Đai an toàn năm điểm đai an toàn vận hành trên cao xây dựng công trường thợ điện bộ dây an toàn ngoài trời chịu mài mòn toàn thân dây bảo hộ lao động

MÃ SẢN PHẨM: TD-717012698257 Đã bán 2000+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
193,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Đai an toàn năm điểm đai an toàn vận hành trên cao xây dựng công trường thợ điện bộ dây an toàn ngoài trời chịu mài mòn toàn thân dây bảo hộ lao động
Đai an toàn năm điểm đai an toàn vận hành trên cao xây dựng công trường thợ điện bộ dây an toàn ngoài trời chịu mài mòn toàn thân dây bảo hộ lao động
Đai an toàn năm điểm đai an toàn vận hành trên cao xây dựng công trường thợ điện bộ dây an toàn ngoài trời chịu mài mòn toàn thân dây bảo hộ lao động
Đai an toàn năm điểm đai an toàn vận hành trên cao xây dựng công trường thợ điện bộ dây an toàn ngoài trời chịu mài mòn toàn thân dây bảo hộ lao động
Đai an toàn năm điểm đai an toàn vận hành trên cao xây dựng công trường thợ điện bộ dây an toàn ngoài trời chịu mài mòn toàn thân dây bảo hộ lao động
Đai an toàn năm điểm đai an toàn vận hành trên cao xây dựng công trường thợ điện bộ dây an toàn ngoài trời chịu mài mòn toàn thân dây bảo hộ lao động
Đai an toàn năm điểm đai an toàn vận hành trên cao xây dựng công trường thợ điện bộ dây an toàn ngoài trời chịu mài mòn toàn thân dây bảo hộ lao động
Đai an toàn năm điểm đai an toàn vận hành trên cao xây dựng công trường thợ điện bộ dây an toàn ngoài trời chịu mài mòn toàn thân dây bảo hộ lao động
Đai an toàn năm điểm đai an toàn vận hành trên cao xây dựng công trường thợ điện bộ dây an toàn ngoài trời chịu mài mòn toàn thân dây bảo hộ lao động
Đai an toàn năm điểm đai an toàn vận hành trên cao xây dựng công trường thợ điện bộ dây an toàn ngoài trời chịu mài mòn toàn thân dây bảo hộ lao động
Đai an toàn năm điểm đai an toàn vận hành trên cao xây dựng công trường thợ điện bộ dây an toàn ngoài trời chịu mài mòn toàn thân dây bảo hộ lao động
Đai an toàn năm điểm đai an toàn vận hành trên cao xây dựng công trường thợ điện bộ dây an toàn ngoài trời chịu mài mòn toàn thân dây bảo hộ lao động
Đai an toàn năm điểm đai an toàn vận hành trên cao xây dựng công trường thợ điện bộ dây an toàn ngoài trời chịu mài mòn toàn thân dây bảo hộ lao động
Đai an toàn năm điểm đai an toàn vận hành trên cao xây dựng công trường thợ điện bộ dây an toàn ngoài trời chịu mài mòn toàn thân dây bảo hộ lao động
Đai an toàn năm điểm đai an toàn vận hành trên cao xây dựng công trường thợ điện bộ dây an toàn ngoài trời chịu mài mòn toàn thân dây bảo hộ lao động
Đai an toàn năm điểm đai an toàn vận hành trên cao xây dựng công trường thợ điện bộ dây an toàn ngoài trời chịu mài mòn toàn thân dây bảo hộ lao động
Đai an toàn năm điểm đai an toàn vận hành trên cao xây dựng công trường thợ điện bộ dây an toàn ngoài trời chịu mài mòn toàn thân dây bảo hộ lao động
Đai an toàn năm điểm đai an toàn vận hành trên cao xây dựng công trường thợ điện bộ dây an toàn ngoài trời chịu mài mòn toàn thân dây bảo hộ lao động
Đai an toàn năm điểm đai an toàn vận hành trên cao xây dựng công trường thợ điện bộ dây an toàn ngoài trời chịu mài mòn toàn thân dây bảo hộ lao động
Đai an toàn năm điểm đai an toàn vận hành trên cao xây dựng công trường thợ điện bộ dây an toàn ngoài trời chịu mài mòn toàn thân dây bảo hộ lao động
Đai an toàn năm điểm đai an toàn vận hành trên cao xây dựng công trường thợ điện bộ dây an toàn ngoài trời chịu mài mòn toàn thân dây bảo hộ lao động
Đai an toàn năm điểm đai an toàn vận hành trên cao xây dựng công trường thợ điện bộ dây an toàn ngoài trời chịu mài mòn toàn thân dây bảo hộ lao động
Đai an toàn năm điểm đai an toàn vận hành trên cao xây dựng công trường thợ điện bộ dây an toàn ngoài trời chịu mài mòn toàn thân dây bảo hộ lao động
Đai an toàn năm điểm đai an toàn vận hành trên cao xây dựng công trường thợ điện bộ dây an toàn ngoài trời chịu mài mòn toàn thân dây bảo hộ lao động
Đai an toàn năm điểm đai an toàn vận hành trên cao xây dựng công trường thợ điện bộ dây an toàn ngoài trời chịu mài mòn toàn thân dây bảo hộ lao động
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 24 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Xin Anyang
Mô hình: 234234
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Phân loại màu sắc: Móc nhỏ bán thân đơn 2 mét Móc đơn nhỏ bán thân 3 mét Móc đơn lớn bán thân 2 mét Móc đơn lớn bán thân 3 mét Móc đôi nhỏ bán thân 2 mét Móc đôi nhỏ bán thân 3 móc đôi lớn bán thân mét 2 mét Móc đôi bán thân lớn 3 móc đơn nhỏ toàn thân không đệm kiểu châu Âu 2 mét móc nhỏ toàn thân không đệm kiểu châu Âu Móc đơn nhỏ toàn thân 3 mét Móc lớn đơn toàn thân không đệm kiểu châu Âu 2 mét móc đơn toàn thân không đệm kiểu châu Âu Móc lớn 3 mét Toàn thân không có đệm Châu Âu Móc đôi nhỏ 2 mét Toàn thân không có đệm Châu Âu Móc đôi nhỏ 3 mét Phong cách Châu Âu Toàn thân không có đệm Móc đôi lớn 2 mét Toàn thân không có đệm Phong cách Châu Âu Móc đôi lớn 3 mét Toàn thân có đệm Phong cách Châu Âu Móc nhỏ đơn 2 mét Đệm ôm toàn thân phong cách Châu Âu móc đơn nhỏ 3 mét Đệm ôm toàn thân kiểu Châu Âu móc đôi lớn 2 mét Đệm ôm toàn thân kiểu Châu Âu móc đôi 3 mét Đệm ôm toàn thân kiểu Châu Âu móc đơn 2 mét Đệm ôm toàn thân kiểu Châu Âu móc đơn 3 mét Đai an toàn đệm toàn thân phong cách Châu Âu móc đôi 2 mét Đai an toàn đệm toàn thân phong cách Châu Âu móc đôi 3 mét
Đai an toàn năm điểm đai an toàn vận hành trên cao xây dựng công trường thợ điện bộ dây an toàn ngoài trời chịu mài mòn toàn thân dây bảo hộ lao động Đai an toàn năm điểm đai an toàn vận hành trên cao xây dựng công trường thợ điện bộ dây an toàn ngoài trời chịu mài mòn toàn thân dây bảo hộ lao động Đai an toàn năm điểm đai an toàn vận hành trên cao xây dựng công trường thợ điện bộ dây an toàn ngoài trời chịu mài mòn toàn thân dây bảo hộ lao động Đai an toàn năm điểm đai an toàn vận hành trên cao xây dựng công trường thợ điện bộ dây an toàn ngoài trời chịu mài mòn toàn thân dây bảo hộ lao động Đai an toàn năm điểm đai an toàn vận hành trên cao xây dựng công trường thợ điện bộ dây an toàn ngoài trời chịu mài mòn toàn thân dây bảo hộ lao động Đai an toàn năm điểm đai an toàn vận hành trên cao xây dựng công trường thợ điện bộ dây an toàn ngoài trời chịu mài mòn toàn thân dây bảo hộ lao động Đai an toàn năm điểm đai an toàn vận hành trên cao xây dựng công trường thợ điện bộ dây an toàn ngoài trời chịu mài mòn toàn thân dây bảo hộ lao động Đai an toàn năm điểm đai an toàn vận hành trên cao xây dựng công trường thợ điện bộ dây an toàn ngoài trời chịu mài mòn toàn thân dây bảo hộ lao động Đai an toàn năm điểm đai an toàn vận hành trên cao xây dựng công trường thợ điện bộ dây an toàn ngoài trời chịu mài mòn toàn thân dây bảo hộ lao động Đai an toàn năm điểm đai an toàn vận hành trên cao xây dựng công trường thợ điện bộ dây an toàn ngoài trời chịu mài mòn toàn thân dây bảo hộ lao động Đai an toàn năm điểm đai an toàn vận hành trên cao xây dựng công trường thợ điện bộ dây an toàn ngoài trời chịu mài mòn toàn thân dây bảo hộ lao động Đai an toàn năm điểm đai an toàn vận hành trên cao xây dựng công trường thợ điện bộ dây an toàn ngoài trời chịu mài mòn toàn thân dây bảo hộ lao động

Customer Reviews

t *** 0 (ẩn danh)
"Logistics là siêu siêu nhanh! Chất lượng cũng rất tốt, thực sự đáng giá tiền!"
t *** 0 (ẩn danh)
"Hậu cần cũng được nhận rất nhanh, tiết kiệm và giá cả phải chăng, dễ sử dụng và không đắt!"
h *** xuan (khuyết danh)
"Dây đai an toàn rất tốt, bé có thể sử dụng ngoài trời hay chơi ở nhà đều an toàn."
t *** 7 (khuyết danh)
"Cửa hàng đã đưa cho tôi một phong bì màu đỏ 10 nhân dân tệ cho chiếc thắt lưng mà tôi đã mua lần trước. Đã mua thêm một chiếc thắt lưng đầy đủ. Có vẻ tốt và mạnh mẽ"
Hào *** 9 (Khuyết danh)
"đẹp, mượt, mạnh, hoạt động tốt, trông rất tuyệt"
h *** h (khuyết danh)
"cứng cáp. Không dễ sử dụng, độ mở của móc nhỏ quá nhỏ, khoảng 8 mm, thậm chí luồn dây của anh ấy vào còn khó chứ đừng nói là treo vào thanh thép của lưới bảo vệ. Thật tệ là nó không có hướng dẫn nào về nó cả. Nên mua một cái móc lớn."
nên *** 9 (khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Chất lượng của đai an toàn rất tốt, tay nghề tốt, đeo rất thoải mái, cảm ơn bạn."
Trần *** 6 (Khuyết danh)
"Dễ sử dụng và giá cả phải chăng. Siêu thích an toàn đầu tiên!"
天***的(匿名)
"东西还是不错的,有备无患的东西,关键时刻能救命,没办法测试是否足够结实"
边***慧(匿名)
"与图片款式不一样"
t***6(匿名)
"质量很不错?"
t***7(匿名)
"非常好。各方面都设计的很到位"
离***吗(匿名)
"安全腰带挺结实的。"
t***0(匿名)
"不错不错不错很好"
t***1(匿名)
"很不错,好评"
衰***帅(匿名)
"看着还不错"
谢***0(匿名)
"非常满意"
l***d(匿名)
"质量很好,值得拥有"
h *** 6 (khuyết danh)
"Lần đầu tiên hình ảnh không khớp, tôi đã đến bộ phận chăm sóc khách hàng và nhấn mạnh nhiều lần không gửi sai nữa, nhưng kết quả vẫn là sai, không có mặt hàng nào như vậy trong hình sản phẩm, đây là một sự lừa dối rõ ràng . Tôi quá lười để trả lại những thứ vô giá trị, và tôi định mua chúng. Vâng, tránh hố này"
h *** 6 (khuyết danh)
"Hình ảnh không giống, không có mẫu này trong sản phẩm, thái độ phục vụ khách hàng rất tốt và cho tôi trả lại"

0965.68.68.11