Thang mềm Dây cứu hỏa Thang mềm Cứu hộ thoát hiểm Cứu hỏa Thang cứu hộ Thang dây Dây thang dự án Thang treo thang thoát hiểm

MÃ SẢN PHẨM: TD-640223123080 Đã bán hơn 100
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
270,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Thang mềm Dây cứu hỏa Thang mềm Cứu hộ thoát hiểm Cứu hỏa Thang cứu hộ Thang dây Dây thang dự án Thang treo thang thoát hiểm
Thang mềm Dây cứu hỏa Thang mềm Cứu hộ thoát hiểm Cứu hỏa Thang cứu hộ Thang dây Dây thang dự án Thang treo thang thoát hiểm
Thang mềm Dây cứu hỏa Thang mềm Cứu hộ thoát hiểm Cứu hỏa Thang cứu hộ Thang dây Dây thang dự án Thang treo thang thoát hiểm
Thang mềm Dây cứu hỏa Thang mềm Cứu hộ thoát hiểm Cứu hỏa Thang cứu hộ Thang dây Dây thang dự án Thang treo thang thoát hiểm
Thang mềm Dây cứu hỏa Thang mềm Cứu hộ thoát hiểm Cứu hỏa Thang cứu hộ Thang dây Dây thang dự án Thang treo thang thoát hiểm
Thang mềm Dây cứu hỏa Thang mềm Cứu hộ thoát hiểm Cứu hỏa Thang cứu hộ Thang dây Dây thang dự án Thang treo thang thoát hiểm
Thang mềm Dây cứu hỏa Thang mềm Cứu hộ thoát hiểm Cứu hỏa Thang cứu hộ Thang dây Dây thang dự án Thang treo thang thoát hiểm
Thang mềm Dây cứu hỏa Thang mềm Cứu hộ thoát hiểm Cứu hỏa Thang cứu hộ Thang dây Dây thang dự án Thang treo thang thoát hiểm
Thang mềm Dây cứu hỏa Thang mềm Cứu hộ thoát hiểm Cứu hỏa Thang cứu hộ Thang dây Dây thang dự án Thang treo thang thoát hiểm
Thang mềm Dây cứu hỏa Thang mềm Cứu hộ thoát hiểm Cứu hỏa Thang cứu hộ Thang dây Dây thang dự án Thang treo thang thoát hiểm
Thang mềm Dây cứu hỏa Thang mềm Cứu hộ thoát hiểm Cứu hỏa Thang cứu hộ Thang dây Dây thang dự án Thang treo thang thoát hiểm
Thang mềm Dây cứu hỏa Thang mềm Cứu hộ thoát hiểm Cứu hỏa Thang cứu hộ Thang dây Dây thang dự án Thang treo thang thoát hiểm
Thang mềm Dây cứu hỏa Thang mềm Cứu hộ thoát hiểm Cứu hỏa Thang cứu hộ Thang dây Dây thang dự án Thang treo thang thoát hiểm
Thang mềm Dây cứu hỏa Thang mềm Cứu hộ thoát hiểm Cứu hỏa Thang cứu hộ Thang dây Dây thang dự án Thang treo thang thoát hiểm
Thang mềm Dây cứu hỏa Thang mềm Cứu hộ thoát hiểm Cứu hỏa Thang cứu hộ Thang dây Dây thang dự án Thang treo thang thoát hiểm
Thang mềm Dây cứu hỏa Thang mềm Cứu hộ thoát hiểm Cứu hỏa Thang cứu hộ Thang dây Dây thang dự án Thang treo thang thoát hiểm
Thang mềm Dây cứu hỏa Thang mềm Cứu hộ thoát hiểm Cứu hỏa Thang cứu hộ Thang dây Dây thang dự án Thang treo thang thoát hiểm
Thang mềm Dây cứu hỏa Thang mềm Cứu hộ thoát hiểm Cứu hỏa Thang cứu hộ Thang dây Dây thang dự án Thang treo thang thoát hiểm
Thang mềm Dây cứu hỏa Thang mềm Cứu hộ thoát hiểm Cứu hỏa Thang cứu hộ Thang dây Dây thang dự án Thang treo thang thoát hiểm
Thang mềm Dây cứu hỏa Thang mềm Cứu hộ thoát hiểm Cứu hỏa Thang cứu hộ Thang dây Dây thang dự án Thang treo thang thoát hiểm
Thang mềm Dây cứu hỏa Thang mềm Cứu hộ thoát hiểm Cứu hỏa Thang cứu hộ Thang dây Dây thang dự án Thang treo thang thoát hiểm
Thang mềm Dây cứu hỏa Thang mềm Cứu hộ thoát hiểm Cứu hỏa Thang cứu hộ Thang dây Dây thang dự án Thang treo thang thoát hiểm
Thang mềm Dây cứu hỏa Thang mềm Cứu hộ thoát hiểm Cứu hỏa Thang cứu hộ Thang dây Dây thang dự án Thang treo thang thoát hiểm
Thang mềm Dây cứu hỏa Thang mềm Cứu hộ thoát hiểm Cứu hỏa Thang cứu hộ Thang dây Dây thang dự án Thang treo thang thoát hiểm
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 20 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Zhongtu
sản xuất tại Trung Quốc
Phân loại màu: Bộ định hình tam giác [single shot] + vít nở 3 mét + móc an toàn + 2 vòng mở rộng kép (khoảng cách 40) 5 mét + móc an toàn + 2 vòng mở rộng (khoảng cách 40) 8 mét + móc an toàn + 2 vòng mở rộng (khoảng cách 40) 10 mét + gửi móc an toàn + 2 vòng mở rộng (khoảng cách 40) 12 mét + gửi móc an toàn + 2 vòng mở rộng (khoảng cách 40) 15 mét + gửi móc an toàn + 2 vòng mở rộng (Khoảng cách 40) 18 mét + gửi móc an toàn + 2 vòng nở (khoảng cách 40) 20 mét + móc treo an toàn + 2 vòng nở (khoảng cách 40) 25 mét + móc treo an toàn + 2 vòng nở (khoảng cách 40) 30 mét + móc treo an toàn + 2 vòng nở (khoảng cách 40) 35 mét + gửi móc an toàn + 2 vòng mở rộng (khoảng cách 40) 40 mét + gửi móc an toàn + 2 vòng mở rộng (khoảng cách 40) 50 mét + gửi móc an toàn + 2 vòng mở rộng (khoảng cách 40) 3 mét + gửi móc an toàn + 2 vòng mở rộng (khoảng cách 30) 5 mét + gửi móc an toàn + 2 vòng mở rộng (khoảng cách 30) 8 mét + gửi móc an toàn + 2 vòng mở rộng (Khoảng cách 30) 10 mét + gửi móc an toàn + 2 vòng mở rộng (khoảng cách 30) 12 mét + gửi móc an toàn + 2 vòng mở rộng (khoảng cách 30) 15 mét + gửi móc an toàn + 2 vòng mở rộng (khoảng cách 30) 20 mét + móc an toàn miễn phí + 2 vòng mở rộng (khoảng cách 30) 25 mét + móc an toàn + 2 vòng mở rộng ( khoảng cách 30) 30 mét + móc an toàn + 2 vòng mở rộng (khoảng cách 30) 40 mét + móc an toàn +2 Vòng mở rộng (Khoảng cách 30)
Giá thẻ: 100
Thời gian tung ra thị trường: Mùa thu 2018
Mã hàng: Thang cứu hỏa, Thang thoát hiểm, Thang hợp kim nhôm
Thang mềm Dây cứu hỏa Thang mềm Cứu hộ thoát hiểm Cứu hỏa Thang cứu hộ Thang dây Dây thang dự án Thang treo thang thoát hiểm Thang mềm Dây cứu hỏa Thang mềm Cứu hộ thoát hiểm Cứu hỏa Thang cứu hộ Thang dây Dây thang dự án Thang treo thang thoát hiểm Thang mềm Dây cứu hỏa Thang mềm Cứu hộ thoát hiểm Cứu hỏa Thang cứu hộ Thang dây Dây thang dự án Thang treo thang thoát hiểm Thang mềm Dây cứu hỏa Thang mềm Cứu hộ thoát hiểm Cứu hỏa Thang cứu hộ Thang dây Dây thang dự án Thang treo thang thoát hiểm Thang mềm Dây cứu hỏa Thang mềm Cứu hộ thoát hiểm Cứu hỏa Thang cứu hộ Thang dây Dây thang dự án Thang treo thang thoát hiểm Thang mềm Dây cứu hỏa Thang mềm Cứu hộ thoát hiểm Cứu hỏa Thang cứu hộ Thang dây Dây thang dự án Thang treo thang thoát hiểm Thang mềm Dây cứu hỏa Thang mềm Cứu hộ thoát hiểm Cứu hỏa Thang cứu hộ Thang dây Dây thang dự án Thang treo thang thoát hiểm Thang mềm Dây cứu hỏa Thang mềm Cứu hộ thoát hiểm Cứu hỏa Thang cứu hộ Thang dây Dây thang dự án Thang treo thang thoát hiểm Thang mềm Dây cứu hỏa Thang mềm Cứu hộ thoát hiểm Cứu hỏa Thang cứu hộ Thang dây Dây thang dự án Thang treo thang thoát hiểm Thang mềm Dây cứu hỏa Thang mềm Cứu hộ thoát hiểm Cứu hỏa Thang cứu hộ Thang dây Dây thang dự án Thang treo thang thoát hiểm Thang mềm Dây cứu hỏa Thang mềm Cứu hộ thoát hiểm Cứu hỏa Thang cứu hộ Thang dây Dây thang dự án Thang treo thang thoát hiểm Thang mềm Dây cứu hỏa Thang mềm Cứu hộ thoát hiểm Cứu hỏa Thang cứu hộ Thang dây Dây thang dự án Thang treo thang thoát hiểm Thang mềm Dây cứu hỏa Thang mềm Cứu hộ thoát hiểm Cứu hỏa Thang cứu hộ Thang dây Dây thang dự án Thang treo thang thoát hiểm Thang mềm Dây cứu hỏa Thang mềm Cứu hộ thoát hiểm Cứu hỏa Thang cứu hộ Thang dây Dây thang dự án Thang treo thang thoát hiểm Thang mềm Dây cứu hỏa Thang mềm Cứu hộ thoát hiểm Cứu hỏa Thang cứu hộ Thang dây Dây thang dự án Thang treo thang thoát hiểm

Customer Reviews

Hoàng***0 (ẩn danh)
18:31 ngày 28/05/2023
"Nó có thể được sử dụng, và tốt hơn là thay thế dây thép bằng 8% cho thang được sử dụng cho công việc. Chuyển phát nhanh quá tệ, thậm chí còn mắng người ta vì không giao hàng. Có ít vai phụ làm quà tặng, bán cũng không quan tâm, quên đi"
t***2 (ẩn danh)
Ngày 20 tháng 3 năm 2023 lúc 20:46
"Mình dùng nó để làm bài tập cá nhân. Không sao. Lý do chính là nó dễ mang theo. Khi đang làm việc thì bạn không phải hoảng sợ. Tuy không phải là loại thang sắt đủ dùng cho mục đích cá nhân, nhưng cái chính Lý do là giá cả phải chăng, rẻ hơn nhiều so với cửa hàng thực tế, tôi đã kiểm tra các mặt hàng sau khi nhận được, tất cả đều giống nhau"
t***1 (ẩn danh)
15:31, Ngày 06 tháng 05 năm 2023
"rất tốt và chất lượng tốt"
Khi***6 (ẩn danh)
18:43, ngày 05 tháng 06 năm 2023
"Mình không nhận được móc treo nên liên hệ bán hàng bảo xem cho rõ, móc treo tốt cần mua riêng bạn nhé, nhưng bạn thổi phồng quá, bạn bảo nhà mình chỉ có 2 chiếc , và một ở các cửa hàng khác Bản mở rộng, nói là đưa cho tôi một cái khác, có vẻ như tôi đã kiếm được tiền, hơn 100 mảnh rác mà hàng xóm của chúng ta đã mua ở các cửa hàng khác là hai bản mở rộng"
t***7 (ẩn danh)
Ngày 22 tháng 4 năm 2023 16:47
"Sử dụng rất tiện lợi, khi không sử dụng có thể cuộn lại không tốn diện tích, rất tiện lợi, mọi người khi sử dụng chú ý an toàn nhé."
t *** 8
Ngày 15 tháng 4 năm 2023 14:56
"Chất lượng rất tốt, hậu cần nhanh chóng, thái độ phục vụ của người bán rất tốt, tốt và rẻ, tôi đã mua lại cho Jiangjiao, tôi đã dùng thử và rất dễ sử dụng, thang rất khỏe và ánh sáng, chịu mài mòn và không rỉ sét"
anh trai tôi (giấu tên)
Ngày 22 tháng 4 năm 2023 lúc 16:46
"Sau khi nhận hàng, tôi đã mở gói ngay lập tức, tôi cảm thấy chất lượng vẫn tương đối tốt, đúng với mô tả của người bán, tôi đã thử sau khi cài đặt và kết quả rất hài lòng, thái độ phục vụ của công ty hậu cần rất tốt , và tốc độ giao hàng rất nhanh Nói chung Đây là một lần mua sắm rất hài lòng,"
t *** 1
Ngày 13 tháng 4 năm 2023 lúc 21:24
"Trọng lượng đầy đủ, chất lượng tốt"
y***0
Ngày 21 tháng 4 năm 2023 12:04
"Thang hợp kim nhôm mềm rất đẹp, nhẹ không cồng kềnh, không thấm nước, chịu mài mòn và không rỉ sét, thanh đỡ từ tường rất chắc chắn và rất chắc chắn"
Jun*mi (khuyết danh)
Ngày 23 tháng 4 năm 2023 09:02
"Thang mềm rất tốt, an toàn tiện lợi, ứng dụng rộng rãi, có thể dùng làm phương tiện thoát hiểm dự phòng trong nhà, cũng có thể dùng cho các hoạt động trên cao, rất thiết thực và không thể bỏ qua. có ở mọi nơi. Tay nghề rất chắc chắn, hãy yên tâm sử dụng! Sử dụng cũng tiện lợi, chất lượng rất tốt, rất hài lòng."
f *** 6 (ẩn danh)
Ngày 14 tháng 4 năm 2023 11:29
"Tôi đã mở gói hàng ngay khi nhận được sản phẩm, tôi cảm thấy chất lượng tương đối tốt, giống như người bán mô tả, tôi hài lòng và tốc độ giao hàng nhanh, nói chung đây là một lần mua sắm rất hài lòng, cảm ơn bạn người bán."
t *** 1
10:43 ngày 01/05/2023
"Dễ sử dụng và an toàn, sẽ không bị hao mòn"
vua***2
Ngày 23 tháng 4 năm 2023 lúc 20:34
"Giá cao, chất lượng rất tốt và hậu cần cũng nhanh"
t *** 0
Ngày 13 tháng 4 năm 2023 lúc 15:39
"không tệ"
t***0 (ẩn danh)
Ngày 21 tháng 4 năm 2023 12:34
"Chất lượng rất tốt, rất hài lòng với việc mua sắm, giá trị đồng tiền, rất tiết kiệm chi phí."

0965.68.68.11