt thang dây an toàn huấn luyện leo thang cứu sinh mua thang dây Thang dây mềm thang dây cứu hỏa thang cứu hỏa nhà thang mềm thang dây thoát hiểm đặc biệt thang dây an toàn huấn luyện leo thang cứu sinh mua thang dây Thang dây mềm thang dây cứu hỏa thang cứu hỏa nhà thang mềm thang dây thoát hiểm đặc biệt thang dây an toàn huấn luyện leo thang cứu sinh mua thang dây Thang dây mềm thang dây cứu hỏa thang cứu hỏa nhà thang mềm thang dây thoát hiểm đặc biệt thang dây an toàn huấn luyện leo thang cứu sinh mua thang dây Thang dây mềm thang dây cứu hỏa thang cứu hỏa nhà thang mềm thang dây thoát hiểm đặc biệt thang dây an toàn huấn luyện leo thang cứu sinh mua thang dây Thang dây mềm thang dây cứu hỏa thang cứu hỏa nhà thang mềm thang dây thoát hiểm đặc biệt thang dây an toàn huấn luyện leo thang cứu sinh mua thang dây

Customer Reviews

Nan***q (khuyết danh)
21/04/2023 lúc 11:43
"Chắc chắn, chất lượng tốt và giá cả rất phải chăng!"
t***3 (ẩn danh)
21/04/2023 lúc 11:23
"Nhận được sản phẩm rất tốt, chất lượng tốt và giá rẻ"
t***3 (ẩn danh)
21:15, 09/05/2023 Phân
"Chất lượng rất tốt, mua hàng rất ưng ý, tuyệt vời!"
t***2 (ẩn danh)
15/04/2023 14:09 Phân
"Soti đã nhận được nó. Chuyển phát nhanh. Thang cáp đủ dài, chất lượng tốt, nhẹ dễ đóng gói, mang vác. Khóa sắt và đinh phồng có chất lượng tốt. Sợi dây được làm tinh tế và dệt chắc chắn."
t *** 2
Tháng 4 19, 2023 lúc 17:03
"Khóa sắt và đinh phồng có chất lượng tốt. Sợi dây được làm tinh tế và dệt chắc chắn."
t***7 (ẩn danh)
27/04/2023 08:59 Phân
"Ủng hộ shop nhé bé ngoan lắm"
t *** 1
16/04/2023 08:53 Phân
"Chất lượng là rất tốt!"
t *** 7
05/03/2023 lúc 20:14
"Thời gian giao hàng rất nhanh, giống như trên thị trường, tôi đã mua ở đây và tiết kiệm được rất nhiều tiền, dễ mang theo, dễ sử dụng, hậu cần nhanh chóng, sẽ đến sau hai hoặc ba ngày ngày. Anh em vẫn có thể sử dụng nó. Vì sử dụng thường xuyên, tôi hy vọng sẽ hợp tác trong niềm vui trong tương lai!"
t *** 8
Tháng 3 04, 2023 lúc 15:28
"Tôi ít khi đưa ra nhận xét. Tôi đã mua sản phẩm của anh ấy vào năm 2019. Tôi không ngờ rằng ông chủ vẫn làm sản phẩm này sau ngần ấy năm. Hãy ủng hộ ông chủ! Trước đây giá khá cao, không ngờ bây giờ giá lại rẻ như vậy mà đồ vẫn xịn như ngày nào, gia đình chuyển đi rồi nhưng đành chịu, ở đây mua nguyên căn luôn cộng đồng lắp đặt thống nhất, nhà đất lắp đặt miễn phí, mang theo 2 bao thuốc lá cho thợ lắp đặt, phụ kiện khá đầy đủ, tiết kiệm được rất nhiều rắc rối... Thái độ phục vụ khách hàng tốt, c"
Không có***1 (ẩn danh)
04/03/2023 15:35 Phân
"Tầng 3 nhà mình thì cá nhân mình khuyên nên mua loại có sải nhỏ, khi leo trèo thì sải càng nhỏ càng dễ, mình thấy loại gỗ đó rồi và mình nghĩ là không bền, nếu bị ướt thì gỗ sẽ mục, loại này không sợ nước, không treo ngoài trời, chỉ cần đặt ở cửa sổ, mấy ngày nay ủy ban khu phố ngày nào cũng thúc giục, thực ra là vì lợi ích của mọi người, tóm lại , nó là dành cho trường hợp khẩn cấp. Đừng sử dụng nó cả đời. Nó không tệ. Chất lượng vẫn như trước. Giống nhau, dịch vụ kinh doanh tốt!"
Violet Fantasy (Khuyết danh)
14:35, 10/06/2023
"Thời gian giao hàng rất nhanh, khi tôi nhận được nó là một cái túi lớn, chất lượng rất tốt"
t***8 (ẩn danh)
22/04/2023 lúc 21:44
"Chất lượng rất tốt, chất lượng cao và giá rẻ, hậu cần nhanh chóng, chất lượng rất tốt, độ bền cao, đã sử dụng và tôi hài lòng"
Xiao***3 (giấu tên)
Tháng 4 13, 2023 lúc 17:34
"Gần đây mọi người đang lắp cái này, ban quản lý tài sản cũng đang đốc thúc, dù sao mọi người cũng nên chú ý ý thức an toàn, mấy ngày nay trong video đâu đâu cũng thấy cháy nhà cao tầng, mong các ban ngành liên quan vào cuộc phổ biến kiến ​​thức thoát hiểm khi cháy nổ để nhiều người hiểu hơn. Hi vọng không phụ công mọi người"
t***9 (ẩn danh)
21/04/2023 12:01 Phân
"Thang hợp kim nhôm mềm rất đẹp, nhẹ không cồng kềnh, không thấm nước, chịu mài mòn và không rỉ sét, thanh đỡ từ tường rất chắc chắn và rất chắc chắn"
t *** 0
21/04/2023 lúc 12:06
"Các bậc thang mềm mạnh mẽ và bền"
t***8 (ẩn danh)
19/04/2023 lúc 17:11
"Đã nhận được thang mềm, dây dày bất ngờ, gia công cứng cáp, chất liệu nhựa bậc thang cũng rất chắc chắn, có sọc bảo vệ lồi lõm, treo ban công tiện lợi, ắc quy ô tô tầng dưới sạc được nhiều hơn , vì vậy nó luôn sẵn sàng."
t *** 4
15/03/2023 08:11 Phân
"Gần đây mọi người đang lắp cái này, ban quản lý tài sản cũng đang đốc thúc, dù sao mọi người cũng nên chú ý ý thức an toàn, mấy ngày nay trong video đâu đâu cũng thấy cháy nhà cao tầng, mong các ban ngành liên quan vào cuộc phổ biến kiến ​​thức thoát hiểm khi cháy nổ để nhiều người hiểu hơn. Hi vọng không phụ công mọi người"
Một *** mở (ẩn danh)
Tháng 3 04, 2023 lúc 15:38
"Rất tốt. Tôi đã thử ngay sau khi nhận được. Dây mềm và tôi đã tìm ra cách khắc phục từ bên dưới. Anh ấy đã chịu khó giới thiệu nhiều vấn đề khác nhau, và tất cả các phụ kiện đều rất đầy đủ, chất lượng tuyệt vời, tôi ước kinh doanh đang bùng nổ!"
t***7 (ẩn danh)
Tháng 4 16, 2023 lúc 23:15
"Chất lượng rất tốt, dây dày và chắc, giá rẻ hơn so với các cửa hàng khác cùng quy cách, người bán đáng tin cậy! Nếu bạn muốn mua, hãy chọn cái này."
t***6 (ẩn danh)
Tháng Tư 25, 2023 lúc 11:35
"giá trị của đồng tiền"

0965.68.68.11